Hlavní navigace

Největší továrna na PDP

1. 1. 2006

Sdílet

Panasonic oficiálně otevřel novou továrnu na výrobu plazmových televizorů (PDP) v Japonsku. Nový závod se nachází...


Panasonic oficiálně otevřel novou továrnu na výrobu plazmových televizorů (PDP) v Japonsku. Nový závod se nachází v městě Amagasaki v prefektuře Hjógo na západě Japonska a provoz zde byl zahájen s dvouměsíčním předstihem oproti plánu, aby bylo možné uspokojit rychle rostoucí poptávku po velkých plasmových televizorech ještě na letošním předvánočním trhu.
Nová továrna je největším výrobním závodem na PDP na světě. Továrna již dosáhla výrobní kapacity 125 000 kusů měsíčně a přispěla k celkovému zvýšení produkční kapacity firmy Panasonic v oblasti plasmových televizorů na 300 000 kusů měsíčně, včetně produkce dvou továren v Ósace a jedné v čínské Šanghaji. Až v březnu 2007 začne třetí továrna pracovat na plný výkon a bude produkovat 250 000 přístrojů měsíčně, přesáhne celková kapacita firmy Panasonic 5 milionů plasmových televizí ročně. Společnost Panasonic tak bude disponovat největší výrobní kapacitou v oblasti plasmových televizí, což jí umožní udržet si v tomto tržním segmentu dominantní postavení.-rad

Nadace Eurotel

adace Eurotel dnes vyhlásila čtvrtého nositele Ceny Nadace Eurotel. Stal se jím projekt rodinného dětského domova s chráněným bydlením pražské diecéze Církve československé husitské. Cena Nadace Eurotel je vyvrcholením grantového řízení. Představuje speciální bonusové ocenění ve výši 1 milion korun pro novátorský projekt, který správní radu nadace zaujal svou snahou změnit společenské standardy. V grantovém řízení rozděluje Nadace Eurotel neziskovým organizacím z celé ČR každoročně 10 milionů korun. Od svého založení věnovala na podporu znevýhodněných dětí již více než 55 milionů korun.
Pražská diecéze Církve československé husitské usiluje o vytvoření dětského domova s kapacitou 8-9 dětí v podmínkách, které se co nejvíce blíží prostředí rodiny. Cílem dětských domovů rodinného typu je navodit pocit klidu, důvěry a bezpečí a tím napomáhat tomu, aby se děti vypořádaly s prožitými bolestnými zážitky, samy nacházely správné postoje a hodnoty, učily se nést odpovědnost za své jednání a dodržovat dohodnutá pravidla. Pro děti, které dosáhnou plnoletosti, bude v Dubenci k dispozici chráněné bydlení s kapacitou 2-5 míst. Chráněné bydlení je přestupní stanicí, která pomáhá mladým lidem připravit se na samostatný život. V dětských domovech žije v České republice přibližně 7 000 dětí. Až na výjimky se jedná o velké ústavy s kapacitou 30-50 míst. Po dosažení plnoletosti opustí dětské domovy okolo 500 mladých lidí ročně.
Cena Nadace Eurotel je udělována od roku 2002. Jejími držiteli jsou: Sdružení Borůvka Borovany (2002), které se zaměřuje na poskytování odlehčovacích (respitních) služeb pro rodiny s dětmi s těžším zdravotním postižením. Sdružení tak snižuje pravděpodobnost umístění dětí do ústavů sociální péče. Respitní pobyty představují úlevu pro rodiče, umožňují dětem zůstat v domácím prostředí, vyrůstat se sourozenci, chodit do školy a navázat přátelství s lidmi bez postižení.
Sdružení SK Kontakt z Karlových Varů (2003) za projekt rehabilitace prostřednictvím plavání "Jedeme dál, naskočte si." Tento projekt je zaměřen na rozvoj fyzických schopností dětí znevýhodněných zdravotním postižením, dává jim šanci zažít úspěch.
Sdružení STŘEP (2004), jež poskytuje od roku 1997 sociální služby rodinám s dětmi, které jsou v důsledku nejrůznějších obtíží ohrožené odebráním z rodin nebo soud o jejich odebrání již rozhodl, ale je v jejich zájmu, aby se do kvalitativně lepšího rodinného prostředí mohly vrátit. Jeho programy vznikly jako reakce na vysokou institucionalizaci péče o sociálně znevýhodněné a zanedbávané děti a na absenci sociálních služeb, které by v rámci sociálně-právní ochrany státu pomáhaly dětem zlepšit podmínky v jejich rodině.
Vedle grantového řízení a Ceny Nadace Eurotel rozděluje nadace také tzv. dlouhodobou podporu. Nadační příspěvek po dobu dvou let má možnost získat nestátní nezisková organizace, která získala grant od Nadace Eurotel ve dvou po sobě následujících ročnících grantového řízení nebo je držitelem Ceny Nadace Eurotel. Cílem těchto dvouletých grantů je podpořit stabilitu financování neziskových organizací a zajistit tím kontinuitu kvalitním projektům, které významně pomáhají znevýhodněným dětem. Letos Nadace Eurotel takto rozdělila 1 milion 200 tisíc korun mezi 10 nestátních neziskových organizací.

