Hlavní navigace

Novinky od Novellu

1. 4. 2000

Sdílet

Operační systémy Horkou aktualitou je nová verze síťového operačního systému NetWare 5.1, který byl uveden na trh 10. ledna 2000. V podstatě všechny novinky, včetně kolekce dodáva...
Operační systémy

Horkou aktualitou je nová verze síťového operačního systému NetWare 5.1, který
byl uveden na trh 10. ledna 2000. V podstatě všechny novinky, včetně kolekce
dodávaného softwaru, jsou zaměřeny na podporu Internetu a elektronické komerce.
Vlastní jádro operačního systému se příliš neliší od předchozí verze NetWare 5.
Rozdíl je zejména v rozšířené nabídce aplikací, které naleznete na instalačních
médiích NDS eDirectory, NetWare Enterprise Web Server, NetWare News Server,
NetWare FTP Server, NetWare Multimedia Server, NetWare Web Search Server,
Novell Certificate Server 2.0, IBM WebSphere Application Server 3.0 Standard
Edition (aplikační server), IBM WebSphere Studio 3.0 Entry Edition (vývojové
prostředí), Oracle 8i (databázový server) a Oracle WebDB (tvorba databázových
aplikací pro Web). NetWare 5.1 lze tedy bez problémů využít jako platformu pro
vývoj a provoz aplikací založených na webových technologiích. Jádro operačního
systému nyní také přímo podporuje protokol HTTP. Této vlastnosti využívá např.
NetWare Management Portal, což je nástroj umožňující bezpečně spravovat
jednotlivé servery kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím webového prohlížeče,
ale také Microsoft Office 2000 při práci s webovými složkami, jejichž cílem je
usnadnit publikování informací na Internetu.
Pokud byste pro takto bohatě vybavený operační systém zatím marně hledali
uplatnění, můžete se i nadále rozhodnout pro některou ze starších novellovských
platforem NetWare 4.2, NetWare 3.2 nebo pro Novell Small Business Suite 5, což
je ucelený balík síťových aplikací využívající výhod systému NetWare 5, určený
malým a středním organizacím do 50 uživatelů.
Adresářové služby
V současné době jsou k dispozici Novell Directory Services (NDS) ve verzi 8.
Jedná se o adresářovou platformu podporující řadu operačních systémů (NetWare,
Solaris, NT, v dohledné době také Linux a True64 Unix), která může obsahovat až
desítky milionů objektů na serveru a miliardu v celém systému. Tato pokročilá
technologie je základem produktů NDS eDirectory a NDS Corporate Edition.
NDS eDirectory zjednodušuje vytváření bezpečných a uživatelsky
přizpůsobitelných obchodních vztahů mezi firmami prostřednictvím Internetu,
rozšiřuje vliv stávající infrastruktury vaší sítě nejen na zaměstnance, ale i
na zákazníky a partnery, a poskytuje vám tak kontrolu nad životně důležitými
procesy elektronického podnikání.
NDS Corporate Edition je řešení pro správu síťových zdrojů postavené na NDS
eDirectory, které organizacím přináší možnost integrovat všechny zdroje
dostupné v počítačové síti, zjednodušit správu sítě a centralizovat
administraci uživatelských účtů, profilů, přístupových politik, konfiguračních
předvoleb a bezpečnostních parametrů (např. hesel a digitálních certifikátů) do
jednoho místa sítě.
Uživatelům počítačových sítí může zjednodušit život další produkt založený na
adresářových službách Single Sign-On. Tato aplikace odstraňuje potřebu
opakovaně zadávat uživatelská jména a hesla pro připojení k různým aplikacím a
službám. Uživatel se nyní přihlásí pouze jednou (do sítě) a automaticky získává
přístup ke všem aplikacím, na které má oprávnění. Zatím jsou k dispozici
aplikační připojení pouze pro několik málo produktů (PeopleSoft, Vantive,
Novell Client for Windows NT, Novell SQL Integrator, GroupWise 5.5 Enhancement
Pack, MS Access, Entrust, Continuus), ale jejich počet se bude zcela jistě
poměrně rychle rozrůstat.
Pokud byste rádi upravili adresářové služby NDS tak, aby lépe vyhovovaly vašim
specifickým potřebám, potřebujete ScheMax 1.1 nástroj určený nejen k detailnímu
zkoumání jednotlivých komponent NDS, ale zejména k modifikaci stávajícího
schématu NDS vytvářením nových tříd objektů nebo přidáváním či rušením
jednotlivých atributů.
Internet

