Hlavní navigace

Nástroje pro špiony - Steganografie

1. 9. 2002

Sdílet

Kdo si chce na CD disk vypálit svá důvěrná data, tomu není ochrana protikopírování většinou nic platná. S pomocí speciálních utilit si svá data vypálíte na CD disk a ochráníte pr...
Kdo si chce na CD disk vypálit svá důvěrná data, tomu není ochrana proti
kopírování většinou nic platná. S pomocí speciálních utilit si svá data
vypálíte na CD disk a ochráníte proti zneužití na té nejvyšší možné úrovni.

Vypalování vysoce důvěrných dat na CD disky nepředstavuje pro vás žádné velké
riziko zneužití, pokud tato data nejprve zašifrujete a na CD disku ukryjete
tak, aby nikdo cizí ani netušil, že na disku nějaká tajná data jsou, natož aby
je viděl. Takovým zaklínadlem pro to, jak výše zmíněnou záležitost provést, je
právě slovíčko steganografie.


1. Na jakém principu steganografie pracuje

Při použití steganografie se jedná o to, že naše tajná data ukryjeme do
nenápadně se tvářícího souboru, jímž nejčastěji bývá soubor obrázku či zvuku.
Tento nosný soubor se přitom změní jen nepatrně, většinou tak, že to ani pouhým
okem, ani uchem nepoznáme. Navíc při použití velmi kvalitních utilit zůstane
zpravidla nezměněna i velikost nosného souboru.

Velmi spolehlivým nástrojem pro použití steganografie se jeví program Steganos
Security Suite 4, jenž je určen pro Windows 95/98/ME, NT4, 2000 a XP. naleznete
testovací verzi 4.11, která je funkční po 30 dní a kterou představuje soubor
SSS4EN.EXE o velikosti 7,76 MB. Pro stažení tohoto nástroje také můžete využít
internetovou adresu http://www.steganos.cz. Plná verze stojí okolo 1 650 Kč.

Tento sharewarový program vypátrá v nosném souboru méně důležité bity, jež
ostatně slouží pouze k optimalizaci zvuku, případně obrazu, a na jejich místo
vloží data, která chcete skrýt. Předtím je ovšem ještě zašifruje. Nakonec se
takto modifikovaný nosný soubor obsahující zašifrovaná data vypálí obvyklým
způsobem na CD disk (viz bod č. 4).


2. Steganos Security Suite 4: Naprosto intuitivní ovládání

Program Steganos Security Suite 4 nainstalujete velmi jednoduše poklepáním na
soubor SSS4EN.EXE. Hlavní okno programu spustíte klepnutím na ikonu Steganos
Security Suite 4 Center v nabídce Start. Na pracovní ploše se vám objeví
všechny možnosti zabezpečení dat, které program nabízí od šifrování až po
ukládání citlivých dat na pevný disk do jakési obdoby trezoru, do něhož se
dostanete pouze po zadání hesla a se kterým posléze pracujete např. v programu
Průzkumník jako s další diskovou jednotkou (viz bod č. 6). Nás v tomto článku
bude zajímat právě problematika zašifrování souborů a jejich ukrytí do souborů
jiných, což nám program nabízí pod položkou Steganos File Manager (místo
klepnutí na tento odkaz také stačí stisknout klávesu ).


3. Příprava dat na vypalování

Nejprve ze všeho si v okně manažera souborů (Steganos File Manager) vytvořte
stiskem tlačítka New nový projekt. Stiskem tlačítek Add files či Add folder si
vyberte všechna důvěrná data, jež budete chtít na CD disk vypálit. Nyní
klepněte na tlačítko Close and secure. Otevře se vám dialogové okno, v němž si
můžete zvolit, zda chcete data pouze zašifrovat, nebo navíc ještě ukrýt.
Všimněte si, že pokud zvolíte možnost první, provádějící pouze zašifrování dat,
vznikne soubor s příponou SEF (Steganos Encrypted File), který už jen svou
nezvyklou příponou trochu zkušenější slídily zrádně upozorňuje, že zde máte
ukryto něco tajného a tudíž i pro ně možná zajímavého.

Pokud si budete chtít svá důvěrná data prohlížet i na počítači, na němž není
program Steganos Security Suite 4 nainstalovaný, pak můžete svá data pouze
zašifrovat, ale nikoliv skrýt. V tomto případě zatrhněte navíc ještě volbu
Create self-decrypting file. Tak se vytvoří spustitelný soubor s příponou EXE,
pro jehož dešifrování vám bude stačit pouze znalost vhodného hesla.

