Hlavní navigace

Nástroje pro každý den

1. 7. 2005

Sdílet

Pro zpracování digitálních fotografií je k dispozici nesmírné množství častovelmi specializovaných programů. Některé z nich však patří do jakési zvláštní kategorie "pro každode...
Pro zpracování digitálních fotografií je k dispozici nesmírné množství často
velmi specializovaných programů. Některé z nich však patří do jakési zvláštní
kategorie "pro každodenní použití". Pracujeme s nimi rutinně, obstarávají
základní úkony a napomáhají při běžném zpracování materiálu. Jejich hlavním
přínosem je především všestrannost. Co vlastně umí a který z nich si vybrat?

Co vlastně hledáme?
Pokud se začnete digitální fotografii opravdu vážně věnovat, dříve nebo později
se zřejmě propracujete k používání několika programů z obrovské nabídky
softwarového trhu. Většinu z nich budete používat pro speciální účely, jeden či
dva však budou těmi "hlavními", neboť vám budou sloužit pro naprostou většinu
úkonů: základní třídění snímků, běžné konverze mezi souborovými formáty,
prvotní úpravy či korekce chyb a nedostatků a přípravu pro publikování tiskem
či internetem. Jakýsi přirozený vývoj vás dovede k softwarovému balíku, jenž
bývá často označován pro svou všestrannost jako "suite", "studio" či "power
pack": stručně řečeno, nabízí téměř vše potřebné na dosah ruky.
Předmětem tohoto článku je právě zevrubné srovnání aplikací tohoto typu.
Protože nabídka je obrovská, museli jsme pochopitelně již při zařazování
kandidátů do těchto odstavců použít určitá "selekční" pravidla. V první řadě
jsme vyloučili softwarové nástroje s profesionálními možnostmi pro jejich
faktickou finanční nedostupnost: prototypem našeho fotografa-uživatele není
profesionál, pro nějž je cena za jistě skvělý Adobe Photoshop jen bezvýznamnou
položkou v účetnictví. Cenová hranice se tedy bude pohybovat kolem 2 000- 000
Kč (odpovídá zhruba 100-130 USD), což je podle našeho názoru přiměřená
investice.
Druhým kritériem je všestrannost takovéhoto programu, neboť naší snahou je
pokrýt co nejširší spektrum úkonů, na něž při každodenním zpracování materiálu
přijde řada. Nehledáme tedy absolutní vítěze v kategorii tvorba náhledů, převod
do JPEGu (další možnosti doplňte podle libosti), ale nástroj, jenž valnou
většinu svých úkonů provede dostatečně kvalitně tak, aby uspokojil zájemce o
fotografii v běžném tištěném formátu o rozměru cca 10 x 15, provozovatele
webové galerie či distributora elektronických materiálů, třeba ve formátu PDF.
V neposlední řadě jsme pak jako přísné kritérium zvolili možnost práce s
většími objemy zdrojového fotografického materiálu, neboť předpokládáme, že
právě tento program bude vaším prvním nástrojem při zpracování získané
"suroviny". Jednoznačně jsme upřednostnili schopnosti přiměřeně jednoduchého a
zároveň hromadného zpracování velkého množství snímků před špičkovými
parametry, jež jsou však vázány na složitou obsluhu a nemožnost "globálního"
nasazení.
I přes takto stanovené podmínky samozřejmě nebyl výběr jednoduchý, a proto
sehrálo svou roli i měřítko netechnické: míra rozšíření a popularity
existujících produktů a známost mezi prostým, dělným digitálně-fotografickým
lidem. Pokud v našem přehledu, jenž má nutně omezený prostor, nenajdete svůj
oblíbený a jistě "nejlepší" program, neznamená to, že jej považujeme za špatný.
Jde jen o to, že o všech prostě psát nemůžeme.

