Hlavní navigace

Nebojte se testů ECDL!

1. 7. 2005

Sdílet

Nevíte přesně o co jde, když se řekne ECDL? Sehnali jste zaměstnání a požadujípo vás certifikaci ECDL? Nevíte, kde se nechat otestovat, z čeho, a jestli byste zkoušky zvládli? Zkuste...
Nevíte přesně o co jde, když se řekne ECDL? Sehnali jste zaměstnání a požadují
po vás certifikaci ECDL? Nevíte, kde se nechat otestovat, z čeho, a jestli
byste zkoušky zvládli?
Zkuste s námi postupně projít všemi moduly, z nichž se testuje, a sami si
ověřte, jak jste na tom. Čeká vás seriál na pokračování na téma školení pro
testování ECDL. V průběhu tohoto školního roku se i vy můžete s námi proškolit
ve všech modulech a na závěr své znalosti otestovat.
V dnešní úvodní části shrneme vše, co by vás ohledně ECDL mohlo zajímat.

Jak vznikl projekt ECDL
Každý, včetně těch, kdo se s výpočetní technikou setkali až v posledních době,
mi jistě dají za pravdu, že za posledních 15 let prodělala ohromný vývoj. V
současné době je počítač součástí téměř každé domácnosti a firmu si bez něj
člověk nedovede ani představit. Samozřejmostí se staly pojmy jako Microsoft
Windows, Word, Excel, CD-ROM, e-mail, internet...
Jistě umíme napsat na počítači nějaký text, vytvořit jednoduchou tabulku,
trochu si pohrát s grafikou, poslat e-mail, atd. Jsou ale moje schopnosti pro
mého zaměstnavatele dostačující? A jsou schopnosti našich zaměstnanců
srovnatelné se schopnostmi zaměstnanců z okolních zemí? Lidé z mnoha států
používají pro svoji práci stejný software, který je v každé zemi je přeložen do
místního jazyka. Jak tedy posoudit počítačovou gramotnost v jednotlivých zemích
obecně?
Co kdyby existovaly nějaké testy z kancelářských programů, které by garantovaly
počítačovou gramotnost na úrovni, která je pro všechny státy jednotná a
vzájemně uznávaná?
A přesně tuto myšlenku před lety jako první zrealizovali počítačoví odborníci
ze severské země - Finska.
1994 - Finsko vytvořilo první koncept počítačové gramotnosti založené na
testech.
1995 - CEPIS (Council of European Professional Informatics Societes) vypracoval
pojem počítačové gramotnosti a koncept ECDL.
1996 - Švédsko spouští pilotní verzi ECDL testování.
1999 - ČSKI (Česká společnost pro kybernetiku a informatiku) byla přijata do
CEPIS a stává se držitelkou licence a garantem kvality ECDL testování pro
Českou republiku. Sídlo ČSKI je v Praze.

Jaký je koncept ECDL?
Ve všech účastnických zemích zajišťuje:
( Jednotný okruh témat při testování, tzv. Sylabus ECDL, který se novelizuje a
přizpůsobuje novým technologiím.
( Jednotnou databázi testů, přizpůsobenou mnoha běžně používaným programovým
produktům od řady výrobců.
( Chráněné a registrované ochranné známky a symboly ECDL.
( Jednotný postup pro vydávání mezinárodně uznávaných certifikátů.
( Testování je rozdělené do 7 modulů (programů).

Z čeho se mohu nechat testovat - o jaké moduly jde?
Testovací moduly jsou označovány takto:
( Modul 1 - Základní pojmy informačních technologií (hardware a software PC).
( Modul 2 - Práce s operačním systémem a správa souborů a složek.
( Modul 3 - Textový procesor.
( Modul 4 - Tabulkový kalkulátor.
( Modul 5 - Tvorba jednoduchých databází.
( Modul 6 - Prezentace a grafika.
( Modul 7 - Elektronická pošta a síť internet.
V našem seriálu se postupně budeme věnovat podrobnému rozboru každého modulu.
Čeká na vás školící látka, ukázkové soubory, otázky a demoverze testů, na nichž
si doma můžete vyzkoušet, jak jste látku pochopili. Pokud s námi v průběhu
celého roku absolvujete celý seriál, měli byste být na konci dobře připraveni
na testování.

