Hlavní navigace

Nové knihy

Sdílet

Český Microsoft Publisher 98Autor: Josef Pecinovský Vydavatelství: Grada Publishing, Praha 1999 Počet stran: 120 Doporučená cena: 118 Kč Jeden z nejplodnějších autorů manuálů uvedl v...
Český Microsoft Publisher 98
Autor: Josef Pecinovský
Vydavatelství: Grada Publishing, Praha 1999
Počet stran: 120
Doporučená cena: 118 Kč
Jeden z nejplodnějších autorů manuálů uvedl v tomto roce na trh novou knihu v
edici Snadno a rychle. Český Microsoft Publisher 98 je standardní příručkou,
která pomůže čtenáři v prvních krocích tímto programem. Hned v úvodu Josef
Pecinovský vymezil zásadní rozdíl mezi MS Publishrem a MS Wordem, a naznačil
hlavní výhody tohoto programu. Je však možné, že v brzké budoucnosti tento
produkt, který není v hlavní marketingové linii Microsoftu, opravdu ustoupí
nějaké pozdější, komplexní a sofistikované verzi MS Wordu. Při práci s edicí
Snadno a rychle se předpokládá schopnost čtenáře ovládat MS Windows 95/98, a to
včetně základních utilit (příslušenství), zejména pak Malování.
Manuálu bych vytkl pouze občasnou nepřesnost, kdy by mohly být obrázkům
přiřazeny konkrétnější popisky (s. 56). Na straně 67 při popisu vkládání textu
ze souboru by asi mělo být uvedeno, že i text ze souboru se musí vkládat do
textového rámečku. Pro mnohého začátečníka nedostatečná popisnost může způsobit
zásadní problém. Rodinná solidarita, i když jednoduše čitelná, je na straně 75,
kde autor doporučuje tu "nejlepší" příručku pro Word 97 od autora světe, div se
Jana Pecinovského.
Za poněkud nelogické vzhledem k zasazení této knihy považuji text na straně
104. Josef Pecinovský zde popisuje možnost editace uživatelského slovníku což
je záležitost v principu jednoduchá, ale mnohdy není uváděna ani v základních
příručkách pro MS Word, takže poněkud protiřečí určení knihy, respektive edice.
Samozřejmě jakákoliv publikace, která se zabývá grafikou, by měla být nejlépe
na křídovém papíře a barevná pak by zřejmě její cena překročila hranici
několika set korun, což by bylo pro čtenáře neúnosné. Nakladatelství Grada se
pokusilo v duchu své edice Snadno a rychle vydat příručku, která by byla
schopna v mezích možností překonat nedostatek kvality tisku, a dá se říci, že
se jí to povedlo. Český Microsoft Publisher 98 zcela zapadá do připraveného
schématu. Útlá knížečka mě zarazila pouze v jednom směru. Při četbě jsem
narazil v samotném textu (sic!) na straně 9 na reklamu. Je s podivem, že
reklama se dostává na místa, kde vyloženě přerušuje plynulost textu a ruší
čtenáře.

9 0428/FEL