Hlavní navigace

Nejlepší síťové nástroje ve Windows

1. 1. 2008

Sdílet

Ať už máte malou kancelářskou LAN nebo síť pro středně velkou firmu, stále je co vylepšovat. Patřičné nástroj...


Ať už máte malou kancelářskou LAN nebo síť pro středně velkou firmu, stále je co vylepšovat. Patřičné nástroje ušetří administrátorovi spoustu času.
Správci systémů potřebují pro testování serverů a administrování počítačů v síti stále nějaké speciální programy.
Malá domácí síť přitom vyžaduje podobné spravování jako větší firemní LAN. Spousta malých bezplatných nástrojů značně rozšiřuje běžné možnosti Windows. Díky nim se dají provádět kontrolní a správní úkony funkcí tak, že má administrátor síť stále pod kontrolou.
V tomto článku vám představíme několik síťových utilit pro systémy Windows, které značně ulehčí život nejen správcům sítě.

Wireshark: Monitoring provozu v síti

Správci systémů nasazují na diagnózu chyb nástroje známé jako síťové sniffery, které sledují datový provoz, ukládají přenosové protokoly a umožňují analýzu dat s přesností na jeden bit. Se sniffery můžeme vystopovat jak chyby v síti, tak i programy, které tajně odesílají data z vaší sítě. Profesionálové investují do paketových snifferů tisíce i desetitisíce korun. Správci malých sítí si často musejí vystačit s freewarem.
Jedním z mála dobře provedených a bezplatných nástrojů na vyhodnocování datového provozu v síti je Wireshark. Program známý pod původním názvem Ethereal sází na Capture Driver Winpcap, který si můžete zdarma stáhnout na http://win­pcap.polito.it. Winpcap se usadí v ovladači síťového adapteru a ukládá do vyrovnávací paměti všechny přijaté i odeslané pakety. Z těch pak vychází Wireshark, který umožňuje analyzovat jak data ve spuštěném síťovém systému, tak i archivovaná data ze souboru s protokolem. Na monitoru si tak můžete prohlédnout údaje o každém paketu TCP/IP. Tento sniffer dále disponuje analytickými funkcemi a vlastním skriptovacím jazykem na filtrování síťových paketů. Jedinou nevýhodou Etherealu je náročná definice filtrů.
Program Colasoft Capsa převyšuje bezplatný Wireshark ohledně vybavení jen málo, ale co se pohodlí ovládání týče, je značně napřed. Software umožňuje objevování zdrojů chyb a identifikaci datových fragmentů. Správci při jeho práci pomáhají rozsáhlé filtrovací mechanizmy s individuálními protokolovými pravidly.

SmartSniff: Sniffování přes USB flashdisk

I s podstatně omezenějším síťovým snifferem, jakým je SmartSniff, se dají protokolovat všechna data, která procházejí místní sítí. Na rozdíl od Wiresharku není odkázán na nainstalovaný ovladač paketů, přesto ho ale podporuje. SmartSniff běží bez předchozí instalace a sleduje datový provoz mezi síťovou kartou a lokálním serverem nebo místem v internetu. Proto je vhodný k přímému spuštění z USB flashdisku.
Soubory protokolů si můžete prohlédnout v hexadecimálním formátu. Navíc je k dispozici i přepnutí do ASCII zobrazení. Druhý jmenovaný je vhodnější pro textové protokoly jako HTTP, SMTP, POP3 a FTP, které se pak dají snadněji interpretovat.

A-Toolbar: Rychlá kontrola spojení

Nejjednodušší způsob, jak přezkoumat dostupnost webové stránky nebo serveru, je příkaz ping. Pomocí ping.exe ve Windows zkontrolujete síťové spojení k jiné stanici. Ping je zajímavý při diagnóze chyb, protože se dá uplatnit nejen na počítače, ale i na všechna zařízení, která mají IP adresu. Jakmile stanice na ping nereaguje, nebudou s ní spolupracovat ani žádné síťové služby. Problém může spočívat v chybné funkci hardwaru, špatném nastavení sítí nebo v nedorozumění kvůli rozdílným protokolům. Například v případě webserverů nebo FTP můžete pingem zjistit, zda jsou vůbec on-line.
Pohodlnější než ping.exe je A-Toolbar. Po spuštění programu kliknete na modré tlačítko, zadáte adresu vzdáleného místa v Host a testování zahájíte klávesou Enter. A-Toolbar ale disponuje i celou řadou dalších nástrojů pro internet a pracovní plochu. Jedná se například o skener portů, DNS Lookup, Whois, Google PageRank a Link Manager. V Desktop Search pak můžete na počítači prohledávat e-maily a dokumenty. Výsledky naleznete pod položkou Result Tabs. Startovní lišta A-Toolbar se usídlí nad Taskbarem na ploše. Případně se dá i minimalizovat, takže máte k dispozici obvyklou velikost plochy.

