Hlavní navigace

Nové knihy - PCW 2/2001

1. 2. 2001

Sdílet

Office 2000 Odpovědi na nejčastější otázkyJAROSLAV POLÁČEK Nakladatelství Grada přišlo na trh s ediční řadou překladové literatury s tématem odpovědí na nejčastější otázky...
Office 2000 Odpovědi na nejčastější otázky
JAROSLAV POLÁČEK

Nakladatelství Grada přišlo na trh s ediční řadou překladové literatury s
tématem odpovědí na nejčastější otázky. Tento specifický typ manuálů znamená
nová kritéria. Především by se čtenář měl v knize jednoduše orientovat, aby pro
danou odpověď nemusel číst všechny stránky. Grada tento problémy vyřešila pro
nakladatelství klasickým způsobem, tedy kombinací velmi podrobného obsahu a
velmi rámcového rejstříku. Ti, kdo se již s knihami od Grady setkali, vědí, že
je lepší spolehnout se na precizní obsah.

Každá z knih ediční řady obsahuje tipy, které by využily pokročilí uživatelé, a
i takové návody, jimiž naopak nepohrdnou začátečníci (aniž by museli hledat
terminologii v jiné knize). Tato vyváženost témat je velmi důležitá, protože
Office 2000 neobsahuje jen jeden softwarový produkt, a pokud jste spokojeni s
jednou knihou, bez obav můžete koupit další.

Poněkud vybočující z řady je recenzovaná Office 2000 a to z důvodů samotné
koncepce. Na našem trhu existuje jen málo knih, které by se pustily do tématu
samotné Office 2000. V úvodu sice překladatel překřtil knihu na Problémy s
Office 2000 a jak na ně, ale jinak se Office 2000 věnuje především integraci
jednotlivých komponent. Publikace také řeší část problémů s integrací vašich
výtvorů s Internetem. Samostatná kapitola se věnuje doplňujícím programům (MS
Graph, Editor rovnic, Kreslení), takže zde naleznete popis těch funkcí MS
Office 2000, které mnozí autoři příruček (především těch pro začátečníky)
vynechali z důvodů nedostatku prostoru.

Knihu Office 2000 odpovědi na nejčastější otázky lze doporučit všem, kdo si
pořídili MS Office 2000, neboť jim pomůže v práci s nejsilnějším nástrojem MS
Office, kterým je integrace nejen jednotlivých částí, ale i možnost publikování
dokumentů na celosvětové síti.

Autoři: Martin S. Matthews, Carole Boggs Matthews
Vydavatelství: Grada, Praha
Počet stran: 368
Doporučená cena: 295 Kč
Access 2000 - Odpovědi na nejčastější otázky
JAROSLAV POLÁČEK

Další knihou z ediční řady nakladatelství Grada, která je zaměřena na často
pokládané otázky FAQ, je Access 2000. Bohužel se zde občas projevují jisté
rozdíly mezi anglickým originálem a českým překladem (str. 20). Tento
nedostatek se sice objevuje zřídka, ale myslím si, že byl zbytečný; jiné chyby
jsem v textu nenalezl. Užití Accessu 2000 je směřováno především ke správě
velkého množství dat, nejlépe z vlastního podnikání. Pokud byste v této knize
hledali FAQy, jak si uspořádat svoje recepty nebo knihovnu, tak asi většinu
údajů nevyužijete. Pokud však máte podnik a potřebujete spravovat svá data a
nemáte dostatečné množství peněz, abyste si koupili již upravenou databázi na
klíč, nebo chcete mít kontrolu nad databází a koupili jste si MS Access 2000
právě pro tyto účely, tak neváhejte a pořiďte si tuto knihu.

V šestnácti kapitolách se vám dostane velkého množství návodů od kosmetických
(váš formulář může barevně reagovat na vyplněná čísla) až po ty životně
důležité (zabezpečení databáze proti neodbornému zásahu jednotlivých
uživatelů). Největší pozornost byla věnována dotazům a formulářům. Tato témata
byla rozdělena na kapitoly pro začínající a pokročilé uživatele. Několik stran
bylo věnováno i grafům v Accessu a implementaci databáze na Internet. Nechybí
ani stať věnována Visual Basicu for Applications (VBA) a makrům.

