Hlavní navigace

NovaBACKUP

1. 6. 2005

Sdílet

V Rychlokurzech jsem vás již mnohokrát upozorňoval na nutnost zálohovat data;ještě intenzivněji pak poté, co jsem kvůli hardwarové chybě přišel o spoustu cenných souborů. Podle pří...
V Rychlokurzech jsem vás již mnohokrát upozorňoval na nutnost zálohovat data;
ještě intenzivněji pak poté, co jsem kvůli hardwarové chybě přišel o spoustu
cenných souborů. Podle přísloví "kovářovic kobyla chodí bosa" jsem zálohování
odkládal na dobu "až bude čas". Pak už čas byl, ale nebylo co zálohovat. Jsem
tedy opravdu rád, že vám dnes mohu představit jeden z těch lepších nástrojů pro
zálohování.
NovaBACKUP je na trhu již poměrně dlouho - autoři na svých stránkách uvádějí 17
let, a to v je oblasti počítačů už opravdu hodně hodně dlouhá doba. Může se
pochlubit podporou všech možných i nemožných zálohovacích zařízení - od disket
přes ZIPky, pásky, CD, DVD až po BlueRay disky, Dual Layer DVD media a
zálohování po síti na takzvaná NAS (Network Access Storage). My si jistě
vystačíme s přepisovatelnými CD a DVD a zálohováním na druhý pevný disk.
Kromě hardwarové podpory mnoha zařízení je největším kladem programu snadná
obsluha (povede vás průvodce), možnost obnovení zálohy bez nainstalovaného
NovaBACKUPu i operačního systému (např. po havárii pevného disku) či možnost
nastavení automatického zálohování bez zásahu uživatele (což doporučuji).
Protože kompletní popis aplikace by vystačil na menší knížku, povíme si jen to
nejdůležitější.

Instalace
Po spuštění instalačního souboru budete vyzváni k výběru jazyka instalace. Dále
[Další>] >> "I accept..." (odsouhlasení licence), [Další>] >> zadejte User Name
a Organization a zvolte, zda má být program dostupný pouze pro vás (Only for
me) nebo zda jej dovolíte používat všem uživatelům vašeho PC (Anyone who uses
this computer).
Následuje vyplnění registračních údajů jde přece o komerční produkt. Po
stisknutí [OK] budou údaje zabezpečenou cestou odeslány na webové stránky
výrobce. Dále zvolte styl instalace Complete (Kompletní), [Další>] >> [Install]
>> [Finish].
Po instalaci najdete nově v nabídce [START] adresář nazvaný NovaStor a v něm
adresář aplikace NovaBackup.

Spuštění
Při prvním spuštění vám své služby nabídne tak zvaný Wizard (česky Průvodce).
Základní akce (zálohování a obnovu ze zálohy) můžete provádět jednoduše právě s
jeho pomocí. To, zda se po spuštění programu má objevit průvodce, řídí volba na
první stránce (Always start in wizard mode). Pokud by vás průvodce spíše
obtěžoval, deaktivujte ho odškrtnutím této volby. Průvodce můžete kdykoli
spustit kliknutím na tlačítko Wizard v hlavním okně.

DISASTER RECOVERY (Obnovení po katastrofě)
Podle mého názoru jedna z nejdůležitějších funkcí NovaBACKUPu je skryta právě
pod tímto názvem. Jde o možnost vytvořit si zálohu (systému) pro případ
katastrofy. Katastrofy kalibru totálního selhání operačního systému, ať už z
důvodu hardwarové chyby, útoku viru nebo třeba činnosti uživatele s fatálním
následkem. K obnovení dat z Disaster zálohy totiž nepotřebujete nainstalovaný
NovaBACKUP, nepotřebujete ani operační systém - stačí jen přimět vaše PC, aby
nabootovalo z vytvořeného Disaster média. Z toho logicky vyplývá, že by mělo
jít o CD (spíše však DVD), pevný disk či cokoli, z čeho lze bootovat.

