Hlavní navigace

novaPDF Lite 5

1. 11. 2007

Sdílet

Formát PDF hraje v době komunikací nezastupitelnou úlohu – uživatelům umožňuje sdílet dokumenty všeho druhu....


Formát PDF hraje v době komunikací nezastupitelnou úlohu – uživatelům umožňuje sdílet dokumenty všeho druhu. Současně zaručuje, že uživatelé uvidí dokument přesně v takové podobě, v jaké ho autor připravil, bez ohledu na operační systém (Windows, Mac OS či Linux) a bez ohledu na verzi instalovaných programů. Dnes si ukážeme, jak jednoduché může být soubor ve formátu PDF vyrobit.

Instalace

? Provedete výběr jazyka (čeština).
? Odsouhlasíte podmínky licenční smlouvy.
? Vyberete cílové umístění.
? Zadáte název tiskárny.
? Pokud chcete nastavit tiskárnu novaPDF jako výchozí, zaškrtněte volbu Nastavit novaPDF… – v opačném případě ponechte nezaškrtnuto.
? Následuje volba komunikačních jazyků (Czech).
? Vyberte výchozí jazyk komunikace (Czech).
? Klepněte na tlačítka Instalovat a Dokončit.
Po instalaci vám v systému přibude nová tiskárna jménem novaPDF Lite v5 (Start > Tiskárny a Faxy).

Registrace

Po nainstalování programu je vhodné provést bezplatnou registraci pro čtenáře PC WORLDu.
Přejděte na adresu http://www.novapdf.com/free-registration.php?src=45. Vyplňte zde vaše jméno (Full Name) a 2× vaši e-mailovou adresu (E-mail, Confirm e-mail). Odešlete stisknutím tlačítka . Pokud jste se nespletli, objeví se stránka s nápisem Registration details sent!, což znamená, že registrační údaje jsou na cestě do vámi uvedené poštovní schránky.
Start > Tiskárny a Faxy > pravým tlačítkem myši klepněte na novaPDF Lite v5 > Vlastnosti > > .
Vyplňte registrační formulář údaji, které jste obdrželi e-mailem…

Nastavení informací o dokumentu

Každý dokument PDF má ve své hlavičce vyhrazen prostor, který obsahuje tzv. meta-informace. Těchto údajů často využívají různé prohledávače (ať už internetové nebo lokální desktopové) pro rychlou orientaci v obsahu dokumentu. Pokud tedy chcete do tohoto prostoru zadat více informací, než je standardně nastaveno, zkuste následující postup.
? Připravte si dokument a dejte ho tisknout (obvykle Soubor > Tisk nebo Ctrl+P).
? Zvolte tiskárnu novaPDF Lite v5, ale pak stiskněte .
? Přejděte do sekce .
? Zde vyplňte údaje, které chcete mít v meta-informacích .
Pozor! Od této chvíle cokoli sem zapíšete, bude platné i pro všechny další tisky (dokud to zase nezměníte). Takže poté, co vytisknete požadovaný dokument do PDF, raději informace platné pouze pro tento jeden dokument smažte a nahraďte textem <Default>. (Postup: > Tiskárny a Faxy > klepněte pravým tlačítkem myši na novaPDF Lite v5 > Předvolby tisku > sekce ).
? Další postup je stejný jako v minulém případě… >> umístění souboru PDF >> Uložit.
Pokud budete někdy potřebovat vytisknout více informací, než by se vešlo na list A4 (a nemáte velkoformátovou tiskárnu), pak použijte novaPDF a v předvolbách
() v sekci si vyberte z předpřipravených formátů nebo si vytvořte svůj vlastní klepnutím na . Například standardní rozměr papíru A2 je 420 × 594?mm, A1 594 × 841, atd. (další rozměry můžete najít na adrese http://cs.wikipedia.org/wiki/Formát_papíru).

Jak vytvořit PDF

Práce s programem je vlastně úplně jednoduchá. Jak jste si zajisté všimli, aplikace se tváří jako systémová tiskárna, a tak cokoli potřebujete převést do PDF, stačí jen poslat na tuto tiskárnu.
Otevřete požadovaný dokument – zde jsem si jako ukázku vybral webovou stránku, ale může to být dokument ve Wordu, tabulka, prezentace, vlastně cokoli, co jste schopni vytisknout.
Soubor > Tisk (nebo Ctrl+P).
Vyberte tiskárnu novaPDF Lite v5.
Zvolte umístění a název výsledného PDF souboru, stiskněte Uložit.
Nakonec se vámi vytvořený soubor PDF automaticky otevře.
Zde by vlastně mohlo naše seznámení s programem skončit. Takto jednoduše ovládáte program, který dokáže z čehokoli, co se dá vytisknout, vytvořit plnohodnotný soubor PDF. Ale my půjdeme hlouběji a ukážeme si některé šikovné „vychytávky“.

Závěr

NovaPDF Lite přináší jednoduchou a snadnou cestu, jak téměř z jakéhokoli zdroje vytvořit dokument PDF. Díky snadné obsluze ho je možné doporučit komukoli. c/OK ?


Jméno a příjmení
E-mailová adresa, kam budou zaslány registrační informace
Odeslání formuláře
Zkrácený popis, o co se v dokumentu jedná

Autor – ten se asi příliš měnit nebude (jste to vy), a proto nastavte toto pole na pevnou hodnotu

Seznam klíčových slov (prohledávače jim dávají poměrně velkou váhu )

Vytvoření papíru vlastních rozměrů

Vytvoření papíru vlastních rozměrů a jeho zařazení do předdefinovaných

Vzhled aktuálně vybraného formátu

Název (titulek dokumentu)

Výběr předdefinovaných typů papíru

Další nastavení tiskárny
Aktuálně zvolená tiskárna

Autor článku