Hlavní navigace

Nové knihy

Sdílet

Jak přežít rok 2000 Autor: Edward Yourdon & Jennifer Yourdon Vydal: UNIS Publishing, 1998 Počet stran: 429 Doporučená cena: 290 Kč Vprůběhu četby knihy zabývající se problémy, je
Jak přežít rok 2000

Autor: Edward Yourdon & Jennifer Yourdon
Vydal: UNIS Publishing, 1998
Počet stran: 429
Doporučená cena: 290 Kč

Vprůběhu četby knihy zabývající se problémy, jež by naší civilizaci mohl
způsobit rok 2000, mě provázel jeden pocit, a to rozpaky. Rozpaky z toho, jakým
směrem zacílím dnešní recenzi. Po pravdě řečeno dodnes nevím a závěr, zda tuto
knihu koupit či nikoliv, výjimečně nechávám na vás, vážení čtenáři.
Základním rozporem jsou některá tvrzení v knize obsažená, která navozují
atmosféru hrůzy a děsu, a zejména poslední kapitoly, pojednávající o
synergickém působení všech počítači ohrožených odvětví lidského konání, jsou
vpravdě děsuplné. Vzpomínka na filmy typu "Den poté" je oproti předkládané
variantě vývoje jakýmsi slaboučkým odvarem, spíše jsou používány pro srovnání
termíny jako krach burzy, nezaměstnanost a základní životní potřeby. Naproti
tomu stojí jiná prohlášení, ať již autorů nebo překladatele, že si uvědomují
místy přehnaný popis jevů. Tvrdí však, že jejich kniha je prostředkem, který je
svěcen účelem včasné kontroly systémů na přelomu tisíciletí. Autoři dokonce
počítají s tím, že se jejich dílo nestane bestsellerem, a proto nemůže způsobit
vážnější problémy. V případě nesplnění této podmínky by totiž k vážnému
problému dojít mohlo. Kdyby se Edward & Jennifer Yourdonovi stali nejčtenějšími
autory roku 1999, mohlo by dojít k zásadním změnám ve fungování společnosti,
aniž by toto ovlivnily počítače.
Třináct kapitol zabývajících se ekonomikou, zpravodajstvím, poštou, telefonními
službami apod. je koncipováno zhruba do dvou částí. První z nich je popis
problému, aneb co se může stát, kdybychom okamžitě vyřadili z daného odvětví
počítače. Druhá část se zabývá scénáři, aneb co udělat, až se to stane (a bude
to trvat dva dny, měsíc, nebo rok). Pokud bych vzal v úvahu kumulativní efekt
naznačených potíží, tak by se scénáře daly shrnout do jednoduché rady: vezměte
nějaké peníze, dostatečné zásoby jídla a pití a odjeďte daleko od všech
čipových přístrojů, tedy na venkov. (Bude-li tuto knihu číst velké procento
lidí, mohl by naznačený scénář způsobit nejenom krach bank a vyvolat hysterii v
prodejnách především s potravinami. A pokud si tento spis přečtou hlavně
programátoři, tak by pravděpodobně nezůstal ve městech nikdo, kdo by byl
schopen problémy napravit.)
Publikace Jak přežít rok 2000 by byla pro našince užitečnější, kdyby byla
zaměřena na náš stát. I když je náš svět jednou ohromnou vesnicí, domnívám se,
že situace v USA je velmi odlišná. To si však překladatel knihy uvědomuje, a v
poznámkách pod čarou uvádí upřesňující podmínky, které vztahuje k situaci v ČR.
Jeho poznámky jsou však subjektivní a podle mého názoru nemají objektivní
výpovědní hodnotu.
Vůbec informační důvěryhodnost knihy se jeví jako jeden velký otazník. Většina
odkazů na zdroje směřuje na Internet (překladatel zvolil alespoň pro mě
nezvyklý ekvivalent webovské stránky). Jak známo, odkazy zanikají velmi rychle,
a téměř vždy lze objevit informaci svědčící o pravém opaku. Čísla vypovídající
o nákladech na přechod do nového tisíciletí jsou relativní, pokud autor neuvede
zároveň obrat těchto firem, což neudělal. Reklama na síť obchodů s trvanlivými
potravinami mě překvapila. Naopak rada, abych si dal před rokem 2000 do pořádku
své finance, se mi zdála velmi rozumná a zařídím se i v tom směru, že v noci z
31. na 1. nepojedu automobilem rychlostí 130 km/hod. Problematice osobních
počítačů je věnováno pouhých 17 stran. Máte-li chuť dozvědět se něco o tom, jak
se zachová váš vlastní výrobní nebo zábavní nástroj, měli byste se obrátit
přímo na výrobce svého hardwaru a softwaru. Moje přesvědčení, podložené
několika studiemi a testováním, svědčí o tom, že vážnější starost by si měli
začít dělat ti, jež mají počítače z roku 1995 a starší. Bližší informace
naleznete na mnoha místech, ale ne v této knize.