Jak tedy vytvořit takovou zálohu?
Asi nejjednodušší cestou je využít průvodce. Spusťte NovaBACKUP (menu [START] >
NovaStor > NovaBakup > NovaBackup). Pokud se vám automaticky nespustil průvodce
(Wizard), můžete ho aktivovat kliknutím na ikonu v horní části hlavního okna. V
průvodci stiskněte [Další>]. Na následující obrazovce se zobrazí základní
rozcestník.
( Backup files (zálohovat soubory) - jak název napovídá, slouží pro zálohování
souborů do archivu.
( Restore files (obnovit soubory) - opačná funkce, rozbalí soubory z archivu.
( Create a Disaster Recovery backup (vytvořit zálohu pro případ katastrofy) -
protože nás v tuto chvíli tato volba zajímá nejvíce, zaškrtněte jí a klikněte
na [Další>].
V následujícím kroku uvedeme, co chceme zálohovat.
All of my C:\ - všechny soubory z disku C:.
All of my local hard drives - všechny soubory ze všech lokálních disků.
Let me select items manualy - tato univerzální volba umožní vybrat konkrétní
soubory.
Use previously saved script - dovolí použít již nějaké předem připravené
nastavení zálohy.
All of my documents - vybere všechny soubory z adresáře Dokumenty aktuálně
přihlášeného uživatele.

My jsme zvolili položku Let me select items manualy, která je
nejuniverzálnější. V tomto případě se po kliknutí na [Další>] objeví obrazovka
se strukturou disků a adresářů - všeho, co je dostupné. Zde si označíte, co vše
chcete mít zálohováno. Ale pozor, předem zaškrtnuté volby ponechte! Jde o
soubory aplikace NovaBACKUP a ty jsou nezbytné. V tomto případě chceme vytvořit
zálohu systému, proto zaškrtněte políčko System State a dále alespoň adresář,
kde máte nainstalována Windows. Takto budete mít systém zabezpečený pro případ
katastrofy. Pokud časem nastavení systému výrazně změníte (přidáte zařízení,
nainstalujete důležitý patch...), bude potřeba vytvořit zálohu systému znovu.
V dalším kroku určíme, kam budeme zálohovat. Nejprve zálohu pojmenujte (pole
Backup Name) a v seznamu dostupných médií vyberte zařízení, na něž chcete
zálohu uložit (pole Backup Device). Pole Backup Destination se vyplní
automaticky. Pokud byste přece jen chtěli něco upřesnit, můžete kliknout na
tlačítko [Select], ale obejdete se i bez toho. Pokračujte obligátním [Další>].
Na další stránce najdeme volby pro zálohu. V podstatě doporučuji zaškrtnout
vše. Enable virus scaning (kontrola virů vestavěným Nova antivirem) ještě
obsahuje podvolby, co dělat v případě nalezení viru. Buď Skip (daný soubor
nebude zálohován) nebo Ignore (soubor bude zahrnut do zálohy a vy na něj budete
upozorněni). Tlačítkem [Další>] se pak dostaneme na souhrnnou stránku.
Na následující obrazovce určíme, kdy provést zálohu. První volba je jasná -
Backup Now spustí zálohování hned. Druhá volba, Backup Later, znamená
naplánování zálohy na později - třeba opakovaně. Plánování probereme v
následující části, takže nyní zaškrtněte pouze Backup Now, vložte médium (pokud
jste si nastavili zálohování třeba na CD či DVD) a stiskněte [Dokončit].
Ve stavovém okně můžeme sledovat, co se děje. Nejprve se vytvoří zálohový
soubor, do něj se začnou kopírovat (a zároveň komprimovat) vybrané soubory a
nakonec se vše vypálí třeba na DVD.
Pokud někdy dojde ke katastrofě a váš operační systém bude v troskách, vložte
záložní disk, v BIOSu nastavte bootování z příslušné mechaniky a nechte
nabootovat ze záložního Disaster média. Potom vyberete pevný disk, jenž chcete
obnovit, a spusťte obnovu. Nechte se vést průvodcem. Po skončení se počítač
restartuje a už by měl být schopen bootovat z pevného disku. Poté lze sáhnout
po záloze dokumentů, obnovit ji, a to nejhorší máte za sebou.

