Hlavní navigace

Nenechte se rozčílit počítačovými programy

1. 9. 2006

Sdílet

Jak snadno zlikvidovat jejich vlastnosti, které vás obtěžují cd/dvd Pomalé spouštění, dotěrné dotazy ohledně ...


Jak snadno zlikvidovat jejich vlastnosti, které vás obtěžují cd/dvd

Pomalé spouštění, dotěrné dotazy ohledně aktualizací, nechtěné automatické opravy to vše představuje pro řadu uživatelů každodenní teror, který musí ze strany programů snášet. Ale nemyslete si, že si od nich musíte nechat všechno líbit. V tomto článku vám ukážeme, jak se účinně bránit.Každá nová verze přináší řadu nových a většinou užitečných funkcí. Na druhou stranu se objevují i takové, které člověka spíše rozčílí. Třeba když předcházející verze neobsahovala reklamu a po jeho aktualizaci vidíte v panelu nástrojů reklamní proužek. Původně dobře míněná funkce automatického opravování vás rovněž spíše rozčiluje, než aby vám pomáhala. Nové uživatelské rozhraní může být pro někoho třeba intuitivnější, zatímco někdo jiný se v něm spolehlivě ztratí. V tomto článku se dozvíte, jak funkce, které uživatele nejvíce rozčilují, spolehlivě zlikvidovat.

1. Adobe Reader 6/7: urychlení spuštění aplikace

Co nás obtěžuje: Chcete otevřít nějaký soubor PDF. Než se však spustí program Adobe Reader (najdete jej i ve verzi 7.0.5), trvá to celou věčnost.
Jak to vyřešit: Pomocí programu Adobe Reader Speed-Up spouštění Adobe Readeru ve verzi 6 a 7 značně urychlíte. Tato zdarma dostupná utilita deaktivuje všechny plug-iny, jež nejsou pro prohlížení a vytištění dokumentů ve formátu PDF nezbytně nutné. Adobe Reader Speed-Up není nutné ani instalovat. Stačí rozbalit archiv na pevný disk a poklepat na soubor READER SPEEDUP.EXE. Poté stačí vybrat položku Speed Up.
V následujícím kroku vyberte v políčku Select Speed-Up Mode položku SpeedUp Fast a poté klepněte na tlačítko Start. Další možnost spočívá v označení všech plug-inů, které se nemají deaktivovat. Potřebujete-li se dozvědět o nějakém plug-inu více informací, pak stiskněte tlačítko Plugin Help.
Když utilitu Adobe Reader Speed-Up spustíte později znovu, je automaticky vybrána možnost Restore Original Configuration, s jejíž pomocí můžete provedené změny vrátit zpět do původního stavu. Klepnutím na odkaz Tweaks v hlavním okně utility můžete pomocí položky General odstranit automatické aktualizace programu Adobe Readeru a také je možné odstranit reklamní proužky, které se v programu zobrazují. Stejně tak zde naleznete možnost odstranit logo, které se zobrazuje při spouštění programu. To sice nijak spuštění programu neurychlí, nicméně určitě existují uživatelé, kteří nestojí o to, aby museli obdivovat logo Adobe Readeru při každé příležitosti.
Odstranění ikony Yahoo: V Adobe Readeru verze 7 a vyšší se v okně programu kromě reklamního proužku zobrazuje i ikona Yahoo, pomocí níž může uživatel spustit vyhledávání na internetu přes vyhledávač Yahoo. Tato ikona se dá bez problémů odstranit v menu View/Toolbars/
Search the Internet.
Alternativa: Místo Adobe Readeru můžete použít Foxit PDF Reader, který vám nabízíme i . Jedná se o utilitu, která obsadí pouhých 1,15 MB a není třeba ji instalovat. V panelu nástrojů zobrazuje reklamu, která se však dá vždy po spuštění odstranit pomocí menu View/Advertisement.