Nové flashe

Micron Technology a Intel Corporation oznámili uzavření dohody o založení nové firmy na výrobu NAND flashových pamětí pro oblast spotřební elektroniky, výměnných datových médií a kapesních komunikačních zařízení. Nový výrobce, jenž byl nazván IM Flash Technologies, spojí výrobní technologie, majetek, znalosti a rozsah výroby, které společnosti Intel a Micron potřebují k úspěchu na rychle rostoucím, vysoce konkurenčním a stále významnějším trhu s flashovými pamětmi NAND.
Nová firma využije zkušenosti s vysoce efektivní výrobou produktů NAND společnosti Micron a technologii víceúrovňových buněk a další inovace v oblasti flashových pamětí pocházejících od společnosti Intel. Souběžně se smlouvou o společném podnikání uzavřely společnosti Intel a Micron také samostatnou dlouhodobou dohodu se společností Apple, která ihned projevila o velkou část produkce NAND flashových pamětí z IM Flash Technologies zájem.-rad-Zimní sjízdnost republiky
idiči budou dostávat informace přímo do svého vozidla. Takový projekt představili na tiskové konference v Ostravě místopředseda vlády a ministr dopravy Milan Šimonovský se svou kolegyní, ministryní informatiky Danou Bérovou. Už letos však mohou řidiči využít jiné novinky: zveřejňování aktuálních a ověřených informací o zimní sjízdnosti a uzavírkách na internetovém Portálu veřejné správy. Tyto informace od letošního listopadu zveřejňuje Národní dopravní informační centrum, které pro tyto účely vzniklo v Ostravě. Shromažďují se v něm údaje od 800 mobilních dispečerů z celé ČR. Oba ministři teď usilují o to, aby se tyto ověřené informace dostaly přímo k řidičům v silničním provozu.
"Prvním krokem je podepsání smlouvy s Českým rozhlasem, který se zavázal, že tyto dopravní informace bude předávat svým posluchačům," uvedl ministr Šimonovský. Český rozhlas tak vedle pravidelné Zelené vlny a informací od dobrovolných dopravních zpravodajů bude prostřednictvím svých vysílačů šířit datový signál RDS-TMC. V případě dopravní nehody či kolony na dálnici dostane řidič, který jede po této dálnici nebo v její blízkém okolí, informaci přímo do svého vozu. Musí však být vybaven speciálním navigačním přístrojem, který se prodává spolu s autorádiem. Cena tohoto přístroje se dnes pohybuje v řádu desítek tisíc korun. Předpokládá se ale, že po zahájení vysílání ověřených a autorizovaných informací, a tedy rozšířením jeho možností využití služby dynamické navigace, cena přístrojů nepochybně klesne, takže by jím v budoucnu mohli být vybaveni všichni řidiči.
Množství informací se bude postupně rozšiřovat. Od února by měl začít fungovat monitorovací a informační systém na dálnici D1. Do začátku roku zde budou nainstalovány čtyři kamerové systémy a čtyři proměnné informační cedule, a to zejména v úseku vedoucím přes Vysočinu. Postupně se kamery a cedule budou instalovat na dalších dálnicích a silnicích. Všechny dopravní informace se pak budou shromažďovat a ověřovat v Národním dopravním informačním centru v Ostravě. "Řadu dopravních informací mají k dispozici státní instituce, jakými jsou policie, hasiči či správa silnic. Tyto údaje se však v minulosti vzájemně neověřovaly a zůstávaly uvnitř rezortů, nefungovala výměna ani publikování pro veřejnost. Nyní mají řidiči všechny informace dostupné na jednom místě a online v elektronické podobě," vysvětluje ministryně informatiky Dana Bérová význam společného projektu. Zimní zpravodajství, informace o uzavírkách a dopravních omezeních jsou společně s aktuálními meteorologickými předpověďmi dostupné na Portálu veřejné správy www.portal. gov.cz a dále na webu ministerstva dopravy www.mdcr.cz a Ředitelství silnic a dálnic www.rsd.cz.

