Hlavní navigace

Novinky na trhu TOP a v žebříčcích

Sdílet

Monitory 19" CRT VideoSeven N95S Cenově zajímavý monitor se standardními parametry své třídy. Svým základním parametrem v podobě horizontální frekvence 95 kHz se monitor řadí ke s...
Monitory 19" CRT

VideoSeven N95S
Cenově zajímavý monitor se standardními parametry své třídy.
Svým základním parametrem v podobě horizontální frekvence 95 kHz se monitor
řadí ke standardu ve své skupině. To zaručuje možnost práce s ergonomickou
frekvencí až do rozlišení 1 600 x 1 200 bodů. Použitý typ obrazovky Delta ovšem
lépe splňuje předpoklady pro trvalou práci při nižším rozlišení. Ovládání
parametrů samozřejmě umožňuje obrazovkové menu a sada tlačítek. Korekční
veličiny se kromě všech běžných geometrických parametrů omezují u této levnější
verze monitoru VideoSeven již jen na nastavení teploty barev a potlačení moaré.
Uvedené vlastnosti doplňuje tříletá záruční doba a splnění posledních emisních
norem TCO\99.

VideoSeven N96D
Monitor vyšší třídy se zcela plochou obrazovkou.
Druhá z novinek VideoSeven patří již mezi modely, určené pro náročnější
uživatele. To dává najevo nejen o něco vyšší cenou, ale i použitou zcela
plochou obrazovkou s technologií Diamondtron. Frekvenční parametry opět
dovolují využívat ergonomických frekvencí nad 75 Hz i při rozlišení 1 600 x 1
200 bodů, které je ale tentokráte reálně využitelné. Ovládání menu je zajištěno
tlačítkem a otočným prvkem. Nastavení vlastních parametrů v obrazovkovém menu
zahrnuje mimo běžných veličin i funkci "Zoom" pro současnou změnu velikosti
obrazu v obou osách. Nechybí ani možnost nastavení teploty barev a rovněž
nastavení konvergence, linearity či potlačení moaré. Ze specialit lze vést
ještě funkce pro nastavení čistoty obrazu, zaostření či korekce rohů. Stejně
jako v minulém případě jsou splněny předpisy emisních norem TCO\99.

ELSA Ecomo 530
Monitor pro náročné uživatele s plochou obrazovkou FD Trinitron.
I tento model je určen pro velmi náročné uživatele. Těm nabízí za poněkud vyšší
cenu vysoce kontrastní technologii obrazu FD Trinitron s plochou obrazovkou.
Ačkoliv jsou frekvenční parametry viditelně vyšší než u standardu třídy, je
stejně jako u většiny možné s ergonomickými frekvencemi obrazu počítat do
rozlišení 1 600 x 1 200 bodů. Jemná rozteč bodů a vysoký kontrast ovšem
dovolují dlouhodobou práci i v tomto režimu. Obrazovkové menu, ovládané
skupinou tlačítek, zahrnuje podobně jako v předchozím případě kromě nastavení
geometrie i funkci "Zoom", nastavení teploty barev, konvergence a jako u
jednoho z mála monitorů obsahuje i funkci "Auto" pro samočinné nastavení polohy
a velikosti obrazu na stínítku. Samozřejmostí je i u tohoto modelu splnění
emisních norem TCO\99.

LG StudioWorks 995E
Cenově dostupný 19" monitor pro běžné použití.
Běžné parametry třídy jsou charakteristickými znaky tohoto modelu. Použitá
obrazovka Delta opět díky frekvenčním parametrům sice dovoluje pracovat s
ergonomickými frekvencemi obrazu až do rozlišení 1 600 x 1 200 bodů, avšak pro
praxi lze doporučit nižší hodnoty. Obrazovkové menu je ovládáno skupinou
tlačítek, uspořádaných do kruhu. Menu nabízí standardní geometrické korekční
parametry, ovšem nechybí ani nastavení teploty barev, potlačení moaré,
nastavení konvergence obrazu a také korekce geometrie rohů obrazu. Stejně jako
v minulých případech je i zde splněna emisní norma TCO\99. Na poněkud horším
umístění v tabulce tak má nejvýraznější vliv především pouze dvouletá záruční
doba.

