Hlavní navigace

Nové LANGMastery

1. 10. 2004

Sdílet

Na začátek školního roku připravila společnost LANGMaster dva nové jazykovétituly Francouzštinu FACETTES a Italštinu ESPRESSO. Oba kurzy určitým způsobem navazují na své zástupce v
Na začátek školního roku připravila společnost LANGMaster dva nové jazykové
tituly Francouzštinu FACETTES a Italštinu ESPRESSO. Oba kurzy určitým způsobem
navazují na své zástupce v řadě Express. Na čtyřech CD nosičích (jeden je
instalační) naleznete tři úrovně: začátečníky, středně pokročilé a pokročilé.
Oba kurzy vznikly ve spolupráci s nakladatelstvím Max Hueber Verlag (u nás se
ve školách vyučuje s jeho papírovými učebnicemi), ale jsou rozšířeny o další
cvičení. Díky technologii rozpoznávání řeči IBM ViaVoice lze nejen aplikaci,
ale i řadu cvičení ovládat přímo ve francouzštině/italštině (v těchto kurzech
je nová verze programu). Stejně jako u minulých titulů můžete při výuce
postupovat buď podle výukového plánu, nebo podle vlastního uvážení. Data v
kurzu jsou provázaná, takže při cvičení se pomocí myši můžete dostat k výkladu
gramatiky či do souvisejících cvičení. Pro výuku slovíček a frází lze použít
metodu RE-WISE (co nejvíce znalostí při minimalizaci opakování). Nácvik správné
výslovnosti podporuje zobrazení hlasových křivek. Součástí tohoto
multimediálního kurzu je tedy moderní učebnice, výklad gramatiky, slovníky a
nácvik správné výslovnosti. Cena obou titulů byla stanovena na 2 499 Kč s DPH
Odkaz: http://www.langmaster.cz

Autor článku