ATI snižuje náklady

Kanadská společnost ATI, známá především díky výrobě 3D grafických čipů a čipsetů základních desek, oznámila, že se jí podařilo u některých svých produktů snížit výrobní náklady. Zatímco dříve byl jeden čip X1600XT prodáván za 75 USD, nyní přijde na 62 USD, což znamená slevu ve výši asi 17,5 %. Mezi další zlevněné čipy patří např. X1600PRO (nyní za 45 USD), X1300PRO (s cenou 34 USD za kus) a konečně X1300LE (nová cena 25 USD). -rad
Vzducholoď studentů ČVUT U příležitosti konání 2. ročníku Philips International Jazz Festival se nad Kongresovým centrem Praha vznášela během sobotního večera 5. listopadu 2005 osvětlená 6 metrová dálkově řízená vzducholoď se samonosnou konstrukcí, kterou sestrojila skupina 11 studentů strojní fakulty ČVUT sdružených pod názvem AirshipClub.com. Unikátní projekt si klade za cíl najít širší uplatnění moderní univerzální dálkově řiditelné vzducholodě v běžném životě. Jedinečnost projektu, který vedle RDC (Research and Development Center) a Ústavu přístrojové a řídicí techniky Fakulty strojní ČVUT podpořila také společnost Philips Česká republika, spočívá v možnosti provozu vzducholodě bez vizuálního kontaktu s použitím GSM komunikace. V současné době sdružení spolupracuje například s VŠCHT a Českou Zemědělskou Univerzitou na možnosti snímkování polí a zemědělských porostů. Zajímavé je např. použití termovize k měření zaplevelení či napadení porostů. Projekt Vzducholoď byl využit i pro téma doktorské práce, v níž je řešena otázka automatického rozpoznávání náledí a vlhkosti na vozovkách s využitím optických metod. Další člen týmu Petr Mareček pro změnu pracuje na doktorské práci na téma detekce vzniku požárů.-rad

Bomby na netu

Společnost Internet Security Systems (ISS), jeden z dodavatelů řešení preemptivního zabezpečení pro Internet, zaznamenala na webu nárůst stránek s extrémistickým a ilegálním obsahem. Podle společnosti ISS vzrostl počet internetových hostitelů poskytujících tento obsah během posledního roku na 188 000. To odpovídá více než 16 milionům samostatných internetových stránek. V kasselském centru pro zpracování dat společnosti ISS pracuje tisíc počítačů, které soustavně procházejí Internet a vyhledávají nové webové stránky. Každý den jsou nepřetržitě a automaticky analyzovány a klasifikovány obrázky, grafika a texty nalezených internetových zdrojů. V současnosti je zaznamenáno více než 5 miliard internetových stránek a obrázků. Společnost ISS ukládá obsah do filtrační databáze. Tato databáze obsahuje 60 milionů položek a jde tak o nejaktuálnější, nejefektivnější a nejvýkonnější internetový filtrační seznam na světě. Každá stránka s nežádoucím obsahem je zařazena do jedné z 60 tématických kategorií od domácího bankovnictví, nakupování na Internetu, přes hudbu a sport, až po zbraně, extrémistické stránky a nabídky zaměstnání. Tato klasifikace umožňuje uživatelům filtračního seznamu přizpůsobit přístup k Internetu tak, aby odpovídal jejich způsobu využití obsahu. Společnost ISS filtrační databázi denně dynamicky aktualizuje a doplňuje až o pět milionů stránek a obrázků.-rad