Je škoda, že i v takto po všech stránkách užitečné řadě lze nalézt tiskařské
chyby. Ta má se objevila na straně 127, kdy mi zmizel obrázek a objevila se
nepěkná černá skvrna. I přes tento nedostatek bych Access 2000 odpovědi na
nejčastější otázky doporučil těm pokročilejším uživatelům, kteří Access
používají především pro účely obchodu. V kombinaci s dalšími informačními
zdroji získáte neocenitelného pomocníka při řešení problémů s vaší "kanceláří".

Autoři: Edward Jones, Jarel M. Jones
Vydavatelství: Grada, Praha
Počet stran: 296
Doporučená cena: 290 Kč
Excel 2000 - Odpovědi na nejčastější otázky
JAROSLAV POLÁČEK

Gail Perry, autor knihy, je zaměstnancem firmy Stream International, která se
zabývá technickou podporou produktů Microsoft, a právě tento fakt by měl být
zárukou toho, že každý nalezne v ediční řadě nakladatelství Grada FAQ odpověď
právě na svůj problém.

Gail Perrymu se podařilo úspěšně zhustit látku jednotlivých dotazů do přiměřené
formy. Nutno podotknout, že tato kniha není pro úplné začátečníky (pro ty bych
doporučil Excel 2000 podrobný průvodce začínajícího uživatele Josefa
Pecinovského (Grada 2000)), ale podle mého názoru je tematicky velmi obsáhlá.
Autor položil důraz na názornost svých tipů s využitím množství příkladů, které
látku ještě víc zjednodušují.

Příjemně mě překvapilo několik věcí. Především si svoje zasloužené místo
vydobyla makra. Autor věnoval i několik posledních stran zajímavému tipu pro
záchranu souboru xls (převodem do MS Wordu a zpětným přenesením do Excelu).
Bohužel byla zcela opomenuta problematika přenosu dat na Internet. Toto médium
je v knize zmíněno pouze jako doplňující zdroj informací. Existuje ovšem kniha
téže ediční řady Office 2000 odpovědi na nejčastější otázky, která vhodně
doplňuje opomenuté téma integrace Excelu 2000 na Internet.

Knihu nemohu jinak než doporučit. Sedmnáct kapitol každému čtenáři přinese to,
co hledá. Opomenuty nejsou kontingenční tabulky, ani způsob využití Excelu jako
databázového produktu. Výběr otázek, respektive odpovědí byl podle mého názoru
řízen skutečným zájmem uživatelů o dané oblasti. Konečně celá řada odpovědí na
nejčastější otázky je velmi podařeným řešením zejména pro ty, kdo chtějí mít
informace po ruce. Kniha je samozřejmě obecně zaměřena, takže pokud uvažujete o
profesionální příručce, která by vám poradila v konkrétním vědním oboru
(ekonomie a podobně), musíte hledat mezi těmito profilovanými manuály.

Autor: Gail Perry
Vydavatelství: Grada, Praha
Počet stran: 252
Doporučená cena: 195 Kč
Microsoft Excel 2000 Jednoduše
JAROSLAV POLÁČEK

První ze série knížek nakladatelství Computer Press, kterou jsem recenzoval na
konci roku 2000, byla věnována tabulkovému procesoru Excel 2000 z programové
řady produktů MS Office 2000. Potvrdila se mi také domněnka, že v jednotlivých
edicích jsou nezanedbatelné rozdíly v kvalitě titulů, respektive autorů.
Učebnice Excelu je v ničem nevybočující knížkou pro začátečníky. Tím nechci v
žádném případě říci, že je špatná, ale pouze konstatovat, že na rozdíl od knih
Pavla Roubala (tatáž edice) nepřichází s ničím zásadně novým.