2. Programy pro přehrávání multimédií: pryč s neustálými upozorněními na aktualizaci

Co nás obtěžuje: U programů Quicktime, Real Player či Winamp se neustále znovu a znovu objevují upozornění na aktualizace těchto programů.
Jak to vyřešit: V případě aplikace Quicktime se stačí přesunout do menu Help na položku Update Existing Software. Otevře se dialogové okno, ve kterém stačí odstranit zatržítko u položky Check for Updates Automatically a potvrdit stiskem tlačítka OK.
Stejně snadné je odstranění upozornění na aktualizace i v případě Real Playeru, jenom musí člověk vědět, kde má tu správnou volbu hledat. V menu Tools klepněte na položku Preferences. V následujícím dialogovém okně uvidíte vlevo několik kategorií. Klepněte zde na odkaz Automatic Services/AutoUpdate a na pravé straně zrušte zatržítko u položky Automatically download and install important updates.
Co se týče Winampu (verzi 5.24 Full naleznete i ), pak i zde se dá funkce pro aktualizaci softwaru vypnout. Přes menu Options/Preferences se dostanete k možnostem konfigurace programu. Klepněte vlevo na položku General Preferences a na pravé straně odstraňte zatržítko u položky Check for new versions of Winamp at startup.
Poněkud jinak to funguje u Windows Media Playeru 10 (ten rovněž najdete ). Tady se funkce automatických aktualizací nedá vypnout, dá se pouze nastavit interval, po jehož uplynutí se bude kontrola přítomnosti aktualizací provádět. Potřebná nastavení naleznete v menu Nástroje/Možnosti. Zde si můžete na záložce Přehrávač vybrat mezi položkami Denně, Týdně nebo Měsíčně.
Alternativa: Problémy s aktualizacemi si ušetříte tím, že budete používat jiné programy, které budou navíc vůči systémovým prostředkům vašeho počítače daleko ohleduplnější. Real Player tak můžete nahradit programem Real Alternative, pro Quicktime existuje náhrada v podobě programu Quicktime Alternative. Windows Media Player zase můžete nahradit daleko štíhlejší, avšak výkonnější alternativou, představovanou programem Media Player Classic. Všechny zmíněné programy vám nabízíme rovněž .
Upozornění: Aktualizace programů jsou pro nás uživatele zajímavé tím, že do programů nejen přinášejí nové funkce, ale zároveň utěsňují bezpečnostní trhliny. Pokud zakážete provádění automatických aktualizací, pak se rozhodně nezapomínejte čas od času podívat na internetové stránky výrobce, zda se na nich nevyskytuje nová verze programu.

3. Windows XP: úprava nepovedených nastavení

Co nás obtěžuje: Windows XP se podle řady uživatelů podobají hračkářství. Mnohé vlastnosti systému často neodpovídají přáním a představám uživatelů. Při vyhledávání se možná klidně obejdete bez čmuchajícího psa kroutícího ocáskem, informační bubliny s rádoby chytrými radami vám také nijak zvlášť nechybí a jediným vaším přáním je, aby se Windows XP co nejvíce podobala dřívějším verzím Windows.
Jak to vyřešit: naleznete utilitku pcwAnnoyances, s jejíž pomocí můžete nastavit řadu vlastností, které jsou jinak ve Windows XP skryty. Umožní vyhledávání souborů bez čmuchajícího psa a barevného pozadí, vyčaruje klasickou nabídku Start a zruší zobrazování informačních bublin. Provedená nastavení v utilitce je nutné potvrdit stiskem tlačítka Nastavit.