Netgear powerline

Netgear ohlásil uvedení nové řady vysokorychlostních produktů typu powerline nové generace na trh. První produkt svého druhu v odvětví Netgear 85 Mbps Wall-Plugged Ethernet Switch (XE104) nabízí až šestkrát vyšší propustnost než stávající produkty typu powerline HomePlug 1.0 a navíc nabízí čtyři vestavěné porty pro souběžné připojení více zařízení navzájem propojených sítí. Tato jednotka, která je určena k zapojení do zdi, umožňuje vysoce kvalitní vysokorychlostní širokopásmové připojení kdekoliv v domácnosti, aniž by bylo nutná kabeláž mezi pokoji, a to dokonce i v takových oblastech, kde není dostupná bezdrátová síť. Díky změně elektrické zásuvky na čtyřportové připojení typu Fast Ethernet (10/100 megabitů za sekundu) prostřednictvím produktu 85 Mbps Wall-Plugged Ethernet Switch mohou zákazníci rychle a snadno získat síťové řešení disponující rychlostí a porty nezbytnými k podpoře rostoucího počtu síťových zařízení v digitální domácnosti.-rad

Rok v PC: Carly odešla, AMD je na křížové výpravě a Dell zpomaluje

Trh osobních počítačů v poslední době neprávem získal nálepku zralého, stagnujícího segmentu informačních technologií. Pravda, základní koncept PC je přes dvacet let starý a není s ním spojen onen prudký módní efekt, kdy se dalo rychle zbohatnout, ale i rychle zkrachovat. Stolní počítače jsou zkrátka běžnou výbavou mnohých stolů, to však neznamená, že by vývoj ustrnul a na trhu se neděly zajímavé události. Podívejme na chronologicky na některé z nich:
Únor: Rada ředitelů společnosti Hewlett-Packard propustila dosavadní generální ředitelku Carly Fiorinu, strůjkyni historické fůze HP s Compaq Computer. V oficiálním prohlášení stálo, že vedení společnosti by rádo dalo přednost více praktickému řediteli, který by se věnoval každodennímu chodu společnosti. Jak je v USA zvykem, dostala i Carly Fiorina bohaté odstupné, konkrétně 21 milionů dolarů. Carly Fiorina opustila velkou společnost finančně, tržně i teritoriálně která je druhá nejlepší v mnoha oborech, včetně PC. Její zásluhy jsou nesporné, byla však kritizována za snobské způsoby vedení, zatímco společnost trvale ztrácela na postupujícího konkurenta Dell. V březnu přišel nový CEO Mark Hurd, který ponechal HP beze změn, až na 15 000 propuštěných.
Duben: Společnosti AMD a Intel vypustily svoje první dvoujádrové procesory (dual-core). Vědomi si toho, že vývoj rychlých jednojádrových procesorů je silně bržděn produkovaným teplem a omezeními v možnostech chlazení, spojili se procesoroví vývojáři se svými serverovými kolegy, aby výrazně pokročili ve vývoji zdvojených procesorů. Cesta Intelu ke dvojitému procesoru byla plná úskalí, vedoucí vývojového týmu zmínil, že první dvoujádrový procesory byl zkonstruován překotně tak, aby stihl soutěžit s konkurencí AMD. Koncem roku je stav na americkém trhu zhruba vyrovnaný, což je pro Intel, doposud dominantního na poli procesorů, dosti nezvyklý a jistě nepříjemný pocit.
Červen: Apple Computer ohlašuje, že bude využívat procesory Intel, a to začátkem příštího roku. Tímto by mohlo dojít ke konci éry, kdy byl Apple oddělen od zbytku trhu osobních počítačů. Představitelé Applu odůvodňují tento krok tím, že budoucí plány Intelu nabízejí procesory s lepším poměrem výkonu ku spotřebě než procesory od IBM PowerPC. Očekává se, že Apple využije dvoujádrové procesory Intel Pentium M pro své nové notebooky a Mac mini PC a nakonec převede své stolní počítače Power Mac na instrukční sadu x86.