Win32 API průvodce vývojáře

Autor: UNIS Publishing
Vydavatelství: UNIS Publishing
Počet stran: 1 800 1 418 == 382 stran
Doporučená cena: 290 Kč

Po vydání velmi úspěšného dvoudílného titulu Win32 API kompletní reference pro
programátora ve Windows 95 a Windows NT, uvedlo vydavatelství UNIS Publishing
na trh třetí díl této odborné publikace. Programátoři ve Windows tak právě
dostávají do rukou 1 800 stránek informací o práci s funkcemi pro 32bitové API.
Obsahem třetího dílu, (který má 382 stran), jsou funkce, jež nebyly zahrnuty v
předchozích dvou dílech, doplnění některých datových struktur a vysvětlení
vybraných důležitých pojmů. Na rozdíl od dílů 1 a 2, které byly překladem
původní americké publikace, čerpá třetí díl přímo z originálních materiálů
nápovědy a resource kitu k Visual Studiu 6, doprovodných materiálů a nápovědy k
Delphi 4 a řady dalších zdrojů. S třetím dílem Win32 API je dodáváno i
aktualizované CD, společné pro všechny tři části.
Uspořádání třetího dílu je obdobné jako u těch předcházejících. Pro lepší
orientaci čtenáře jsou uvedeny odkazy i na funkce v prvních dvou dílech a na
konci knihy je zařazen rejstřík, který obsahuje kompletní hesla pro všechny tři
části publikace.
Z obsahu třetího dílu API je možné uvést nově zařazená témata: funkce pro
procesy a vlákna, funkce pro souběžné periferní tiskové operace, konfigurace
komunikačních prostředků, funkce registru a protokolování událostí. Ve značném
rozsahu byla doplněna témata týkající se kontextu zařízení, společných
dialogových oken, dynamické výměny dat a správy paměti. V ostatních případech
se jedná o doplnění několika dílčích funkcí (funkce bitmap, kreslení,
zachytávací funkce, schránka, roury.).
Obdobně jako v předchozích dvou je i třetí díl doplněn ukázkami volání funkcí
API, samozřejmě již ne v takovém rozsahu jako v první části publikace. V řadě
případů se jedná pouze o doplnění rozšířených funkcí a je možné použít ukázkové
příklady z předchozích dílů. Na druhou stranu jsou na CD některé komplexní
aplikace, které ukazují možnosti volání funkcí API, a to včetně zdrojových kódů.
Ani třetí díl Win32 API nepřináší zcela kompletní přehled 32bitového API.
Nejsou zařazeny bezpečnostní funkce Windows NT a některé další. Chybí např.
komplexní přehled všech datových struktur, zařazeny jsou pouze vybrané. Určitou
nevýhodou jsou také ukázky pouze v jazyce C, které mohou přinášet programátorům
např. v Delphi jisté problémy. Přesto však především svým rozsahem představuje
publikace Win32 API jistě zajímavou knihu, která poslouží všem programátorům ve
Windows.

Velká kniha o vypalování CD

Autor: Martin Bartoň
Vydavatelství: UNIS Publishing
Počet stran: 224
Doporučená cena: 290 Kč