AOC Spectrum 9Glrs
Cenově nejzajímavější monitor testu.
Ačkoli je tento monitor cenově srovnatelný se sedmnáctipalcovými modely, přesto
nabízí parametry, standardní pro svou kategorii. Použita je samozřejmě
obrazovka typu Delta a frekvenční parametry stejně jako v minulém případě
dovolují pracovat s ergonomickou frekvencí až do rozlišení 1 600 x 1 200 bodů,
ovšem raději ne dlouhodobě. Obrazovkové menu, ovládané kombinovaným otočným
prvek zahrnuje mimo běžné geometrie obrazu i funkci "Zoom", nastavení teploty
barev a možnost potlačení moaré. V případě tohoto monitoru je zaručeno plnění
starší normy TCO\95.

SAMPO AlphaScan KM-800UDT
Monitor standardních parametrů pro nenáročné uživatele.
Podobně jako v minulém případě, je i tentokráte monitor určen pro široké
použití a méně náročné uživatele. Použitou běžnou obrazovku deltu doprovázejí
mírně zlepšené frekvenční parametry, které však nabízejí shodné pracovní režimy
jako v minulém případě. Tedy maximální ergonomické rozlišení 1 600 x 1 200
bodů, s pracovním doporučeným režimem 1 280 x 1 024 bodů. Obrazovkové menu,
ovládané skupinou tlačítek, zahrnuje kromě standardní geometrie obrazu již jen
funkce pro nastavení teploty barev a potlačení moaré. Standardem je i splnění
emisních norem TCO\99.

HITACHI CM771ET
Monitor pro náročnější uživatele s plochou obrazovkou.
Vyšší cena tohoto modelu je dána mimo jiné i použitou technologií obrazovky. Ta
sice používá standardní systém Delta, avšak disponuje plochou čelní stranou
stínítka. To zaručuje snížení nežádoucích odrazů a příjemnější práci.
Standardní frekvenční parametry zajišťují přitom stejně jako v předešlých
případech podobné zobrazovací režimy, tedy s maximálním ergonomickým rozlišením
1 600 x 1 200 bodů. Obrazovkové menu, které je ovládáno skupinou tlačítek,
zahrnuje kromě základních geometrie i funkci "Zoom", dále korekci rohů obrazu,
nastavení teploty barev, linearity, moaré a nastavení zaostření obrazu. Jako k
jednomu z mála monitorů se standardně dodává programové vybavení pro kalibraci
barev Colorific. Splnění emisní normy TCO\99 je i zde zaručeno.

PREMIO P910
Monitor pro široké použití a náročnější uživatele.
Cenově dostupný model nabízí svému uživateli sice standardní obrazovku typu
Delta, ovšem mírně zlepšené frekvenční parametry. Ty ale zajišťují stejné
parametry jako ve všech dosud uvedených případech, tedy s maximálním
ergonomickým rozlišením 1 600 x 1 200 bodů. Ovládání obrazovkového menu
zajišťuje jediné tlačítko ve spolupráci s otočným prvkem. Menu samozřejmě
obsahuje opět všechny běžné geometrické parametry, ke kterým přistupuje již jen
nastavení teploty barev a možnost potlačení moaré. Z hlediska emisních norem je
i v tomto případě splněna "pouze" starší norma TCO\95, ovšem jako u jednoho z
mála monitorů je konektivita kromě standardního VGA vstupu zajištěna i BNC
konektory.