Červen: Společnost AMD žaluje Intel pro porušování protimonopolních zákonů. Kromě toho zahájila proti svému konkurentovi energickou veřejnou kampaň, ve které obviňuje Intel z autorství smluv s prodejci počítačů, kde byla marže z prodeje procesorů Intel vázána na objem nakoupených procesorů AMD. Zástupci Intelu to ostře odmítli a prohlásili, že budou u soudu v Delaware tvrdě hájit svou pozici. Konec sporu se očekává na konci roku 2006 a mezi předvolanými svědky budou významné osobnosti IT průmyslu, mj. Michael Dell a Carly Fiorina.
Listopad: Dell hlásí druhé ztrátové čtvrtletí v řadě, tímto skončil jeho prudký růst započatý v tzv. "post dot-com era", tedy v období po splasknutí bubliny podnikání v internetu, kdy investoři nalévali spoustu peněz do společností s pochybným podnikatelským plánem, jejichž hodnotou byla často právě jen přípona com. Rozhodně se však nejedná o krizi, jen se nepodaří dosáhnout výnosů plánovaných pro rok 2006 ve výši 60 miliard dolarů. Společnost vidí příčiny poklesu v celkovém pádu poptávky na americkém spotřebitelském trhu, avšak někteří analytikové vidí příčinu v rychle rostoucích nákladech souvisejících s expanzí společnosti na nové světové trhy, kdy společnost upřednostňuje model přímého prodeje koncovým zákazníkům.

A několik IT výroků roku

"Asi jsem nebyl ten správný chlapík pro místo prezidenta společnosti s 90 000 zaměstnanci a náš tým proto nepracoval příliš dobře." Steve Case, bývalý prezident AOL Time Warner, komentuje zjevnou skutečnost, že spojení American Online a Time Warner vedlo k velkému zmatku (13. ledna).
l"Nedávali jsme pozor, nechali jsme se rozptýlit všemi těmi lidmi s piercingem a modrými vlasy." Larry Singer, viceprezident, globální informační systémy v Sun Microsystems, vysvětluje skutečnou příčinu, proč společnost ztratila během dot-com éry náskok (12. září).
l"K čertu s nano. Co sakra nano dělá? Kdo potřebuje poslouchat tisíc písniček?" Člověk z Motoroly rozčilující se nad tím, že nový hudební přehrávač od Apple zastínil slavnostní uvedení nového mobilu Motorola Rokr (23. září).
l"Vím, na co se asi ptáte: Je za tím vším bizarním chováním posledních šesti měsíců, té horečky v nakupování ostatních společností, nějaké strategie, nebo je Oracle prostě Oracle?" Prezident Oracle Charles Philips (zatím to vypadá spíše na druhou možnost, 18. dubna).
l"Společnost velká jako tahle... si musí utřídit priority. Ve Spojeném království tomu říkáme ,zákon malinového džemu: Čím rozestřenější je kultura, tím je tenčí." Howard Stringer, když se stal šéfem Sony. Také mluvil o čaji s královnou a její poznámce, že dálkové ovladače Sony mají "příliš mnoho šipek" (23. červen).
l"Vidíme spoustu možností, co by Google mohl či nemohl dělat. Když si přečtete dnešní noviny, kromě léčby rakoviny může Google dělat všechno." Steve Ballmer, Microsoft CEO, snažící se předstírat, že nesleduje orlím zrakem konkurenci 24 hodin denněa sedm dní v týdnu (19. října).
l"Vím, co nevím a dodnes neznám technologii a neznám účetnictví a finance." Bernie Ebbers, bývalý CEO společnosti WorldCom, hájící se před soudem během přelíčení o skandálních podvodech této firmy. Nakonec byl shledán vinným a odsouzen ke 25 rokům ve věznici, odvolal se (1. března).

