Hlavní navigace

Nechte Windows pracovat za vás

1. 1. 2007

Sdílet

Řekněte počítači, jaké operace má provádět automaticky! cd/dvd Vytváření záloh, nahrávání filmů, ods...


Řekněte počítači, jaké operace má provádět automaticky! cd/dvdVytváření záloh, nahrávání filmů, odstraňování stop po vaší práci na počítači nejen tyto, ale i další operace dokáže počítač provést bez vaší pomoci. Na následujících řádcích vám ukážeme, jak můžete nastavit Windows tak, aby pracovala za vás.
Když se to vezme kolem a kolem, jsou tu počítače od toho, aby lidem maximálně usnadnily práci. Existuje však celá řada operací, které musíte provádět pravidelně, a to buď každý den, nebo každý týden. Ruku na srdce, kolikrát jste již na nějaký takový úkol jednoduše zapomněli? Není nic horšího, než když potřebujete soubor ze zálohy, kterou jste měli pravidelně provést, ale zapomněli jste na ni.
V tomto článku si ukážeme, které úkoly můžete bez obav svěřit někomu jinému totiž vašemu počítači! Ať se jedná o defragmentaci disku, odstraňování stop po surfování na internetu nebo mazání dočasných souborů, synchronizaci obsahu internetových stránek nebo o spuštění či vypnutí počítače všechny tyto úkony zvládne systém Windows úplně sám.
Některé úlohy se dají nastavit tak, aby se prováděly naprosto automaticky za pomoci nástrojů integrovaných v operačním systému, pro jiné budeme potřebovat pomocné utility, které však budou zpravidla dostupné zdarma.
Upozornění: U některých tipů bude třeba provést několik dodatečných úprav, například použít skriptovací jazyk Auto It.
A jak je dobrým zvykem, najdete všechny utility, jež v tomto článku představíme, .

Mnohostranná funkce: Naplánované úlohy

Co obtěžuje: Spoustu utilit spouštíte pravidelně pouze ručně. Docela vás to otravuje a kromě toho často zapomenete takovou úlohu spustit.
Jak to zautomatizovat: Ve Windows je možné v podstatě naplánovat spuštění prakticky libovolné aplikace, a to ať se jedná o spuštění jednorázové či pravidelné. Slouží k tomu aplikace Naplánované úlohy, kterou najdete v nabídce Start/Všechny programy/Příslušenství/Systémové nástroje. Jen tuto aplikaci spusťte. Pokud vlastníte počítače již nakonfigurovaný od výrobce, je docela možné, že na tomto místě již naleznete řadu úloh, které jsou nastaveny tak, aby se automaticky spouštěly v určitých časových intervalech.
Když poklepete na ikonku Přidat naplánovanou úlohu, objeví se průvodce. V něm ze všeho nejdříve zadáte, kterou aplikaci budete chtít spouštět. Pokud se v seznamu ta vaše nenachází, stiskněte tlačítko Procházet a vyhledejte spustitelný soubor požadované aplikace. V následujících dialogových oknech pak zadáte, jak často a kdy chcete úlohu spouštět. Kromě přesných časových údajů máte možnost nastavit spuštění úlohy při každém přihlášení nebo při každém spuštění počítače. Nakonec je nutné zadat heslo pro přihlášení do vašeho uživatelského účtu, aby se zajistilo, že případné změny v nastavení spuštění úloh bude moci provádět pouze oprávněný uživatel. Zadání hesla sice nemá vůbec smysl v okamžiku, kdy na počítači pracuje pouze jeden uživatel, nicméně se nijak obejít nedá. Pokud se přihlašujete jako uživatel bez hesla, je nutné v Ovládacích panelech poklepat na ikonku Uživatelské účty, vybrat tam příslušný účet a nastavit pro něj heslo.
Automatické přihlášení: Abyste nemuseli při každém spuštění počítače zadávat přihlašovací heslo, nainstalujte si zdarma dostupnou utilitu Tweak UI XP, kterou nabízíme i . V ní klepněte na položku Logon/Autologon a do příslušných políček zadejte uživatelské jméno a heslo. Nakonec umístěte zatržítko před položku Log on automatically at system startup.
Zkopírování naplánovaných úloh na jiný počítač: Pokud instalujete nový operační systém, ušetříte spoustu práce tím, že všechny naplánované úlohy jednoduše zkopírujete z jednoho počítače do druhého. Postup je velmi jednoduchý: označte jednu nebo třeba všechny úlohy, které chcete kopírovat, a z kontextového menu vyberte položku Kopírovat. Nyní můžete tyto úlohy zkopírovat do libovolné jiné složky, jakoby se jednalo o soubory nebo složky. Můžete je tedy uložit třeba i na vyměnitelný disk USB.
Nezapomeňte, že takto zkopírované úlohy závisí na aplikacích, které na cílovém počítači vůbec být nemusí, nebo se mohou nacházet v úplně jiné složce. Jedná se zejména o aplikace, které nejsou standardními součástmi Windows u naplánovaných úloh, které se těchto aplikací týkají, pak musíte na novém počítači provést odpovídající úpravy nastavení.