CD-ROM těchto pět magickým písmen, označujících převratný vynález v oblasti
záznamu dat, slýcháme v posledních letech stále častěji, a to i v oblastech,
kde bychom je tak brzo nečekali. Kdo by si pomyslel v době, kdy se mezi prostý
lid dostávala první PC, že budou běžně k mání obsáhlé encyklopedie,
multimediální aplikace, či dokonce video na kompaktních discích. Tento trend se
pravděpodobně ještě vystupňuje s příchodem nového typu CD-DVD, který má mít
kapacitu až několika GB.
V dnešní době cena zapisovatelných a přepisovatelných mechanik klesla natolik,
že si je může opatřit nejen takřka každá firma, ale i jednotlivec pro domácí
použití. Přes vývoj techniky však zůstává vypalování do jisté míry "duchařskou
záležitostí". S rostoucím výkonem počítačů je sice pravděpodobnost zkažení CD u
dobře nakonfigurovaného systému velmi malá, ale přesto je dobré vypalování
považovat za "svatý obřad", kdy není vhodné počítač zatěžovat jakoukoliv další
činností. Navíc se už při koupi CD rekordéru setkáte s celou řadou technických
pojmů, které nejsou v "normální" počítačové praxi zcela běžné. (Po zakoupení
"vypalovačky" přibudou další, jež souvisí přímo s vlastním vypalováním.)
Na trhu s literaturou, která by objasňovala problematiku vypalování (a
přepisování) CD, je zatím vakuum, pomineme-li relativně neucelené a útržkovité
informace v počítačových časopisech. Kniha se snaží provést začátečníka všemi
úskalími krkolomných a neznámých pojmů, různých typů "vypalovaček" a CD-R/RW
médií. Přehledným způsobem jsou v ní popsány různé technologie vypalování CD.
Pro odbornější část počítačové veřejnosti kniha nabízí řadu přehledů ve formě
tabulek, ve kterých se můžete dočíst o kompatibilitě jednotlivých "vypalovaček"
s různým softwarem, kapacitou médií atd. Vhod přijdou určitě i tipy s návody
nejčastěji řešených problémů vyskytujících se při pálení.
V knize naleznete také kapitolku pojednávající o autorském zákonu a jeho vztahu
k vypalování CD. Dozvíte se, ve kterých případech je, a kdy naopak není,
vypalování CD trestné.
Ke kompletnímu zpracování CD patří také jeho potisk. Jedná se sice již o
profesionálnější řešení, ale možností je mnoho. V knize najdete také informace
o tom, jaké jsou možnosti pro to, aby vaše cédéčka získala profesionální vzhled
možnosti potisku, samolepek, atd.
Součástí publikace je CD, na němž čtenáři naleznou časově omezené verze
vypalovacích programů, jejich demoverze a užitečné utility pro práci s audioa
datovými CD.
Tato kniha je tedy nejen posledním doplňkem k vaší vypalovačce, který vám
usnadní vypalování, ale je také přehledným a uceleným materiálem pro studium
technologií při něm používaných.

NetWare 5

Autor: David Čečelský
Vydavatelství: UNIS Publishing
Počet stran: 656 stran
Doporučená cena: 590 Kč

Téměř přesně dva roky po úspěšném uvedení operačního systému NetWare 4.11,
známého také pod označením IntranetWare, přichází firma Novell s další verzí
tohoto stěžejního produktu. Systém nesl v období svého vzniku kódové jméno Moab
a nyní, již v ostré verzi, má označení NetWare 5. Tato ve svém názvu používá
verzi o řád vyšší, takže je zřejmé, že tento systém by měl přinést kvalitativně
převratné změny.
Kniha NetWare 5 od nakladatelství UNIS Publishing je kompletní příručkou
systému NetWare 5, tj. sumarizuje všechny vlastnosti systému, konfiguraci a
použití všech služeb a komponentů, které systém NetWare 5 obsahuje. Není zde
opomenuta ani klientská strana, takže nechybí popis klientů, jejich instalace a
konfigurace. Zvláštní pozornost je věnována také adresářovým službám NDS, jež
tvoří jednu z klíčových částí systému. Přitom tyto služby nebyly dosud
detailněji popsány v žádné příručce systému NetWare.
Kniha je logicky členěna do následujících 4 hlavních celků:
První část se zabývá hlavními rysy operačního systému, jeho instalací a
popisuje zejména jeho serverovou část. Je zde zmíněna také implemetace
technologie Java. Druhá část je zaměřena na
základní služby systému, na jejich konfiguraci a použití. Těžištěm této části
je právě popis adresářových služeb NDS. Třetí část knihy je věnována instalaci
a popisu klientů operačního systému pro jednotlivé podporované platformy.
Čtvrtá část zahrnuje doplňkové produkty systému NetWare 5, a to Netscape
FastTrack Server a produkt Z.E.N.works.
Ke knize je připraveno také CD od firmy Novell s pomůckami a utilitami pro
správu systému NetWare 5. Náklad CD je však omezen, proto s koupí knihy příliš
neotálejte!!
Tato kniha je zařazena do edice Kompendium nakladatelství UNIS Publishing a
neměla by, vzhledem k detailnímu zpracování, chybět v knihovničce žádného
administrátora a správce systému NetWare. O kvalitě publikace svědčí i
skutečnost, že ji vítá samotná firma Novell, která ji doporučuje svým partnerům.

