Hlavní navigace

Nebojte se účtů! Pořiďte si levně software Money!

1. 6. 2000

Sdílet

V dnešní podobě představuje komplexní ekonomický systém Money 2000 univerzálnířešení pro malé a střední firmy, pracující v systému jednoduchého či podvojného účetnictví. Výr...
V dnešní podobě představuje komplexní ekonomický systém Money 2000 univerzální
řešení pro malé a střední firmy, pracující v systému jednoduchého či podvojného
účetnictví. Výrobce se při vývoji zaměřuje především na kvalitu uživatelského
rozhraní ve Windows, možnost rozšiřitelnosti (škálovatelnosti) systému dle
růstu nároků ze strany uživatele, špičkový výstup v podobě tiskových sestav či
integrace s Microsoft Office 2000.
Na našem CD naleznete hned několik příspěvků z dílny CÍGLER SOFTWARE. Pokud
stále pracujete při správě vaší agendy s operačním systémem MS-DOS, můžete
vyzkoušet a posléze bez omezení, zcela zdarma, využít produkt Money 6 FREE,
jenž je určen právě pro MS-DOS. Kompletní dokumentace k tomuto softwaru je k
dispozici ve formátu pro MS Word. Systém je určen pro malé a střední firmy, jež
vedou jednoduché účetnictví, a obsahuje moduly Fakturace, Adresář, Evidence
majetku, Kniha jízd, Personalistika a mzdy, Skladové hospodářství, Objednávky a
Správa dat a přístupových práv. Program je možno používat v síti a dá se říci,
že svým provedením dokáže využít maxima možností, jež nabízí platforma MS-DOS.
Lze např. velmi dobře upravovat vzhled výstupních tiskových sestav či
spolupracovat on-line se skenery čárových kódů. Není bez zajímavosti, že
produkt obdržel v roce 1996 známku kvality Czech Made.
Současné technologie na platformě Windows 9x/NT/2000 zastupuje na CD produkt
Money 2000 ve volně použitelné verzi Start. Protože tato distribuce má
především demonstrovat šíři možností ekonomického systému, obsahuje všechny
moduly a umožňuje jejich bezplatné používání! Z novějších komponent jmenujme
např. Leasing či iMoney Obchod na Internetu. Při nasazení v praxi jste omezeni
pouze počtem zadaných údajů, což nemusí pro "nejmenší" firmy znamenat problém.
Pokud vaše nároky stoupnou a překročíte povolený rozsah dat pro bezplatné
použití, můžete bez problémů provést upgrade na jakoukoliv placenou verzi a
plynule pokračovat v práci s již uloženými údaji (pokud nepovýšíte, systém bude
fungovat, ale veškeré tiskové sestavy budou znehodnoceny). Budete-li se
systémem spokojeni a rozhodnete se ke koupi, jako čtenáři PC WORLDu můžete
uplatnit zvláštní slevu ve výši 30 %, jež bude platná s našim kupónem při
doručení do 31. srpna 2000. Slevu můžete nárokovat na veškerá standardní balení
Money 2000 dle ceníku, jejž naleznete na CD či webových stránkách výrobce, a
obsáhlá dokumentace k tomuto produktu je opět přiložena ve formátu MS Word.
Třetím, a neméně zajímavým příspěvkem je Digital Dashboard Money Dnes pro Money
2000. Jedná se o aplikaci nové technologie firmy Microsoft, jež umožňuje velmi
těsně propojit na pracovní ploše všechny potřebné aplikace a zpřístupnit
aktuální informace uživateli v přehledné formě. Samotný modul Digital Dashboard
uvolnila autorská firma zdarma, a umožnila tak zájemcům z řad softwarových
tvůrců připravit pro zákazníky výborně propojené pracovní prostředí. K
využívání této "digitální palubní desky" na vašem počítači je potřeba
nainstalovat MS Outlook, a na CD je opět připojena dokumentace pro snadnější
