Hlavní navigace

Nebojte se t-zones - webové stránky operátorů: T-mobile

1. 4. 2003

Sdílet

Používáte mobilní telefon? Máte k dispozici připojením k internetu? Myslíte, žejediným využitím webových stránek T-Mobilu je posílání dvaceti bezplatných SMS zpráv? Omyl! Portál ...
Používáte mobilní telefon? Máte k dispozici připojením k internetu? Myslíte, že
jediným využitím webových stránek T-Mobilu je posílání dvaceti bezplatných SMS
zpráv? Omyl! Portál t-zones nabízí daleko širší a zajímavější možnosti!

Časy, kdy byla registrace na portálu určeném pro zákazníky T-Mobilu (dříve
Paegasu) zbytečným a nespolehlivým řešením, jsou dávno pryč. Operátor od
základů změnil design, zvýšil spolehlivost a rozsah nabízených služeb a
koneckonců i internetovou adresu. Původní portál "Click" změnil jméno tak, aby
bylo poplatné nadnárodní skupině stal se z něj t-zones (www.t-zones.cz, čti [tý
zouns]) v růžové a šedé barvě.

Operátor v polovině ledna oznámil, že po zrušení bezplatné SMS brány na jeho
stránkách zůstává pro uživatele t-zones možnost odeslat zdarma 20 (případně
100) SMS do vlastní sítě právě z tohoto portálu. Tím pro t-zones nastal pravý
boom. Portál byl několik dní velmi špatně dostupný, ale po krátkém čase,
především zásluhou posílení kapacity systému, se vše vrátilo do normálu a od té
doby portál bez potíží zvládá zvýšený zájem svých uživatelů.REGISTRACE

Abyste mohli služeb t-zones využívat, je třeba nejprve zvládnout registraci.
Ještě před ní zjistěte bezpečnostní kód PUK2 vaší SIM karty. Ten naleznete na
čtvercové obálce, kterou jste dostali se svou SIMkou. Kód PUK2 je možné zjistit
i na infolince operátora (4603). Samotnou registraci začněte kliknutím na
stejnojmenný nápis umístěný v horním pravém rohu na internetové stránce
www.t-zones.cz. Při registraci si můžete vybrat mezi několika typy t-zones
schránky:

- MobileBox komfortní e-mailová schránka s mnoha možnostmi, kterou mohou
používat pouze tarifní zákazníci za cenu 90 Kč za měsíc.

- MobileBox Easy odlehčená, bezplatná verze schránky t-zones, která ovšem
disponuje všemi potřebnými funkcemi.

- MobilePager t-zones bez e-mailové schránky. Lze nastavit, aby příchozí
e-maily byly přeposílány na váš mobilní telefon. E-maily je možné dostávat jako
klasické SMS (na SIM), nebo jako tzv. Flash SMS (na displej). MobilePager je
vhodný pro ty, kteří chtějí využívat portál t-zones pouze pro odesílání SMS
zpráv.

Pokud se při registraci nebo kdykoliv později setkáte s hlášením typu "Uživatel
nebyl úspěšně autentizován!", pokuste se pokračovat přes odkaz "Pomoc", který
se objeví v pravém horním rohu webové stránky. Zadejte své telefonní číslo a
platné první 4 číslice kódu PUK2. Tímto postupem "resetujete" své stávající
heslo.E-MAIL

Jak již bylo řečeno v předchozí části, na portálu t-zones lze aktivovat tři
druhy schránek. Dvě z nich (MobileBox a MobileBox Easy) jsou plnohodnotné
e-mailové schránky, třetí MobilePager zajišťuje pouze přeposílání došlých
e-mailů na mobilní telefon v podobě SMS zpráv.

E-mailová adresa ve tvaru jméno@t-email.cz se aktivuje hned při registraci.
Uživatelé, kteří se registrovali před spuštěním t-zones na portálu Click, mají
adresu ve tvaru jméno@click.cz. Pokud její jméno, ať už je v jakémkoliv tvaru,
chcete změnit, klikněte na odkaz "Nastavení" v horním pravém rohu webové
stránky.