4. Složka Po spuštění: omezení spouštění programů při startu systému
Co nás obtěžuje: Vždy, když spouštíte počítač, se zároveň s Windows spouští i celá řada možná zbytečných aplikací, které pak následně běží na pozadí a objevují se v pravé části Hlavního panelu. To vše zbytečně spuštění počítače prodlužuje a při běžném provozu zbytečně zatěžuje systémové prostředky počítače.
Jak to vyřešit: Ve Windows existuje několik míst, kam se mohou programy, které se mají spustit při startu systému, umístit. Zdarma dostupná utilita Startup Control Panel, kterou najdete i , všechna tato místa sleduje. Pomocí záložek se můžete mezi jednotlivými místy posunovat a přehledně vidíte, jaké programy se na jednotlivých místech nacházejí. Jejich spuštění pak můžete zabránit zrušením zatržítka před danou položkou. Velmi praktické je to, že utilita jednotlivé položky neodstraňuje, ale pouze deaktivuje. Vámi provedené změny tak můžete kdykoliv vrátit zpět.
Upozornění: Rozhodně byste neměli slepě odstranit zatržítka u všech položek. Některé programy jednoduše Windows potřebují, další položky třeba mohou představovat pomocné programy pro ovladače.
Cesta k souboru, která se u každé položky objevuje, nám může pomoci pochopit, k jakému programu daná položka patří. V případě pochybností pak není problém soubor představovaný danou položkou prověřit. Stačí název souboru zadat do internetového vyhledávače, například Googlu, a prohlédnout si výsledky vyhledávání.

5. Microsoft Office: zobrazování úplných nabídek

Co nás obtěžuje: Součásti kancelářského balíku Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint a Access) od verze XP (2002) standardně skrývají málo používané položky menu. Pokud chcete vidět všechny položky v dané nabídce, musíte buď chvíli počkat, nebo klepnout na dvojitou šipku, popřípadě otevřít nabídku poklepáním.
Jak to vyřešit: Chcete-li vždy v daném menu vidět kompletní nabídku, podobně jako tomu bylo u starších verzí Office a u jiných programů, klepněte v programu balíku Office do menu Nástroje/Vlastní. Na záložce Možnosti pak umístěte zatržítko před položku Vždy zobrazovat úplné nabídky. Toto nastavení pak bude mít vliv na všechny aplikace Office.

6. Word: vypnutí kontroly pravopisu

Co nás obtěžuje: Při psaní textu ve Wordu vás program neustále sleduje a upozorňuje na pravopisné chyby a na chyby v gramatice. Při této kontrole se některá slova podtrhávají červeně, jiná slova či věty zeleně, což může na někoho působit rušivě.
Jak to vyřešit: Pokud chcete vytvářet dokumenty naprosto v klidu, pak můžete kontrolu pravopisu a gramatiky buď zcela vypnout, nebo alespoň nastavit podle svého. Na následujících řádkách vám popíšeme postup ve Wordu XP, v případě jiných verzí je obdobný. Ze všeho nejdříve klepněte na položku Nástroje/Možnosti a přesuňte se na záložku Pravopis.
Vypnutí kontroly pravopisu a gramatiky: Jestliže si vůbec nepřejete vytvářené dokumenty kontrolovat, pak stačí na výše zmíněné záložce odstranit zatržítko u položky Automatická kontrola pravopisu.
Konfigurace: Další možností je nastavení kontroly pravopisu a gramatiky podle svých představ. Na již zmíněné záložce můžete podle svých potřeb umístit zatržítka například před položky Přeskakovat slova velkými písmeny, Přeskakovat slova s číslicemi nebo Ignorovat adresy Internetu a souborů.
Ve spodní části dialogového okna záložky Pravopis se pak nachází nastavení pro kontrolu gramatiky. Kontrola gramatiky se dá vypnout nebo zapnout, popřípadě konfigurovat nezávisle na kontrole pravopisu. Prostřednictvím tlačítka Nastavení je pak možné zadat, na které chyby má Word upozorňovat.
Kontrolu pravopisu a gramatiky samozřejmě můžete po vytvoření dokumentu znovu zapnout a hned získat přehled o tom, jaké chyby se v dokumentu vyskytují. Další možností je ruční spuštění kontroly, a to přes menu Nástroje/Pravopis. Tato kontrola bude v dialogovém okně postupně zobrazovat jednotlivé chyby a navrhovat různé možnosti jejich odstranění.