Query Application a Etoolz: Když vám stačí méně funkcí

Zdarma dostupný Query Application sice není tak obšírný jako A-Toolbar, ale nabídne potřebnou základní výbavu. S tímto nástrojem můžete provádět ping na servery, zjišťovat jména domén z IP adres, přezkoumat, kde je doména hlášená, a kontrolovat status vašeho připojení. Výsledky celkem patnácti jednotlivých modulů se dají ukládat jako textové soubory.
Pokud hledáte co nejjednodušší program na ověřování IP adres, pak sáhněte po anglickém Etoolz. Tento freeware obsahuje nejdůležitější funkce pro zkoumání TCP/IP jako ping, NS Lookup, Traceroute a Whois. Výhodou je, že program podporuje i mezinárodní jména domén s diakritikou.

3D Traceroute: Popis cesty datového paketu

Diagnostický příkaz tracert.exe zjistí cestu datového paketu k cíli tak, že vysílá echopakety ICMP (Internet Control Message Protocol). Tracert využijete pohodlněji než z příkazového řádku právě pomocí 3D Traceroute. Největší rozdíl oproti sesterskému nástroji přímo z Windows spočívá v tom, že vám tento freeware ukáže cesty internetem v grafické podobě. Diagram vytvořený tímto nástrojem vás informuje nejen o počtu mezistanic, ale i o rychlostech reakcí. Díky přehledné grafice rychle zjistíte, zda dochází k rušení, případně kde. Pomocí řady možností nastavení grafický výstup přizpůsobíte vlastním požadavkům.
Visual Route sice nesází na náročnou 3D grafiku, zato je oproti 3D Traceroute o něco lepší v čitelnosti diagramu. I v tomto nástroji zadá uživatel jednoduše URL nebo IP adresu a Visual Route mu zakrátko ukáže, přes která místa pakety putují. K jednotlivým stanicím nástroj poskytuje podrobné informace.

AdvancedRemoteInfo: Sběr informací v síti

Pomocí AdvancedRemoteInfo sbírají správci podrobné informace o pracovních stanicích Windows. Následně může být ke každému PC vypracována zpráva. Report obsahuje mimo jiné i seznam hardwaru a softwaru, přihlášené uživatele a síťová nastavení počítačů s Windows NT, 2000 nebo XP.
Data pořízená freewarem se dají k dalšímu zpracování exportovat do formátů Excel a HTML. K dispozici jsou i další funkce. Například můžete na vzdálených počítačích vymazat soubory a zakládat nové sdílené složky. Správce systému může na vzdáleném PC také odinstalovat programy a ovládat jeho vypínání a spuštění.

CurrPorts: Získání přehledu o otevřených portech

Nikdy neuškodí, když budete v pravidelných odstupech sledovat, které porty klientů jsou otevřené. Dobře se na to hodí právě freeware CurrPorts.
Spustíte program a přikážete mu, aby zkontroloval všechny porty počítače. Pak vám sdělí, které programy používají které porty a protokoly. Vzhledem k tomu, že seznam ukazuje i skryté procesy, můžete takto snadno odhalit malware.

UltraVNC: Remote Control nezávislý na platformě

Pro ovládání vzdálených počítačů existuje v dnešní době spousta různých aplikací. Jedním z klasických těžišť je kromě administrace vzdáleného serveru i přístup k informacím během jejich cesty. Mobilní uživatelé používají na notebooku pracovní desktop firemního počítače a pracují tak se známými programy a daty.
Administrátoři jsou při vzdáleném přístupu flexibilnější, s pomocí VNC založeném na Open Source. Program klienta je malý a dá se spustit i z USB flashdisku bez předchozí instalace. Moduly serveru pro klientské PC jsou k dispozici pro platformy Windows, Linux i Mac OS; klienti VNC navíc umožňují i přístup na Pocket PC/PDA i prostřednictvím Java appletu pro dálkové řízení přes prohlížeč.
V současné době usilují o sympatie uživatelů tři bezplatné programy VNC.
RealVNC je následovníkem původního VNC, ale z hlediska rychlosti přenosu už nepatří k nejrychlejším. V případě TightVNC se jedná o většího bratra RealVNC s vestavěnou kompresí dat, která urychluje monitoring. Paralelně je vyvíjen i UltraVNC, jenž obsahuje řadu rozšíření a plug-inů. Všechny jsou kompatibilní, protože vycházejí z původního VNC. Požadované šifrování dat ale nabízí pouze UlraVNC.

PuTTY: Remore Login z pracovní plochy Windows

PuTTY je doporučený terminálový program pro relace SSH a Telnet s konfigurovatelnými funkčními klávesami. Freewarový nástroj nahrazuje nejistý Telnet a nabízí šifrovací a autorizační proces při vzdáleném přístupu na počítač v síti nebo přes internet.
Do administrátorského „kufříku s nářadím“ patří i WinSCP. Open Source FTP klient s grafickým rozhraním využívá protokol SSH, který se dá pohodlně používat. K jeho funkcím patří kromě chráněného přenosu souborů i dávkové zpracování, zadávání příkazů přes příkazový řádek, integrovaný textový editor a synchronizace adresářů.