Automatické odstraňování již dokončených úloh

Co obtěžuje: Seznam naplánovaných úloh se v aplikaci Naplánované úlohy neustále plní novými a novými položkami, protože již provedené úlohy se automaticky neodstraňují. To je problematické zejména v případě, kdy plánujete takové úlohy, které se mají provést pouze jednou. V přeplněném seznamu úloh pak snadno ztratíte přehled.
Jak to zautomatizovat: Pro správu seznamu naplánovaných úloh vám nabízíme utilitu pcwDoneTasks, kterou naleznete . Jedná se o dávkový soubor, který načítá pomocí utility Schtasks, jež pracuje na příkazovém řádku, v aplikaci Naplánované úlohy všechny již provedené úlohy a ty potom odstraňuje. Abyste mohli seznam již provedených úloh mazat pravidelně, stačí dávkový soubor pcwDoneTasks jednoduše umístit do aplikace Naplánované úlohy, kde naplánujete spuštění tohoto souboru jednou za týden nebo za dva týdny. Další možností je umístění souboru do složky Po spuštění. Co se týče programu Schtasks, jde o obslužnou aplikaci, která je součástí Windows XP Professional s instalovaným Service Packem 2. Ve Windows 2000 sice tento soubor nenajdete, ale přesto jej můžete do systému integrovat, a to následujícím způsobem. Zkopírujte soubor do složky Windows, otevřete jej v hexadecimálním editoru a nahraďte bajt s hodnotou 75 (hex) na adrese E3F8 hodnotou EB.

Spuštění počítače a nahrávání videa

Co obtěžuje: Když si budete chtít přes televizní kartu nahrát do počítače nějaký film, nesmíte zapomenout nahrávání spustit a samozřejmě musíte mít počítač spuštěný. Nyní byste chtěli zajistit nahrávání filmů automaticky.
Jak to zautomatizovat: V případě, že máte skříň počítače se zdrojem typu ATX, můžete počítač spouštět i na dálku, popřípadě můžete zajistit spuštění počítače v určitou hodinu. Zdroje typu ATX jsou dnes v naprosté většině počítačů, protože se do počítačů montují minimálně 10 let. Nesmíte ale zapomenout zapnout síťový vypínač na zdroji počítače.
Probuzení počítače v určitý čas: Pracujete-li ve Windows XP, můžete vytvořit podle tipu 1 novou naplánovanou úlohu. Nezáleží přitom vůbec na tom, jaký program budete v této úloze spouštět použít můžete např. Kalkulačku nebo Poznámkový blok. Spuštění programu v tomto případě slouží jen jako zástěrka, která má zajistit zapnutí počítače. V tomto případě je v zadání úlohy nejdůležitější čas spuštění.
Po vytvoření nové naplánované úlohy na ni poklepejte. Objeví se dialogové okno s upřesňujícími možnostmi dané úlohy. Na záložce Úloha umístěte zatržítko před položku Spustit pouze pokud jste přihlášeni a na záložce Nastavení umístěte zatržítko u položky Probudit počítač k provedení této úlohy.
Probuzení počítače prostřednictvím počítačové sítě: Počítač lze probudit i přes počítačovou síť, ale pouze v případě, kdy váš počítač a síťová karta podporuje funkci Wake on LAN. Přitom se musí síťová karta v úsporném režimu počítače napájet elektrickým proudem, a to buď speciálním kabelem pro Wake on LAN, nebo pomocí slotu PCI (od verze PCI 2.1 a vyšší).
Poklepejte proto v Ovládacích panelech na ikonu Systém a na záložce Hardware stiskem stejnojmenného tlačítka spusťte Správce zařízení. Zde vyberte ze seznamu síťovou kartu a na záložce Řízení spotřeby umístěte zatržítka před položky Povolit zařízení probouzet počítač z úsporného režimu a Povolit probouzet počítač z úsporného režimu pouze řídícím stanicím. Od této chvíle pak budete moci spustit počítač pomocí jiného počítače, na němž je nainstalována aplikace pro vzdálenou správu a tedy i pomocí aplikace Naplánované úlohy, kde nastavíte čas spuštění počítače k provedení nějaké úlohy.
Ostatní záležitosti, tedy vlastní nahrání pořadu zajistíte pomocí programu pro ovládání videa či televize na televizní kartě. Nezapomeňte, že se počítač musí spustit o několik minut dříve, než začne samotné nahrávání videa.