Asi nejznámějším produktem z této kategorie je Novell BorderManager Enterprise
Edition 3.5. Jedná se o rozsáhlý systém, umožňující centrálně řídit přístupová
práva uživatelů a zabezpečovat a urychlovat provoz mezi podnikovým intranetem a
Internetem. Mezi hlavní výhody patří zejména snadná správa celého systému z
jednoho místa, těsná integrace s NDS a z toho vyplývající zvýšená bezpečnost,
vysoký výkon a úspora financí při komunikaci s okolním světem. Přítomnost
runtime verze NetWaru 5 navíc umožňuje využít služeb BorderManageru nejen v
sítích NetWare, ale i v sítích s operačními systémy Windows NT či UNIX.
Nepotřebujete-li takto komplexní balík služeb, můžete zakoupit některý z
dílčích produktů Firewall Services pro zajištění bezpečnosti (firewall, proxy),
VPN Services (kompletní podpora VPN) nebo Authentication Services (centrální
správa přístupu k síti).
Bezpečné připojení firemní sítě k Internetu na platformě Windows NT nabízí
Novell FireWALL for NT, který umožňuje filtrovat síťový provoz na několika
úrovních a na základě celé řady kritérií (např. uživatelé, skupiny, IP adresy,
denní doba, aplikace, typy souborů). Správu celého systému usnadňuje integrace
s doménami Windows NT a (volitelně) s NDS. Součástí produktu je také řešení pro
řízení provozu (Traffic Manager) optimalizující přidělování šířky pásma podle
požadavků uživatelů či aplikací.
Novell Internet Caching System je určen pro samostatná, specificky
konstruovaná, hardwarově softwarová řešení zaměřená na zrychlení přístupu k
informacím uloženým na webových serverech. Jako potenciální zákazníci tedy
přicházejí v úvahu především poskytovatelé internetových služeb. Licenci na
NICS mohou získat pouze OEM partneři Novellu, kteří tuto technologii
zabudovávají do svého hardwaru a vytvářejí tak samostatná zařízení s funkcí
vyrovnávací paměti. V současné době vlastní licenci např. Compaq, Dell,
Hitachi, IBM, NEC či Toshiba.
Dalším produktem z této kategorie je Novell Internet Messaging System 2.1
nabízející díky využití NDS eDirectory centrálně spravovaný systém elektronické
pošty pro miliony až miliardy uživatelů. Mezi vlastnosti této aplikace patří
ochrana proti spammingu, služba mail proxy, přístup ke schránce a administrace
systému z prostředí webového prohlížeče, správa ze strany uživatele (změna
hesla, konfigurace přesměrování pošty atd.) a podpora celé řady standardů
(např. POP3, IMAP4, LDAP, SSL).
Problematiku vytváření obsahu firemního web-serveru řeší Novell Net Publisher,
který umožňuje i laickým uživatelům snadno publikovat vlastní webové dokumenty,
rozšířit spolupráci uživatelů, centrálně řídit celý systém prostřednictvím NDS
a zajistit bezpečnost již zveřejněných dokumentů. Novell Net Publisher lze
provozovat i v heterogenním síťovém prostředí podporovány jsou systémy NetWare,
Windows NT, UNIX a kancelářský software MS Office 2000.
Správa sítě

