Hlavní navigace

Noční můry uživatelů tiskáren - jak na ně?

28. 3. 2011

Sdílet

Pokud jste vlastníkem a uživatelem tiskárny, tak to určitě znáte: vaše zařízení pro převod digitálních zdrojů do papírové podoby začne stávkovat právě ve chvíli, kdy ho nejvíce potřebujete. V průběhu tisku dokumentů se na displeji ukáže chybová hláška a máte problém.

Pokud jste vlastníkem nebo uživatelem tiskárny, tak to určitě znáte: vaše zařízení pro převod digitálních zdrojů do papírové podoby začne stávkovat právě ve chvíli, kdy ho nejvíce potřebujete. V průběhu tisku dokumentů se na displeji ukáže chybová hláška a máte problém. S trochou pozornosti a péče o vaši tisknoucí periferii však můžete většinu potenciálních problémů překonat, a to již preventivně. V následujícím článku vám nabízíme řešení pěti nejběžnějších problémů, které vás při tisku mohou potkat.

1. Zaseknutý papír

K blokování papíru dochází ve chvíli, kdy je zásobníkem v průběhu tisku podáván do tiskárny šikmo. V takovém případě probíhá operace podle jednoho ze dvou následujících scénářů: buďto ze zařízení vychází pomačkaná drť s nečitelnou směsicí znaků a rozlité barvy (v lepším případě), nebo se tato drť zastaví v procesu a pak ji musíte po kousíčcích vytahovat ven.

Jakmile dojde k takové situaci, většina tiskáren vás upozorní varovným světlem, že byste s tím měli něco dělat. Další vás o něco inteligentněji navedou pomocí nápovědy, kde se zhruba zdroj blokování nachází a jak na opravu svépomocí. Pokud máte takovou tiskárnu, můžete si gratulovat a řídit se jejími pokyny. Někdy také pomůže náhled do přiložené dokumentace.

 

 

Co dělat:

Vypněte tiskárnu: a to i ze zásuvky. Důvodem je samozřejmě to, že se jedná o elektrické zařízení, které neradno opravovat pod proudem. U laserových tiskáren navíc může docházet ke zbytečnému přehřívání vypékače.

Otevřete všechna „dvířka“ zařízení: pokud si nejste jisti, kde přesně k blokaci došlo.

Pomalu vytáhněte zaseknutý papír: pokud je to možné, vždy ve směru, v němž by papír vyšel v případě úspěšného tisku.

Zavřete všechna „dvířka“ a zapněte tiskárnu: ta by se měla sama resetovat. Pokud stále detekuje blok, znovu zkontrolujte, zda se v ní nenachází další zbytky papíru. Pokud problémy přetrvávají, zkuste zařízení ještě jednou vypnout a opět zapnout. Poté už vám zřejmě pomůže jen servis.

Prevence dalšího výskytu problému: předně pro tisk používejte v jedné chvíli pouze jeden druh papíru. Spousta tiskáren také zvládá naprogramování (softwarové přímo v PC či přes ovládací displej zařízení), takže té své „řekněte“, jaký typ papíru právě používáte. Nejste-li si jisti, jestli právě vaše tiskárna zvládá konkrétní papír, nakoukněte se do její dokumentace. A nakonec dávejte dobrý pozor, zda je fyzická pozice papíru v tiskárně „dle norem“.

2. Uvízlo ve frontě

I ten nejsofistikovanější přístroj zvládne v jeden okamžik pouze jeden úkol. Jenže ten, který je právě na řadě, se může zaseknout a nechat tak za sebou všechny ostatní čekat ve frontě. Pokud není důvodem problému mechanický blok popsaný výše, zkontrolujte tiskovou frontu.

Pokud vaše tiskárna není v síti: můžete se k tiskové frontě dostat přímo. Ve Windows zvolte ovládací panel tiskáren, v Mac zase utilitu Tisk & Fax. Pokud se ve frontě nachází blokující úkol, můžete ho jednoduše zrušit právě zde.

