Hlavní navigace

Netscape Communicator 8

1. 7. 2005

Sdílet

Poslední verze legendárního prohlížeče přichází se zcela novým hybridnímkonceptem spojujícím v sobě vlastně prohlížeče dva. Je to skvělý nápad, nebo poslední výkřik umírají...
Poslední verze legendárního prohlížeče přichází se zcela novým hybridním
konceptem spojujícím v sobě vlastně prohlížeče dva. Je to skvělý nápad, nebo
poslední výkřik umírající legendy?

Prohlížeč Netscape býval synonymem webu, avšak dnes je to jen jako jeden z
alternativních browserů. Není příliš rozšířený a někteří lidé o něm tvrdí, že
vlastně jen parazituje na úspěchu projektu Mozilla, který kdysi z Netscapu
vznikl. Ve světě webových prohlížečů dochází v posledních měsících k rozčeření
několik let dosti zatuchlé hladiny. K novinkám patří i uvedení zcela nové
generace browseru Netscape.

Kdy používat Netscape 8?
Hodí se v případě, chcete-li používat bezpečný webový prohlížeč, založený na
jádře Gecko (z Mozilly), ale současně některé vaše aplikace explicitně vyžadují
Internet Explorer. Z jednoho rozhraní máte pohodlný přístup k oběma těmto
prohlížečům. Je to možné jen za cenu určitých problémů, především z hlediska
výkonu. Stránky zobrazované jádrem Internet Exploreru pak představují všechna
známá bezpečnostní rizika tohoto systému.

Co je nového
Pokud jste Netscape někdy používali, pak vás u verze 8 překvapí radikálně
změněný design aplikace. Nový Netscape je odvozen z Firefoxu, nikoliv z "plné"
Mozilly. Kromě řady vylepšení prohlížeč přichází s novinkou, kterou je
integrace dvou parsovacích jader. To znamená, že webovou stránku je Netscape
schopen otevřít jak jádrem Gecko, tak prostřednictvím portu Internet Exploreru.
Prakticky to znamená, že stránky, které s Mozillou nejdou dobře zobrazit,
můžete prostřednictvím Netscapu převést do verze pro Internet Explorer.
Uživatelské prostředí zůstane stejné, jen jádrem zpracovávajícím problémovou
stránku není opensource produkt, ale jádro Internet Exploreru. Jak to funguje?
MS IE, jako standardní součást Windows, umožňuje vytváření tzv. portů. V rámci
programu běžícího ve Windows je možné otevřít jeho instanci, jež se integruje
do klientské aplikace. Prohlížeč má podobu rámce, do kterého promítá přeložené
stránky. Není zde potřeba zavádět žádné další části typické pro prohlížeč,
nejsou nutná roletová menu, tlačítka, adresový ani stavový řádek. O přísun
všech potřebných informací se stará hostitelská aplikace.
A právě tak funguje nový Netscape. Dostatečně inteligentní systém přepínání
mezi oběma režimy je schopen zaručit takřka stoprocentní jistotu, že stránky
budou zobrazeny korektně. Většina z nich bezpečným a funkčním jádrem Mozilly
Firefoxu, ty problémové nebo optimalizované výhradně pro platformu Microsoftu
pak portem Internet Exploreru.

Nedostatky
Tento princip přináší kromě zajímavého technologického řešení i řadu
nedostatků. Tím největším je, že samotná přítomnost portu Internet Exploreru
svazuje Netscape s Windows. Prohlížeč již nemůže být multiplatformní, byť je
postaven na většině kódů z Mozilly Firefox. Je vyloučeno, aby byl bez zásadních
úprav (a vyřazení IE) zkompilován pro linuxové prostředí. I možnosti použití v
Mac OS X jsou velice omezené, přestože pro ně Internet Explorer existuje a je
běžně využíván. Použití částí IE s sebou nese všechna bezpečnostní rizika.
Jádro znamená IE zavedený v paměti, navíc funkční po celou dobu, kdy používáme
Netscape. Vady IE tak ohrozí i uživatele Netscapu.

Kde jej vzít?
V době uzávěrky se Netscape 8 nacházel ve fázi betatestování. Jeho instalátor
lze stáhnout z webu www.netscape.com a zabírá něco přes 10 MB. Netscape by měl
fungovat pod Windows 98-XP, včetně posledních serverových verzí. Prakticky je
to však tak, že betaverze se zatím nevyznačuje přehnanou stabilitou.

Instalace a uvedení do chodu
Po instalaci je prvním krokem nabídka importu nastavení z jiných prohlížečů.
Možností je dost a zahrnují jak obligátní Internet Explorer, tak produkty
Mozilly. Během importu k žádným problémům nedochází. Přeneseny jsou nejen
uložené záložky, ale i další informace jako hesla k webům a jejich formulářům,
data o přístupových právech nebo obsahy formulářů.

