Hlavní navigace

Naučte e-mail zpívat

1. 3. 1999

Sdílet

Nové triky pro starý browser Když kliknete na tlačítko Hledat v Internet Exploreru, prohlížeč vám zpříst...


Nové triky pro starý browserKdyž kliknete na tlačítko Hledat v Internet Exploreru, prohlížeč
vám zpřístupní speciální nabídku prohledávání přímo na liště
Exploreru, která se zobrazí nalevo jakožto frame. Čím je použití
této lišty výhodnější, než práce s vlastním vyhledávačem?
Nejenže máte na výběr z nejznámějších vyhledávačů, ale všechny
výsledky hledání se zobrazí do tohoto levého okna, takže není
třeba, abyste neustále klikali na tlačítko Zpět. Prohledávací
rámeček lze zapínat a vypínat prostým klepnutím na tlačítko
Hledej, případně na odkaz v levém, právě tom vyhledávacím, framu
úplně nahoře.
Pokud používáte Internet Explorer 4, můžete si prohlížeč
nakonfigurovat tak, že bude spolupracovat prakticky s každým
vyhledávačem na Webu. Stačí jen odeslat své požadavky na
home.microsoft.com/search/lobby/searchsetup.htm. IE 5 celou věc
ještě zjednodušuje tím, že dokáže zkombinovat několik
vyhledávačů do jediného prohledávacího nástroje s jedním
ovládacím prvkem. Při práci s IE 5 je klávesou pro účinné
prohledávání tlačítko Vpřed, umístěné na prohledávací liště,
které vám umožní probírat se seznamem výsledků hledání všech
dostupných vyhledávacích strojů.
Jiným způsobem, jak najít to, co chcete, je zapsat klíčové slovo
do adresové lišty IE. Internet Explorer považuje jakákoli dvě
nebo více slov oddělených mezerami za žádost o hledání a
nasměruje tato slova do zvláštní sekce Yahoo!, určené pro
vyhledávání pomocí IE. Jestliže výraz, který hledáte, je pouze
jediné slovo, napište před ně otazník a oddělte otazník od slova
mezerou; rovněž je možno použít výrazu find nebo go, a oddělit
tento výraz od vlastního klíčového slova mezerou.
Tlačítko Hledej v Navigatoru vás navede do prohledávací stránky
Netscapu, kde potom můžete provádět hledání s využitím
vyhledávače firmy Netscape, nebo pomocí nástrojů AltaVista,
Excite, Infoseek, LookSmart nebo Lycos. Ale na rozdíl od IE 5,
nepředá Navigator váš požadavek všem těmto vyhledávacím enginům
najednou. Navigator 4.06 nebo pozdější nabízejí Smart Browsing,
kteréžto zařízení činí prohledávání Webu rovněž velmi pohodlným.
Když napíšete klíčové slovo (například rybářské mušky) do
adresové lišty v Navigatoru, navede vás prohlížeč na stránku
Nestcapu a odpoví vám několika relevantními URL. Jakékoli
jednotlivé klíčové slovo je třeba předznamenat otazníkem, jinak
se Navigator bude pokoušet přidat k němu "www" nebo "com".
Rovněž můžete stylem drag-and-drop přetáhnout frázi z jiné
aplikace (například z textového procesoru) do okna prohlížeče a
Navigator skočí na stránku se stejným jménem domény, nebo bude
hledat tuto frázi na Webu.
Stále ještě nemůžete najít to, co hledáte? Klikněte na tlačítko
What's related (vpravo od adresové lišty), a tak získáte odpověď
ve formě všech URL, která se nějak vztahují k právě otevřené
stránce v prohlížeči. Pokud se vám tato vlastnost líbí, ale váš
prohlížeč (IE nebo starší verze Navigatoru) tento trik
nepodporují, stáhněte si ze stránek PC World Online, sekce
FileWorld ( www.pcworld.com ) přídavný program Alexa. Ten přidá na
spodní stranu vašeho prohlížeče malé okénko, kde se zobrazí
linky, které se vztahují k otevřené stránce.

Nastavte si osobní filtr proti dotěrným dopisovatelům

Nabízíme vám tímto výtečný způsob, jak odfiltrovat záplavu
nevyžádané pošty. Metoda se zakládá na návrhu, který redakci
poskytl prostřednictvím Internetu Anthony Ferrer. Vzhledem k
tomu, že většina dotěrných dopisovatelů posílá své zprávy
prostřednictvím seznamů adres, je zapotřebí, abyste nastavili
vašeho poštovního klienta tak, aby odmítl jakoukoli zprávu,
která není adresována přímo vám osobně. V programu Messenger 4.x
stiskněte CTRL + SHIFT + 1, abyste se dostali do Message Centra,
a potom zvolte Edit/Message Filters. Dejte filtru jméno, a potom
kliknete na šipku dolů, jež je hned vedle všech políček na další
řádce (viz obrázek 1). Potom můžete vytvořit výraz, který
obsahuje "the TO of the message doesn't contain
address@server.com " (položka KOMU neobsahuje
vaše_adresa@server.com ).
V programu Eudora (verze 3 nebo pozdější) zvolte Tools/Filters a
klikněte na políčko u Incoming. Pod názvem Header zvolte To
(česky Komu). Potom na další řádce zvolte Doesn't Contain
(neobsahuje) a napište vaši e-mailovou adresu. Pod hlavičkou
Action zvolte Transfer. Klikněte na políčko napravo u tohoto
pole, a zvolte si schránku, kam chcete podezřelou nevyžádanou
poštu uskladňovat do té doby, než si ji prohlédnete nebo
vymažete.
Outlook Express nenabízí možnost podobný filtr vytvořit.

