Hlavní navigace

Nová dimenze Clipperu - Alaska Xbase++ 1.7

1. 6. 2002

Sdílet

Práce s programem Xbase++ Instalují se tyto komponenty: Grafické prostředí pro návrh formulářů FormDesigner, kompilátor, ladicí prostředí Debugger, program na správu projektů Proje...
Práce s programem Xbase++

Instalují se tyto komponenty: Grafické prostředí pro návrh formulářů
FormDesigner, kompilátor, ladicí prostředí Debugger, program na správu projektů
ProjectBuilder, linker a kompilátor prostředků Resource Compiler. Jednotlivé
komponenty se spouští jako samostatné aplikace. Práce s Form Designerem je
jednoduchá a intuitivní. Velmi jednoduše lze i používat údaje databází. Jeho
prostřednictvím je umožněno následně vygenerovat programový kód formulářů
(např. v objektově orientované formě), který slouží jako základ pro
doprogramování požadované logiky aplikace. Pro programový kód se používají
ASCII soubory typů PRG a CH pro kód určený preprocesoru, vložený do programu
pomocí direktivy #include. Xbase++, vytváří nativní 32bitový kód, k dispozici
je cca 50 komponent a tříd. V programech lze používat knihovny DLL a API funkce
Windows, technologii OOP (vícenásobná dědičnost, zapouzdření, polymorfismus),
multitasking a multithreading a další. Xbase++ také poskytuje programové
rozhraní API pro využití kódu napsaného v jazyce C (možnost statické i
dynamické vazby). Pro uživatelské rozhraní je možno použít dva mody textový
(VIO) a grafický (GUI). Ve VIO jsou funkce a příkazy v podstatě shodné s
Clipperem např. "klasické" @... SAY, @... GET). Pro zjednodušení převodu
aplikací z DOSu do grafického rozhraní nabízí Xbase++ další, tzv. "hybridní"
režim, který je kombinací obou výše zmíněných. Pro vlastní převod těchto
programů je výhodné použít eXpress++ firmy Donnay Software, který lze použít i
při psaní nových aplikací. K vytvoření spustitelné aplikace se nejdříve použije
kompilátor spuštěný z příkazové řádky, jenž přeloží programový kód do binární
kódu souboru typu OBJ, a poté se pomocí ProjectBuilderu vytvoří projekt
aplikace a vlastní spustitelný program (EXE, DLL). Jádrem projektu je textový
dokument typu XPJ, v němž ProjectBuilder udržuje údaje nezbytné pro jeho
správu. Xbase++ může prostřednictvím interních komponent DATA, ORDER, RELATION
a DICTIONARY pracovat s údaji různých databázových strojů (dBASE, FoxPro, ASCII
soubory); s využitím ODBC ovladačů lze přistupovat k řadě dalších desktopových
databází, i typu SQL. Databázové jádro Xbase++ využívá tzv. technologii
Rushmore, pro zrychlení práce s daty a optimalizaci dotazů.


Další nástroje

Z řady dalších nástrojů rozšiřujících možnosti Xbase++ jmenujme ADS (Advantage
Database Server) databázový stroj pro vývoj aplikací typu klient/server. ADS
může být využito i pro vývoj internetových aplikací ve spolupráci s appserverem
WAA; dále Borzic Software SQL Express, což je objektově orientovaná knihovna
pro použití dalších relačních i nerelační datových zdrojů přes ODBC. Knihovna
funkcí XbToolsIII slouží pro zachování kompatibility s CA XbTools a dále
usnadňuje vývoj aplikací pro prostředí Novell Netware. Knihovna ActiveX Factory
firmy JazzAge Software je určena pro vytváření a používání modulů ActiveX.


Další vývoj Xbase++

Alaska Software v současné době připravuje vývojové prostředí typu RAD Visual
Xbase++. Uvedení na trh se předpokládá v druhé polovině tohoto roku (dnes je
dostupná beta-verze). Velmi stručně některé možnosti: Plná kompatibilita se
stávající Xbase++, integrovaná správa projektů, existence průvodců, možnost
používání šablon a plug-inů, dvoucestné programování, integrované ladicí
prostředí, databázové modelování, podpora XML. Při vlastním zápisu programového
kódu nabízí barevnou syntaxi určitých programových konstrukcí, technologii
IntelliHelp (automatické doplňování příkazů, seznam metod a parametrů apod.) a
další.


Závěr

Xbase++ představuje vyspělý nástroj, pro vývoj různých typů aplikací a modulů
pro Windows a OS2. Výhodou je plná kompatibilita s jazykem Clipper, podpora
databází a také možnost používání dalších programů, logicky a konzistentně
rozšiřujících její možnosti.


Alaska Xbase++ 1.7

plná kompatibilita s CA Clipperem v. 5.2
vývoj aplikací pro prostředí MS Windows a OS2/Warp
možnost převodu programů z MS DOSu
množství dalších programů rozšiřujících možnosti Xbase++
K recenzi poskytla firma: ACE System Bielik, Štiavnická 18, Nitra
www.acesystem.sk
Cena: cca 22 000 Sk (bez DPH)