Vypnutí a restartování počítače

Co obtěžuje: Při provádění úkolů, které trvají delší dobu, sice můžete počítač bez obav nechat bez dozoru, nicméně vypnutí nebo restartování počítače musíte provést zase vy. Nebylo by proto od věci, pokud by se počítač dokázal po dokončení úkolu sám vypnout nebo restartovat.
Jak to zautomatizovat: Existuje celá řada programů, které vypnutí počítače po ukončení jejich činnosti přímo nabízejí. Patří sem kupříkladu programy pro vypalování CD nebo DVD, programy pro stahování souborů z internetu nebo třeba programy pro výměnu souborů na internetu. Používáte-li proto program, po jehož ukončení budete chtít počítač vypnout, prověřte nejprve, zda nějakou takovou funkci sám o sobě nenabízí. Pokud tomu tak není nebo pokud takové funkci nedůvěřujete, můžete vyzkoušet aplikaci Naplánované úkoly, kde zadáte novou naplánovanou úlohu (viz tip 1). Spouštěným programem bude v tomto případě rutina pro vypnutí počítače, která je přímou součástí Windows. Najdete ji ve složce C:WindowsSystem32 jako soubor SHUTDOWN.
EXE. V upřesňujících nastaveních úkolu zadejte na záložce Úloha do políčka Spustit následující příkaz: C:WindowsSystem32Shutdown.exe -s -f -t 01 Parametr -s zajistí vypnutí počítače, parametr -f vynutí ukončení všech spuštěných úloh bez jakéhokoliv varování a konečně parametr -t 01 zajistí zahájení vypínání počítače za 1 sekundu. Na tento parametr nesmíte zapomenout, protože jinak by počítač čekal, až mu dáte k vypnutí pokyn. Pokud budete chtít počítač pouze restartovat, použijte místo parametru -s parametr -r (od slova Restart).

Úprava funkce obnovy systému

Co obtěžuje: Při standardním nastavení vytvářejí Windows XP každých 24 hodin novou zálohu všech důležitých systémových souborů, ovladačů a položek registru. Nicméně vzhledem k tomu, že na počítači neustále něco zkoušíte, potřebovali byste, aby se vytváření bodů obnovení provádělo častěji, abyste případně mohli počítač co nejrychleji vrátit do původního stavu. Naopak na vašem notebooku byste zase chtěli přesný opak, tedy aby se funkce Obnovení systému spouštěla co možná nejméně často.
Jak to zautomatizovat: Vše zařídíte vhodnou úpravou nastavení v registru. Spusťte Editor registru a přesuňte se do klíče Hkey_Local_
MachineMicrosoftWindows NTCurrentVersionSystemRestore. Zde najdete položku RPGlobalInterval, kterou poklepáním otevřete. V poli Číselná soustava klepněte na položku Desítková. V poli Údaj hodnoty se objeví hodnota 86400, což je číslo udávající počet sekund v jednom dni. Namísto tohoto údaje můžete zadat například číslo 7200 pak se bude bod obnovení vytvářet každé dvě hodiny.
Nicméně vám nedoporučujeme vytvářet body obnovení příliš často tato operace totiž spotřebovává velké množství systémových prostředků. Navíc se spouští pouze tehdy, pokud běží počítač nějakou dobu nevytížený. Pokud budete tuto funkci chtít úplně vypnout, abyste například na svém notebooku šetřili baterii, můžete tak učinit v Ovládacích panelech poklepáním na ikonku Systém a poté v následujícím okně přesunutím na záložku Obnovení systému. V případě potřeby je možné na stejné záložce v poli Nastavení jednotky omezit místo, které se pro funkci Obnovení systému vyhradí, a to pro každou diskovou jednotku zvlášť.