Levný WalkmanUvedení nového přehrávače Network Walkman na japonský trh bylo ve znamení milého překvapení, a to příznivé ceny, rozhodně nižší, než jaká byla očekávaná. Modely série A jsou k dostání ve výbavě s flashovou pamětí i s pevným diskem, cena se pohybuje v rozmezí 10 až 44 dolarů.
Nejvýraznější cenový rozdíl je však patrný ve flashové sérii přehrávačů
A-600, která je přímým konkurentem Apple iPod nano, kde ceny jednotlivých verzí, lišících se kapacitou 0,5-2 GB, jsou nejméně o 40 dolarů nižší, než se čekalo. Za pozornost jistě stojí, že nový Apple iPod nano byl slavnostně představen veřejnosti jen o několik hodin dříve, než tak učinila Sony se svými walkmany řady A.
2GB NW-A608 je již k dostání a aktuální cena se pohybuje kolem 20 dolarů, přitom ještě v září Sony předpokládala cenu 27 dolarů. Pro srovnání iPod nano ve 2GB verzi stojí zhruba 17-18 dolarů.
Sony, podobně jako mnohé další japonské společnosti, nevyhlašuje oficiální maloobchodní cenu, místo toho upřednostňuje předpokládanou koncovou ("street price"). Podle Sony je tedy současný rozdíl ve výsledné ceně způsoben chybným odhadem, nižší cenu však lze vysvětlit i snahou Sony získat větší podíl na trhu, na který potom dodá i dražší verze svých přehrávačů.
Nižší ceny činí přehrávače řady A konkurenceschopnějšími, například hi-endový 20GB NW-A3000 stojí 27 dolarů, což je zhruba stejně jako Toshiba X20 Gigabeat, rovněž nedávno uvedený na trh.
Sony zdůrazňuje vysokou výdrž baterií nových přehrávačů vzhledem k jejich celkovým rozměrům. U flashových modelů by měla baterie za optimálních podmínek vydržet až 50 hodin. Toto také Sony podpořila některými bizarními marketingovými akcemi, například 50hodinovým výstupem tří tanečníků.
Odkaz: www.sony.com

Notebook bez HDDJaponský NEC zahajuje prodej notebooku bez pevného disku pro podnikové zákazníky, kteří disk nepotřebují, resp. je pro ně z nějakého důvodu nežádoucí. PC Parafield byl vyvinut jako náhrada za současné obdobné systémy, tzv. thin-client. Kombinuje vysokou rychlost, bezpečnost a možnost použití na libovolném místě.
Běžné přenosné počítače mohou také pracovat kdekoli, ale představují bezpečnostní riziko, protože mohou být ukradeny či ztraceny. Současná thin-client řešení toto nebezpečí eliminují napojením počítače na podnikovou síť, toto připojení však není vždy k dispozici.
NEC se tedy pokouší využít předností obou systémů a vyhnout se jejich slabým stránkám. Operační systém a běžné programy jsou uloženy ve flash ROM paměti, takže PC Parafield může pracovat i bez připojení na síť. ROM paměť není klasická volně přepisovatelná flash, podobá se paměti BIOS má tedy omezenou možnost změny dat. Jako pracovní úložiště dat funguje RAM, která je vyprázdněna při vypnutí počítače. Objeví-li se potřeba uložit nějaká data, nabízí se síť nebo USB disk.
Zvnějšku vypadá PC Parafield jako standardní laptop velikosti B5 a jeho vybavení je běžné, až na zmíněnou absenci disku. Základem je procesor Pentium M frekvence 1,73 GHz, systém Windows XP, ROM o velikosti 3 GB pro systém a aplikace, 512 MB RAM. Obrazovka je běžná 12,1" XGA 1 024 x x 768. Hmotnost činí 1,3 Kg, k dostání je za 3 750 dolarů.
Podle NEC by v konečném důsledku měl být Parafield PC levnější než dřívější thin-system notebooky, protože společnosti nebudou muset vytvářet širokou síť a výkonné servery.