MobileBox

Pro placenou schránku MobileBox se mohou rozhodnout pouze uživatelé tarifních
programů. Aktivací schránky MobileBox se automaticky zapne i vaše hlasová
schránka, a případně deaktivuje registr zmeškaných hovorů. MobileBox nabízí
vše, co každá obstojná e-mailová schránka se 20 MB místa pro přijaté a odeslané
e-maily, ale i množství dalších služeb:

- Příjem hlasových zpráv a faxů s každou takovou zprávou můžete pracovat přímo
v prostředí MobileBoxu.

- Oznámení o příchodu nového e-mailu, faxu, nebo hlasové zprávy do MobileBoxu v
SMS zprávě na mobilní telefon. V bezplatné SMS zprávě je oznámen celkový počet
nepřečtených e-mailů, faxů a hlasových zpráv v MobileBoxu.

- Přeposílání příchozích e-mailů nejen na další e-mail a SMS, ale též na fax a
jako hlasové volání na určené telefonní číslo.

Ke schránce MobileBox se lze taktéž připojit přes mobilní telefon. Vytočením
bezplatného čísla 3322 můžete být informováni o obsahu všech došlých e-mailů a
hlasových zpráv. Systém je umí přečíst nebo celé přehrát přímo do sluchátka,
přeposlat na jiný e-mail, popřípadě smazat. Další možností, jak zjistit
aktuální náplň vaší MobileBox schránky, je připojení přes WAP.


MobileBox Easy

MobileBox Easy lze považovat za obyčejnou e-mailovou schránku. Její velikost je
omezena na 10 MB, oproti MobileBoxu nezvládne příjem ani odesílání hlasových
zpráv a faxů. Alternativou pro výběr e-mailových zpráv přes internet je wapové
připojení a hlasový systém na čísle 3312. Volání na toto číslo je placené podle
platného ceníku. Běžnému uživateli, který chce na t-zones pracovat pouze s
e-maily, bude verze MobileBox Easy plně vyhovovat.


Nastavení filtrů

Především po zpoplatnění přeposílání e-mailů v SMS zprávách na mobil se filtry
staly pro mnohého uživatele portálu t-zones nepostradatelným pomocníkem.
Vhodným nastavením filtrů lze účinně zabránit tomu, aby na váš mobil docházely
placené zprávy, o které nemáte zájem.

Pro nastavování filtrů klikněte na odkazy "Nastavení" "Filtry". Zde zvolte
položku "Nový filtr". Uveďme si nyní několik příkladů, jak vhodně nastavit
filtry pro různé příležitosti:

- Na mobil nechci přeposílat žádné placené SMS ani notifikaci o nově příchozích
e-mailech: Smažte všechny případné filtry a nezadávejte žádné nové. E-maily
zůstanou pouze ve schránce, nikam se přeposílat nebudou.

- Na mobil chci posílat pouze bezplatnou notifikaci o každé příchozí zprávě:
Vytvořte nový filtr s těmito parametry: Název filtru: libovolný název například
"Na mobil"; Pokud: "odesílatel" "obsahuje" "@"; Další pole ponechejte tak, jak
jsou, v rozevírací nabídce Proveď akci vyberte: "pošli SMS notifikaci na číslo
00420xxxyyyyyy".

- Na mobil chci posílat bezplatnou notifikaci a navíc všechny zprávy od mého
zaměstnavatele a manželky: Vytvořte stejný filtr jako v předchozím případě a
navíc další filtr s těmito parametry: Název filtru: libovolný název například
"Zaměstnání"; Pokud: "odesílatel" "obsahuje", v dalším poli uveďte buď celou
e-mailovou adresu zaměstnavatele nebo například doménu: "firma.cz". Následující
pole změňte na "nebo" a další pole vyplňte tak, aby odpovídala e-mailové adrese
manželky: "odesílatel" "obsahuje" "manzelka@email.cz". V rozevírací nabídce
Proveď akci vyberte: "pošli jako SMS na SIM kartu telefonu 00420xxxyyyyyy".