Pravidelné vytváření vlastních záloh

Co obtěžuje: Chtěli byste si pravidelně vytvářet zálohy určitých souborů, složek nebo diskových oddílů na vašem pevném disku tak, že je zkopírujete na jiný disk. Jedná se však o dost nezáživnou práci, a proto byste chtěli, aby tuto operaci prováděl počítač za vás.
Jak to zautomatizovat: Velmi podrobné možnosti nastavení nabízí program pro zálohování s názvem Sync Back, kterým nabízíme i . Tato utilita dokáže synchronizovat i ta data, která se současně nachází třeba na notebooku a na stolním počítači, a to tak, aby se na obou počítačích vždy nacházely stejné soubory.
Dále si můžete vybrat, zda chcete zálohovat pouze jednotlivé podsložky nebo naopak všechny podsložky dané složky. Kromě toho si můžete nastavit, zda má při synchronizaci program přepisovat starší verze souborů novějšími nebo menší soubory se stejným jménem soubory většími. Kopírovaná data je možné testovat a zabalit do formátu ZIP, pokud například chcete vytvořenou zálohu vypalovat na CD nebo DVD.
Utilita dále disponuje filtrem, který umožňuje zálohovat pouze určité formáty souborů nebo pouze soubory určité velikosti. Sync Back dále nabízí podporu práce v počítačové síti a podporu protokolu FTP, takže můžete zálohy umístit i v počítačové síti. Jedná se o velmi bezpečné řešení, když chceme zálohu vypalovat. Na druhou stranu fakt, že je vytvořená záloha dostupná přes síť, zároveň představuje i bezpečnostní riziko.
Do programu Sync Back se dají integrovat i další programy, které se mají spustit před nebo po zrcadlení souborů typickým případem jsou programy pro šifrování nebo antivirové programy.
Pro automatizaci zálohování použijeme opět aplikaci Naplánované úlohy, tentokrát ale naplánujeme úlohu prostřednictvím aplikace Sync Back. Utilita totiž dokáže přenést všechny v ní naplánované úlohy do aplikace Naplánované úlohy ve Windows. Po vytvoření profilu poklepejte na položku profilu a v levém sloupci stiskněte tlačítko Když. Sync Back vytvoří v aplikaci Naplánované úlohy novou úlohu a zobrazí její dialogové okno. Nyní na záložce Plán upřesněte spuštění úlohy a na záložce Úloha stiskem tlačítka Nastavit heslo zadejte heslo správce počítače.

Automatická defragmentace disku

Co obtěžuje: Pravidelné provádění defragmentace disku má smysl i dnes, kdy jsou v počítačích disky s donedávna nevídanou kapacitou. Silně fragmentovaný disk (tedy disk, kde jsou jednotlivé soubory doslova rozkouskovány na velký počet částí) totiž neúměrně zatěžuje čtecí hlavičku disku. Na tuto pro většinu uživatelů nepříjemnou povinnost však často zapomínáte a chtěli byste ji automatizovat.
Jak to zautomatizovat: Pravidelné provádění defragmentace disku můžete naplánovat definováním nové úlohy s pravidelným opakováním, a to podle návodu v tipu 1. Pokud tuto utilitu, která je standardní součástí Windows, v seznamu aplikací nenaleznete, pak ji najdete ve složce C:WindowsSystem32 jako soubor DEFRAG.EXE. Bohužel nestačí pouze tuto aplikaci umístit do seznamu naplánovaných úloh, jelikož se při jejím spuštění objeví okno, které vyžaduje od uživatele zadání upřesňujících údajů. Proto je třeba při vytváření naplánované úlohy v posledním kroku průvodce umístit zatržítko před položku Po klepnutí na tlačítko Dokončit upřesnit vlastnosti této úlohy. Poté je třeba na záložce Úloha v poli Spustit nahradit výraz končící slovem defrag.exe například výrazem defrag.exe c:, pokud chcete defragmentovat jednotku C:.
Automatické plánování defragmentace lze daleko pohodlněji ve Windows 2000 a XP nastavit pomocí sharewarového programu Ashampoo Magical Defrag. Tento program naleznete i . Bez omezení jej můžete používat 10 dní a pokud se bezplatně zaregistrujete, získáte zkušební registrační klíč, který tuto dobu prodlouží o dalších 30 dní. Program pracuje neviditelně na pozadí, a to vždy ve chvíli, kdy je počítač nevytížený. Navíc utilita pracuje nezávisle na právě přihlášeném uživateli a dokonce i tehdy, kdy na počítači není vůbec nikdo přihlášen. Práva administrátora tedy potřebujete pouze při její instalaci.