Čtenář má možnost seznámit se v této publikaci se základními pojmy samotného
programu. Ve dvanácti kapitolách se může naučit, jak vytvořit tabulku a vhodně
ji graficky upravit, jak používat průvodce tvorbou grafů, jak správně tisknout
a tak podobně. Poněkud nadstandardně manuál obsahuje kapitolu o seznamech (tedy
o použití Excelu jako programu pro správu menší databáze). To vše na necelých
devadesáti stranách s úpravou, která je pro tuto edici typická a kterou
považuji za velmi příhodnou a vhodnou především pro začátečníky. Za zmínku
stojí především množství a volba obrázků, jež přibližují výklad a jež jsou
podle mého názoru vhodně vybrány. Nakladateli unikla snad jedna chyba na straně
13, ze které by šlo usoudit, že v názvu listu aplikace Excel 2000 nesmí být
písmeno "a", což samozřejmě není pravda. Nemohu se nezmínit o již tradičním
problému počítačových knih nedostatečný rejstřík je vyvažován podrobným
obsahem, ve kterém se však o poznání hůře orientuje, pokud něco urgentně
hledáte.

Microsoft Excel 2000 Jednoduše je typickou knihou pro začátečníky, jež
neobsahuje nepřijatelné množství chyb a zavádějících informací, na druhou
stranu ani nevybočuje z běžného průměru knižní produkce tohoto typu.

Autor: Ivo Magera
Vydavatelství: Computer Press, Praha
Počet stran: 120
Doporučená cena: 89 Kč
Microsoft Word 2000 Jednoduše
JAROSLAV POLÁČEK

Napsat knihu pro začátečníky je bezpochyby velmi obtížný úkol. Nakladatelství
Computer Press vydává edici s podtitulem "Naučte se za víkend", která je podle
mého názoru vhodná právě pro tuto skupinu uživatelů.

Pavel Roubal se zhostil svého úkolu více než dobře. Učebnice Wordu totiž
neobsahuje pouze sadu základních postupů a příkazů, ale také upozornění na
největší chyby, základy typografie a podstatu efektivní práce s Wordem jako s
počítačovým textovým editorem.

Začátečník tak má šanci dozvědět se o základních pojmech (kniha je doplněna
netradičními popisnými obrázky s vysvětlivkami, například klávesnice) a hned
zpočátku jsou mu vštěpovány hlavní principy. Práce se styly je probírána dříve
než dílčí formátování, i když jsou styly přímo aplikovány na psaný text, což se
nedoporučuje.

Autor také nedoporučuje "přepínat" Word pro tvorbu časopisů a dalších
dokumentů, pro které jsou vhodnější jiné programy určené pro DTP. Knížka dále
obsahuje tipy pro tisk a jednotlivé kapitoly jsou doplněny cvičeními jakýmsi
zkoušením, které by mělo potvrdit právě načerpané znalosti.

Samozřejmě i tato kniha trpí některými dílčími nedostatky. Autor opomněl
připomenout makroviry, a občas chybí postupy k jednotlivým navrhovaným řešením.
Také jsem postrádal úplné vysvětlení probíraných dialogových oken, což lze
přisoudit omezenému prostoru, respektive snaze o udržení přijatelně nízké ceny.
V oblasti html formátu pro WWW stránky měl autor varovat před přílišným
využíváním této funkce Wordu. To vše však nic nemění na tom, že tento manuál
pro začátečníky je rozhodně jedním z nejlepších, které jsem dosud četl.

Autor: Pavel Roubal
Vydavatelství: Computer Press, Praha
Počet stran: 120
Doporučená cena: 89 Kč
Microsoft Windows 2000 Professional Jednoduše
JAROSLAV POLÁČEK

Nový operační systém (dále jen OS) logicky vyžaduje množství příruček zejména
pro začínající uživatele (tedy vlastně pro všechny, protože operační systémy se
mění jako houby po dešti). Právě takovou knihou je v nakladatelství Computer
Press práce Pavla Roubala.

Publikace se vyznačuje dvěma charakteristikami. Především obsahuje množství
klíčových obrázků, což při tomto rozsahu nebývá obvyklé, a autor neváhá
opakovat podstatné postupy a vysvětlovat některé pojmy zcela v duchu edice
naučit se ovládat operační systém na slušné úrovni za víkend. Operační systémy
totiž bývají při vší snaze programátorů o "user friendly" prostředí záludné a
složité. V tomto typu publikací pak zákonitě dochází k zjednodušení některých
návodů a osvětlení pojmů. Například při vysvětlení funkce win (vedle pravé
Ctrl) klávesy pro nahrazení kliknutí pravým tlačítkem myši autor neuvedl, jak
začátečník pozná pomyslnou pozici myši. Poněkud si také protiřečí při
popisování budování webů a webových stránek, které nejprve označil za složité,
a pak (při popisu programu MS Front Page Express) tuto tezi zpochybnil.
Manuálek obsahuje popis všech základních programů a utilit, jež jsou s OS
dodávány. Seznámíte se tedy s textovým editorem WordPad, programy pro malování,
kalkulačkou, úpravou obrázků a podobně.

