Hlavní navigace

Naučte se fotografovat digitálně

1. 2. 2007

Sdílet

Autor předkládané publikace je pro důsledné a věrné čtenáře fotografické literatury z dílny tohoto nakladatele j...


Autor předkládané publikace je pro důsledné a věrné čtenáře fotografické literatury z dílny tohoto nakladatele již starým známým. Peterson se po několika knihách, výrazně orientovaných na tvůrčí "fotografické vidění", v této přeložené novince alespoň názvem hlásí k aktuálnímu fenoménu digitální fotografie. A dobrá zpráva pro všechny věrné čtenáře: tak zlé to s tím technokratismem rozhodně není!
Popravdě řečeno, je třeba především varovat zájemce o ryze technické aspekty digitální fotografie, neboť pouze tímto vyhraněným směrem se kniha neubírá. Bez nadsázky lze říci, že by její název ani nemusel obsahovat slůvko "digitálně". Autor nás totiž v první řadě chce naučit lépe fotografovat, technologické pozadí v podobě aktuální digitální fotografie tu více, tu méně akcentuje, naznačuje, lehce přimíchává k ostatním tématům.
Na druhou stranu některé kapitoly, přestože jsou v menšině, svou jednoznačnou orientaci nezapřou. V části Digitální temná komora jsou pojednány důležité postupy zpracování pomocí grafických editorů, naznačeny některé běžně využívané koncepce a především zdůrazněny možnosti, jež pro digitální fotografii znamenají při porovnání s "klasikou" výhodu. A na vysloveně technické aspekty došlo, a to hned v úvodu. Přesto jsou zpracovány místy specificky, Petersonovsky prostě tak, že jejich vysvětlení těžko zapomenete.
Přes všechnu digitalizaci je nosnou látkou knihy snaha naznačit tvůrčí možnosti a předvést zajímavé přístupy. V této oblasti jde samozřejmě digitální podstata snímání často stranou, i když ji autor tu a tam důsledně připomene a zdůrazní přesně ve chvíli, kdy má smysl. Dostane se vám tak dobrých ukázek, jak pracovat s clonou a jejím vlivem, jak využívat modelace světlem a třeba též cenných rad pro lepší komponování snímků. Bezkonkurenčně nejpřínosnější částí je opět Petersonova kolekce ukázkových fotografií. Výborně podporují pojednávaná témata a jednoznačně ukazují, že materiál nebyl připravován ve spěchu, ale s profesionální pečlivostí a důsledností. I takto se pozná dobrý pedagogický přístup. Kromě toho je to radost pohledět.Autor: Bryan Peterson
Nakladatelství:
Zoner Press,
Brno, 2006
Počet stran:
160 na křídě
Cena: 280 Kč

Naučte se fotografovat dobře makro a detail

Problematika objevování na první pohled skryté krásy malých objektů hledáčkem fotoaparátu se stala natolik atraktivní, že se brněnský nakladatel rozhodl mu věnovat hned dvě publikace. Zde vám předkládáme první z nich, jež představuje jakýsi zevrubný úvod do této "disciplíny" a naznačuje škálu možností a přístupů.
Při troše zjednodušení by se látka dala označit i jako základní učebnice makrofotografie. Přinejmenším rozvržení výkladu tomu v zásadě odpovídá: v první části knihy se autor zaměřil na potřebnou techniku a demonstruje využití různých prostředků k dosažení precizního technického zpracování. Vedle ukázek speciálních objektivů a jejich doplnění (mezikroužky, blesky, stativy) jsou též probrány důležité parametry a charakteristiky jako zvětšení či hloubka ostrosti.
I druhá část, zaměřená na praktická řešení různých námětů, si drží učebnicový charakter. Vedle vysvětlení základních kompozičních zásad a ukázek řešení technických obtíží (vítr, světelné situace) se tvůrce postupně zaměřuje na jednotlivé typické náměty a předvádí možná řešení. Seznámíme se tak s makrofotografií jakoby "zakázkového" charakteru v podobě snímků ze světa hub, hmyzu či rostlin, ale také je naše fantazie alespoň náznakem vyprovokována abstraktními obrazci směrem k hledání neotřelých námětů. Další kapitoly jsou pro změnu opět systematického, učebnicového charakteru: fotografujeme ve vodním prostředí, ale také třeba v "prachobyčejné" zahradě.
Poslední část knihy je zpracována na pomezí dobrého didaktického postupu a snahy o hledání zajímavých námětů. Její rozčlenění v souladu s ročními obdobími poskytuje jak názorné ukázky různorodých barevných řešení, tak zároveň poukazuje na nekončící a neomezené možnosti makrofotografie. I vás může autor přesvědčit, že špatné podmínky na fotografování jsou často dány jen slabou fantazií. Jak bývá v této edici zvykem, kniha je plná špičkových snímků a materiál, podporující výklad, je na vynikající úrovni. Fotografie jsou doplněny důležitými technickými detaily i vysvětlujícím komentářem autora. Vše dohromady znamená výbornou motivaci.Autor: Robert Thompson
Nakladatelství:
Zoner Press,
Brno, 2006
Počet stran: 159 na křídě
Cena: 331 Kč

Fotografujeme makra

Digitální fotografie je natolik oblíbené téma, že módní vlny uvnitř této oblasti dorazily i do světa knižní produkce. Jednou z populárních specialit je fotografování snímků typu makro, kterým je věnováno hned několik zajímavých publikací. V této knize se autor zaměřil především na technické řešení digitálně snímané makrofotografie. Možná poněkud přesnější název knihy by byl "Průvodce digitální černou komorou". Ačkoliv tvůrce určitě nevynechává problémy samotné volby námětu či pojednání motivu, naprosto převažujícím výkladem je digitální zpracování nasnímaného materiálu a využití možností grafických editorů. Kniha postupně představuje řadu aspektů digitální zpracovatelské cesty, místy do značných podrobností. Autor považuje grafický editor za plnohodnotný tvůrčí nástroj a naznačuje tak, bez zbytečného tradicionalismu, detaily řady zajímavých postupů.
Jedním z význačných kladů je názornost jednotlivých ukázek, k čemuž výrazně napomáhá i zajímavě provedená sazba jednotlivých dvoustran. Většinou velmi zajímavé kompozice a někdy též inspirativní koláže jsou volně propleteny s výřezy s ukázkami nastavení ovládacích prvků grafického editoru. Výchozí materiál, pořízený fotografem a připraven ke zpracování, se prolíná s různými variantami po ukázkových úpravách a plynule přechází k cílové podobě, která je často stejně působivá, jako překvapivá.
Ačkoliv je kniha především ukázkou konkrétních postupů, autor rozhodně naznačuje i tvůrčí možnosti a některé oblíbené náměty. Ukázkový materiál je velmi zajímavý mimo jiné proto, že často demonstruje netradiční pohledy na jinak běžné a známé věci. Makrofotografii se zde tak dostává pravého naplnění jako metodě nalézání působivých obrazů ve světě naprosto obyčejných předmětů a scén. Ačkoliv je tedy výklad spíše technický, zůstává zde dostatek prostoru pro tvůrčí inspiraci.
Ať jste fanoušky programu Photoshop nebo elévy v oblasti makrofotografie, může vám kniha přinést mnohé: podrobné ukázky zpracovatelských kouzel i zásobárnu velmi inspirujícího materiálu.Autor: John Clements
Nakladatelství: Computer Press,
Brno, 2006
Počet stran: 144 na křídě
Cena: 349 Kč