Zoner PhotoStudio 7 Professional
Díky zvýšenému vývojovému úsilí a agresivní marketingové kampani se brněnský
ZONER Software propracoval mezi dodavatele špičkových softwarových nástrojů pro
práci s digitální fotografií. Zoner PhotoStudio (dále ZPS), dříve Zoner Media
Explorer, se dodává v několika verzích a naším požadavkům pro zařazení do
tohoto přehledu nejlépe vyhovovala varianta Professional.
Jednou z velkých předností tohoto programu je skutečná všestrannost, neboť
pokryje prakticky všechny základní operace od prvního otevření snímku po export
"do výroby" ve fotolabu či na webové stránky. Na vstupu je možné zpracovávat
fotografie přímo z připojených přístrojů, jež se "tváří" jako datové úložiště,
samozřejmostí je zpracování řady obrazových formátů. Uživatelé aparátů Canon
jistě ocení přímou podporu prohlížení a konverze z formátu RAW. Velmi silné je
ZPS při práci s metadaty, především s dodatečnou popisnou informací EXIF, jež
fotografie doprovází. Lze ji nejen číst, ale též upravovat, zálohovat či
archivovat spolu se snímky do databází. S těmito možnostmi těsně souvisí
podpora digitálního podpisu souborů, v němž ZPS prozatím nemá ve své kategorii
konkurenta.
V oblasti archivace a organizování snímků nepostrádá ZPS v podstatě nic
důležitého. Nejnovější verze konečně dovoluje sestavit hierarchickou strukturu
klíčových slov pro zařazení snímků do vlastních kategorií, k dispozici je
pokročilé vyhledávání a také hromadné přejmenování souborů podle jednoduchých
pravidel s použitím zástupných "proměnných". Program podporuje práci s náhledy
odpojených (off-line) archivů. Jediným výrazným prvkem, jenž v ovládání na
rozdíl od konkurence není přítomen, je řazení podle časové osy. Na druhou
stranu zde najdete i tzv. rating, tedy možnost "známkování" na základě
uživatelského posouzení, jež napomáhá pozdějšímu třídění. Stejně jako jiní
všestranní konkurenti má ZPS rezervu v možnosti třídění či prohledávání podle
jednotlivých parametrů v EXIFu.
Při zpracování jednotlivých snímků má uživatel k dispozici řadu nástrojů,
včetně histogramu (zastoupení bodů o různém jasu), retušovacího razítka,
flexibilních ořezů či vylepšování expozice. ZPS má mírný náskok díky výborným
funkcím pro odstranění sbíhavých linií či potlačení vinětace (náhlé ztmavení
předevších v rozích). Velmi výrazným pomocníkem je průvodce pro tvorbu rámečků
snímků, a to i ve formě dávkového zpracování, stejně jako vkládání textů (třeba
copyrightu). Silnou stránkou je také publikační část aplikace. Obzvláště
propracovanou možností jsou publikační šablony, jejichž výhody lze využít jak
při klasickém tisku, tak ve spojení s exportem do formátu PDF, což je ideální
cesta pro generování náhledových kolekcí pro hromadnou distribuci. Nechybí
samozřejmě velmi kvalitní automatizovaná tvorba webových galerií a jednou z
nejlepších komponent je automatizované zasílání zakázek do fotografických
laboratoří. Samozřejmostí je též vypalování CD a DVD, včetně ne zcela běžného
formátu VideoCD. V programu na druhou stranu nenajdete nástroje na skládání
panoramatických scenérií. ZPS je velmi vyrovnaným, kvalitním produktem s
vynikajícím poměrem cena/výkon. Obsahuje všechny důležité funkce, v některých
oblastech (EXIF, tiskové šablony) vyniká a pracuje poměrně spolehlivě a
stabilně.

