Hlavní navigace

Neohlížejte se, někdo se dívá... - Velký bratr

Sdílet

Jak slyší našinec slova velký bratr, upře nejprve svůj zrak k Východu a poslézek Západu. Velký bratr tě sleduje, je v podtitulu i tohoto softwaru. Jedná se o systém pro sledování vyu
Jak slyší našinec slova velký bratr, upře nejprve svůj zrak k Východu a posléze
k Západu. Velký bratr tě sleduje, je v podtitulu i tohoto softwaru. Jedná se o
systém pro sledování využívání počítačů a jejich ovládání. Takže výhrůžka
sledováním je jenom slabý odvar toho, co systém skutečně umí.

Programový balík se skládá ze tří základních komponent. Srdcem je VBServer (VB
není obvyklá zkratka pro Visual Basic, ale pro Velký Bratr...), na kterém je
umístěna centrální databáze a soubor pravidel pro klienty. Součást VBManager
slouží k ovládání celého systému a přístupu do přehledových statistik.
Posledním základním kamenem, bez něhož by to zcela jistě nešlo, je VBClient,
tedy komponenta, která se instaluje, jak název napovídá, na klientské stanice.
Základní balík obsahuje licence pro pět klientských počítačů.

K samotné instalaci nejsou žádné speciální požadavky, pouze serverová část by
měla být nainstalovaná na počítači, který je spuštěn stále a tedy pracuje pod
stabilním operačním systémem. Je tudíž silně doporučeno, aby na VBServeru
nebyly spouštěny takové programy, které by mohly způsobit jeho zhroucení. V
balíku je obsažena i utilita s ovládacím rozhraním pro server. Zde je sledována
souhrnná statistika využití, lze si prohlédnout serverové logy a záznamy o
zprávách serveru od klientů. Je rovněž monitorována aktivita managerů. Je též
možné měnit nastavení celého systému. Pokud ale je už jednou provedeno, asi by
se měnit nemělo. Přestaví-li se například číslo portu, přes který Velký Bratr
komunikuje, asi se již klientům nepodaří k serveru připojit.

Plavně se tak dostávám ke klientské části aplikace. Kromě ikonky v systémové
liště se pro počítač nic zajímavého neděje. Byť lze zobrazení ikony zakázat, je
přece jen férovější informovat uživatele, že jeho práce je monitorována. A že
může být kdykoliv překontrolován managerem systému.

Velmi šikovně a takřka nepostřehnutelně tak přecházíme k tomu, proč vůbec
Velkého Bratra do počítačové sítě nasadit. VBManager umožňuje sledovat detailně
statistiky využití jednotlivých strojů v lokální firemní síti. Posbírané údaje
pak zobrazuje přehledně ve formě grafů nebo tabulek. Dá se tak jednoduše
zjistit, které programy byly na daném počítači spouštěny, jak dlouho běžely
(resp. byly aktivní), kteří uživatelé k počítači přistupovali a jaké dokumenty
používali. Kromě této pasivní komponenty je možný i aktivní vstup manageru do
práce vybraného počítače. Lze rozesílat zprávy klientským stanicím, ať už
jednotlivě nebo hromadně. Taktéž je možné na dálku spouštět programy nebo
počítač vypnout. Spouštění programů je možné buď na základě připraveného
kalendáře, nebo přímou aktivitou manageru. Podobně lze zakázat spouštění
některých aplikacích na daném počítači nebo určitému uživateli. Teď už si možná
říkáte, že tohle už je trochu moc, a že to hraničí s osobní svobodou a zásahem
do soukromí. Bez ohledu na můj osobní názor na danou věc, aplikace vychází z
filozofie, že počítač je pracovní pomůcka, která se má využívat pouze majitelem
(tedy firmou) určeným způsobem. A pokud se tak děje, pak proč nemonitorovat
aktivity na firemních počítačích. Ale jako ve všem, i tato problematika je
spíše než o technologii o lidech. Monitorování lze nastavit tak, že v
definovanou dobu je přerušeno nebo v daný čas ukončeno, a dát tak prostor k
mimopracovní aktivitě.

Tento program je do jisté míry příbuzný se systémem PCinfo, oba ale fungují
trochu jinak. Zatímco PCinfo spouští kompletní prohledání počítače a dává
informaci nejen o instalovaném softwaru, ale i o hardwaru, Velký Bratr zkoumá
pouze programy spouštěné a frekvenci jejich využití. Byť se v obou případech
jedná o kontrolní systémy, oba pracují poněkud odlišným způsobem. A je věcí
vedení organizace, který způsob monitorování pracovníků zvolí.

Podtrženo a shrnuto, Velký Bratr je bezesporu užitečný softwarový nástroj pro
sledování využití počítačového času ve firmě. Není nikterak hardwarově náročný
a je snadný na konfiguraci. Výsledky sledování jsou prezentovány přehlednou
grafickou formou.


Velký Bratr

přehledná prezentace výsledků
snadná konfigurace

K recenzi poskytla firma: MagicWare, s. r. o., Novotného lávka 5, Praha 1,
www.vbratr.cz
Cena: podle počtu licencí (například pro 5 počítačů 6 772 Kč, pro 50 počítačů
45 150 Kč)