- Na mobil chci dostávat všechny příchozí zprávy, pokud možno bez spamu: Dalo
by se říci, že takový filtr neexistuje, jeho řešení nikdy nebude stoprocentní.
Buď nebudou zprávy dostatečně filtrovány a na mobil někdy dorazí i nevyžádaná
zpráva, nebo naopak filtr někdy nepropustí e-mail, který není spamem. Pokud
například víme, že většina spamu přichází z domény .com a má přílohu, můžeme
nadefinovat jediný filtr následujícím způsobem: Název filtru: libovolný název
například "Odmítni spam"; Pokud: "odesílatel" "neobsahuje" ".com". Další pole
změňte na "a zároveň" a dále nastavte: "zpráva přílohu" "neobsahuje". V
rozevírací nabídce Proveď akci vyberte: "pošli jako SMS na SIM kartu telefonu
00420xxxyyyyyy".PROFIL

Jestliže jste při registraci ponechali zaškrtávací políčko "Profil" aktivní,
máte možnost přes t-zones přistupovat k některým informacím a nastavením.

- Informace: Pod tímto odkazem naleznete základní informace o svém tarifním
programu. Položky zde uvedené nelze, až na výjimky, měnit ani upravovat:
Aktivované služby, Fakturační adresa, Korespondenční jazyk, Opis vyúčtování a
Vyúčtování služeb.

- T-Mobile Bonus a Club: Tarifní zákazníci zde mají možnost zjistit aktuální
stav T-Mobile Bonus bodů a možnost bezplatné registrace do T-Mobile Clubu.

- Nastavení: Pod položkou "Nastavení" naleznete několik odkazů, přes které
můžete aktivovat a deaktivovat některé služby operátora: Identifikace
volajícího (CLIR), Konferenční hovory, Mezinárodní hovory, m-platba (nápojové
automaty a myčky automobilů), T-Mobile Asistent 333, T-Mobile Holiday Roaming,
T-Mobile Partner, Podrobné výpisy, Registr zmeškaných hovorů, Hlasová schránka,
Změna tarifu a Privátní síť.

- SMS služby: Pod touto položkou lze pracovat s některými službami, které
souvisí se SMS zprávami: Nastavení zkratek (pro odesílání faxů a e-mailů v
esemeskách z mobilu), T-Mobile Info, T-Mobile Info Plus a Objednat Moje Info
(aktivace a deaktivace informačních SMS služeb), Mobile Pager (nastavení
filtrů), Moje Info.

- Ostatní: Odkaz "Moje služby" umožňuje uložit vlastní odkazy na WWW a WAP
stránky. "Telefonní seznam" dovoluje vyhledávat v telefonním seznamu zákazníků
sítě T-Mobile.WAP

Portál t-zones umožňuje připravit se na pohodlnou práci s WAPem. Pod
stejnojmennou položkou naleznete odkazy, pomocí nichž lze ukládat vlastní
odkazy na WWW a wapové stránky (Moje služby), zjišťovat nastavení telefonů
podporujících WAP, prohlížet strukturu wapového portálu t-zones a vkládat nové
odkazy do veřejného katalogu wapových stránek.SMS