Ovládání programů pomocí klávesových zkratek

Co obtěžuje: Některé internetové stránky byste chtěli otevírat v různých prohlížečích. Navíc rádi spouštíte několik programů současně a velmi vás obtěžuje, kolik klepnutí musíte provést, než máte k dispozici vše, co budete potřebovat.
Jak to zautomatizovat: Stisky kláves, pohyby a klepání myší můžete nahradit klávesovými zkratkami, pokud použijete utilitu Auto Hotkey, kterou naleznete i . Konkrétně například po stisku některé z funkčních kláves F1-F12 lze nastavit, aby se otevřelo několik prohlížečů s různými internetovými stránkami a k tomu aby se spustilo několik programů a nastavilo několik funkcí. Stačí použít několik příkazů z jednoduchého skriptovacího jazyka, jehož použití naleznete v on-line dokumentaci na internetových stránkách programu. Program Auto Hotkey toho ale dokáže daleko více. Například zkratky: pro program není problém převádět některé vámi definované zkratky na úplné výrazy. Jako konkrétní příklad poslouží třeba zkratka h:w, kterou program automaticky převede na http://www. Dále není problém předefinovat nové klávesové zkratky třeba kvůli tomu, že používáte jinou znakovou sadu.
Z vytvořeného skriptu lze vytvořit spustitelný soubor EXE, který pak můžete spustit i na počítačích, kde program Auto Hotkey není nainstalovaný. V tipu 9 vám představíme utilitu Auto-It, s níž je popisovaný program do verze 2 kompatibilní.