ViewSonic E790
Monitor pro nenáročné uživatele za dostupnou cenu.
První z trojice monitorů ViewSonic používá standardní obrazovku Delta a nabízí
svému uživateli běžné frekvenční parametry. Ty mají samozřejmě stejně jako ve
všech předchozích případech maximální ergonomické rozlišení 1 600 x 1 200 bodů,
avšak pro dlouhodobý provoz lze raději doporučit nižší hodnoty. Obrazovkové
menu, ovládané konfigurací tlačítek typickou pro monitory ViewSonic, nabízí
všechny běžné geometrické veličiny, k nimž ještě přidává "Zoom" a nastavení
geometrie rohů obrazu. V rámci speciálních funkcí lze používat nastavení
teploty barev, ale i nastavení konvergence a potlačení moaré. Pro emisní limity
i zde platí splnění normy TCO\99.

ViewSonic GS790
Monitor pro náročnější uživatele se zkrácenou stavební hloubkou.
Druhý z monitorů disponuje velmi podobnými parametry jako v předchozí model.
Shodný je použitý typ obrazovky, ovšem mírně zlepšeny jsou základní frekvenční
parametry. Hodnoty maximálního i ergonomického rozlišení jsou ale i zde shodné,
včetně doporučení na trvalou práci v režimech do 1 280 x 1 024 bodů. Čím se
monitor výrazněji odlišuje, je zkrácená stavební hloubka, která je dána
použitím úhlu vychylování elektronového paprsku 100?, místo klasických 90?.
Ovládání i obsah obrazovkového menu jsou opět totožné, snad až na možnost
nastavení zaostření obrazu ve vodorovném i svislém směru. Neodmyslitelné je i
zde splnění norem TCO\99. Horší umístění než model E790 má na svědomí jeho
vyšší cena.

ViewSonic PF790
Profesionálně zaměřený monitor se zcela plochou obrazovkou.
Poslední z trojice monitorů ViewSonic se snaží oslovit především náročné
uživatel, kterým nabízí vynikající kvalitu obrazu danou plochou obrazovkou
SonicTron s velmi jemnou roztečí bodů. Ta dovoluje reálnou práci i v nejvyšším
dosažitelném ergonomickém rozlišení 1 600 x x 1 200 bodů. Standardní ovládání
obrazovkového menu pomocí skupiny tlačítek dovoluje ovládat tytéž parametry
jako u modelu GS790, k nimž přistupuje ještě možnost nastavení linearity a
čistoty obrazu. Splnění emisních norem TCO\99 je i zde naprostou samozřejmostí.

Samsung SyncMaster 950 Plus
Monitor pro náročnější uživatele s vylepšenými frekvenčními parametry.
Monitor SAMSUNG sice používá opět standardní technologie obrazovky Delta, ale
tuto doplňují vylepšené frekvenční parametry. I přesto jsou pro uživatele k
dispozici běžné hodnoty rozlišení v rámci své kategorie, a to včetně
maximálního dostupného a ergonomického rozlišení. Ovládací panel je již
tradičně výklopný a dovoluje obsluhovat nabídky obrazovkového menu. Naproti
tomu regulace kontrastu a jasu je na rozdíl od většiny ostatních monitorů
nezávislá pomocí dvojice otočných prvků. Samotné obrazovkové menu nabízí
samozřejmě všechny základní geometrické parametry, k nimž přistupuje i funkce
"Zoom" a nastavení rohů obrazu.V rámci speciálních funkcí doplňuje nastavení
teploty barev i nastavení linearity obrazu, zaostření a potlačení moaré. Jako u
druhého monitoru v testu je součástí dodávky i kalibrační programové vybavení
Colorific. I tohoto modelu jsou splněny emisní předpisy TCO\99.