Anatomie e-mailové hlavičky

Ať už ji vidíte či nikoli, každá e-mailová zpráva, kterou
dostanete, přichází s jakousi stopou, jíž se říká e-mail header
(e-mailová hlavička). Někteří administrátoři pošty (jako
například váš internetový provider nebo správce internetových
služeb) mohou tuto hlavičku upravit nebo odstranit předtím, než
zprávu vůbec dostanete, ale můžete ji vidět, pokud někdo
přesměroval nějakou zprávu přímo na vás. E-mailová hlavička
vypovídá o tom, odkud zpráva pochází a jakými stroji prošla na
cestě k vám (od serveru odesílatele až po váš vlastní server).
Tato informace je obvykle buď odstraněna, nebo ji alespoň nikdo
nijak nestuduje, ale měli byste se o ni zajímat, když se
pokoušíte určit zdroj neúnavných dotěrných spamů.
Chcete-li zviditelnit hlavičky v Navigatoru, zvolte
View/Headers/All. V programu Outlook Express otevřete zprávu,
zvolte File/Properties a klikněte na záložku Details. V programu
Eudora jednoduše stiskněte tlačítko Blah Blah, které je nahoře
nad zprávou.
Přečíst hlavičku zprávy je do jisté míry trochu umění, protože
vychytralí dotěrní dopisovatelé jsou obvykle také dosti šikovní
a zfalšují některé prvky v ní obsažené, aby zamaskovali svou
totožnost. Na přiloženém obrázku je uveden příklad hlavičky
e-mailové zprávy, která údajně pochází z adresy
snodgrass@ditznet.com .

Naučte váš e-mail zpívat

Následuje několik rad jak zařídit, aby váš e-mail program zahrál
písničku, předvedl virbl bubnu nebo zahrál tklivou flétnovou
pasáž, kdykoli dostanete nějakou důležitou zprávu.

AOL

Už vás unavily ty břeskné melodie, které AOL hraje kdykoli vám
dojde nová pošta, nebo když skončí downloadování souboru? Kenny
S. Lee z Diamantového baru v Kalifornii nám napsal, že uživatelé
AOL mohou hudbu změnit výměnou kteréhokoli ze šesti zvukových
souborů v hlavním adresáři AOL - jde o soubory drop.wav,
welcome.wav, filedone.wav, goodbye.wav, gotmail.wav a im.wav -
nějakými jinými soubory formátu *.wav. Zkopírujte si do hlavního
adresáře wav soubory, jež se vám líbí, a přejmenujte je na jméno
toho souboru, jehož hudbu hodláte nahradit. Nebo všechny soubory
jednoduše vymažte, a AOL zmlkne.

Eudora

Aby Eudora zahrála nějakou melodii vždy, když dojde pošta od
specifického odesílatele, je zapotřebí vytvořit k tomuto účelu
speciální filtr. Zvolte Tools/Filters a zaškrtněte políčko
Incoming. Pod řádkou Header: zvolte From:. Potom pod Contains
zvolte e-mailovou adresu specifického odesílatele. Pod Action
zvolte Play Sound.
Chcete-li nakonfigurovat Eudora Pro nebo Lite tak, aby hrály
vaši oblíbenou melodii, když dorazí jakákoli pošta, zvolte
Options z nabídky Tools. Pod nápisem Category skrolujte a
najděte ikonu Getting Attention a poklepte na ni. Umístěte
zaškrtnutí u Play Sound, klikněte na prázdnou lištu pod ním. V
nabídce Select a Sound File (zvolit zvukový soubor), která se
objeví, vyhledejte svou oblíbenou melodii ve formátu wav. Zvolte
soubor, klikněte na Open; a pak na OK.

Outlook Express

Přes kontrolní panel Windows (Start/Nastavení/Ovládací panely)
otevřete ikonu Zvuky. Na následné záložce Zvuky pod názvem
Události skrolujte k položce Oznámení o nové poště. Vyhledejte
si svůj oblíbený wav soubor, vyberte ho a klikněte na Použít.
Při nejbližší příležitosti pak přímo z programu Outlook Express
zvolte Tools/Options. Pod záložkou General zaškrtněte Play sound
when new messages arrive (hrát při příchodu nové pošty) a
klikněte na OK.