JVC MiniDisc přehrávačNejnovější MiniDisc přehrávat společnosti JVC je skutečně vytrvalý kousek. Malý XM-C37 zvládne až 55 hodin přehrávání, popřípadě 105 hodin v long play módu, což je pořádný rozdíl v porovnání s konkurencí, obvykle nabízející 10-20 hodin. Po 20 minutách nabíjení je možné hrát ještě 15 hodin. Samozřejmě je to výzva pro konkurenci, nicméně nyní je XM-C37 z hlediska výdrže jednička, s cenou 170 dolarů.
Odkaz: www.jvc.co.jp

Seiko SpectrumMožná jste, jako většina, spokojeni se svými náramkovými hodinkami, ale možná chcete něco extra a běžné "extra" hodiny ukazující tep a teplotu vám už nestačí, potom jsou právě vám určeny hodiny Seiko Spectrum. Mají to být první náramkové hodinky s ohebným displejem, který se přizpůsobí vaší ruce. Je jisté, že ohebné displeje budou nalézat ve spotřebitelských výrobcích stále větší uplatnění. Pokud je tedy chcete, raději si pospěšte, Seiko vyrábí prvních 500. Cena odráží cílený luxus 2 200 dolarů.
Odkaz: www.seikowatches.com

Sharp W-Zero3Na trhu PDA (kapesní počítače) dochází v poslední době ke změnám, což platí zvláště pro Japonsko, kde se PDA vlastně doposud řádně neuchytily. V tomto smyslu je pro někoho překvapením a pro někoho logickým krokem, že společnost Sharp představila nové PDA W-Zero 3 vybavené systémem Windows Mobile 5.0. Displej je 3,7" VGA (640 x 480), který je vhodný pro prohlížení webu instalovaným plnohodnotným webovým prohlížečem, samozřejmostí je Wi-Fi. Mezi podporované možnosti patří telefonování prostřednictvím japonské sítě Willcom PHS (Personal Handyphone Service), v jiným podmínkách to lze například přirovnat k mobilnímu internetovému telefonování přes internet. Dokonce ještě před začátkem prodeje se lidé na nové PDA zapisují do pořadníku,.
Odkaz: www.willcom-inc.com

Tenká jako papírVývojoví inženýři japonské společnosti NEC sestrojili ohebnou baterii, slabší než jeden milimetr, která navíc může být nabita za třicet sekund.
Společnost NEC označuje svůj výrobek jako "radikální organickou beterii", mj. protože obsahuje pro životní prostředí méně škodlivé látky něž tradiční dobíjecí baterie. Co se týče rychlosti nabíjení, při předváděcí akci byl článek dobit na 80 % za 30 s. Samotný předváděcí kousek je velký zhruba čtyři centimetry čtvereční a byl připevněn na destičku velikosti kreditní karty. Po nabití mohl článek zhruba 20 minut napájet integrovanou "LED" diodu.
Tato baterie byla vyvinuta pro použití v oblastech jako je rádiová identifikace RFID (Radio Frequency Identification), kdy může potřebné přístroje (konkrétně aktivní RFID karty) napájet až po dobu několika týdnů. Většina dnešních RFID karet nebo etiket jsou pasivní zařízení, neschopná sama o sobě vysílat data. Fungují, když jsou v blízkosti rádiové čtečky, což znamená, že pracují na vzdálenost několika centimetrů. Naproti tomu aktivní štítky fungují jako miniaturní rádia a jsou schopné přenosu dat na větší vzdálenost.
Podle současných plánů společnosti NEC není komerční využití tohoto vynálezu aktuální, natož pak úvahy o ceně vše záleží na budoucím vývoji.
Tato milimetrová baterie není prvním počinem NEC na poli radikálních organických baterií, větší verze podobné baterie byla představena již dříve a mluví se o ní jako o možném budoucím nouzovém zdroji energie pro osobní počítače, protože je schopna po krátkou dobu dodávat velké množství energie. Při testu napájela baterie počítač 15 sekund, což by stačilo na překonání energetického výkyvu v síti, není však jisté, zda by to stačilo pro uložení dat. Tato konkrétní baterie byla sestavena ze čtyř článků, každý o rozměrech 55 x 43 x 5 mm, což jsou zhruba 3-4 kreditní karty. Každý článek vážil 20 gramů.