Pokud vaše tiskárna je v síti: V síťové frontě máte kontrolu pouze nad úkoly, které jste tískárně zadali vy z konkrétního počítače. Pokud není chyba na vaší straně, měli byste dát vědět tomu, kdo takový problémový úkol tiskárně zadal. Případně v zaměstnání kontaktovat IT oddělení.

Prevence dalšího výskytu problému: Pokud k blokování fronty dochází pravidelně, měl by příčinu zjistit zaměstnanec IT ve vaší firmě. Mezi tradiční problémy patří pokusy o vytištění souboru tak velkého, že ho síť či tiskárna nedokáže pojmout; dále pokusy o tisk na speciální papír (třeba na obálku) bez předchozí specifikace jeho typu či určení konkrétního zásobníku; či požadavek úkolu, k jehož splnění musíte vy (či jiný uživatel) papír manuálně dodávat.

 

 

3. Výpadek proudu v průběhu operace

Tuto situaci řešte obdobně jako problém číslo 1.

Vypněte tiskárnu: pochopitelně.

Vyčistěte dráhu pro papír: tj. odstraňte listy zaseknuté uprostřed procesu.

Zapněte tiskárnu: jakmile zcela naběhne, zkontrolujte chybové hlášky či zvláštní a nestandardní zvuky, abyste vyloučili její poškození. Pokud máte tiskárnu laserovou, v její dokumentaci zjistěte konkrétní postup údržby. Inkoustová bude nejspíše potřebovat vyčištění. Vytiskněte proto testovací stránku. Pro další postup opět čtěte dokumentaci, případně kontaktujte servis.

Prevence dalšího výskytu problému: pravděpodobnost, že se tiskárna vypne sama od sebe, je velmi malá. Pokud se v okolí vašeho bydliště výpadky proudu opakují, je lepší tiskárnu připojit do UPS zařízení - v takovém případě dotiskne v jakémkoliv případě.

4. Tisk na špatnou stranu papíru

Napjatě čekáte na to, až vaše důležitá fotka vyjede z tiskárny. Jaké je ale vaše zklamání, když místo krásné fotky uvidíte jen šmouhy inkoustu - z druhé strany fotopapíru.

Pokud můžete, zrušte tiskový úkol: tento krok je důležitý hlavně v případě, že tisknete více fotografií. Každý obrácený fotopapír jen přidá celkové ztrátě (a nepořádku).

Opatrně vyjměte chybně vytištěný papír ze zařízení: v průběhu kontrolujte, jestli nepřilnutý inkoust nikde nekape. Nejlépe použijte rukavice či papírový kapesník.

Vyhoďte papír: ano, budete se s ním muset rozloučit.

Prevence dalšího výskytu problému: v dokumentaci i fyzickém značení na tiskárně a rubu fotopapíru se předem ujistěte, že papír vkládáte správně.

 

 

5. Vylitý toner nebo inkoust

Toner se může vylít buďto uvnitř tiskárny v průběhu používání či na oblečení, kůži, koberce a jiné povrchy při výměně cartridge. Co v takovém případě dělat? K odstranění vylitého toneru nepoužívejte horkou ani studenou vodu, ani horké teplo: ale opatrně použijte čistící prostředek k takovému čištění určený. Nezkoušejte inkoust či toner vysát pomocí klasického domácího vysavače, který vám může obsah „vrátit“ zadní stranou. Pokud možno výpary z toneru nevdechujte.

K odstranění rozlitého toneru zkuste využít jeden z následujících způsobů:

a) Skvrny z pevného a hladkého povrchu smeťte opatrně pomocí ubrousku či kousku kartónu do plastikového sáčku či nějaké nádoby.

b) Speciální hadr na čistění tonerů využívá k účinnému úklidu statické elektřiny. Pokud ho právě nemáte k dispozici, využijte něco bavlněného, ale pomůže i papírový ubrousek.

c) Jediný vysavač, který můžete v tomto případě použít, je vysavač na tonery. Ano, i takový existuje. Je vybaven příslušenstvím, které je jako stvořené k odstraňování tonerů z malých prostor, jako je vnitřek tiskárny či kus koberce, i speciální nádobkou, která je schopná udržet i velmi malé částečky.

