Hlavní navigace

Nástroj pro velké plány

1. 9. 2004

Sdílet

Microsoft Office Project 2003 CZ jedna z nejlepších aplikací z rodiny MS OfficeStejně jako jiné aplikace, jež náleží do širší microsoftské rodiny Office, i původní Microsoft Project n...
Microsoft Office Project 2003 CZ jedna z nejlepších aplikací z rodiny MS Office
Stejně jako jiné aplikace, jež náleží do širší microsoftské rodiny Office, i
původní Microsoft Project naposledy uvedený ve verzi 2002 se dočkal jistých
inovací, přejmenování a hlubší integrace mezi své sourozence. Upřímně řečeno,
nedalo se asi očekávat, že v aplikaci, jež byla vždy sama o sobě považována za
dosti pokročilou, by tvůrci v průběhu zhruba jediného roku provedli nějaké
hluboké koncepční změny. Stále tedy máte před sebou řešení, zaměřené
jednoznačně na plánování a sledování projektů, a stále platí, že k jeho plnému
využití dojdete prostřednitvím alespoň základního seznámení s principy
projektového řízení.
V duchu verzí předchozích jsou dodávány i v nejnovějším "2003" provedení edice
na klientský počítač Project Standard 2003 a Project Professional 2003, na
straně serveru je pak k náročnějším implementacím určen Project Server 2003.
Nic se také nezměnilo na faktu, že nejnižší edici Standard nepřipojíte k
serverové části, neboť je určena k samostatnému nasazení a používání.
Kompromisem na klientské straně je pak varianta Project Web Access, umožňující
přístup prostřednictvím portálu, nechcete-li instalovat plnohodnotnou aplikaci.
Bude-li se vám zdát výhodná, nezapomeňte, že i zde je potřeba vlastnit
přístupovou licenci.
Po stránce zásadní funkcionality se v aplikaci jako takové na straně klienta
příliš mnoho neudálo. Zajímavou vlastností je vytváření rezervace zdrojů v
návrhové fázi projektu pomocí typu "navržené", což aplikace vezme na vědomí a
očekává, že budete ještě něco měnit: buď variantu zamítnete, nebo potvrdíte a
zdroj definitivně alokujete. Z hlediska tvorby předběžných odhadů jde o
příjemné zlepšení. Právě v oblasti práce se zdroji se edice Professional
dočkala dalších vylepšení, jež se týkají rozšíření možností definovat tzv.
kvalifikační předpoklady. Ve spojení se serverovou částí se vám tím pádem bude
lépe dařit sestavovat např. vhodné pracovní týmy odborníků s co nejlepšími
předpoklady pro dané úkoly.
Mezi očekávaná vylepšení patří další možnosti spolupráce s příbuznými
aplikacemi Office. Vyzkoušejte si Průvodce kopírováním obrázků do sady Office,
jenž dá vzniknout třeba aktuální prezentaci či jinému dokumentu s vloženými
projektovými daty a jako jeho nedílnou součást naleznete export projektových
dat do XML dokumentu, včetně použití předpřipravené formátovací šablony. Vemi
dobrá je také funkce Porovnání verzí projektu s dostatečně výmluvným názvem a
pokud na svém počítači používáte také Microsoft Outlook, propojení událostí
projektu s kalendářem je jistě cenné.
Nedílnou zajímavou součástí aplikace byly a zůstávají šablony, jež vám pomohou
vytvořit vlastní dokumenty. Jako síťový inženýr autor ocenil především ukázky
implementací platforem Windows 2003 Server či služby Active Directory, jež jsou
rozhodně cenným výchozím know-how jak pro realizaci uvedených projektů, tak pro
výuku práce s aplikací jako takovou. Určitě bychom neměli opomenout fakt, že
Project se dočkal grafického sjednocení a vylepšení rozhraní stejně jako
ostatní aplikace Office. Když poodstoupíme od klientských řešení Standard a
Professional, je třeba říci, že k zajímavému vývoji došlo také u edicí Server a
Web Access, např. spolupráce se zásadně inovovanými Sharepoint Services by také
stála za zmínku (ovšem v samostatném článku).
Project podle našeho názoru zůstává jednou z nejlepších aplikací, jíž v
nejširší rodině Office najdete. Učit se plánovat a řídit projekty může v mnoha
případech být synonymem pro "naučit se dobře Project". A proč ne?

MS Office Project 2003 CZ
dobré šablony

průvodci pro řadu akcí
spolupráce s Outlookem
nic podstatného
K recenzi poskytla firma: Microsoft, Vyskočilova 1461/2a, Praha 4
http://www.microsoft.cz
Cena: 17 500 Kč (bez DPH)vit čas updaty virových definic.