Unlocker: Uvolnění zamčených souborů

Při pokusu o smazání souboru se někdy objeví hláška, že je dotyčný element uzam-čený. Blokování se zruší až při restartu – alespoň v některých případech. Pomoc nabízí freeware Unlocker, který se po instalaci uvelebí v kontextovém menu průzkumníka Windows. Po zvolení zamčeného souboru nebo adresáře vyvoláte pravým tlačítkem myši položku Unlocker a kliknete na Unlock. Zmíněný prvek je pak odemčený a můžete ho smazat.
Freeware AdapterWatch dodává informace o statutu síťového rozhraní v PC. Mezi poskytované údaje patří mimo jiné IP adresa, MAC adresa, DNS, počet přenášených paketů, rychlost přenosu a statistiky paketů.

FS Guard:
Hlídání služeb a adresářů
Pomocí FS Guard (Folder & Service Guard) mohou správci automaticky hlídat služby a složky na serverech NT/2000 a 2003. Kontrolované prvky si nejprve musíte vybrat, konfigurace a sledování pak probíhá přes pohodlné uživatelské rozhraní.
Je tak možné permanentně sledovat kritické služby na serveru a zastavené nebo nefungující funkce znovu nastartovat. Správce si může třeba nechat zaslat varování při dosažení nebo překročení velikosti prostoru na úložném místě. Můžete tak být informováni třeba o protokolu, který kvůli chybovým hlášením nepoměrně narůstá. Program umí posílat zprávy přes e-mail, takže budete v obraze i během vaší nepřítomnosti.

X-NetStat: Zjišťování informací o stavu sítě
S pomocí sharewaru X-NetStat získáte podrobné informace o všech příchozích a odchozích spojeních internetu a sítě. Mezi ně patří údaje o otevřených portech a IP adresách počítačů, se kterými si vyměňujete data. Dobré přitom je, že se dá zvolit interval aktualizací. Základní princip nástroje šetřícího zdroji připomíná funkci Windows netstat.exe, X-NetStat ale neběží v okně příkazového řádku. Ovládání je tak mnohem jednodušší, navíc v něm můžete kliknutím myši ukončovat jednotlivá spojení nebo nasbírané informace zkopírovat do schránky.
Nástroj firmy Solarwind s názvem Standard Toolset pomáhá profesionálům při hloubkové analýze rozsáhlých pracovních prostředí. K dispozici dává třináct nástrojů, které jsou rozděleny do rubrik jako Cisco Tools, Ping Tools a Adress Management. Pomocí IP Network Browser zjistíte, zda jsou všechny počítače v síti práceschopné. Ping a Trace Route vás informují o reakčních časech a trasách datových paketů. Pomocí Wake-on-LAN aktivujete klienty v režimu stand-by (usnutí). Důležité analytické funkce: oba benchmarkové nástroje CPU Gauge a Router CPU Load objasňují zatížení Windows serverů a routerů.

Strong Search:
Hledání souborů v celé síti
Uživatelé, kteří pracují s hledáním souborů v rámci celé sítě přes funkce Windows, dobře vědí, jaké má slabiny. Mnohem pohodlnější a díky multithreadingu i o poznání rychlejší to je s sharewarem v anglickém jazyce s názvem Strong Search.
Nástroj hledá data definovaná uživatelem v celé síti. Můžete použít i části názvů, stejně jako filtry typů souborů, data a velikosti. Navíc také lze prohledávat seznam výsledků. Pro profesionály je výhodné, že mohou spustit několik hledání současně a rozšířit je i na skryté Shares. Výsledky rešerše se dají exportovat do formátu HTML nebo XML.
Multi Network Manager je ideální pro uživatele, kteří často mění místo a chtějí zabezpečené připojení se sítí přes VPN. Jedná se třeba o případ, když jste se svým notebookem na cestách a musíte navázat kontakt s firemní sítí. Můžete si uložit i více pracovních prostředí a pohodlně je spravovat v manažeru profilů. Program podporuje i bezdrátovou komunikaci a při navazování spojení máte k dispozici asistenta. Zajímavou funkcí je bezproblémová výměna založených profilů mezi síťovými uživateli, což správci sítě značně ulehčuje práci.

Jana-Server: Proxy versus router
Pro soukromé uživatele je Jana-Server zdarma. Program na PC pracuje jako internetový proxy server. Získáte i poštovní server, FTP server, webový server a další užitečné nástroje. Přes webový server můžete zřídit třeba intranet, každý uživatel obdrží časově omezený účet nebo bude moci na internet jen v určitý čas. Můžete vytvořit i společnou správu e-mailů, včetně skenování příloh antivirem. Předpokladem úspěšné instalace je síť fungující na bázi TCP/IP, každý počítač pak dostane svoji IP adresu. Konfigurace Jana-Serveru probíhá přes prohlížeč na webových stránkách. Dále je k dispozici integrovaný webový server, který umožňuje i přístup pouze v lokální síti.
Alternativa k Jana-Serveru: Linuxový router Fli4l se vejde na jednu disketu a jeho instalace je rychlá. I prastarý počítač má dostatečný výkon na spojení přes ISDN a DSL. Kdo má ještě ve sklepě takový starý stroj, dostane se zdarma k cennému univerzálnímu routeru. V porovnání s Windows variantami je samostatný počítač s Linuxem mnohem lépe chráněn proti typickým útokům z internetu.