Samozřejmě učebnici nelze s čistým svědomím doporučit všem uživatelům MS
Windows 2000 Professional. Ti, kteří již pracovali s předcházející verzí MS
Windows (95, 98), by pravděpodobně nepřišli na nic nového. Pro ty, kteří však
koupili nový počítač s OEM verzí Windows 2000 Professional, lze tuto knihu
doporučit s tím, že na některé "své" postupy přijdou až se s OS více seznámí,
nebo až pokročí a sáhnou po podrobnější publikaci.

Autor: Pavel Roubal
Vydavatelství: Computer Press, Praha
Počet stran: 108
Doporučená cena: 89 KčMistrovství v Delphi 4
JAN ŽĎÁREK

Kniha probírá postupně jednotlivé komponenty, související prvky jsou seskupeny
do kapitol. Každá kapitola obsahuje alespoň jeden příklad fungující prográmek,
na němž jsou popisované jevy předvedeny.

Úvod je rozvláčný a určitě pomůže začínajícím uživatelům Delphi si uvědomit, co
vlastně od tohoto prostředí mohou chtít. Valná většina postupů v textu, ať
nastavování nejrůznějších předvoleb či vlastní tvorba příkladů, je popsána
"krok za krokem", včetně použití prostředků k ladění programu. Kód příkladů je
v plném znění na CD-ROMu, navíc včetně přeložených programů a případných
datových souborů se vzorovými daty.

Pokusím se o krátký seznam popisovaných témat: formulář, zpracování vstupů z
myši a klávesnice, menu včetně dynamických vlastností, tlačítka, listboxy
apod., a také panely, stavové řádky a dialogová okna. Dále pak zpracování
řetězců, práce se soubory a adresáři. Předvedena je tvorba grafické aplikace,
práce s tiskárnou, tvorba grafů a sestav, MDI, schránka, DDE, OLE. Jedna
kapitola je věnována i tvorbě databázových aplikací, ale pochopitelně jen ze
strany vývoje aplikace v Delphi. Tvorba databáze není řešena, je zde jen
použití Database Desktopu s příklady používajícími soubory z CD-ROMu
orientovanými na Paradox.

V rámci "technik pro pokročilé" je probrána obsluha výjimek, tvorba vlastních
komponent a několik menších poznámek, např. o vytváření knihoven DLL, obsluze
událostí a zmínka o komponentách pro Internet, což je v rozporu s textem na
zadní straně desek. Závěrečné stránky knihy jsou vyhrazeny rejstříku.

Kniha Mistrovství v Delphi je přehledně zpracována a hlavně obsahuje dostatek
příkladů, které jistě nejen začátečníkům zpřístupní větší část prostředků
dostupných pro vývoj úspěšných aplikací. V doporučené literatuře je odkazů
plno, ale úplně chybí odkaz na nějakou učebnici Pascalu.

Autor: Tom Swan
Vydavatelství: Computer Press, Praha
Počet stran: 842
Doporučená cena: 790 Kč + CD-ROM
Delphi 4 Podrobný průvodce programátora
JAN ŽĎÁREK

Knížka, jejíž recenzí se budu nyní zabývat, na první pohled jakoby zapadala do
veliké spousty knih o Delphi, které jsou na našem trhu v současnosti k
dispozici. Nenechte se ale zmást heslem z obálky "pro nováčky i zkušené
programátory". Pro nováčky v Delphi bych doporučil spíše některou z již zde
recenzovaných publikací.

