Hlavní navigace

Nové testy

Sdílet

V minulém čísle PC Worldu jste poprvé mohli zaregistrovat změnu v metodikáchněkterých testů. Při benchmarkování výkonu notebooků v TOPech a v krátkém testu počítačové sestavy LEO...
V minulém čísle PC Worldu jste poprvé mohli zaregistrovat změnu v metodikách
některých testů. Při benchmarkování výkonu notebooků v TOPech a v krátkém testu
počítačové sestavy LEO Graphics 2,0 jsme použili novější verze testovacích
programů SYSmark a 3DMark. Jaké jsou jejich výhody? V čem se prováděné testy
liší od těch předchozích? To se vám pokusíme v následujících řádcích vysvětlit.


SYSmark 2001

SYSMark2001 využívá v zásadě stejný princip testů jako jeho předchůdce, tedy
rozdělení na scénáře Office Productivity a Internet Contnent Creation, avšak
aplikace a postupy jsou poněkud odlišné. Pro první scénář, který simuluje
postup uživatele pracujícího v automobilce, testuje SYSMark 2001 výkon v
programech Microsoft Word 2000, MS Excel 2000, MS PowerPoint 2000, MS Access
2000, MS Outlook 2000, Netscape Communicator 6.0, Dragon NaturallySpeaking
Preferred v.5, WinZip 8.0 a McAfee VirusScan 5.13. Druhý scénář, práce webového
designéra zpracovávajícího zakázku pro společnost zabývající se extrémními
sporty, pak vyhodnocuje výsledky v programech Adobe Photoshop 6.0, Adobe
Premiere 6.0, Macromedia Dreamweaver 4, Macromedia Flash 5 a Microsoft Windows
Media Encoder 7. Z výše uvedeného seznamu je tedy zřejmé, že oproti minulé
verzi přibyly některé nové programy.

Co se týče postupů, SYSMark2001 již nezahrnuje do výsledků čas operace, které
vykonává uživatel, ale pouze dobu od počátku do konce samotné akce. Další
novinkou v testech je současný běh několika rozdílných aplikací, přičemž
uživatel používá pouze jednu a ostatní pracují na pozadí. U Office Productivity
například probíhá Virus Scan, komprese disku a převod mluveného slova do textu
na pozadí aktuální operace s dokumenty v Microsoft Wordu 2000. Tímto způsobem
je docíleno reálnější simulace využití počítače. Poslední zřejmou inovaci
najdete ve zpracování výsledků. Ty už nejsou rozepsány podle jednotlivých
aplikací, ale program vypisuje pouze bodové hodnoty scénářů a celkový výkon.


3DMark2001 Pro

Nová verze oblíbeného benchmarku určeného k testování 3D grafických schopností
moderních akcelerátorů je rozšířena o několik nových funkcí. Ty jsou
podporovány především nejnovějšími grafickými kartami a ovladači DirectX 8, pro
něž byl 3DMark2001 vytvořen (předchozí verze spolupracovala s DirectX 7). Mezi
ty nejdůležitější patří FSAA, DOT3 Bump a komprese textur.

Vzhledem k vzrůstajícímu výkonu akcelerátorů bylo též upraveno výchozí
nastavení, jež používáme u našich testů i my. Změny můžete vidět v přiložené
oficiální tabulce. Nový 3DMark je také poněkud náročnější na systém. Zatímco
minulé verzi stačil procesor kompatibilní s Pentiem 166 MHz a 64 MB paměti,
verze 2001 potřebuje procesor s frekvencí 500 MHz a dvojnásobek paměti.


Grafické karty

U grafických karet jsme poněkud změnili metodiku testování. Hned na úvod je
třeba říci, že jsme začali používat novou referenční počítačovou sestavu
osazenou procesorem Intel Pentium 4 s frekvencí 2,0 GHz a 256 MB RDRAM. Jako
první jsme z testů vypustili měření 2D výkonu. Po zralé úvaze jsme totiž došli
k závěru, že 2D výkon současných karet umisťovaných do TOPů je na téměř
srovnatelné úrovni a není již natolik určujícím faktorem kvality té které
karty. Dále jsme k testování přibrali nový program GL Mark. Ten, stejně jako
poněkud zastaralý Quake III, testuje 3D výkon přes OpenGL.

Z důvodu těchto změn bylo potřeba přetestovat některé karty a zbývající z TOPů
vyřadit. Rozdílné výsledky získané rozdílnými programy by totiž v žebříčcích
nadělaly nepříjemnou paseku.
Jak jsme ždímali Titanium Hercules 3D Prophet III Titanium 500

Tomáš Varoščák

S laskavým svolením firmy Guillemot jsme v redakci přistoupili k zajímavému
experimentu. Vzali jsme kartu Hercules 3D Prophet III Titanium 500 a pokusili
se s ní za pomoci nejnovější verze přetaktovávacího prográmku vyždímat co
nejvyšší výkon. To vše samozřejmě až po ukončených testech do TOPů, protože
každý overclocker ví, že karta se může při podobné proceduře strachy
samovznítit.

K tortuře jsme přistoupili velmi svědomitě. Vzali jsme si k ruce španělskou
botu, železnou pannu a palečnici. Veškeré tyto modernizované (rozuměj
softwarové) středověké nástroje najdete v prográmku Hercules 3D Tweaker. Tato
nevelká utilitka umí za pomoci jednoduchého posunování slideru vpravo zvyšovat
taktovací frekvenci jádra grafického procesoru a pamětí. Tedy něco na způsob
skřipce. Rozsah možností je opravdu velký frekvenci jádra můžete vytáhnout až
do 335 MHz a u pamětí lze dostoupat až k 700 MHz. Po počátečních nesnázích,
které byly zaviněny přílišnými nároky, jsme nakonec byli úspěšní. Jak ukazuje
graf, po malých stupíncích (10 MHz) jsme se z původní hodnoty 240/500 dostali
až na úctyhodných 260/580. Slovy procent je to tedy zvýšení frekvence jádra
grafického procesoru o 8,3 % a pamětí o 16 %. Jak je též patrné z grafu, mučení
mnohem lépe snášely paměti, zatímco čip to vzdal po dvou pokusech. Poslední
metou pro testování byla pro kartu Hercules 3D Prophet III Titanium 500 hranice
261 MHz/581 MHz, při níž docházelo k zamrzání počítače. S ohledem na délku
trvání testu (3 hodiny) byl grafický procesor poměrně slušně zahřátý a nenechal
se dotlačit k vyššímu výkonu ani přes několikeré pokusy. I když existují
samozřejmě i další možnosti, jak kartu přimět ke spolupráci (přídavné
chlazení), raději jsme její trápení ukončili.

Výkonové výsledky nás poněkud zaskočily. Jak je patrné z grafu v programu
3DMark 2001 jsme se z původní hodnoty 7 727 bodů naměřené při standardním
nastavení grafické karty dostali až k maximu 8 047, což je rozdíl 320 bodů čili
4 procenta. Podobně dopadla karta v Quaku III a v dotbumpingovém demu Evolvy.
Naopak v GLMarku a klasické Evolvě se výsledky téměř nelišily.