Zálohování souborů
Systémové soubory už tedy máme v "relativním" bezpečí. Nyní obraťme pozornost
na dokumenty. Dokumenty se obvykle mění mnohem častěji než systémové soubory,
takže s jednorázovou zálohou toho příliš nepořídíme. Potřebujeme jinou
strategii, chce to plánování...
Základní (a nejpoužívanější) strategie zálohování vypadá takto: v určitých
intervalech (např. týdně) vytváříte tzv. plnou zálohu, Full Backup, tedy
kopírování všech souborů 1 : 1. Mezi těmito intervaly pak děláte denně tzv.
rozdílové zálohy, Incremental/Differential Backup, tedy kopírujeme pouze to, co
se změnilo. Z toho také vyplývá způsob plánování. Jednou týdně (třeba v pátek)
provedete plnou zálohu a v ostatních dnech v týdnu zálohu rozdílovou.
Nejprve si vysvětlíme, co konkrétně znamenají jednotlivé typy záloh (Backup
Type):
( Full - záloha všech zaškrtnutých souborů, u všech zazálohovaných souborů je
odstraněn příznak "archive".
( Incremental - zálohuje pouze změněné a nové soubory. To program pozná tak, že
u nových a změněných souborů je automaticky systémem nastaven příznak "archive"
(neboli vhodný k archivování). Inkrementační záloha tedy vezme takto označené
soubory, zálohuje je a daný příznak smaže. Změněný soubor se tak objeví pouze v
záloze z toho dne, kdy byl změněn. Tento způsob produkuje co do velikosti
nejmenší zálohy, ale obnova dat potom znamená, že musíte ve správném pořadí
zpětně aplikovat všechny inkrementační zálohy. Změněný soubor je jen na jedné z
nich.
( Differential - stejné jako Incremental, avšak nemaže se příznak "archive". To
způsobí, že když se v úterý nějaký soubor změní, bude v úterní záloze a v každé
následující. Velikost zálohy tedy bude narůstat. Obnova dat je však velmi
jednoduchá stačí k ní pouze plná počáteční záloha a poslední diferenční.
( Snapshot - stejné jako Full, avšak bez smazání příznaku "archive".
Začněme tedy nastavením plné zálohy. Spustíme průvodce kliknutím na . Tlačítkem
[Další>] se přesuneme na další stránku, kde zvolíme Backup files. Všechny další
stránky jsou velice podobné jako v případě zálohy Disaster, proto je probereme
jen stručně:
( Backup files > [Další>].
( Co chceme zálohovat: buď zaškrtněte All of My Documents, nebo si je ručně
vyberte zaškrtnutím Let me select items manualy > [Další>].
( Jméno zálohy a umístění: jméno zapište
např. "Plna patecni" a zvolte zálohovací zařízení. Může to být třeba kombinace
přepisovatelných DVD a CD, nebo lze zálohovat na pevný disk. Avšak pozor! Vždy
zálohujte na jiný disk než na ten, na němž jsou soubory určené k záloze.
Přesněji řečeno na jiný fyzický disk - nestačí soubory z diskového oddílu C:
zálohovat na D:, pokud jsou oba na stejném pevném disku. > [Další>]
( Nastavení voleb: zde ponechte zaškrtnuté
vše > [Další>].
( Přehled nastavení > [Další>].
( Nastavíme naplánování automatického provádění záloh. Zaškrtněte Backup Later
(Zálohovat později) a nastavte volby podle obrázku.
Celý proces uzavřete kliknutím na tlačítko [Dokončit]. Pokud se nyní podíváte
do sekce Schedule, uvidíte nový řádek se záznamem o naplánované záloze "Plna
patecni" a informaci, že je ve stavu Waiting (tedy že čeká).
Nyní se soustřeďme na vytváření rozdílových záloh. Jak bylo popsáno dříve,
existují dvě metody rozdílových záloh - inkrementační a diferenční.
Inkrementační znamená vytvoření malých záloh v pondělí až čtvrtek, diferenční
pak vytvoření jedné zálohy, která se bude od pondělí do čtvrtka zvětšovat
(nabalovat). My si zde předvedeme vytvoření té diferenční, neboť postup
vytvoření inkrementační je analogický. Pouze musíme pro každý den vytvořit
zálohu s jiným jménem a nastavit typ Incremental místo Differential.
Asi nejrychlejším způsobem je využít již existující "Plne patecni" zálohy, jen
je třeba ji upravit a uložit pod novým jménem. V hlavním okně zvolte v menu
File >> Open Backup Job a vyberte "Plna patecni" (je v adresáři NovaBackup\
Scripts\Backup). Otevře se právě definovaná plná záloha. Nyní změňte její název
na "Diferencni po-ct" (v poli Backup Job Name) a klikněte na tlačítko Schedule
v dolní části okna. Naplánujte spouštění týdně (Schedule Type = Weekly) a
zaškrtejte dny pondělí až čtvrtek (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday).
Zaškrtněte volbu Overwrite Backup, aby nový soubor se zálohou vždy přepsal ten
starý. Ještě nastavte čas spouštění zálohování (Start Time) a sekci Schedule
máme připravenu (klikněte na [Save]). Ještě je ovšem potřeba změnit typ zálohy.
Klikněte na Settings a na záložce Backup nastavte Backup Type na Differential.
To je veškeré nastavování, kliknutím na Save všechny změny uložíme.
Celé plánováni zkontrolujeme pohledem na stránku s Schedule. Měli bychom tam
najít naši "Plnou patecni" a "Diferencni po-ct". Kliknete-li na "Plna patecni"
pravým tlačítkem myši, budete si moci z kontextového menu vybrat volbu Run now
a okamžitě definovanou zálohu spustit a tím ji vyzkoušet. Pak do svých
dokumentů přikopírujte nějaké další dokumenty, popř. existující upravte, aby
proběhla nějaká změna, a stejným způsobem spusťte i diferenční zálohu.
Chování zálohování ovlivňuje nastavení dostupné přes menu View > Global
Setting, záložky Backup, Filters, Encryption a Anti-virus. Jednotlivé volby si
stručně popišme:
( Backup - zde nalezneme základní nastavení zálohování. Doporučuji ponechat
všechny volby zaškrtnuté.
( Filters - v této sekci nastavujeme filtry, které řídí výběr souborů do
zálohy. V části Exclude files definujete (podle přípony) typy souborů, které
zálohovány nebudou. Pokud tedy nebudete chtít zálohovat soubory MP3, stačí
přidat do Exclude listu příponu. Klikněte na tlačítko [Add], najděte MP3 a
stiskněte [OK].
( Encryption - možnost námi vytvořené zálohy chránit heslem. Stačí jen
zaškrtnout Encrypt files in backup a zadat dvakrát heslo. Toto heslo pak bude
vyžadováno pro práci se souborem zálohy.
( Anti-virus - nastavení interního antivirového systému NovaStor.
Nakonec se pojďme podívat na vytvořené zálohy a při té příležitosti si i
ukážeme, jak soubory ze zálohy obnovit.