EIZO FlexScan F730
Monitor pro velmi náročné uživatele se zvýšenými hodnotami rozlišení.
Poslední z novinek v rámci 19" kategorie míří mezi náročné uživatele, kterým
sice nabízí pouze standardní obrazovku typu Delta, ovšem doplněnou o výrazně
zlepšené frekvenční parametry. Ty dovolují pracovat s maximálním rozlišením 1
600 x 1 280 bodů, jež je ergonomickým maximem modelu. Vzhledem k použité
obrazovce je ale i tentokráte lepší doporučit jako standardní režim 1 280 x 1
024 bodů. Ovládání obrazovkového menu zajišťuje jediný kombinovaný prvek
joystickového typu. Menu samotné zahrnuje samozřejmě všechny základní
geometrické veličiny, k nimž přistupuje i možnost speciálním tlačítkem
aktivovat funkci "Auto" pro samočinné nastavení základních parametrů obrazu. V
rámci speciálních funkcí jsou kromě nastavení teploty barev k dispozici i
funkce pro nastavení linearity, konvergence a potlačení moaré. Ani v tomto
případě není opomenuto splnění poslední emisní normy TCO\99.

Monitory 15" LCD

LG 570 LE/LS
Standardní monitor s kvalitním displejem.
První z dvojice zařazených LCD monitorů patří svými parametry ke standardu
skupiny. Dovoluje na aktivním displeji pracovat se 24bitovou barevnou hloubkou
a standardními zornými úhly. Ze standardu nevybočuje ani hodnota maximální
úrovně jasu 200 cd/m2. Ovládání parametrů zajišťuje samozřejmě obrazovkové
menu, které obsahuje základní funkce pro nastavení pozice i synchronizace
obrazu, a nechybí ani ovlivnění teploty barev. V rámci menu lze nastavit mimo
jiné i způsob zobrazování jiných rozlišení než přirozené hodnoty 1 024 x 768
bodů, a to zda má být obraz expandován na celou plochu, nebo zobrazen v měřítku
1 : 1. Samozřejmostí je funkce pro automatické nastavení základních parametrů
obrazu jako je právě poloha, velikost i synchronizace. Napájení je v tomto
případě zajištěno pomocí externího zdroje. Lepšímu umístění v tabulce ovšem
zabránila pouze jednoletá záruční doba.

PREMIO 15PX-TA
Monitor s otočným displejem, podporou zvuku a USB hubem.
Druhý z LCD monitorů patří svou konstrukcí mezi nejkomplexněji vybavené modely.
Konstrukce panelu dovoluje jeho otáčení o 90? a lze tak pracovat i ve formátu
A4. Panel je samozřejmě vybaven aktivní matricí a dovoluje zobrazit 16 milionů
barev. Ostatní parametry, jako je maximální úroveň jasu a zorné úhly, jsou
rovněž zcela běžné. U druhého z parametrů však jejich nestejnoměrnost v
hlavních osách může mírně komplikovat komfort použití v natočené poloze.
Obrazovkové menu podobně jako v předchozím případě obsahuje všechny základní
parametry pro nastavení polohy, velikosti i synchronizace obrazu. Ani zde
nechybí možnost pro automatické nastavení hodnot. Při zobrazení nižších
rozlišení je ale nutné vždy počítat s expandováním obrazu do celé plochy.
Monitor je schopen kromě obrazu poskytnout uživateli i podporu zvuku v podobě
dvojice reproduktorů a mikrofonu, umístěných v noze monitoru. Užitečný je i USB
hub, který však obsahuje pouze dvojici výstupních portů. Napájecí zdroj je
zabudován do podstavce monitoru. Natáčení signálu obrazu má již tradičně na
svědomí programový produkt Pivot, jenž pracuje pod Windows 95/98 a je nezávislý
na používané grafické kartě. Uvedené parametry, kromě záruky, která je pouze
dvouletá, přispěly k dobrému umístění v tabulce.0 0407/BAM o

Poznámka:
Pro testy byl použit počítač AutoCont OfficePro 5000 a fotografie byly pořízeny
digitálním fotoaparátem Olympus C-1400L.