Důkladné testování internetových anket

Co obtěžuje: Chtěli byste si otestovat, zda internetová anketa na vašich stránkách správně funguje a zda třeba správně počítá klepnutí na jednotlivé položky ankety. Je k tomu nutno provést řadu stereotypních klepnutí či pohybů myší. Nedalo by se toto testování nějak zjednodušit?
Jak to zautomatizovat: Pro úkoly tohoto typu je jako stvořená utilita Auto-It, kterou vám nabízíme . Jedná se o freewarový program, který má svůj vlastní skriptovací jazyk. Utilita dokáže opakovat posloupnosti stisknutých kláves, pohybů a klepnutí myší, a to kolikrát chcete. Auto-It dokáže rovněž přistupovat k registru Windows, přesouvat či měnit velikost oken.
Skriptovací jazyk je velmi podobný programovacímu jazyku Basic a s pomocí dokumentace, která je součástí programu, se jej snadno naučíte. Ale i tak budete schopni napsat složitější skripty až po několika hodinách studia. Pro utilitu je k dispozici i soubor nápovědy, ale bohužel pouze v angličtině. Jste-li již s programováním jako takovým obeznámeni, pak využijete zejména seznam klíčových slov a příkazů. Vhod vám možná přijde i diskusní fórum věnované utilitě Auto-It, které najdete na internetových stránkách projektu.
Psaní skriptů: Pro psaní skriptů vystačíte s libovolným textovým editorem a rutinou Auto-It Windows Info, která se do počítače dostane při instalaci programu. V ní najdete vhodné popisky ke všem položkám pracovní plochy a k souřadnicím, které program pro práci s pracovní plochou používá.
Součástí instalace programu Auto-It je i utilita Aut2exe, která dokáže převést skripty vytvořené v programu Auto-It do formátu EXE, takže je můžete spouštět i na počítačích, kde není program nainstalovaný. Tyto soubory se rovněž dají zakomponovat do dávkových souborů.
Pomocí programu Auto-It se dají spouštět i makra, k dispozici bohužel není žádný nástroj pro nahrávání maker. Přesto existuje celá řada nástrojů pro nahrávání maker, které využívají skriptovací jazyk programu Auto-It. S výhradami lze doporučit třeba utilitu Auto-It Recorder, která je šířena pod hlavičkou Open Source a najdete ji i . S výhradami ji doporučujeme proto, že se v ní vyskytují chyby. Pokud se například při spuštění programu objeví upozornění na chybějící knihovnu DLL, pak si na pracovní ploše vytvořte zástupce souboru EXE. Program se totiž kvůli chybně vytvořenému zástupci z nabídky Start občas nepodaří spustit.
Upozornění: Nenechte se svést k tomu, abyste tímto způsobem upravovali výsledky internetových anket nebo abyste takto zajišťovali dostatečný počet klepnutí na reklamní proužky na internetových stránkách. Zejména u systémů, kde se platba za reklamu odvozuje od počtu klepnutí, se zaznamenává, odkud klepnutí na reklamu přišlo. Pokud se zjistí, že řada klepnutí na reklamu přichází ze stejné IP adresy, pak reklamní systém předpokládá, že se někdo pokouší neoprávněně s reklamou manipulovat a na tuto skutečnost upozorní. V konečném důsledku by to mohlo vést až k vašemu vyloučení z reklamního systému.
Automatické stahování internetových stránek
Co obtěžuje: Máte na internetovém místě kolekci svých internetových stránek a chtěli byste jejich obsah pravidelně automaticky stahovat, abyste měli na počítači zálohovánu vždy jejich nejnovější podobu.
Jak to zautomatizovat: Pro automatické stahování kolekce internetových stránek použijeme utilitu Wget, kterou naleznete i . Jedná se o jednoduchou rutinu, která se dá snadno integrovat i do složitějších skriptů. Wget nabízí velmi pozoruhodnou paletu nejrůznějších funkcí. Ovládá se pouze prostřednictvím příkazového řádku. Seznam všech dostupných parametrů získáte pomocí příkazu wget -h.
Na následujících řádcích použijeme fiktivní internetové místo na adrese www.mojestranka.xx. V praxi místo ní samozřejmě použijete skutečně existující internetovou adresu, popřípadě rozšířenou o podsložku. Celou kolekci internetových stránek z internetového místa stáhnete a uložíte do stejnojmenné složky ve složce programu Wget pomocí příkazu: wget -m http://www.mojestranka.xx Na disk se však při této operaci dostanou pouze soubory ve formátu HTML. Parametr -m je odvozen od slova mirror (zrcadlení), vytváří tedy obraz internetového místa.
O něco složitější je následující příkaz:
wget -H -r -level=1 -k -p -t 10 http://www.
mojestranka.xx &
Tento příkaz říká, že má Wget rekurzivně (tedy přes všechny složky) stáhnout všechny stránky počínaje stránkou zadanou v příkazu (parametr -r), a to včetně všech ostatních stránek, na které je na dané stránce vytvořen odkaz (-H). Stažení těchto stránek bude probíhat pouze do první úrovně (-level=1).
Odkazy na jiné stránky budou fungovat (parametr -k) i ve stažené podobě výchozí stránky (www.mojestranka.xx) a stejně tak se zobrazí i veškerý obsah stránek (obrázky apod.), který se na těchto stránkách vyskytuje (parametr -p pocházející ze slovního spojení "Page Requisites"). Pokud se připojení ke stránce nepodaří, pak se program požadovaný obsah pokusí stáhnout celkem desetkrát (-t 10). Znak & na samém konci příkazu pak upřesňuje, že má stahování stránek v programu Wget probíhat na pozadí.
Upozornění: U rozsáhlejších webových míst, popřípadě blogů obsahujících velké množství odkazů na jiné stránky byste zadáním podobného příkazu prakticky okamžitě stáhli na pevný disk velké množství souborů. Proto nikdy nezapomeňte na omezení množství stahovaných souborů zadáním úrovně, do níž se mají stránky stahovat.
Pro zautomatizování stahování zadejte příkaz Wget do aplikace Naplánované úlohy, a to způsobem, který jsme popsali v tipu 1. Jako program, který se má spustit, zadejte soubor WGET.EXE s příslušnou cestou ke složce, kde se soubor nachází, a upravený příkaz s parametry pak zapište do políčka Spustit na záložce Úloha v dialogovém okně, které se objeví při poklepání na naplánovanou úlohu.