ACDSee Power Pack 7
Nástroj tohoto jména (dále jen APP) patří bezesporu mezi nejznámější a
nejpopulárnější, a to především díky po léta budované pověsti a pozvolnému
neúprosnému přidávání nových funkcí a vymožeností. Výrobce zvolil při jeho
distribuci strategii, založenou na skládání větších či menších kolekcí z
jednotlivých úzce zaměřených programů. Varainta Power Pack je ekvivalentem
balíku zahrnujícího prohlížeč, pokročilý editor fotografií a nástroj pro
generování pokročilých tiskových sestav.
Také APP patří mezi velmi všestranně orientované softwarové vybavení a pokrývá
prakticky všechny nezbytné fáze práce s digitálními snímky. Mezi hlavní zbraň
rozhodně patří prověřený a stále poměrně rychlý prohlížeč náhledů s ergonomicky
propracovanou kontextovou nabídkou. Chloubou je jistě široká škála
podporovaných souborových formátů, snímky lze importovat skenováním či přímo z
aparátu, avšak podpora formátu RAW má dosud rezervy - lze jej použít, ovšem
konverze přináší třeba ztráty cenných informací EXIF a nenabízí podrobnější
nastavení. Jinak je podpora metdadat v podobě EXIF velmi dobrá, informace je
možné zálohovat do databáze a zpětně obnovovat. Podpora digitálních podpisů či
jejich obdoby prozatím chybí.
Možnosti katalogizace jsou u APP na velmi dobré úrovni a snímky lze jednoduše
opatřit jak klíčovými slovy, uspořádanými hierarchicky, tak třeba bodovým
hodnocením. Program zahrnuje nástroj typu časová osa pro rychlou změnu
organizace náhledů a velmi dobře je propracován dialog pro třídění souborů, kde
nás zaujala možnost definovat jako třídící parametr některou z položek EXIF:
tímto APP některé konkurenty převyšuje.
V případě potřeby úprav je k dispozici pokročilý editor s mnoha pomůckami.
Vedle složitějších výběrů, redukce červených očí, pokročilých ořezů či štětce a
razítka zde narazíme na výjimečný nástroj, jímž ostatní programy nehýří:
úpravou kontrastu přímo pomocí křivek (curves), což je skvělá možnost pro
realizaci i dosti složitých zásahů. V oblasti změn velikosti či třeba doostření
patří APP k dobře vybaveným na druhou stranu nenabízí jednoduchý prostředek pro
srovnání horizontu či odstranění sbíhavých linií.
Na druhém konci pracovního postupu, v oblasti publikování, tvůrci rovněž silně
zapracovali. Výborná je další komponenta FotoSlate pro tisk prostřednictvím
obrovské zásoby šablon, mezi jejímiž přednostmi jsme viděli především editor,
dovolující bezprostředně upravit šablonu podle vlastních představ to oproti
konkurenci nabízí vysokou flexibilitu, na druhou stranu výstupem nemůže být v
tomto případě PDF, což je škoda. Uživatel snadno sestaví webové album, i když
na výběr je velmi omezená škála šablon. Pěknou funkcí jsou i rychlé listy s
kontaktními náhledy ("indexprinty"). Nezbytností u takto kvalitního programu je
opět přímé vypalování CD či DVD se snímky. APP je bezesporu jedna z nejlepších
voleb v této softwarové oblasti. Většina funkcí je na špičkové úrovni, některé
zajišťují jedinečnost (EXIF při třídění, křivky pro kontrast). Jde o vynikající
volbu.

Adobe Photoshop Elements 3
Program věhlasné společnosti, nesoucí ve svém názvu odkaz na ještě věhlasnější
profesionální software, byl v době svého vzniku jasnou reakcí Adobe na situaci
na trhu: amatérských digitálních fotografů přibývalo a zde se otevírala mezera,
jíž bylo třeba zaplnit vhodným nástrojem, jenž bude výrazně levnější a
jednodušší než Photoshop. I Adobe Photoshop Elements (dále jen APE) již prošly
určitým vývojem a třetí verze nabízí řadu zajímavostí.
Ve srovnání s předchozími dvěma produkty je výrazně znát, že Adobe neklade tak
velký důraz na co největší všestrannost po stránce funkcionality. Na druhou
stranu některé části jsou opravdu vydařené. Pro první fázi - získání snímků -
zde nalezneme víceméně standardní výbavu v podobě importu ze skenerů,
fotoaparátů či webových zdrojů, ovšem vyzdvihnout je třeba skvělé možnosti
importu z formátu RAW prostřednictvím speciálního modulu s náhledem a
ovládacími prvky. Zde APE rozhodně získává kladné body, neboť při konverzi i
náhledu souborů RAW také plně podporuje práci s informacemi EXIF. Na druhou
stranu další práce s daty EXIF už tak slavná není: pokročilejší editace, export
a import, digitální podpis, to vše může uživateli chybět.
Materiál je organizován velmi přehledným způsobem. Jakékoliv soubory jsou hned
zařazovány do kolekcí, velmi snadné je přiřazování klíčových slov i se
složitější hierarchií (prostřednictvím tzv. tagů, tedy visaček), řazení snímků
dominuje ovládací prvek typu časová osa. Možnosti dalšího třídění či
vyhledávání již nejsou tak široké a výše zmínění konkurenti zde pro změnu
získávají náskok. Výraznějším problémem však může být, že APE nejsou
koncipovány jako souborový manažer, a proto zde nenarazíte na propracované
funkce jako hromadné přejmenování, což je citelná potíž. Samozřejmostí je
podpora zálohování a ukládání kolekcí, stejně jako import.
Naprosto zásadní výhodou APE jsou vymoženosti pro úpravu snímků, kde je citelně
znát dědictví slavného sourozence. Vedle nástrojů, kterým dokáží předchozí
nástroje jakž takž konkurovat (složitější výběry, vkládání textu do obrázku,
ořezy, štětec atd.), jsou zde pomůcky bezkonkurenční. Jednou z nich jsou Vrstvy
a obzvláště pak Vrstvy úprav, nabízející geniální mechanismus pro úpravy
snímků. Druhým zástupcem je pak kolekce různých filtrů a efektů, jež ve svém
úhrnu opět patří k nejlepším. Dále stojí za zmínku velmi snadná tvorba rámečků
a podobných efektů, stejně jako vystřihování podle různých masek. Velmi dobře
je rovněž zpracován dialog pro hromadné úpravy větší kolekce snímků.
Protože aplikace byla navržena především pro pokročilejší "zábavu", velmi
slušné jsou možnosti publikování kolekcí fotografií. Pomocí perfektních
průvodců připravíte stejně dobře webovou galerii jako CD s prezentací k
promítání, nechybí ani tvorba kalendářů či pohlednic. Velmi slušná je také
zásoba šablon pro webové galerie.
APE jsou bezesporu výborným programem, jehož tvůrci ovšem znatelně
upřednostnili některé fáze zpracování fotografií. Výborné jsou možnosti editace
a nadprůměrná je publikační část, na druhou stranu zde nenaleznete propracovaný
souborový manažer. Z hlediska ovladatelnosti jde ovšem o jednoznačného vítěze.