Prevence dalšího výskytu problému: v každém případě pracujte s tonerovými cartridge velmi opatrně, a to hlavně v případě jejich odstraňování či výměny. Nejlépe před prací s nimi zakryjte okolí tiskárny starými novinami.

Neplačte nad rozlitým inkoustem: vylití inkoustu je velice neobvyklé v případě, že cartridge k jeho uchovávání není mechanicky poškozena. K úniku tekutiny je náchylnější také cartridge recyklovaná, s tou pracujte obzvláště opatrně.

Pro případ vylitého inkoustu se na internet nachází spousta řešení: od alkoholu přes čistič WD-40 až po sprej na vlasy. Efektivita nicméně závisí na povrchu, který čistíte, a také na chemickém složení inkoustu.

Logický přístup je odstranit skvrny tak rychle a zároveň opatrně, jak je to jen možné, počínaje základními čistícími procedurami a konče odnesením poškozeného koberce či kusu oblečení do čistírny. Před použitím jakéhokoliv prostředku se předem ujistěte, že s inkoustovou skvrnou nezničí i povrch čištěného předmětu.

První krok u všech druhů povrchů: nasajte co nejvíce inkoustu pomocí absorbujícího hadříku či papírového kapesníku.

Inkoust na kůži: k dalšímu čištění použijte mýdlo a vodu. Pokud skrvrna přetrvává, zkuste ji seškrábnout. Další alternativy čištění používejte se zvýšenou opatrností.

Inkoust na látce nebo koberci: opět použijte mýdlo a vodu, ale snažte se skvrnu odstranit pohybem kartáče nahoru a dolů, nahoru proto, abyste zamezili dalšímu vsakování inkoustu, dolů proto, aby se dále nešířila skvrna.

Inkoust na pevném povrchu: jestliže se nasávání pomocí papírového ubrousku minulo účinkem, zkuste jakýkoliv další prostředek vhodný ke konkrétnímu typu povrchu.

Inkoust v tiskárně: jeho odstranění bude pěkně špinavá práce, a výsledek nebude nejspíše stoprocentní.

a) Vypněte tiskárnu, pokud je to možné. Jestliže vám vaše zařízení dovolí dostat se ke cartridge pouze v případě, že je zapnuto, nechte ho tedy zapnuto a cartridge zkontrolujte. Rozhodněte se, jestli byste vyjmutím cartridge věci pomohli či ji naopak zkomplikovali. Pokuste se v každém případě minimalizovat další rozšiřování skvrn.

b) Nyní již tiskárnu vypněte v každém případě. Otevřete všechny otvory tak, abyste měli co nejvíce ulehčen přístup k zašpiněnému prostoru. Vyčistěte pomocí sacího hadříku tolik inkoustu, kolik jen bude možné. K dalšímu čištění použijte alkohol. Dbejte na to, aby uvnitř nezůstal pokud možno žádný rozlitý inkoust.

c) Vytiskněte testovací stránku a poté zkontrolujte, jestli inkoust při běhu tiskárny dále neteče.

Budete-li mít štěstí, tiskárna se bude chovat normálně. V opačném případě může tiskárnu poškodit neodstraněný inkoust.

MIF21

Prevence dalšího výskytu problému: S inkoustovými cartridge pracujte opatrně, zvláště v případě, že jsou recyklované, a dále při vkládání do tiskárny a vyjímání z ní. Pokud si nejste jisti, poskládejte při výměně okolo tiskárny staré noviny.

Titulní foto: © Martinan - Fotolia.com