Co pro mě znamená, když získám certifikát ECDL?
Certifikát ECDL je v rámci států Evropské unie doporučen a deklaruje, že jste
úspěšně absolvovali testy ECDL ze všech sedmi modulů a aktivně zvládáte
základní praktické dovednosti pro všestrannou a efektivní práci s počítačem.
Certifikát je mezinárodně uznávaný ve všech zemích, které jsou do projektu ECDL
zapojeny.

Které státy jsou zapojeny do projektu ECDL?
V první řadě jsou to státy Evropské unie. Potřeba testování počítačové
gramotnosti se ale stala natolik žádanou, že o ni projevily zájem i další
mimoevropské země - Spojené státy americké, Čína, Austrálie, Kanada... Mimo
Evropu je projekt ECDL pojmenován jako ICDL (International Computer Driving
Licence). Ke konci roku 2004 bylo otestováno cca 4,5 milionu lidí z více než
170 zemí celého světa. V ČR k dnešnímu dni získalo certifikát ECDL více než 15
tisíc lidí.

Musím absolvovat testy ze všech 7 modulů najednou?
Nemusíte. Můžete si vybrat třeba jen jeden modul a z ostatních se nechat
testovat postupně, v jiném termínu, ale od prvního testu nesmí uplynout doba
delší než 3 roky, jinak budete muset absolvovat "propadnutý" test znovu. Pokud
ale chcete získat alespoň Osvědčení ECDL START, je třeba úspěšně složit nejméně
4 testy. Pokud zvládnete testování ze všech 7 modulů, získáte Certifikát ECDL.

Kde a kdy se mohu nechat testovat?
ECDL testování se provádí prostřednictvím akreditovaných testovacích středisek
v ČR. Zájemce o testování si může sám vybrat, ve kterém středisku se nechá
testovat. Aktuální seznam středisek i jimi vyhlášené termíny testování najdete
na http://www.ecdl.cz.

Jak probíhá testování?
Testování probíhá v akreditovaném středisku, v místnosti, která svým vybavením
odpovídá potřebám konceptu ECDL. Zájemce o testování musí být již v předstihu
přihlášen, v den testování dostává do rukou k vypracovaní otázky z těch modulů,
ze kterých chce být zkoušen. Testy probíhají formou praktické zkoušky práce na
počítači. Na každý modul má testovaná osoba nejdéle 45 minut. Sám si volí
pořadí modulů i přestávky, které si mezi moduly sám určuje. Zkoušky probíhají
hromadně za účasti akreditovaného testera, který dohlíží nad regulérností
testování. Vyhodnocení testů sdělí středisko testovanému v nejbližší možné
době. Pokud testy úspěšně složíte, máte nárok na získání dokladů ECDL.
(Osvědčení ECDL Start na požádání, automaticky ECDL Certifikát)

Pracuji v cizině, mohu získat certifikát u nás a používat je v zahraničí?
Ano. Projekt ECDL je mezinárodní, je na vás, ve které zemi testy složíte.
Certifikát bude uznán v zemích Evropské unie a ve státech, které jsou do
projektu ECDL zapojeny.

Jak dlouhou platnost má certifikát ECDL?
ECDL certifikát má mezinárodní platnost. I když certifikát získáte, a budete ho
potřebovat třeba za rok, můžete ho použít a bude vám uznán. Deklaruje totiž
skutečnost, že ovládáte základní principy práce s počítačem a tato dovednost je
trvalá.
A to je dnes z úvodní části vše. Nezbývá než počkat do příště, kdy se už budeme
podrobně věnovat Modulu 1. Těšte se, bude skutečně na co!

Tento článek byl konzultován s vedením ČSKI a je ve shodě s pravidly konceptu
ECDL.