IrfanView 3.97
Na závěr jsme se rozhodli do našeho přehledu zařadit jeden produkt, jenž je
šířen zcela zdarma. Cílem je poukázat na srovnatelné možnosti v některých
oblastech a naopak naznačit, že jiné funkce zcela chybí a uživatel by je musel
získat instalací a zvládnutím jiného produktu. Irfan View je již po několik let
špičkovou pomůckou především k prohlížení a dávkové konverzi souborů. Princip
práce je plně založen na těsném sepětí se samotnými soubory - aplikace umí
prohlížet velkou řadu grafických formátů, včetně zdrojů RAW (s příslušným
plug-inem), avšak vůbec nepraécuje se svými kolekcemi či databázemi. Jeho
obrovskou předností je především rychlost, a to jak při běžném prohlížení, tak
při hromadném převádění, úpravě či přejmenování. Právě změna jmen souborů je
vyřešena velmi dobře a nabízí velkou variabilitu v závislosti šikovnosti
uživatele.
Protože se jedná především o konverzní nástroj, autor cílevědomě rezignoval na
pokročilou editaci jednotlivých snímků. Lze sice provádět dílčí úpravy jako
doostření, změny jasu a kontrastu či aplikovat některé efekty, avšak zcela
chybí pokročilé výběry, retušovací pomůcky, o vrstvách či jiných velmi
pokročilých mechanizmech ani nemluvě. Na druhou stranu je Irfan View mistrem
hromadných změn velikosti, převzorokování a podobných úkonů, jež probíhají
poměrně rychle.
Nijak silné nejsou publikační možnosti. Z náhledů ve složce je možné vygnerovat
dokument HTML, ovšem šablony si budete muset připravit ručně, k dispozici je
pak také základní nástroj pro tvorbu "indexprintů" či náhledových tisků, ovšem
opět s velmi omezenými možnostmi. Krátce řečeno, Irfan View je vynikající
program s velmi dobře využitými rychlými algoritmy, jenž však disponuje pouze
omezenou částí funkcí. Jeho výběr možností rozhodně nelze označit za
plnohodnotné řešení pro každodenní práci s digitální fotografií a bude nutné
(chcete-li používat software zdarma) "posílit" arzenál alespoň o jeden editační
program. Jen tak na okraj, horkým kandidátem bude bezesporu třeba GIMP.

Místo závěru
Pokud jste dospěli až sem, možná už máte slušnou představu, co lze získat za
dobře investované peníze a jak by mohl vypadat váš oblíbený program pro
každodenní práci s digitálními fotografiemi. Ačkoliv nástroje zdarma jsou často
velmi kvalitní a není jich nedostatek, pokusili jsme se ukázat, že investice do
jednoho všestranného produktu se může vyplatit, obzvláště pokud s ním v
budoucnu strávíte opravdu mnoho času. Koneckonců možnosti všech můžete předem
vyzkoušet, a proto není potřeba kupovat zajíce v pytli. Přejeme vám, aby volba
věrného přítele v podobě aplikace pro každodenní použití dopadla dobře.