Abyste se dostali k dalšímu kroku, klepněte na tlačítko Next. Jestliže jste v
předchozím kroku zvolili možnost zašifrování a skrytí souboru, vyzve vás
program k zadání nosného souboru. Vhodné jsou soubory s příponou WAV a BMP,
ovšem další podmínkou je to, aby byly dostatečně velké. V opačném případě se
objeví chybové hlášení. Z tohoto důvodu se doporučuje zvolit možnost, aby si
program sám ten nejvhodnější soubor vyhledal. K tomu účelu slouží volba ... to
search for appropriate carrier files automatically. Po stisku tlačítka Next
budete dvakrát vyzváni k zadání hesla a po stisku tlačítka OK se spustí celý
proces šifrování a skrývání dat do nosného souboru.


4. Přenos vašich tajností na CD disk

V tomto okamžiku máte svá vysoce důvěrná data zašifrována a ukryta v nějakém
nosném souboru. Nyní použijte pro přenesení nosného souboru na CD disk svůj
oblíbený program pro vypalování a hotovo! Prověřte, zda všechno proběhlo
správně a podle vašich představ (viz bod č. 5). Nejlépe bude, když nakonec
všechna vaše nyní již zazálohovaná důvěrná data z pevného disku odstraníte a to
tak, aby po nich nezůstalo ani stopy. K tomu účelu můžete použít aplikaci
Steganos Shredder, jež je rovněž součástí programu Steganos Security Suite 4
(viz bod č. 6).


5. Čtení vašich tajných dat skrytých na CD disku

Ten, kdo chce skrytá důvěrná data vypálená na CD disku přečíst, potřebuje pouze
znát heslo a musí mít k dispozici program Steganos Security Suite 4. A jak při
tom postupovat? Spusťte si program Steganos File Manager (viz bod č. 2).
Klepněte na tlačítko Open a vyberte nosný soubor obsahující zašifrovaná data.
Program Steganos si v tomto okamžiku vyžádá heslo. Po jeho zadání a po
potvrzení stiskem tlačítka OK uvidíte v programu Steganos File Manager všechna
v projektu obsažená data. Ta můžete poklepáním okamžitě prohlížet. V případě,
že se jedná o EXE soubor, v němž jsou data zašifrována, pak stačí tento soubor
poklepáním spustit, zadat heslo a složku, do níž se mají dešifrované soubory
uložit.


6. Další funkce pro bezpečné ukládání dat

O programu Steganos Security Suite se dá bez rozpaků říci, že je to opravdový
frajer. Vedle šifrování a ukrývání citlivých dat má totiž k dispozici ještě
dalších šest velmi výkonných nástrojů pro jejich další zabezpečení. Jen tak
namátkou:

Steganos Shredder se vám postará o to, aby vámi smazaná data opravdu
stoprocentně zmizela z vašeho počítače a aby se nedala žádným způsobem zpět
obnovit. Tuto utilitu byste měli použít vždy, když si svoje důvěrná data
umístíte na CD disk.

S pomocí nástroje Steganos Safe si můžete svoje důvěrná data vyskytující se na
pevném disku zašifrovat. Po zadání hesla se vám trezor (zvaný Safe sejf)
obsahující data otevře a např. v programu Průzkumník se zpřístupní jako další
disková jednotka.

Nesmí se nikdo dozvědět, jaké že to internetové stránky jste navštívili?
Utilita Internet Trace Destructor zcela spolehlivě odstraní všechny informace,
které se během vašeho surfování na internetu v počítači objevily. A pokud
budete důvěrná data posílat pomocí elektronické pošty, pak byste je měli
bezpodmínečně šifrovat pomocí nástroje E-mail encryption.


7. Cenově výhodné alternativy

Nejsou již pro vás další zabezpečovací funkce zajímavé? Pak zkuste utilitu
Masker, jež je určena pro systémy Windows 95/98/ME, NT4, 2000 a XP. Cenově je
přijatelnější a její desetidenní testovací verzi vám nabízíme , případně si ji
můžete stáhnout na internetové adrese http://www.softpuls.com/masker
(MSKSETUP.EXE, 1,83 MB).

Plná verze stojí asi 25 USD. Nicméně námi zmiňovaná sharewarová verze jako
nosné soubory akceptuje nejen soubory obrázků a zvuku, nýbrž můžete použít
soubory videa, DLL soubory, a dokonce i soubory programů ve formátu EXE.