Hlavní navigace

Nástroje pro profíky

1. 7. 2005

Sdílet

Přestože pro každodenní rutinní zpracování snímků používá zřejmě většina z násněkterý z víceúčelových nástrojů (o nichž píšeme na jiném místě tohoto Speciálu), jsou c...
Přestože pro každodenní rutinní zpracování snímků používá zřejmě většina z nás
některý z víceúčelových nástrojů (o nichž píšeme na jiném místě tohoto
Speciálu), jsou chvíle, kdy hromadné zpracování dávkovou konverzí nemůže
stačit. Pokud se chystáte zpracovat opravdu reprezentativní snímek a plánujete
tiskový výstup, navíc třeba na větší formát, jdou jistě kompromisy stranou.
Protože toto jistě platí i o softwaru, v následujících odstavcích najdete
zmínku o několika aplikacích, jež nabízejí skvělé možnosti.

Capture One 3.7
http://www.phaseone.com
Jak jsme si na jiném místě tohoto Speciálu již řekli, pokud žádáte po svém
fotoaparátu maximální výkon, očekáváte špičkový výstup a nehodláte ztratit
kontrolu nad žádnou fází zpracování, je možné s úspěchem využít surový formát
RAW. Možnosti jeho následného zpracování zásadně ovlivňuje kvalita softwaru,
kterým budete úpravy provádět, a mezi absolutní špičku v této oblasti rozhodně
patří aplikace výše uvedeného jména z dílny společnosti Phase One.
Capture One je řešení velmi všestranné a navíc dosti univerzální ve vztahu k
použitému aparátu: podporovány jsou především přístroje (a formáty RAW) od
Canonu, ale i od Nikonu, Olympusu, Pentaxu či Konica Minolty. Samotnou
instalaci můžete provést jak ve Windows, tak v MacOS. Výrobce nabízí ve dvou
cenově odlišných relacích variantu PRO a LE (Light Edition), prvně uvedená pak
hýří dodatečnými funkcemi pro odstraňování šumu, nekompromisní práci s
barevnými profily či pokročilé algoritmy doostřování.
Prvotním úkolem programu je samozřejmě zpracování RAWu a výstup v jiném
použitelném formátu, což jsou v tomto případě buď JPEG v různých kvalitách nebo
TIFF, kde je samozřejmostí 16bitová hloubka na každý kanál. Další možnosti jsou
skvělou ukázkou a odůvodněním, proč používat RAW: naleznete zde pokročilé
nastavení vyvážení bílé barvy, histogram i nástroj Křivky pro řešení problémů s
kontrastem a expozicí, dále máte k dispozici postupy pro doostření s velmi
podrobným náhledem účinku a také třeba převod do černobílé škály (přesněji
odstínů šedi).
Program poskytuje řadu možností pro usnadnění práce. Jednotlivé snímky lze
předem připravit a zařadit do fronty pro zpracování, takže nás neomezuje
zdlouhavost vlastních převodů, výborná je rovněž práce s okamžitým náhledem
obrázku, neboť stále vidíme vliv doostření, vyvážení bílé či zvolených
barevných profilů. Samozřejmě nechybí "drobnosti" jako indikace překročení
škály jasů (přepaly), pořizování výřezů či přímé převzorkování na potřebnou
cílovou velikost. Cítíte-li se silní v kramflecích, můžete se též pustit do
zásahu v podobě modifikace barevného profilu.
Protože je Capture One navržen pro vrcholné nasazení, narazíte zde pochopitelně
na možnost ukládat či znovu načítat zvolená nastavení, snímky lze členit do
rozličných skupin a přiřazovat jim různé dříve osvědčené parametry převodu.
Dobrou maličkostí je převod jednoho zdrojového souboru paralelně do až tří
variant v různých formátech (tedy třeba velký TIFF a malý náhledový JPEG).
Co však uživatelé tohoto programu poprávu opěvují, je kvalita použitých
algoritmů. Výsledkem převodu jsou při dobrém nastavení a trošce zkušeností
velmi přirozeně působící fotografie, jež při spojení s osvědčeným postupem
reprodukce na papír splní nejvyšší nároky na kvalitu.