Nahrávání oblíbeného seriálu pomocí Bit Torrentu

Co obtěžuje: Vzhledem k tomu, že nemáte v době, kdy běží váš oblíbený seriál, zrovna čas, stává se docela často, že hodně dílů propásnete. Nyní byste chtěli propásnutý díl seriálu stáhnout pomocí Bit Torrentu, ale zjistili jste, že je docela obtížné jednotlivé díly na internetu vyhledat.
Jak to zautomatizovat: Počítač vám může ulehčit práci i v tomto případě. Budete potřebovat libovolného klienta pro Bit Torrent a utilitu Ted, která je distribuována pod hlavičkou Open Source a kterou najdete i . Ještě něco málo k názvu programu. Slovo Ted je zkratkou slov Torrent Episode Downloader. Program sleduje zadané kanály RSS, které zobrazují příspěvky ze známých internetových míst s torrenty. Kvůli autorským právům lze samozřejmě stahovat pouze takové pořady, u nichž je jasné, že vlastník díla takové stahování povolil. Při prvním spuštění programu zadáváte, kam se mají stahované soubory na počítači ukládat a nastavujete, že se má spustit standardně nastavený klient pro práci s torrenty. Stiskem tlačítka New Show zadáte, který seriál budete chtít nahrát.
Pokud budete chtít nahrát díl seriálu, který se v seznamu nenachází, pak budete potřebovat jiný, vhodnější kanál RSS. Ten získáte prostřednictvím vyhledávače. Jedním z nich je vyhledávač na internetové stránce torrentspy.com. Zde klepněte na odkaz Advanced Search a zadejte název seriálu. Ve výsledcích vyhledávání (Search Results) pak naleznete odkaz na kanál RSS, který přenesete do programu Ted. Nyní můžete nechat stáhnout všechny dostupné odkazy na seriály, nebo pouze některé či pouze ty nejnovější. Po stisku tlačítka New Show můžete v dialogovém okně, které se objeví, nastavit na záložce Filters minimální velikost souboru, která zajistí, aby se nestahovaly kdejaké soubory, obsahující pouze ukázky ze seriálů. Mimoto můžete pro vyhledávání zadat upřesnění pomocí klíčových slov, například formát, v němž mají být seriály nahrány.

Odstranění stop po vaší práci na počítači

Co obtěžuje: Na vašem počítači pracuje i někdo jiný. Kvůli zachování soukromí byste rádi zanechali po své práci na tomto počítači co nejméně stop. Není ale nic příjemného vždy po sobě vše po každém ukončení práce likvidovat.
Jak to zautomatizovat: Pro úklid na počítači existuje řada utilit, které tuto práci automaticky udělají za vás. Jednou ze zdarma dostupných a přitom výkonných utilit je program Ccleaner, který nabízíme i . Program nabízí možnost individuálního nastavení jak pro Windows samotná, tak pro různé seznamy naposledy používaných programů, dokumentů a webových míst. Dokáže odstranit například stopy po vaší činnosti v MS Office, Internet Exploreru, Firefoxu a některých dalších aplikacích. Ccleaner umožňuje i správu souborů cookies, kde si můžete nastavit, které soubory cookies se nemají odstraňovat, což se hodí třeba u internetových obchodů, jež na základě cookies rozpoznají, že jste již jejich obchod navštívili a jsou tedy schopni na základě vašich údajů a zvyklostí schopni nabídnout to zboží, které by vás mohlo nejvíce zaujmout.
Automatický úklid systému nastavíte tak, že v menu nalevo stisknete tlačítko Možnosti a následně tlačítko Nastavení a umístíte zatržítko před položku Spustit Ccleaner při zapnutí počítače. Obvykle stačí u položky Secure Deletion vybrat možnost Normal file deletion. Druhou možnost Secure file deletion byste měli vybrat pouze v případě, kdy chcete, aby se utilitou smazaná data nedala v žádném případě obnovit. V tomto případě máte možnost vybrat několik metod mazání souborů, přičemž u té nejdůkladnější NSA zabere úklid daleko nejvíce času. Na druhou stranu odstraní soubory a poté místa, kde byly uloženy, přemaže náhodnými bity tak důkladně, že by se smazané soubory daly obnovit nanejvýš ve specializovaných laboratořích pro záchranu dat.

