Hlavní navigace

Nedejte virům šanci! - MailScan 3.6 for WinProxy

1. 1. 2003

Sdílet

Elektronická pošta je dnes nepochybně nejpopulárnější internetovou službou.Bohužel se díky své popularitě stala i nejčastější příčinou nákazy počítačovými viry. Proti tomuto ...
Elektronická pošta je dnes nepochybně nejpopulárnější internetovou službou.
Bohužel se díky své popularitě stala i nejčastější příčinou nákazy počítačovými
viry. Proti tomuto nebezpečí je třeba se bránit používáním vhodného pravidelně
aktualizovaného antivirového programu. Jednou z možností, kterou jako doplněk
ke svému proxy-serveru WinProxy, nabízí plzeňská firma LAN-Projekt, je i
program MailScan.


MailScan

Jak již samotný název napovídá, je jeho hlavním úkolem kontrola veškeré
příchozí a odchozí pošty. Tato aplikace funguje jako prostředník komunikace
mezi internetem a poštovním serverem WinProxy. Jedná se tedy o jakousi bránu,
přes kterou procházejí všechny e-maily (protokoly SMTP a POP3). Z pohledu
klientů i WinProxy je vše zcela transparentní, a není tedy nutné provádět žádné
změny nastavení.

Program se instaluje na počítač s přímým přístupem do internetu, tedy tam, kde
již je nebo bude nainstalován WinProxy. Pořadí zprovoznění těchto dvou programů
není důležité, protože se jejich instalace vzájemně nijak neovlivňují. MailScan
pro svoji práci vyžaduje operační systém Windows 9x/ME/NT/2000/XP, minimálně 32
MB RAM (což samozřejmě v případě novějších verzí Windows stačit nebude) a 50 MB
volného diskového prostoru. Vlastní instalace je velmi rychlá a snadná stačí
zodpovědět pár jednoduchých otázek, počkat na zkopírování programových souborů
a provést restart počítače. Po opětovném spuštění operačního systému je
MailScan připraven plnit své úkoly.


Možnosti

Po spuštění aplikace se na systémové liště vedle hodin objeví dvě nové ikony
eScan Content-Security and Antivirus a MailScan. Zatímco první z nich je pouze
informativní, druhá slouží pro rychlý přístup k základním funkcím programu
(ukončení/spuštění, prohlížení protokolů o činnosti, aktualizace virové
databáze, spuštění administrátorské konzole atd.).

MailScan funguje okamžitě po dokončení instalace, bez nutnosti jakýchkoliv
zásahů. Nicméně s optimálním využitím všech možností programu nelze bez úprav
konfigurace počítat. Tuto práci vám ale usnadní nástroj MailScan Administrator,
který všechny nastavitelné položky logicky sdružuje do několika konfiguračních
dialogů.

První z nich Scanner Administration je určen pro základní nastavení. Definují
se zde používané lokální domény, umístění a velikost souborů s protokolem,
parametry pro automatické stahování aktualizací virové databáze a akce při
nalezení viru (léčení, odstranění, karanténa). Dále zde můžete zakázat posílání
i příjem příloh určitého typu (např. všechny EXE soubory). Součástí instalace
je předdefinovaný seznam příloh používaných známými viry (Pretty*.exe,
Love*.vbs apod.). Pokud program během kontroly na takovou přílohu narazí,
automaticky ji vymaže a informuje o této skutečnosti příjemce zprávy.

MailScan může také prověřovat text všech zpráv. Jestliže při kontrole narazí na
některé ze zadaných klíčových slov či frází (dialog Content Control), není
zpráva doručena a o zjištěných skutečnostech je informován odesílatel, příjemce
i správce. Na stejném místě můžete také zadat libovolný text (např. kontaktní
údaje firmy), který bude automaticky připojen na konec každé zprávy.

Zajímavé možnosti nabízí dialog Compression Control, kde lze aktivovat
komprimaci příloh do samorozbalovacího archivu u odchozích e-mailů, a naopak
automatické rozbalení komprimovaných příloh u příchozí pošty. Z vlastní
zkušenosti mohu potvrdit, že tato funkce dokáže méně znalým uživatelům ušetřit
spoustu času a nervů.

Na obrazovce MailScan Messages lze libovolně modifikovat jednotlivá hlášení,
která program odesílá v určitých situacích (např. při nalezení viru či
nepovoleného textu). Můžete zde také zadat e-mailové adresy správců poštovního
systému, jimž budou zasílány informace o provedených akcích.

Dialog Scan Control je určen pro zadání seznamu odesilatelů a příjemců, jejichž
pošta má být nebo naopak nemá být kontrolována. Nezadáte-li žádné údaje, budou
prověřovány všechny zprávy.

MailScan Administrator dále nabízí funkce pro kontrolu platnosti licence,
otestování funkčnosti antivirové kontroly zasláním testovací zprávy s "virem"
EICAR nebo odeslání kompletní konfigurace programu na adresu administrátora pro
řešení případných problémů. Veškerá činnost aplikace je detailně zaznamenávána
do log souborů, jejichž obsah lze analyzovat pomocí nástroje MailScan Reports.


Závěrem

MailScan od MicroWorld Technologies je výborným doplňkem, o kterém by měli
uvažovat všichni stávající i budoucí uživatelé programu WinProxy. Nejenže
ochrání vaši poštu před virovou nákazou, ale nabízí i další přidanou hodnotu v
podobě kontroly obsahu, filtrování pošty či komprimace/dekomprimace příloh.
Výhodou pro případné zájemce je také existence 30denní zkušební verze programu.


MailScan 3.6 for WinProxy

snadné zprovoznění
kontrola obsahu
komprimace/dekomprimace
příloh
není třeba měnit konfiguraci klientů
chybí lokalizace

Doporučená cena: Podle počtu
roků, na něž je udělena licence
a počtu schránek, např.: licence na 2 roky, vč. aktualizací virové databáze pro
5 poštovních
schránek, stojí 980 Kč

K recenzi poskytla firma: LAN-Projekt, Plzeň, http://www.winproxy.cz