Tato položka bude zřejmě nejnavštěvovanějším místem z celého t-zones. Umožňuje
totiž odesílat SMS zprávy do všech českých i zahraničních sítí. Odesíláte-li
esemesku do vlastní sítě T-Mobile, máte jich k dispozici 20 (nebo 100) zdarma.
Poplatek za odeslání dalších je vám odúčtován z kreditu nebo přičten k faktuře.
Textovka může být dlouhá až 745 znaků taková by byla rozdělena do pěti
samostatných SMS zpráv. Odeslaná esemeska je doručena na mobil příjemce přesně
tak, jako by byla odesílána z mobilního telefonu tedy včetně telefonního čísla
přihlášeného uživatele t-zones (mimo Flash SMS). Rozhraní webové SMS brány na
t-zones umožňuje odeslat SMS zprávu i více příjemců najednou. Mezi jednotlivými
telefonními čísly se vkládá čárka.DOWNLOADS

Z kategorie Downloads lze stahovat loga a obrázkové SMS, zvonění a Java hry. I
když cena za jeden odeslaný motiv je vcelku vysoká, tento způsob odesílání
obrázků a melodií je velmi snadný a pohodlný. Před samotným odesláním melodie,
obrázku nebo Java hry je třeba vybrat správný typ vašeho telefonu. Standardně
je v systému navolen mobil Nokia. Pro změnu na jiný typ telefonu klikněte na
odkaz "Nokia".

Pro nejrozšířenější značku mobilních telefonů Nokii nabízí t-zones odesílání
vyzváněcích melodií, log a obrázkových SMS. Dále můžete vybírat z témat
(tematicky jednotných vyzvánění, log a obrázkových SMS) a screensaverů (spořičů
displeje statických i animovaných). Poslední kategorií odesílaných dat jsou
Java hry. Ty je, pochopitelně, možné odeslat pouze na mobilní telefony, které
podporují technologii Java.

Pokud používáte mobilní přístroj Nokia, nabízí pro vás t-zones ještě další
zajímavou službu: Pomocí intuitivně ovládané aplikace si můžete vytvořit
vlastní loga nebo melodie a ty si pak poslat na svůj nebo jiný mobilní telefon.
I za odeslání vlastní rukou vytvořeného loga nebo melodie si operátor strhne z
vašeho kreditu příslušný poplatek.MMS

Poslední název kategorie na t-zones MMS je naprosto jednoznačný. Umožňuje totiž
pracovat s MMS (multimediálními) zprávami. Nabídka mobilních telefonů, které
podporují tuto technologii, je sice zatím omezená, ovšem neustále se rozšiřuje.
Pokud dojde na váš mobil upozornění o nově přijaté MMS zprávě, ale váš mobil
příjem multimediálních zpráv nepodporuje, můžete si ji vyzvednout pod odkazem
"Vyzvednout MMS". Před přístupem k MMS zprávě budete vyzváni k zadání
telefonního čísla a číselného hesla. To je uvedeno v SMS zprávě, oznamující
příchod MMS.

Z t-zones lze rovněž odesílat multimediální motivy (polyfonní zvonění,
polyfonní zvuky, pohlednice, animované screensavery, zvuky a tapety).T-MOBILE RECEPCE

Pro uživatele MobileBox nabízí t-zones zajímavou službu, připravenou především
pro menší a středně velké firmy, nazvanou T-mobile Recepce. Tato aplikace
umožňuje vytvořit vlastní hlasový systém, jaký známe například při volání na
infolinku operátora: Po vstoupení do systému se v něm můžeme pohybovat
stisknutím tlačítek na klávesnici mobilního telefonu. Různým tlačítkům můžeme
přiřazovat tyto funkce:

- Přehrání hlasové zprávy libovolného obsahu

- Přepojení na libovolné telefonní číslo

- Vstup do hlasové schránky

Pokud kdokoliv vytočí vaše telefonní číslo, a vy budete mít momentálně vypnutý
mobil, dostane se volající právě do systému vaší T-Mobile Recepce. Zde bude
uvítán vámi nahraným pozdravem a bude vyzván ke stisknutí tlačítka, podle toho,
jakou akci chce provést. Tak například: Na pozici klávesy 1 uložíte hlasovou
zprávu o vaší firmě, na pozici klávesy 2 informace o vašich produktech. Po
zvolení klávesy 3 bude uživatel přepojen na jiné telefonní číslo (to nemusí být
pouze do sítě T-Mobile), na stisknutí klávesy 4 bude moci volající zanechat
vzkaz.