Kontrola záloh a obnovení souborů
Jak zjistíme, co máme v záloze? V hlavním okně klikneme na tlačítko Restore.
Tato sekce zprostředkuje jednotný přístup k zálohám, ať už je máte uložené na
jakýchkoli médiích. Klikněte na Refresh, v horní části okna se objeví seznam
záloh, uspořádaný do stromové struktury podle zařízení. Pokud tam vámi hledaný
soubor se zálohou nenajdete, klikněte na menu File > Import Backup Set > Import
from file, vyhledejte soubor se zálohou a stiskněte [Otevřít]. Soubor by se měl
přidat do seznamu. Nyní na něj dvakrát klikněte levým tlačítkem myši.
V dolních dvou oknech se objeví obsah záložního souboru: v levém okně
adresářová struktura, v pravém soubory z aktuálně označeného adresáře. Jestliže
některé (nebo všechny) adresáře či soubory označíte, zpřístupní se tlačítko
Restore v pravém dolním rohu okna. Pokud na něj kliknete, označené soubory a
adresáře se ze zálohy obnoví, a to na místo podle aktuálního nastavení (o čemž
budete informováni dialogem).
Chování obnovy dat ze zálohy ovlivňuje nastavení dostupné přes menu View >
Global Settings, záložka Restore. Zde najdeme dvě sekce:
(( Sekce [When restoring a file...] obsahuje volby řídící chování v případě, že
na cílovém místě již existuje soubor se stejným jménem. Možné akce jsou:
( Do not overwrite existing file - nepřepisovat existující soubory,
( Overwrite existing files if they are older - přepsat existující soubory,
pokud jsou starší,
( Overwrite existing files -přepsat existující soubory.
(( Sekce [Restore file placement]:
( Restore file(s) to original location - obnovit soubory ze zálohy na původní
místo (do původního adresáře),
( Restore file(s) to temporary location -obnovit soubory ze zálohy do pomocného
adresáře.

Logy
Protože v ideálním případě mají všechny zálohy probíhat automaticky bez zásahu
uživatele (ten maximálně dohlíží na to, aby v mechanice bylo vždy připravené
správné médium), jediný způsob, jak se dozvědět, zda vše proběhlo správně, jsou
právě logy. Klikněte na Logs a v okně se zobrazí seznam proběhlých operací.
Dvojitým kliknutím na řádek pak soubor s podrobnými informacemi o záloze
otevřete.

Závěr
Vše podstatné jsem řekl na začátku. Věřte nebo ne, zálohování je mimořádně
důležité! Všechny, které nepřesvědčím já, přesvědčí až první větší ztráta dat.
A pokud alespoň jednomu z vás program NovaBACKUP zachrání data, pak naše práce
měla smysl.

URL: http://www.novastor.com/pcbackup