Publikace je rozdělena na pět částí. První z nich rozebírá nové vlastnosti IDE
v Delphi 4 a ukazuje některé zajímavosti v jazyce Object Pascal a VCL knihovně.
Část druhá se zabývá programováním standardních komponent a ovládacích prvků
Windows, včetně dokování oken apod. Další část se týká databází (zejména
Paradoxu) a část čtvrtá se zabývá tvorbou DLL, použitím COM, OLE automatizace a
ActiveX. A konečně pátá část zahrnuje pestrou škálu témat včetně
multithreadingu, správy paměti, vývoje aplikací nad protokolem TCP/IP i např.
převádění dat z databáze do formátu HTML pro publikaci na Webu.

Témata jsou ilustrována výše zmíněnými řešenými příklady, kterých je asi 200.
Obvykle je počáteční návrh řešení postupně vylepšován tak, jak se s tím denně
setkáváme ve vlastní práci. Výhodou je, že čtenář vidí kroky příslušné úvahy, a
nemusí z hotového zdrojového textu odhadovat význam složitějších obratů. Zmíním
ještě, že určení několika příkladů je pro verzi Delphi Client/Server.

V knihách určených začínajícím programátorům je obvykle většina ze zde
probíraných témat také zmíněna (mnohdy spíše jen deklarována). Hlavní výhoda
této publikace je ale v tom, že se třeba databázím nebo programování pro Web
skutečně věnuje a neodbývá je stručnou zmínkou dostupných komponent. Ačkoliv ke
knize není přikládáno CD, na velmi pěkných autorových WWW stránkách
(www.marcocantu.com) jsou k dispozici všechny ukázkové programy v kompletním
tvaru. Pokud si chcete rozšířit znalosti z programování v Delphi, pak zkuste
sáhnout po této knížce.

Autor: Marco Cantu
Vydavatelství: Grada, Praha
Počet stran: 640
Doporučená cena: 595 Kč
Přecházíme na Delphi 5
JAN ŽĎÁREK

Kniha je přehledem novinek, které nabízí poslední verze vývojového nástroje
Borland Delphi, verze 5. Oproti předchozí verzi nabízejí Delphi 5 především
vyšší stabilitu, další rozšíření uživatelského komfortu a celou řadu novinek.
Patří v našich krajích mezi oblíbené vývojové nástroje, odpovídá tomu i zájem
vydavatelství nasytit trh nejrůznějšími příručkami. Tentokrát ale nejde o
tisícistránkový fascikl, ale naopak o docela útlou knížečku.

Autor v ní postupně představuje přehled novinek z Delphi 5 a technickou
specifikaci jednotlivých edic (Standard, Professional, Enterprise). Shrnuty
jsou přírůstky v hlavním menu Delphi, noví průvodci, vylepšení objektového
inspektoru a nové komponenty. Představen je vylepšený správce projektů, správce
překladů, správa úkolů na projektu a DataModule Designer. Následující kapitoly
rozebírají zejména komponenty pro přístup k datům (ADO, IBX, BDE, MIDAS, CORBA)
a také tvorbu OLE serveru pro MS Office či integraci internetového prohlížeče.

Delphi 5 umožňují tvorbu dynamických ultratenkých klientů s použitím HTML 4 a
XML, rychlý přístup ke všem typům dat prostřednictvím ADO, vývoj a šíření
aplikací vytvořených pomocí InterBase Express a systému TeamSource. Lepší je
škálovatelnost aplikací vyžadovaná Internetem, je zde k použití bohatá knihovna
vizuálních komponent. Publikace se věnuje se i důležité otázce kompability s
předchozími verzemi jazyka. Postihuje přitom všechny balíky Delphi 5, včetně
maximální varianty Enterprise. Pomocí komponentové architektury je možno
vytvářet vlastní komponenty, jejichž používání výrazně zkrátí vývojový cyklus
aplikací pro Internet a Windows.

V textu je několikrát zmiňován doprovodný CD-ROM, zřejmě plánovaný jako nosič
zdrojových kódů ukázkových programů, ke knize ale není dodáván. Na ceně se tato
úspora však příliš neprojevila, což je škoda.

Autor: Luděk Svoboda
Vydavatelství: Computer Press
Počet stran: 190
Doporučená cena: 169 Kč

Autor článku

Pod autorským pojmem „Redakce“ se rozumí společná práce redaktorů serveru PCWorld.cz.