nik Color Efex Pro 2.0
http://www.multimedia.com/colorefexpro/en/entry.php
Jestliže v předchozím případě byla řeč o samostatné aplikaci, nyní jsme si
vzali na mušku software, jenž ke svému provozu potřebuje Adobe Photoshop. Firma
nik multimedia (píše se malými písmeny) je výrobcem zásuvných modulů
(plug-inů). Vedle nástrojů Sharpener pro doostření, penPalette s výmluvným
názvem a Dfine pro odstranění šumu jsme si pro bližší seznámení vybrali
rozsáhlou knihovnu filtrů, jež se vyznačují především vysokou užitnou hodnotou
a dobrou použitelností.
Logika používání nainstalované sady efektů je poměrně přímočará a pochopitelná:
k dispozici je nová paletka s výběrem široké škály filtrů, prvním krokem po
otevření souboru je výběr požadovaného efektu. Následuje specializovaný dialog
s různým množstvím parametrů podle zvolené varianty a po "odsouhlasení" se pak
vracíte do obrázku samotného, kde aplikujete specifikovaný filtr pomocí krytí
štětcem či nalitím "kbelíku s barvou", třeba na celý snímek. Plug-in přidá
odpovídající vrstvu, takže se nemusíte obávat destrukce, a navíc lze samozřejmě
účinek filtru dodatečně odstranit či detailně "začistit" pomocí gumy. V zásadě
nic překvapivého. Snad jen jedna cenná drobnůstka: při použití většiny filtrů
je k dispozici nastavení, jež od jeho účinku selektivně ochrání buď oblast
světel, nebo stínů, a to se rozhodně bude hodit.
Pojďme se blíže podívat na samotnou zásobu efektů. Výrobce je do ovládací
paletky seřadil podle abecedy, my zkusíme systematičtější hledisko. Z pohledu
fotografa budou mezi nejpraktičtější patřit simulace filtrů přechodových
(Graduated), a to s různými barevnými odstíny jako Coffee, Blue, Orange či
Olive, ale samozřejmě zde najdete také neutrální šedý přechod či možnost
definovat si barvu vlastní. Další skupinou jsou filtry, jež výrobce nazývá
stylizační a jejichž jména jsou často sama o sobě půvabná: Monday Morning má
celou řadu barevných variant a způsobuje jakési zjemnění (jakoby difuzním
světlem), Midnight ve svých variantách přináší iluzi večerních a nočních nálad
a třeba takový Fog (mlha) netřeba komentovat.
Na své si zde přijdou i milovníci černobílého podání (skupina BW), neboť
případným spojením několika efektů lze dosahovat pozoruhodných výsledků. Je
možné si nejen pohrát s mírou kontrastu výsledné scény, ale obzvláště zajímavá
je možnost korigovat způsob převodu barevné škály na stupně šedé, čímž lze do
značné míry simulovat nasazení klasických filtrů pro černobílou fotografii. A
když už jsme u BW podání, nesmíme opomenout efekt Old Photo BW, jenž je prostě
kouzelný, hlavně při generování autentického zrna.
Samozřejmě zde také najdete postupy spíše pro občasné použití nebo experimenty.
Určitě bychom doporučovali pohrát si s filtry typu Infrared, jež vám možná
pomohou při rozhodnutí definitivně si pořídit skutečný IR filtr, nebo naopak
tuto myšlenku opustit. Úplně běžný asi nebude ani nástroj Vignette, i když jeho
občasné trefné použití může být působivé. Na druhou stranu jemné a decentně
působící postupy typu Sunshine, Skylight či Pro Contrast mohou vaší tvorbě
hodně pomoci.
Možnosti této kolekce filtrů jsou opravdu nedozírné. Cenné informace a nádherné
ukázky použití filtrů naleznete na stránkách výrobce.