Stěžejním produktem této kategorie je zcela určitě ManageWise, který je od 26.
ledna 2000 dostupný ve verzi 2.7. ManageWise nabízí ucelené řešení
centralizované správy sítí NetWare a Windows NT. Administrátorům dává do ruky
nástroj pro monitorování činnosti NDS, vzdálené ovládání klientských stanic i
serverů (NetWare a Windows NT), antivirovou ochranu sítě (McAfee NetShield a
VirusScan), analýzu síťového provozu a inventarizaci softwaru i hardwaru. O
případných problémech v síti jsou správci informováni prostřednictvím více než
650 výstražných zpráv. Díky podpoře průmyslových standardů (SNMP, TCP/IP, IPX a
RMON) může být ManageWise integrován s celou řadou dalších produktů.
Dalším velmi oblíbeným nástrojem jsou ZENworks 2. Jejich popularita je dána
tím, že některé části Novell nabízí zdarma jako tzv. ZENworks Starter Pack.
ZENworks využívají adresářových služeb NDS ke správě a distribuci aplikací v
síti, k administraci pracovních stanic (včetně inventarizace hardwaru a
softwaru) založené na politikách svázaných s konkrétními uživateli či počítači,
a ke vzdálenému ovládání pracovních stanic připojených k síti. Součástí
ZENworks je také odpovídající počet licencí na antivirový software McAfee
VirusScan. ZENworks v brzké době čekají značné změny nově budou totiž existovat
3 samostatné produkty: ZENworks for Desktops, ZENworks for Servers a ZENworks
for Networks.
Do této skupiny aplikací spadají ještě dva produkty Novell BranchManager for NT
pro správu poboček a pracovních skupin využívajících Windows NT (součástí jsou
BorderManager Authentication Services, ManageWise Agent for Windows NT, NDS for
NT a ZENworks) a DirXML umožňující propojit adresářové služby NDS s
nejrůznějšími aplikacemi, databázemi, operačními systémy atd.
Groupware

V poslední době si stále větší oblibu získávají nástroje pro podporu spolupráce
v pracovních skupinách (groupware). Mezi produkty této kategorie patří i
GroupWise 5.5, který je sice již nějakou dobu na trhu, ale od léta je k
dispozici i česká verze klientské části systému. Vylepšení zahrnutá do nové
verze se zaměřují zejména na zdokonalení bezpečnosti a správy dokumentů,
zlepšení podpory internetových standardů (adresování, HTML) a práce s
univerzální poštovní schránkou (rozšíření přizpůsobitelnosti uživatelského
rozhraní, sdílení informací s ostatními uživateli). Některé nadstandardní
funkce můžete získat zakoupením GroupWise 5.5 Enhancement Packu. Naopak zcela
zdarma je k dispozici GroupWise Plug-in for Outlook, umožňující využít Outlook
98 jako klienta systému GroupWise.
Vysoká dostupnost

Společnost Novell nabízí i řešení pro vysokou dostupnost svých systémů. NetWare
5 je podporován 2 produkty NetWare Cluster Services for NetWare 5 a Novell
Standby Serverem. První z nich nabízí klasické clusterové řešení s podporou až
pro 8 uzlů, které zvyšuje spolehlivost sítě použitím několika serverů
sdílejících jeden diskový subsystém. Během normálního provozu lze využívat
všech výhod vyplývajících z přítomnosti více serverů v síti. V případě výpadku
některého z nich převezmou jeho funkci zbývající stroje v clusteru, aniž by
uživatel zaznamenal nějakou změnu. Jednodušším je řešení nabízené Standby
Serverem. V tomto případě se vlastně jedná o jakési zrcadlení serveru v reálném
čase jeden server poskytuje své služby klientům a druhý (věrná kopie prvního)
čeká na jeho případné selhání. Starší verze systému NetWare jsou podporovány
dalšími produkty jako Novell High Availability Server, Novell Standby Server
Many-to-One a Novell SnapShotServer.
Závěr

Jak je vidět, firma Novell pro své zákazníky připravila celou řadu nových
zajímavých aplikací. A nejinak tomu pravděpodobně bude i v následujícím období,
kdy lze očekávat zejména novinky z oblasti adresářových služeb, Internetu a
elektronického podnikání.