Dvě jádra a další lahůdky
Nový Netscape pracuje stejně jako všechny moderní prohlížeče se systémem
záložek. Ovládání systému je ve výchozím režimu poněkud jiné, než na jaké jsme
zvyklí z Mozilly či Firefoxu. Ke každé otevřené záložce (oknu) jsou k dispozici
ovládací tlačítka. Ta nabízejí možnost uzavření záložky, vyhledávání a
především konfigurace jádra prohlížeče. Jeho funkce je symbolizována ikonkou
štítku. Pro nastavení jsou k dispozici tři možnosti. První určuje, že zadanému
serveru důvěřujeme a budeme jej používat s jádrem Exploreru. Druhou je režim
pro případ, že si nejsme jisti a třetí klade důraz na bezpečnost. Při její
volbě může server provozovat na počítači jen minimum aktivního obsahu. Na
druhou stranu to znamená ztrátu kompatibility. Zajímavé je, že pro některé
stránky je příznak důvěryhodnosti daný. Netscape pozná, že jsou důvěryhodné, a
neumožní změnit nastavení. Použití certifikace webů je dobrý nápad, ale
nemožnost je změnit staví koncepci bezpečnosti na hlavu.

Další funkce
Netscape 8 obsahuje rozhraní pro práci s elektronickou poštou. Prohlížeč ale
neobsahuje samostatný e-mailový klient. Použití tlačítek tohoto rozhraní pak
nasměruje uživatele na výchozí poštovní aplikaci. Jedná se opět o lepší
možnost, než kdyby měl prohlížeč v sobě zabudovaného klienta a za všech
okolností jej uživateli vnucoval, což byla jedna z negativních vlastností
starších verzí této aplikace.
Z dalších doplňků nechybí DOM inspektor, konzole Javascriptu a nástroje pro
práci s grafickými vzhledy a s doplňky. Ty jsou opět převzaty z Firefoxu a
prakticky se nijak nezměnily.

Netscape při práci
První, co vás po chvíli používání Netscapu 8 napadne, je, že prohlížeč by
potřeboval zrcadlově otočit. Skutečně, jeho prvky díky prohození hlavního menu
a informační části budí dojem "obráceného" browseru. Po nějaké době si však
zvyknete.
Horší je to se surfováním v záložkách. Výchozí umístění nástroje pro otevření
nové záložky v pravé části prohlížeče je skutečně nešťastné. Také zavírání
záložek přímo na nich je bolestivé.
Velmi dobře se pracuje se systémem vyplňování formulářů, s ochranou soukromí, s
blokací vyskakovacích oken, s tiskem stránek a především pak s nástroji ve
funkční postranní liště prohlížeče. Konfigurace jednotlivých jader v systému
hybridního prohlížeče je poměrně příjemná a nezabere příliš času.
Výkon jednotlivých jader není překvapením. Gecko odpovídá "plné" verzi
Firefoxu, IE zase svému mateřskému programu. Nekonají se žádná překvapení,
která by souvisela s kompatibilitou. Všechno, co jsme zkoušeli, fungovalo (nebo
nefungovalo) přesně tak, jak jsme očekávali. Nastavení bezpečnosti jako
blokování vyskakovacích oken a podobně je pro obě funkční části prohlížeče
společné a přechod mezi nimi je tak z pohledu uživatele zcela transparentní.
Přesněji řečeno: byl by zcela transparentní, nebýt občasných záseků,
zkonzumování počítače, selhání a pádů, ale to se do oficiálního uvedení plné
verze snad stihne opravit.

Jaký je?
Netscape 8 má své kouzlo. Je to zajímavý prohlížeč pro ty, kdo preferují
bezpečnost Mozilly, požadují však kompatibilitu Internet Exploreru.
Pokud chcete Netscape 8 vyzkoušet, učiňte tak. Nehodí se ale (i když je k tomu
určen) jako primární prohlížeč. Přinejmenším ne do doby, než se povede vyřešit
většinu problémů betaverze. Netscape asi svým nejnovějším dílkem nedosáhne
dávné slávy, ale v každém případě svět webových klientských aplikací pro
Windows obohatil o další zajímavý kousek. Proto jej vřele doporučujeme k
otestování.

Netscape 8
Platforma: Windows (98-XP a novější), Internet Explorer je vyžadován
Cena: zdarma (propojení s informačním portálem)
Velikost: instalace cca 10 MB
URL: http://www.netscape.com

+ hybridní prohlížeč
+ líbivé rozhraní
+ množství doplňků
+ podrobná konfigurace
+ důraz na bezpečnost
+ jádro lze nastavit pro každý web zvlášť

- rychlost a stabilita
- bezpečnostní otázky
- propojení s portálem
- předdefinované seznamy nastavení prohlížeče
- sporná koncepce
- není již multiplatformní