7. Microsoft Word: automatické opravy

Co nás obtěžuje: Vytváříte dokument ve Wordu. Ale pokaždé, když záměrně napíšete slovo nějak jinak nebo chcete kupříkladu použít číslování, Word dané slovo automaticky opraví nebo změní formátování.
Jak to vyřešit: Všechny tyto na první pohled obtěžující funkce se dají snadno vypnout nebo nastavit podle individuálních požadavků. Přesuňte se ve Wordu XP do menu Nástroje/Možnosti automatických oprav. Pokud tuto položku nevidíte, pak na menu Nástroje poklepejte (viz tip 5).
Automatické opravy: V dialogovém okně Automatické opravy můžete deaktivovat položku Nahrazovat text během psaní. Chcete-li tuto funkci používat, nechte ji zapnutou a pokuste se ji nakonfigurovat podle svého. Prohlédněte si seznam předem definovaných návrhů pro opravy a ty, které vám nevyhovují, smažte nebo upravte. V případě potřeby můžete rovněž vložit nové návrhy pro automatické opravování. Stačí do políček Nahrazovat: a Za: vložit odpovídající výrazy a stisknout tlačítko Přidat. Kromě toho můžete odstranit zatržítko před položku Automaticky použít návrhy kontroly pravopisu. Tím zajistíte, aby automatická kontrola ovlivňovala vámi vytvářené nebo otevřené dokumenty co nejméně.
Automatické formátování: Vadí vám například, že Word automaticky vkládá na začátek každého řádku pomlčku? Pak se v již zmíněném dialogovém okně přesuňte na záložku Automatické úpravu formátu při psaní. Tam můžete vypnout nejen funkci Automatické číslování, ale i celou řadu jiných automaticky používaných funkcí, které vám Microsoft v dobré víře nabízí, ale jistě ne každý uživatel je ocení.
Řada uživatelů stejně tak nesnáší, když se internetové adresy vložené do dokumentu automaticky podtrhují a mění barvu na modrou, aby se na ně pak dalo klepnout stejně jako na odkaz. Tomuto chování zabráníte, když deaktivujete možnost Internetové a síťové cesty hypertextovými odkazy.

8. Outlook Express: odstranění znaků pro označení citací

Co nás obtěžuje: Většina programů pro práci s elektronickou poštou automaticky označuje při odpovědi na nějaký přijatý e-mail každý řádek původního e-mailu znakem větší než (>). Stejně je tomu i u Outlook Expressu, ale ne vždy a ne pokaždé správně.
Jak to vyřešit: Tento problém řeší plug-in OE--Quotefix, který najdete i . Po jeho instalaci musíte všechny ikony, pomocí nichž spouštíte Outlook Express, nahradit ikonkou zástupce Outlook Express with OE-Quotefix. Tu najdete v nabídce Start v programové složce OE-Quotefix. Jen tak zajistíte, aby se při každém spuštění Outlook Expressu zároveň spustil i plug-in.
OE-Quotefix se umístí do pravé části Hlavního panelu. Při poklepání na jeho ikonu můžete plug-in konfigurovat. Hodnotu parametru Wrap at column nastavte tak, aby se rovnala hodnotě v parametru Automaticky zalomit text... v Outlook Expressu. Tento parametr naleznete v menu Nástroje/Možnosti na záložce Odesílání, když klepnete na tlačítko Nastavení prostého textu. Doporučujeme na obou místech nastavit hodnotu 72. Nad text původního e-mailu pak OE-Quotefix vkládá řádek s textem <Odesílatel> wrote: Pokud chcete tento text upravit nebo jej úplně zrušit, pak v dialogovém okně plug-inu klepněte na tlačítko Quote Header Styles.6 0353/OK o