Stránku s nastavením této aplikace naleznete kliknutím na odkazy Email,
T-Mobile Recepce. Otevře se před vámi okno s množstvím textových polí a
přepínačů. Nyní je třeba nahrát hlasové soubory. Ty musí být ve formátu WAV.
Můžete jej vytvořit jakkoliv na svém počítači, ale i například tak, že zavoláte
do své hlasové schránky, tam potřebný zvukový záznam namluvíte a následně si
jej ve formátu WAV vyzvednete ve své schránce MobileBox.MOJE INFO

Poslední zastávku tohoto článku uděláme u služby Moje Info. Ta umožňuje
vytvořit k jednomu účtu až 5 vlastních SMS informačních služeb. SMS zprávami
můžete informovat registrované uživatele o dění v nejrůznějších oblastech
lidské činnosti. Pro aktivaci nového SMS kanálu služby Moje Info postupujte
přes odkazy Profil SMS služby Moje Info a tlačítko Přidat kanál.

Název vaší SMS info služby může být dlouhý 3 až 9 znaků. V průběhu aktivace lze
volit podrobné parametry služby: Možnost vyžádání zprávy (určuje, zda je
dovoleno požádat SMS zprávou o poslední odesílaný text), automatické rozesílání
(určuje, zda každá SMS bude doručena ihned po odeslání do systému, nebo zda
bude doručena pouze po vyžádání příjemcem), obsah zpráv ("Statický" SMS je
odeslána v podobě, ve které je uložena v systému, nebo "Dynamicky generovaný"
text SMS zprávy zjistí sám systém z externí webové stránky na adrese zadané
administrátorem), přístupnost kanálu (určuje, zda je název kanálu veřejně
dostupný na stránkách portálu t-zones), placení příchozích zpráv (určuje, zda
za SMS bude platit vlastník kanálu, nebo uživatelé jako příjemci. V obou
případech je cena za jednu doručenou SMS 1,58 Kč), automaticky prodloužit
platnost kanálu (určuje, zda po 1 roce od aktivace kanálu dojde automaticky k
prodloužení jeho chodu). Nastavení kanálu služby Moje Info můžete kdykoliv
změnit přes odkazy Profil SMS služby Moje Info a odkaz s názvem kanálu. Přes
stejný link se dostanete do oblasti, kde je možné vkládat nové texty.

Ke kanálům, ze kterých jsou informace rozesílány pravidelně, se mohou uživatelé
ze sítě T-Mobile registrovat SMS zprávou (znak "+" a jméno kanálu, například
+PCWORLD). SMS zprávu budou zasílat přímo operátorovi na číslo 5566. Registraci
(ale i zrušení registrace) je také možné uskutečnit přes web přímo na portálu
t-zones. Seznam kanálů, které lze aktivovat, je k nalezení pod odkazy Profil
SMS služby Objednat Moje Info.

Jak je patrné z množství možností, které portál t-zones umožňuje, je T-Mobile
co do provázanosti mobilní komunikace s internetem v českých končinách nejdále.
T-zones nabízí nadstandardní e-mailovou schránku, možnost aktivace a deaktivace
služeb, pohodlné posílání obrázků a melodií (včetně MMS) na mobilní telefony.
Webové stránky portálu jsou vytvořeny vkusně, množství grafických prvků je
úměrné vytíženosti serveru, takže práce je i na pomalejším připojení vcelku
rychlá.


Máte-li další dotazy, posílejte SMS zprávy na naše mobilní telefonní číslo 604
707 349 nebo e-maily do naší schránky josefkul@t-email.cz. Na vaše dotazy k
této problematice se pokusíme najít odpověď. Rovněž přivítáme tipy na další
články, abychom psali o tom, co vás opravdu zajímá.