Grafická paměť HynixHynix Semiconductor, druhý největší jihokorejský výrobce paměťových čipů, uvedl na trh doposud nejrychlejší paměťový čip určený pro grafické karty. GDDR4 znamená Graphics Double Rate 4 z toho plyne, že se jedná o jeden stupeň vyšší paměť něž současné nejvýkonnější užívané GDDR3. Čipy jsou vysokopropustné DRAM paměti, schopné zpracovat množství herních grafických dat dosud nevídanou rychlostí, údajně by se měla rychlost zpracování zvýšit až na dvojnásobek. GDDR4 jsou zároveň vhodné pro 64bitové zpracování dat.
Hynix GDDR4 čipy pracují s rychlostí přenosu 2,9 Gb/s a mohou zpracovat 11,6 GB dat za sekundu. První vzorky by se měly v nejbližší době dostat k zainteresovaným osobám, tedy klíčovým zákazníkům a odborným novinářům. Hromadná výroba započne v první polovině roku, do poloviny léta by měla být rychlost zpracování dat zvýšena na 14,4 Gb/s. Doposud nejrychlejší čipy měly nejvyšší rychlost přenosu 1,6 Gb/s. Pro Hynix je zejména důležité, že nyní získal před svým největším konkurentem, společností Samsung, náskok. První Samsung GDDR4 byl 256MB modul s rychlostí 2,5 Gb/s, z hlediska hustoty i rychlosti menší než nyní vydaný Hynix. Odpověď Samsungu na sebe jistě nenechá dlouho čekat, neboť již dříve ohlásil, že do konce roku zvýší rychlost GDDR na 2,8 Gb/s. Internetové stránky ostatních hlavních výrobců pamětí zatím neobsahují informace o chystané výrobě GDDR4, ale jistě se jich brzy dočkáme.

Eizo S2410WPo nedávno uvedeném 21" širokoúhlém monitoru S2110W uvedl Avnet na trh novou 24" verzi tohoto širokoúhlého multifunkčního LCD pod označením Eizo S2410W.
Model S2410W, stejně jako monitor S2110W představuje nově vyvinutý širokoúhlý panel s 24" úhlopříčkou a technologií S-PVA se systémem přímého podsvětlení displeje pro zdvojnásobení maximálních hodnot jasu. Díky vysokému jasu/kontrastu, velmi krátké době odezvy a širokým úhlům pohledu bude vhodný nejen pro zpracování pohyblivého videa a animace, ale pomocí 14bitové gama korekce se bude hodit rovněž pro zpracování digitální fotografie nebo návrhové systémy CAD/CAM a monitorovací pracoviště.
Model S2410W byl navržen zejména pro GIS, hráče, videoeditaci a rovněž jako druhá TV pro domácnost. Přímým systémem podsvětlení umožňuje optimální nastavení jasových a kontrastních poměrů pro 2 základní režimy využití práce v režimu PC umožňuje změnu jasu v rozsahu 40 až 250 cd/m2 při zachování kontrastního poměru 400 : 1, což je optimální pro profesionální práci s barevnou fotografií. Práce v režimu TV umožňuje změnu jasu v rozsahu 80-500 cd/m2 při zachování kontrastního poměru 1 000 : 1, což je pro sledování pohyblivého videa optimální.
Odkaz: www.eizo.cz