Reklama, nepotřebné věci a dotěrné dotazy

Například takový Adobe Reader: Ještě před několika lety byl tento prohlížeč souborů PDF rychlý a bez reklam. Časem se do něj začleňovaly stále nové a nové funkce, velikost instalačního souboru utěšeně narůstala a samotný program se nyní v důsledku toho spouští stále pomaleji. Ovšem na funkcích, které uživatel potřebuje takřka neustále, se toho zase až tolik nezměnilo. V nové verzi se musíme smířit s reklamním proužkem v programu a ten, kdo při stahování instalačního souboru nedává dobrý pozor na to, co přesně dělá, si do svého počítače a internetového prohlížeče nainstaluje panel nástrojů Yahoo a omezenou verzi alba Adobe Photoshopu.
A co třeba takový Media Player: Takřka pro každý formát počínaje formátem Real Media přes Quicktime až po Windows Media potřebujete speciální program pro přehrávání. Všechny tyto programy jsou sice zdarma, nicméně dokáží uživatele neustálými požadavky na aktualizaci pěkně pozlobit, zvláště když pak jejich ikony v pravé části Hlavního panelu blikají jako o závod. Pokud někdo používá vytáčené připojení přes modem nebo linku ISDN, pak ho určitě nepotěší velikost stahovaných souborů, která se pohybuje okolo 10 MB. V případě programu Quicktime to je už docela slušných 34 MB, protože součástí instalačního balíčku jsou i iTunes.

Software, který vás nebude rozčilovat

ProgramKategorieOperační systémInternetová adresaNázev a velikost souboruJazyk
Adobe Reader 7.0.5Prohlížeč souborů Windows 95/98/ME, www.adobe.com a ADBERDR705_CZE_FULL.EXE český
typu PDFNT4, 2000, XP(21,7 MB)
Adobe Reader Urychlení spuštění Windows 95/98/ME, www.tnkbootblock.co.uk/software/ARSPEEDUP.ZIP anglický
Speed-Up 1.35Adobe ReaderuNT4, 2000, XPindex.php a (232 KB)
Foxit PDF Reader 1.3Alternativa Windows 95/98/ME, www.foxitsoftware.com a FOXITREADER_SETUP.EXE anglický
k Adobe ReaderuNT4, 2000, XP(1,19 MB)
Media Player Přehrávač Windows 98/ME, sourceforge.net/projects/MPC2KXP6490.ZIP anglický
Classic 6.4.9.0multimediálních souborů2000, XPguliverkli a (2,12 MB)
OE-Quotefix 1.19.2Plug-in pro Windows 95/98/ME, home.in.tum.de/~jain/software/OEQUOTEFIX1192.EXE anglický
Outlook ExpressNT4, 2000, XPoequotefix a (420 KB)
pcwAnnoyancesKonfigurace Windows XPWindows XPPCWANNOYANCES.HTA český
(9,33 KB)
Quicktime Alternativa Windows 2000, XPwww.freecodecs.com/download/QUICKTIMEALT171BETA2.EXE anglický
Alternative 1.7.1 beta 2k Quicktime PlayeruQuickTime_Alternative.htm a (13 MB)
Real Alternative 1.49Alternativa Windows 98/ME, www.freecodecs.com/download/REALALT149.EXE anglický
k Real Playeru2000, XPReal_Alternative.htm a (6,45 MB)
Startup Správa programů Windows 95/98/ME, www.mlin.net a STARTUPCPL.ZIP anglický
Control Panel 2.8spouštěných při startu OSNT4, 2000, XP(57,2 KB)
Winamp 5.24 FullPřehrávač Windows 95/98/ME, www.winamp.com a WINAMP524_FULL.EXE anglický
multimediálních souborůNT4, 2000, XP(758 KB)
Windows Přehrávač Windows XPwww.microsoft.com/windows/MP10SETUP.EXE český
Media Player 10multimediálních souborůwindowsmedia/mp10 a (12,2 MB)

Naštěstí pro nás existuje pro každou takovou obtíž nějaké řešení. Nabízí ho buď utilita sama, kdy se všechny takové "vymoženosti" dají pomocí nějaké volby (více či méně dobře ukryté) vypnout. Popřípadě existuje zdarma dostupné a často daleko štíhlejší alternativní řešení. To většinou pochází ze světa programů šířených jako Open Source, neobsahuje reklamu a většinou jej vyvíjí řada dobrovolníků, sdružených v nějaké komunitě.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).