Hlavní navigace

O&O Defrag 4

1. 5. 2004

Sdílet

Měsíc uplynul jako voda, nestačil jsem se pořádně ani rozkoukat, a už tu mámeměsíc další a s ním k vám přichází nový Rychlokurz. Tentokrát se podíváme na oblast, kterou jsme je
Měsíc uplynul jako voda, nestačil jsem se pořádně ani rozkoukat, a už tu máme
měsíc další a s ním k vám přichází nový Rychlokurz. Tentokrát se podíváme na
oblast, kterou jsme ještě v Rychlokurzu neobsloužili na defragmentaci disku.
Byla to vpravdě geniální hlava, která kdysi dávno v minulosti vymyslela princip
uložení dat na discích do sektorů, avšak tento způsob s sebou kromě spousty
výhod přinesl i jednu nevýhodu fragmentaci. Soubor na disku přestane být časem
"pohromadě" a jeho rozsekané na kousíčky o velikosti sektoru jsou rozházené po
celé ploše disku. Načtení takového souboru pak trvá podstatně déle a hlavička
hard disku "nalítá" dlouhé kilometry. To celé se projeví dosti výrazně na
výkonu celého systému. Potom už pomůže jediné defragmentace.
Když jsem se dozvěděl, co si tentokrát redakce pro vás připravila, srdce mi
radostí zaplesalo. Již dlouho jsem na internetu sháněl nějakou aplikaci, jež by
se alespoň trošku přiblížila k laťce, kterou kdysi dávno nasadily Norton
Utilities. To bylo ještě za časů DOSu a Windows 95. Od té doby ticho po pěšině,
Norton Utilities utekly kamsi daleko do komerční sféry a žádný jiný nástupce v
dohledu. Pak jsem se doslechl o O&O Defragu. Měl vše, co jsem tak dlouho hledal
až na jedinou věc nebyl zadarmo. Tenkrát jsem si povzdechl, trial verzi smazal,
a jal se hledat dál (marně). Dnes je ale vše jinak, protože PC WORLD přináší
tuto komerční aplikaci jako dárek zdarma!

Instalace
Jako každá slušná instalace i tato je velice snadná. Postupujte tak jako vždy
snad jen ve chvíli, kdy budete dotazováni na instalované komponenty, zvolte
vše. Nainstalujete tím O&O Defrag jako:
•Snap-In in Microsoft Management Console tedy jako modul do Microsoft
Management Console (Ovládací panely \ Nástroje pro správu \ Správa počítače),
•Standalone program tedy jako klasický spustitelný program (Start \ Programy \
O&O Software),
•With a command-line interface tedy s možností ovládat program z příkazové
řádky.
Volbu "Default defrag program" můžete nastavit Yes nebo No podle toho, zda
chcete, aby O&O Defrag byl hlavním defragmentovacím nástrojem systému.

První start
Po instalaci se vám vytvoří (tak jak jsme zvyklí) v nabídce Start adresář O&O
Software se zástupci k instalovanému programu. Zároveň však (a to už tak
obvyklé není) se O&O Defrag vřadí jako další sekce do takzvané MMC "Microsoft
Management Console" (Ovládací panely \ Nástroje pro správu \ Správa počítače).
V této konzoli máte pohromadě přistup k těm nejhlavnějším nástrojům umožňujícím
nastavení a správu počítače. Jak zjistíte, O&O Defrag tam patří právem.
Tedy vzhůru do toho a spusťme program nechám na vás, kterou metodu spuštění
zvolíte (nabídka Start či MMC). Pamatujte však, že k provozování programu
budete potřebovat patřičná práva nejlépe administrátorská.
Po spuštění se před vámi objeví hlavní okno aplikace. Tradicionalisty (mne)
potěší klasický pohled na rozdělené okno, kde nahoře je seznam dostupných disků
s informacemi o nich a dole pole barevných čtverečků, které ukazuje rozložení
dat na disku. Pozor! Po spuštění vám program ukáže pouze hrubé uspořádání dat
(tedy obsazeno/volno). Abyste se o nich dozvěděli něco víc, je potřeba spustit
analýzu. Na vybraný disk klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte Analyze
Volumes (klávesa [F6]). Ve sloupci "State" se objeví nápis "Analyzing volume"
(Analyzuji disk). Nějakou dobu budete muset počkat doba závisí na velikosti
vašeho disku. Po dokončení analýzy uvidíte čtverečky barevné a každá barva něco
znamená. Legenda úplně dole anglicky znalé poučí (pro ty ostatní přeložím), že:
Právě přesouvaný cluster v oblasti
V oblasti jsou data patřící do fragmentovaného souboru.
Zamčená data systémem
Data stránkovacího souboru (PAGEFILE.SYS)
Prostě nějaká data nespadající pod jiné kategorie
Alespoň jeden cluster obsahuje systémem komprimovaná data
Systémové soubory
Rezervováno pro MTF (pouze pro NTFS)
Prázdná oblast. Neobsahuje žádná data, i když přesnější by bylo říci, že je
označena jako prázdná a k použití
Obsahuje adresáře
Protože jeden čtvereček obsahuje více clusterů, vyhodnocuje se výsledná barva v
pořadí, v jakém jsem ho právě uvedl. Pokud chcete o rozložení dat v oblasti
vědět více, pak prostě a jednoduše na daný čtverec klikněte myší.

