Hlavní navigace

Nevěříte svým vlastním uším? - Adobe Audition - Zpracování zvuku na vysoké úrovni

Sdílet

Tradičně se firma Adobe věnuje profesionálnímu grafickému zpracovánídokumentů, je tvůrcem a vlastníkem formátu PDF a vytvořila fenomenální Photoshop, produkt, který je v rámci pr...
Tradičně se firma Adobe věnuje profesionálnímu grafickému zpracování
dokumentů, je tvůrcem a vlastníkem formátu PDF a vytvořila fenomenální
Photoshop, produkt, který je v rámci profesionálních grafických programů
jasnou špičkou. Produktem Audition se Adobe vřítil na pole aplikací pro práci
se zvukem na PC. A věru se jedná o nástup hodný jména firmy.

Uživatelské rozhraní je přehledné a vizuálně srovnatelné s ostatními
konkurenčními programy, které jsem měl možnost recenzovat. V hlavním editačním
okně jsou zobrazeny vybrané stopy aplikace je schopna pracovat s celkovým
počtem 128 stereostop, a principiálně se tedy dá v jeden okamžik přehrávat
stejný počet vzorků. Každý kanál lze upravovat zvlášť. Byť program obsahuje
rozhraní pro nahrávání ze vstupů, kterými je daný počítač vybaven, jeho
hlavní síla spočívá spíše v úpravě již pořízených vzorků. Audition je
tematicky zařazen v rodině aplikací pro úpravu digitálního videa, které
umožňuje separátní zpracování zvukové stopy záznamu. Není proto nezbytné
příliš sofistikované nahrávací rozhraní, audiostopa je k dispozici už ve formě
souboru.

Zdrojová data již máme pořízena, můžeme se na nich vyřádit. A k různým
experimentům a úpravám digitálního zvuku je, jak již zmíněno výše, Audition
takřka ideální. Obsahuje řadu možností filtrace, efekty jsou na opracovávaný
vzorek aplikovány v reálném čase ve formě preview. Na tomto místě je třeba
zmínit smutnou skutečnost pro majitele méně výkonných strojů, které čeká jisté
rozčarování v podobě trhaného zvuku. Na druhou stranu je nutno připomenout, že
Audition je vlastně doplněk pro úpravy digitálního videa, které na slabších
počítačích jistě provozovat nelze. Vrátíme-li se zpět k efektům, nechybí
klasická škála pro běžné úpravy zdroje, příkladem budiž filtrace šumů a
"lupanců", nebo konfigurovatelný ekvalizér, fungující v několika režimech pro
komfortní práci. Mezi užitečné pomocníky patří i schopnost editovat
fourierovské spektrum signálu, a eliminovat tak rušení charakteristickými
frekvencemi. Nastavení filtrů je možno provádět manuálně prostřednictvím
grafického rozhraní, což implikuje uživatelskou přívětivost a odstraňuje
nutnost číst manuály. Pokud se dotyčný nechce zdržovat s vlastním
nastavováním, je ke každému filtru připravena knihovna předdefinovaných
hodnot. Jsou-li všechny stopy upraveny podle vašich představ, je čas práci
dokončit. Audition umožňuje "mixovat" buď do některé volné stopy, nebo rovnou
do souboru digitálního zvuku.

Celkově se dá říct, že se jedná o kvalitní standardně vybavený produkt pro
práci s digitálním zvukem na "běžném" počítači.


Adobe Audition

přehledné rozhraní
vylepšení vybavení efekty a filtry
K recenzi poskytla firma: Adobe, http://www.adobe.cz
Cena: 10 250 Kč (bez DPH)