PhotoFixlens 1.4
http://www.humansoftware.com
Pokud hovoříme o zásuvných modulech (plug-inech) pro aplikaci Photoshop (a
další programy, jež tento formát podporují - Photoshop Elements, Jasc PaintShop
Pro atd.), nemůžeme vynechat alespoň jednoho zástupce z dílny společnosti Human
Software. Pro digitální fotografy toho mají připraveno vícero, a my musíme
zmínit opravdu povedenou pomůcku pro pokročilou nápravu zkreslení obrazu, jež
vznikají v důsledeku konstrukčních zpracování objektivů a jejich čoček. Zřejmě
tušíte správně, že budeme řešit problémy se sférickým zkreslením, projevujícím
se jako soudkovitost (barrel) či poduškovitost (pincushion). Tyto jevy se
objevují v různé míře prakticky u všech objektivů, obzvláště pak v extrémních
polohách ohniskové vzdálenosti u transfokátorů (jinak řečeno "zoom" objektivů),
kde fyzikální zákony a momentální technologické možnosti zkrátka nedovolují
nežádoucí důsledky zcela eliminovat.
Nástroj PhotoFixlens se instalací zařadí do běžného menu Filter a nabízí
speciální dialog, jemuž dominuje náhled celého snímku s možností okamžitého
přepínání náhledu pro srovnání stavu před a po aplikaci zvoleného nastavení.
Velmi užitečnou pomůckou je zde jednobarevná mřížka, která je promítána do
samotného náhledu a perfektně naznačuje, kterým směrem a jak silně je
orientována "narovnávací" transformace. Na základě kombinací korekcí ve
vodorovném a svislém směru nabízí filtr čtyři hlavní varianty, jež se liší
mírou posunu v příslušné ose -nic pochopitelně také nestojí v cestě uložení
nepřeberného množství dalších variant. Pro doladění efektu můžete použít
samozřejmě jak posun po vertikále i horizontále, tak rovinu úprav pootočit
kolem středu, k dispozici je také parametr pro "hrubost" filtru (lépe se
předvede než popíše) a sílu celkové deformace.
Použití tohoto efektu pro dosažení cílevědomých a důvěryhodně působících
výsledků vyžaduje trochu cviku, avšak při dostatečné míře trpělivosti to je
rozhodně možné. Pokud je vstupní míra zkreslení značná, zázraky samozřejmě
nečekejte, ale efekt toho dokáže napravit dost a dost.

PTLens 5.7.1
http://www.epaperpress.com/ptlens
Protože jsme zatím mluvili o aplikacích, jež něco stojí, je na závěr vhodné
zmínit také jeden ze zajímavých programů, za jehož použití nemusíte utrácet.
Zároveň se jedná o alternativní nástroj oproti jednomu z výše zmíněných, neboť
i PTLens řeší běžné problémy, jakými jsou sférické vady obrazu a úbytky jasu
směrem do rohů (vinětace). Tento software, jenž rovněž existuje ve formě
plug-inu pro Photoshop, vás určitě potěší nejen svou cenou. Po jednoduché
instalaci získáte v obligátním menu Filter další položku, nabízející na první
pohled jednoduchý dialog s náhledem obrázku, do něhož jsou okamžitě promítány
změny. Překvapení možná nastane ve chvíli, kdy v rolovacích seznamech objevíte
nejen typy fotoaparátů, od jejichž volby je odvozována velikost snímacího čipu,
ale také různé typy objektivů, jejichž parametry zkreslení jsou uloženy ve
specifických profilech. Nezbývá než případně upřesnit, s jakou ohniskovou
vzdáleností jste fotografovali... Mimochodem, hloubavějším z vás doporučujeme
nahlédnout do profilů v textovém formátu - nemáte chuť si vyrobit vlastní
varianty?