zvládnutí. Přejeme vám při práci se systémy Money firmy CÍGLER SOFTWARE hodně
zdaru.PATRIK MALINA
MS Project 2000
Patrik Malina
Ptát se dnes uživatelů PC, zdali znají balík MS Office, je jistě nošením dříví
do lesa. Verze 2000 je na trhu již více než půlrok a rodina produktů se
rozrostla do úctyhodné šíře. Přesto zůstala mimo "inventář" jedna velice
zajímavá aplikace, jejíž verze 2000 nyní přichází na trh i v Čechách. Pojďme se
na Microsoft Project 2000, jenž je přece jen méně znám, podívat blíže.
Mnohé zřejmě překvapí, že aplikace má za sebou již zhruba desetiletý vývoj. Do
povědomí tuzemských uživatelů vstoupila především ve své předposlední verzi 98,
jíž bylo věnováno také několik podrobnějších tištěných publikací. Na rozdíl od
jiných všeobecně známých součástí balíku Office stojí Project mírně v pozadí,
neboť poptávka po aplikaci tohoto typu není tak zásadní, jako v případě např.
textového editoru. Jak napovídá název, je určen ke správě projektů všeho druhu,
a míří tak především k uživatelům z manažerské sféry. Další rozhodující
vlastností je značná robustnost mnozí potenciální uživatelé si při řízení
menších projektů vystačí s kalendářem a poznámkami, a zcela jim vyhovuje
Outlook. V neposlední řadě si mnoho možných zájemců Project odřeklo z
prozaického důvodu jeho cena je dosti vysoká a vyplatí se jen při skutečně
důkladném nasazení.
Ve "vlně 2000" již Project nepředstavuje pouze jedinou aplikaci, což je určitě
nejzásadnější pokrok. Kromě samostatného programu (jak tomu bylo dosud)
obdržíte také sesterskou aplikaci MS Project Central, což je, jak napovídá
název, integrující serverové centrum skupinové spolupráce. Její implementací v
podstatě dosáhnete důkladného propojení managementu všech členů týmu v
návaznosti na veškeré zdroje. Samozřejmostí je definování hierarchie s
návazností na práva pro správu zdrojů, delegování a zpětnou kontrolu projektů.
Jako rozhraní na stanicích členů týmu je možno použít jak klasický Project, tak
dle dobového trendu běžný internetový prohlížeč (díky XML, ActiveX komponentě a
ASP stránkám).
Na dalším místě bych zmínil novinku zcela zásadní a pro mnohé české zájemce
klíčovou díky široké základně uživatelů dřívějších verzí autorská firma
přistoupila k plné lokalizaci produktu do češtiny. Odpadá tak potřeba
doplňujícího modulu z dílny třetí strany, jenž se navíc u verze 98 naprosto
nevydařil.
Novinek v samotné aplikaci je nesmírné množství, vybrat některé z nich je velmi
obtížné. Zmíním např. osobní Ganttův graf (každého člena týmu, dosud jen u
celého projektu), dokonalejší integraci s MS Outlookem (např. zobrazení Úkolů v
Projectu) či velmi užitečné seskupování dílčích úkolů do hierarchických
struktur. Mnohé potěší funkce přiřazování materiálových zdrojů k úkolům,
možnost poskytnout data z Projectu pomocí OLE DB či zavedení projektových
šablon. Jen výčet nových a vylepšených schopností zabere řadu stránek.
Ze zajímavostí bych ještě uvedl, že pánové z tvůrčího redmondského týmu (vedeni
Toddem Warrenem, generálním manažerem produktu) do Čech přijeli především
sbírat zkušenosti uživatelů, neboť dnes se pracuje na verzích Projectu "2002"
až "2004". A ještě jedna poznámka na závěr než se pro rodinu produktů MS
Project 2000 rozhodnete, dobře si prostudujte licenční politiku, jelikož ta
bývá zvláště u tohoto výrobce často kamenem úrazu.