Hlavní navigace

Novinky od Novellu

1. 3. 1999

Sdílet

Za poslední půlrok uvedla firma Novell na trh celkem 9 novinek, jejichž stručnýpřehled vám nabízím v následujících odstavcích. Největší pozornost byla samozřejmě přitahována novou...
Za poslední půlrok uvedla firma Novell na trh celkem 9 novinek, jejichž stručný
přehled vám nabízím v následujících odstavcích.
Největší pozornost byla samozřejmě přitahována novou verzí vlajkové lodi firmy
Novell NetWarem 5. Tomuto operačnímu systému pro PC servery jsme se již
několikrát věnovali i v našem časopise, a proto se zde o něm nebudu více
rozepisovat.
V atmosféře napjatého očekávání NetWaru 5 poněkud zapadlo srpnové uvedení
nových verzí produktů ManageWise a GroupWise. ManageWise (nyní ve verzi 2.6),
určený pro správu a údržbu sítí, přináší řadu nových vlastností, mezi které
patří především podpora serverů se systémem NetWare 5, možnost použít pro
instalaci konzole ManageWise stanici s Windows NT, připravenost na rok 2000,
rozšířené monitorování stavu NDS, nový LANalyzer Agent, kompatibilita se
Z.E.N.works a vylepšený proces automatického vyhledávání zařízení v síti.
V poslední době si stále větší oblibu získávají nástroje pro podporu spolupráce
v pracovních skupinách (groupware). Mezi produkty této kategorie patří i
GroupWise, nyní ve verzi 5.5. Vylepšení zahrnutá do nové verze se zaměřují
zejména na zdokonalení bezpečnosti (digitální podpisy a šifrování Entrust
S/MIME a PGP) a sprá-vy dokumentů, zlepšení podpory internetových standardů
(adresování, HTML) a práce s univerzální poštovní schránkou. Pro českého
uživatele je důležitá i skutečnost, že se pracuje na lokalizaci klientské části
systému.
Koncem září byl veřejnosti představen úplně nový produkt s názvem Novell High
Availability Server, známější pod kódovým označením Orion. Jedná se o první
fázi clusterového řešení pro servery NetWare. NHAS zvyšuje spolehlivost sítě
použitím dvou serverů NetWare 4.11, které sdílejí jeden diskový subsystém.
Během normálního provozu lze využívat všech výhod vyplývajících z přítomnosti 2
serverů v síti. Při výpadku jednoho ze serverů jsou veškeré požadavky na síťové
služby vyřizovány druhým serverem z páru. Je také možné nakonfigurovat
automatický restart aplikací na nepoškozeném serveru. Do budoucna se počítá s
rozšířením na větší počet uzlů (Orion Phase II) a s podporou serverů NetWare 5.
V polovině října oznámila společnost Novell dostupnost produktu Novell
Replication Services verze 1.21, který představuje softwarové řešení pro
replikaci, distribuci a synchronizaci informací v sítích složených z
geograficky rozptýlených serverů. NRS tedy poskytují uživatelům sítě stejný
přístup k datům, bez ohledu na jejich umístění. Dále také snižují provoz na WAN
linkách a umožňují efektivněji využít stávající vybavení. Nová verze nabízí
zvýšení výkonu, škálovatelnosti (až 241 serverů v jednom replikačním stromu) a
spolehlivosti, a zároveň zjednodušení správy celého systému.
O měsíc později (16. 11.) byly veřejnosti představeny nové verze produktů
Z.E.N.works a NetWare for Small Business. Z.E.N.works je aplikace určená pro
správce sítí, která využívá adresářových služeb NDS pro správu pracovních
stanic. Mezi nové vlastnosti verze 1.1 patří integrace s ManageWise 2.6,
podpora nativního IP z NetWare 5, zjednodušené uživatelské rozhraní, nový
software na kontrolu softwarových licencí a klient s podporou pro terminály
Citrix Metaframe.
Nová verze operačního systému Netware for Small Business nese označení 4.2.
Jedná se o ucelený balík síťových aplikací, který je určen především pro menší
organizace. Součástí tohoto kompletu je nyní operační systém NetWare 4.11 s
podporou až pro 50 uživatelů (dosud
maximálně 25 uživatelů), GroupWise 5.2, Netscape FastTrack Server (Web server),
NetWare Connect (řešení vzdáleného přístupu a sdílení komunikačních
prostředků), NetWare Multi-Protocol Router, NetObject Fusion (navrhování
webových stránek), antivirová ochrana od Network Associates (NetShield a
VirusScan), Oracle 8 (pětiuživatelská verze), BorderManager FastCache (proxy
server), Tobit FaxWare (centralizované faxové služby), Internet Connection
Wizard (usnadňuje připojení sítě k Internetu), nový rozšířený SBackup
(zálohování), přepracovaný Novell Easy Administration Tool, Z.E.N.works Starter
Pack a NetWare Management Agent (umožňuje distributorům monitorovat sítě
zákazníků).
Novell BorderManager Enterprise Edition 3, uvolněný na trh 30. 11., představuje
kompletní řešení pro zajištění bezpečnosti sítí připojených k Internetu. Jeho
velkou předností je zejména integrace s adresářovými službami NDS. Nyní se
tento programový balík skládá ze 4 relativně samostatných částí: Firewall
Services (bezpečnost sítě), VPN Services (kompletní podpora VPN),
Authentication Services (centrální správa přístupu k firemní síti) a FastCache
Services (proxy server). Zákazník může zakoupit buď BM Enterprise Edition 3
jako kompletní řešení, nebo jednotlivé složky samostatně.
Poslední novinkou firmy Novell z 2. 12. je NDS for NT 2.0. Jedná se o aplikaci
určenou pro správu heterogenních sítí se servery NetWare a Windows NT. Výhody
tohoto řešení spočívají v jednotném přihlašování uživatelů, administraci sítě z
jednoho místa, snížení nákladů na vlastnictví a provoz sítě, ve zvýšení
spolehlivosti, škálovatelnosti a bezpečnosti. Asi nejdůležitější novinkou verze
2.0 je přítomnost NDS serveru. Jedná se o systémovou službu pro Windows NT
Server, která správcům umožňuje umístit repliky databáze Directory lokálně na
primárním nebo záložním řadiči domény. Tato implementace adresářových služeb
NDS se shoduje s řešením použitým na serverech NetWare.
Jak je vidět, firma Novell připravila pro zákazníky celou řadu zajímavých
produktů. A podle dostupných informací se máme na co těšit i letos. Pokud máte
zájem získat podrobnější informace o jednotlivých aplikacích, zmíněných v tomto
článku, obraťte se na webovské stránky společnosti Novell (www.novell.com).