Metody defragmentace
Podívejme se tedy, jaké "balíčky na míru" si pro nás O&O Defrag připravil.
•STEALTH - Pokud máte velký disk a na něm opravdu hodně souborů (mluvíme o
počtech větších než například 100 000), potom zvolte tuto metodu defragmentace.
Vyžaduje poměrně málo systémových prostředků, stačí jí málo volného místa na
disku, nenačítá podrobné informace o souborech. Hodí se tedy na defragmentaci
na pozadí.
•SPACE - Pokud na vašem disku nemáte příliš mnoho souborů (méně než 100 000),
pak je SPACE metoda stejně nenáročná na prostředky jako STEALTH. Snaží se
umístit soubory do prázdných míst, kam přesně padnou svou velikostí, a tím
zvětšit množství souvislého prázdného prostoru. Tato metoda je vhodná pro
prvotní defragmentaci (není tak náročná jako COMPLETE metody) i pro
defragmentaci na pozadí, dokud na disku nenaroste počet souborů nad mezní
hranici 100 000 nebo dokud budete mít dostatek volného místa pro běh.
•COMPLETE Tyto metody jsou velmi náročné časově i náročné na zdroje systému,
proto jsou vhodné spíše pro prvotní celkovou defragmentaci. Podle následující
specifikace si vyberte jednu z nich a tu aplikujte na disk. Protože během
defragmentace dojde k celkovému přeorganizování souborů, doporučuji tyto metody
navzájem pro jeden disk nekombinovat prostě si pro každý váš disk jednu metodu
vyberte a tu proveďte. Pro udržování stavu potom použijte STEALTH či SPACE.
•COMPLETE/Name Metoda kompletně přeuspořádá soubory podle jejich názvů a
umístění. Konkrétně COMPLETE/Name je vhodná pro systémové disky, protože umístí
soubory z adresářů k sobě a během práce systému to disk nemá "daleko" od
jednoho systémového souboru ke druhému.
•COMPLETE/Date Tato metoda je doporučována pro databázové a file servery.
Soubory jsou uspořádány podle datumu poslední modifikace, takže se nakonec
často modifikované soubory (ať už leží v adresářové struktuře kdekoli) ocitnou
na disku blízko u sebe.
•COMPLETE/Access Poslední COMPLETE metoda je vhodná jak pro servery, tak i pro
pracovní stanice srovná soubory podle datumu posledního přístupu. Tím se na
začátek dostanou používané soubory a naopak ty, na které systém přistoupí
jednou za čas, se ocitnou na konci disku.
Mojí osobní oblíbenou kombinací se stala COMPLETE/Name napoprvé a STEALTH
průběžně.

Plánování defragmentace
Defragmentaci můžeme spustit několika způsoby. Základní způsob je prostě
spuštění O&O Defragu a spuštění zvolené defragmentační metody. Jiný způsob
popsaný v další části textu spočívá v tom, že můžeme nastavit, aby program
sledoval průběžně úroveň fragmentace na disku, a pokud přesáhne určitou
(nastavenou) úroveň, defragmentace se spustí bez zásahu uživatele. Třetí
možnost, kterou si popíšeme nyní, znamená vlastně vytvoření plánu. Připravíme
si dopředu, že například jedenkráte do měsíce v noci spustíme kompletní
defragmentaci a potom každý pracovní den v noci STEALTH. Jak na to?
Kliknutím na ikonu se přepněte do pohledu na naplánované úlohy. Klikněte pravým
tlačítkem do spodního okna a zvolte Add \ Job. Otevře se vám dialogové okno s
nastavením plánované úlohy. Chceme nastavit měsíční defragmentaci v noci od
23:00 do 5:00 ráno pak tedy do políčka "Start" zapište 23:00 a do "Stop" 5:00.
Dále nastavíme, jak často. Chceme třeba každý 1. den v měsíci, tím pádem musíme
zaškrtnout volbu Every (Každý...), poklepáním na tlačítko [Week/Month] se
přepneme z týdenního pohledu na měsíční a ze seznamu dní zvolíme jedničku. Pak
už jen zbývá označit disk k defragmentování a vybrat metodu. V podstatě už máme
vše nastaveno a stačí kliknout na [OK] a přidat plánovanou úlohu do seznamu.
Pro zvědavce si ale lehce popíšeme pokročilejší volby, dostupné pod záložkou
Advanced.
•Defrag (physical) volumes parallel - Máme-li vybráno více fyzických disků
(tedy ne více oddílů na jednom fyzickém disku), můžeme urychlit defragmentaci
tím, že povolíme touto volbou programu, aby ony disky defragmentoval současně.
•Automatic shutdown - Šikovná záležitost. Pokud zaškrtneme tuto volbu, program
sám po dokončení defragmetace vypne počítač. Ideální na noční defragmentaci.
•Higher priority - Povýšíte prioritu. Defragmentace bude o něco rychlejší,
avšak těžko budete moci na počítači při běhu defragmentace pracovat.
•Check volumes for errors before starting defragmentation - Zkontrolovat disk
na chyby před započetím defragmentace. Jasné a rozhodně doporučované ponechat
zaškrtnuté.
•Ext. job ID - Jméno úlohy
•Append job - Touto volbou můžete zřetězit úlohy. Prostě můžete nastavit, aby
po jejím dokončení program spustil některou jinou.
Ještě se zmiňme o rozdílu mezi pojmy Job a Task. Jde v podstatě o totéž, jen
Job obsahuje časové údaje pro spuštění. Job si tedy naplánujete a on se vám
spustí, zatímco Taskem si v podstatě připravíte úlohu, ale spustit si ji musíte
ručně (klik pravým tlačítkem na úlohu a zvolit "Execute Task"). Takto si např.
připravíte defragmentaci s nastaveným vypnutím po dokončení, uložíte si ji jako
Task a pak jen jedním kliknutím spustíte a jdete spát.