Odstranění stop po vaší práci v jiných aplikacích

Co obtěžuje: Program Ccleaner nedokáže odstranit stopy po vaší práci ve všech aplikacích. Proto potřebujete nástroj, který toto dokáže a který se dá nastavit zcela podle vašich představ.
Jak to zautomatizovat: Takovým rozšiřitelným programem pro ochranu vašeho soukromí může být utilita Ii System Wiper, kterou nabízíme . Lze ji podobně jako Ccleaner spustit při startu Windows. Nevýhodou je skutečnost, že pro nejčastěji používané aplikace nabízí méně možností konfigurace než Ccleaner. Na druhou stranu lze funkčnost programu jednoduše rozšiřovat pomocí plug-inů. Jedná se o několik KB velké soubory s příponou IIV, které se dají vytvářet a upravovat prostřednictvím vestavěného editoru, ani k tomu nepotřebujete žádné speciální znalosti programování. Jednoduše zadáte, jaké soubory má utilita odstraňovat a kde se tyto soubory nachází. Tyto informace získáte buď sami z vlastní zkušenosti, nebo se můžete podívat do diskusních fór věnovaných vámi používanému programu. Pro často používané aplikace jsou již plug-iny předem vytvořeny součástí instalace programu Ii System Wiper je 60 plug-inů pro různé aplikace.
Pokud by vám některý plug-in nefungoval, je nejpravděpodobnější příčinou chybně uvedená cesta pro instalaci programu. Stačí ji proto v samotném plug-inu jednoduše opravit.Stručně

Automatické provádění úloh ve Windows

Spousta operací, které musíte na počítači provádět pravidelně, se dá automatizovat. Ušetříte tím spoustu klepnutí myší, ale hlavně nemusíte na provedení těchto operací vůbec myslet počítač je totiž provede za vás. Kromě operací, které vám navrhneme v tomto článku, samozřejmě dokáže počítač automaticky provádět spoustu dalších úkolů.

Co zvládne počítač bez vaší pomoci: přehled utilit

ProgramOperační systémInternetová adresaNázev a velikost souboruJazyk
Ashampoo Magical Defrag 1.11Windows 2000, XPwww.ashampoo.com a ashampoo_magicaldefrag111_se.exe (4,58 MB)český
Auto Hotkey 1.0.45.04Windows 95/98/ME, NT4, 2000, XPwww.autohotkey.com a AutoHotkey104504_Install.exe (1,74 MB)anglický
Auto-It 3.2.0.1Windows 95/98/ME, NT4, 2000, XPwww.autoitscript.com a autoit-v3.2.0.1-setup.exe (2,83 MB)anglický
Auto It Recorder 1.0.1Windows 95/98/ME, NT4, 2000, XPsourceforge.net/projects/autoit-recorder a AutoItRecorder-1.0.1.zip (4,69 MB)anglický
Ccleaner 1.34.047Windows 98/ME, 2000, XPwww.ccleaner.com a ccsetup134.exe (1,42 MB)český
Ii System Wiper 2.4.1Windows 98/ME, 2000, XPwww.iisoftware.net a clean.exe (453 KB)anglický
pcwDoneTasksWindows 2000, XPpcwDonetasks.bat (165 B)Sync Back 4.1Windows 98/ME, 2000, XPwww.2brightsparks.com/downloads.html a SyncBackSE_Setup.exe (5,94 MB)český
Ted 0.75Windows 95/98/ME, NT4, 2000, XPwww.ted.nu a tedv075.exe (868 KB)anglický
Tweak UI XP 2.10Windows XPwww.microsoft.com/windowsxp/downloads/powertoys/xppowertoys. mspx a TweakUiPowertoySetup.exe (146 KB)anglický
Wget 1.10.2Windows 95/98/ME, NT4, 2000, XPwww.gnu.org/software/wget a wget-1.10.2b.zip (940 KB)anglický