Adobe Photoshop 4.0. CZ/US

Autor: Jiří Hlavenka, Václav Kameník
Vydavatelství: Computer Press, Praha
Počet stran: 477
Doporučená cena: 595 Kč

Dnes mám tu možnost seznámit vás s knihou, která se svým provedením a cenou
řadí k těm prestižnějším publikacím, jež vydává Computer Press cenou, která
připomíná dobu, kdy koupě manuálu byla až tím posledním zoufalým činem
počítačového nadšence. Kupující však na rozdíl od této epochy nedostane za
svoje peníze mnohasetstránkovou brožuru s minimální grafickou úpravou, ale
barevnou vázanou učebnici vkusně graficky provedenou. Nutno také dodat, že v
tomto případě má obé jasně daný význam: barva, protože Photoshop je program pro
editaci obrázků a černobílé publikace mají mnohem nižší informační hodnotu;
brožované vydání knihy tištěné na kvalitním křídovém papíře by nevypadalo
příliš logicky. Na cesty bych doporučoval spíše útlou detektivku, vzhledem k
zmíněným parametrů je publikace Adobe Photoshop 4.0. CZ/US těžká. Computer
Press však investoval kvalitu na správné místo.
Měl bych také předeslat, že ke knize přísluší CD-ROM s upgradem na verzi 4.01
PC/MAC, obrázky a hlavně příklady, na nichž lze dokumentovat postupy popsané
příručce. Bohužel, tento CD-ROM jsem neměl k disposici.
Vzhledem k množství stran jsem se rozhodl nepopisovat v této recenzi jednotlivé
kapitoly, protože z hlediska informační hodnoty bych řekl, že není funkce,
kterou by autoři zapomněli uvést. Na jistou schizofrenii narazíte již v titulu
knihy (CZ/US), a v samotném textu si pak budete muset zvyknout na ten fakt, že
někdy jsou příkazy a nabídky uváděny nejdříve v češtině, jindy je preferována
angličtina. Možná by neškodilo alespoň sjednotit postup a dát přednost jednomu
jazyku. Nezáleží na tom, jestli máte lokalizovanou verzi či nikoliv, knihu
využijete v každém případě. Tato výhoda je vztažena i na obrázky dialogových
oken, která jsou ve většině případů také dvojjazyčná.
Výhrady bych měl k opakování některých poznatků, a to občas natolik nešťastným
způsobem, že se na dvou místech objeví shodný text, včetně stejného obrázku
(str. 14 a 65 CMYK model). Zmínka o pro začátečníka důležité funkci UNDO (ZPĚT)
je zmiňována poměrně skromně. Text také občas příliš průhledně upozorňuje na
svého předchůdce (zřejmě jde o verzi Photoshopu 3.0). Snad z tohoto důvodu je
na str. 28 uveden počet maximálně otevřených souborů 16, a na straně 33 je
upozorněno na vylepšení programu verze 4.0, jež umožňuje pracovat až s 30
obrázky. Čas od času autorům "uteče" termín, který ještě nebyl vysvětlen
(vrstva, str. 25). Barevné, velice užitečné příklady jsou někdy trochu
nepřehledné, což z velké části souvisí i se samotným programem. Možná by tak
bylo vhodné upozornit na změny, kterých si začátečník příliš nevšimne (str.
139).
Ocenil bych nejenom provedení, dobře udělaný rejstřík a dodatky, jež neobsahují
jen obligátní tabulky nástrojů, zkratek apod., ale i adresy na WWW stránky,
které podporují Adobe Photoshop. Potěšila mě také možnost naučit se bez
problémů stahovat dialogová okna z MS Windows 3.xx/95/98 a v rychlosti je
upravovat do žádané podoby.
Na závěr bych se rád vrátil k úvodu. Autoři deklarují vrstvu potencionálních
čtenářů ze všech uživatelů včetně začínajících. Svěřil jsem tedy Adobe
Photoshop 4.0. CZ/US na měsíc své známé, která dotyčný program vlastní, ale
pracovat na něm příliš neumí. Ocenila přehledy příkazů a nástrojů, pochopila
základní principy. Vnitřně se však nesrovnala s úvodní
kapitolou (pojednávající o formátech), vzhledem k přílišné odbornosti ji raději
přeskočila. Ohledně rozsahu však nezvládla prostudování celé knihy. Její závěr
byl i přes tento fakt veskrze pozitivní.