Netscape Messenger

Abyste nastavili Messenger tak, aby hrál vaši oblíbenou melodii,
když dorazí jakákoli pošta, zvolte Start/Programy/Netscape
Communicator/Utilities/Netscape Mail Notification. Zobrazí se
vám ikona pošty na systémovém panelu. Klikněte na ni pravým
tlačítkem myši a zvolte Options. Dále zvolte Play This Sound
File (hrej tento zvukový soubor), potom klikněte na Browse.
Najděte si požadovaný wav soubor a klikněte na Open. Rovněž je
nutné nakonfigurovat Messenger tak, aby byl schopen reprodukovat
zvuky. Z nabídky Edit zvolte Preferences. Nasměrujte se na
Mail&Groups, zaškrtněte Enable sound alert when messages arrive
(povolit zvuk při příchodu zprávy); potom klikněte na OK.

Přepište svou historii

Chcete z počítače vyčistit všechny důkazy toho, že jste v
průběhu polední přestávky hrál Duka Nukema s nějakými výrostky z
Istanbulu? Použijte k tomu program HistoryKill od firmy SwanSoft
za 15 dolarů, který umí vymazat všechny uložené URL ve vašem
prohlížeči, včetně těch, které jsou ve složce History. Tento
sharewareový program je možno nakonfigurovat tak, že vymaže URL
buď na specifický povel, nebo při novém natažení systému. Rovněž
odstraňuje cache soubory, cookies a seznam Recent Documents.
Pracuje jak s IE, tak i s Navigatorem. Program lze získat na
vyžádání www.swansoft.com nebo na www.fileworld.com/magazine .
-konec. vlož. článku-


Popisky k obrázkům:

02hint_f.qxd: Nastavte Netscape Messenger tak, aby vymazal nebo
přesunul všechny příchozí zprávy, které nejsou určeny vám osobně.

02hintch.ai:
1. Tato řádka identifikuje údajného autora zprávy, avšak je
nutno vzít v úvahu, že zfalšovat údaj "From - Odesílatel" dokáže
takřka každý a ve všech internetovských programech pro
elektronickou poštu.
2. Tato sekce zaznamenává cestu zprávy sítí počítačů od Bobova
providera, jenž se jmenuje FrogHoleNet.Com. Poštovní server
pojmenovaný "Big" (Velký) přijal zprávu a odeslal ji na poštovní
server pojmenovaný "Little" (Malý). Potom "Little" odeslal
zprávu do Bobovy poštovní schránky. V čase 3.46 ráno
greenwichského času (což je 7 hodin 46 minut odpoledne
standardního pacifického času předešlého dne) FrogHoleNet.Com
zprávu přijal. ESMTP ID znamená identifikační číslo zprávy,
přidělené na serveru, ze kterého zpráva pochází.
3. Přesnosti a spolehlivosti údaje Return Path (zpáteční cesta)
nelze důvěřovat. Tuto informaci je velmi snadné zfalšovat a
dotěrové to velmi dobře vědí.
4. Další objížďka: Poštovní server "Big" na FrogHoleNet.Com
nedostal zprávu z počítače DitzNet, ale z počítače pojmenovaného
Bigdope, který je na ISP, nazvaném Gomer.Net. Kdybychom se u
správce pošty na DitzNet ( postmaster@ditznet.com ) rozčileně
ohradili proti zaslání této zprávy, tak jak by napovídal selský
rozum, naše stížnost by došla k ISP, který pravděpodobně nemá s
odesilatelem dotěrné pošty ani se zprávou samotnou nic
společného. Je nutné se především soustředit na čísla, která
následují za adresou počítače (v našem konkrétním případě
000.67.176.22). Tato čísla představují DNS (domain name server)
adresu počítače, kterou počítač identifikuje pro potřeby
Internetu. Pošlete tuto informaci vašemu providerovi a požádejte
ho, aby zablokoval všechny budoucí zprávy pocházející z tohoto
serveru a adresované na vás.
5. Server původce zprávy přiřadil toto identifikační číslo k
e-mailové zprávě. To je poslední a důležitá stopa, vedoucí k
místu původu zprávy. Původci dotěrných zpráv mohou sice
zfalšovat údaje v polích From (Od), Return-Path (Zpáteční cesta)
a Reply-To (Odepsat komu), avšak nemohou změnit identifikační
číslo zprávy. Společně s údajem v poli Received (Přijato),
dokazují údaje na této řádce spolehlivě, že zpráva byla
vytvořena na Gomer.Net.
6. Tento nepříjemný dotěra nastavil svou elektronickou poštu
tak, aby jakékoli rozzlobené odpovědi nedobrovolných adresátů
byly přesměrovány na nějakého nic netušícího chudáka na MCI.Net.
To je jeden z důvodů, kvůli němuž není dobré, abyste okamžitě
poté, co jste obdrželi nějakou nevyžádanou a dotěrnou poštu,
ťukali na Reply (Odepiš) s tím, že jim řeknete pěkně od plic, co
si myslíte.
7. Anonymní, nespecifické políčko To (Komu) je nejlepší
pozvánkou pro dotěry. Vám však takové uspořádání nedává
absolutně nic.