Nastavení

Voleb není mnoho ani málo, avšak jsou poměrně dost důležité, proto se na ně
pojďme podívat. Vstupme do nastavení z menu Akce \ Settings (nebo kliknutím na
ikonu ).

General
•Check volumes before running defragmentation (Zkontroluj oddíly před spuštěním
defragmentace) - Jak už název napověděl, před vlastní defragmentací provede O&O
kontrolu disků na konzistenci souborového systému. Vzhledem k tomu, že
defragmentace je časově velmi náročná, je zdržení kontrolou zanedbatelné.
•Allow removable drives to be defragged (Povolit defragmentaci výměnných disků)
Tuto volbu jsem velmi uvítal a hned jsem defragmentoval svůj USB disk.
Doporučuji zaškrtnout.

O&O ActivityGuard Pro
V této sekci nastavujete "agresivitu" programu při defragmentování vzhledem k
systémovým prostředkům. Doporučuji ponechat na volbě O&O Autosence a nechat to
na programu samotném. Pokud totiž např. zvolíte Disabled, program si při
defragmentaci vezme z počítače maximum, což sice znamená, že skončí dříve, ale
během práce bude PC nepoužitelné.

Advance
Zde nastavujeme pouze vzhled aplikace, proto se nebudu nějak podrobněji
rozepisovat. Výjimku tvoří sekce "File Exclusion/Inclusion", kde můžete
vytvořit seznam souborů, které chcete vyjmout z defragmentace.

Boot-time defragmentation
Pokud chceme zdefragmentovat i soubory, které jsou za normálních okolností
zamčené, protože je operační systém právě používá, musíme provést degragmentaci
někdy jindy. K tomu se právě hodí čas při startu počítače. Zaškrtnutím volby
[x] Enable Boot-time Defragmentation nastavíte, aby O&O Defrag provedl při
startu systému defragmentaci souborů v té době ještě nejsou systémové soubory
zamknuty, protože systém ještě není zaveden a spuštěn. V sekci "Settings" pak
můžete nastavit, které soubory v průběhu bootování defragmentovat. "Paging
file", "Registry files" i "MFT" jsou systémová úložiště, která skutečně při
běhu programu neodemknete pro jakékoli jiné zásahy. Pokud však máte nějaké
další soubory, jež jsou zamčené a chcete je "zcelit", klikněte na tlačítko
[Select additional files], ze seznamu vyberte požadované soubory a kliknutím na
[Add] je přidáte k souborům defragmentovaným při startu. Avšak buďte opatrní a
nepřehánějte defragmentace je akce časově dosti náročná a mohli byste si tím
start systému poměrně radikálně prodloužit.

Auto-Defrag (Threshold)
Nastavením této volby řeknete programu, aby průběžně (frekvenci testování
nastavíte posuvníkem dole) hlídal stav fragmentace na vybraných discích a v
případě, že překročí nastavenou úroveň (tu nastavujete posuvníkem vpravo v
procentech od 0 do 100 %), spustí se O&O Defrag a provede nastavenou
defragmentaci. Typ defragmentace vyberte po kliknutí pravým tlačítkem myši na
disk. Tímto zajistíte, že váš systém bude udržován v patřičné kondici ovšem za
tu cenu, že se vám na pozadí bude čas od času spouštět defragmentace.

Závěr
Z mého povídání na začátku bylo asi patrné, že program O&O Defrag považuji za
velmi kvalitní, a zde na konci článku to snad mohu jen zopakovat. Blahopřeji
vám tímto k získání velice šikovného pomocníka.