Hlavní navigace

Náročné technologie sestupují!

1. 2. 1999

Sdílet

Cinema 4D XL 5 To, co bylo ještě nedávno doménou špičkových grafických studií, stává se díky poklesu ce...


Cinema 4D XL 5To, co bylo ještě nedávno doménou špičkových grafických studií,
stává se díky poklesu cen a růstu výkonu stále běžnější i pro
normání uživatele. Je to i případ programu Cinema 4D XL, jemuž
je věnována tato recenze.

Ovladatelnost

Cinema 4D XL patří mezi programy s poněkud specifickým designem,
ale ovládání má logické a většina ikon dobře indikuje, co se po
aplikaci nástroje stane. Je tu všechno, co od ideálního 3D
programu očekáváte: množství primitivních objektů, booleanovské
operace, editace v 3D pohledu a průmětech. Krom toho budete
delší dobu s nadšením objevovat nové a nové funkce pro vytváření
a úpravy objektů. Jejich použití je efektivní a rychle vede k
realizaci živé grafické představy. Představit si pak můžete
cokoli -- omezení tvaru a strukrury objektů a scén tu nejsou.
Program je vhodný jak pro volný kreativní styl, tak i pro
přesnou technickou tvorbu. Vlastnosti těles a jejich celků jsou
přehledně uspořádány v hierarchické struktuře Object Manageru.

Rychlost a platformy

Rychlost raytracingu na PC je ohromující, a údajně patří k
nejrychlejším na platformě PC a Mac --- program jsem s úspěchem
vyzkoušel na počítačích s Pentiem 75, 133 a 300 MHz. Efektivitě
kódu odpovídá i velikost programu -- 4 MB. Překvapivý je i
lineární nárůst výkonu na víceprocesorových počítačích (2 CPU:
177%, 4 CPU: 346%). Počet procesorů není omezen. Program je k
dispozici na Intelu, Amize, Macu a na Alphě. Má vlastní
multitasking a multithreading, a je velmi stabilní. Operace
můžete kdykoli přerušit, anebo nechat renderovat jednu scénu na
pozadí, zatímco pracujete na jiné.

Kreativní funkce

Cinema vyniká v¦možnostech modelování. Objekty (polohu uzlových
bodů) můžete volně deformovat pomocí magnetu, aplikací
prostorových deformačních funkcí, samostatným či hromadným
posunem (rotací, expanzí) bodů, či použitím zvláštního
"obalového" objektu (FDD). Ten funguje jako hmotová čočka, jejíž
aplikací se části objektů prostorově deformují -- zhroutí se,
zkřiví, anebo expandují.

Technické objekty

Program umožňuje vytvářet plochy a tělesa definovaná křivkami.
Generování křivek a ploch, jakož i jejich následnou deformaci
můžete řídit matematickými výrazy, importovat z¦EPS souborů,
nebo použít předdefinované geometrické a technické tvary. Podle
potřeby použijete absolutní či relativní (tělesový) souřadný
systém. Můžete číselně nastavit polohu těles i jednotlivých
bodů. Užitečná je volba měřítka (nanometry . kilometry). Režim
animace umí provádět i booleanovské operace (stopa rypadla
bagru, ťápota predátora), pohyby textur, morfingy a další funkce.

Vše pod kontrolou

Během práce s objekty, scénami, texturami i animací máte
perfektní kontrolu nad vším, co se děje. Editor v reálném čase
zobrazí nejen kostru a drátěný model, ale i model stínovaný
(Open GL, či Direct 3D). A to dokonce i při pohybu či morfingu
tělesa přímo v¦editoru. Pohyb tělesa můžete animovat i podle
prostorové a časové křivky, a smíte animovat polohu a deformaci
této křivky. Pomocí "virtuální procházky" se v reálném čase
proletíte nad gouradovsky stínovanou fraktální krajinou.

Omezení a kvalita

Program je maximálně otevřený co do množství objektů, polygonů,
ploch, křivek, světel, textur a kamer. "Fyzikální" kvalita
povrchů, reflexe a transparence je absolutní (za hranicí
rozpoznatelnosti), přičemž program nabízí vložení indexu lomu
světla. Takové efekty, jako jsou světla a stíny, mají maximálně
přirozený vzhled. Dobře vypadají i objekty ve světlém prostředí.
Příkladem realistické scény může být osvětlení slunečním
kotoučem v mlze a prachu. Samozřejmostí jsou i odlesky čoček
objektivu.

Dimenze

Program nese označení jako 4D, což indikuje čas (animaci) jako
čtvrtý rozměr. Ovšem volných parametrů animované scény může mít
díky samotným cestám objektů velmi mnoho. Zajímavý je soubor
funkcí Particle systém : útvar "Emitter" vygeneruje duplikáty
libovolného objektu jako více či méně homogenní proud, který
můžete odklonit, ohýbat, zavířit či rozptýlit. Využití těchto
funkcí je zajímavé v případě tekutých částic, světelných proudů,
ohně, déšťě, proudu ryb, ptáků či aut.

Ceny, uživatelé a trh

Program svými možnostmi fakticky zasahuje do hájemství programů
vyšší třídy. Jedná se o velmi komplexní a propracovaný program.
Cena indikuje použití spíše ve středních a větších grafických
designérských studiích a střižnách. Ovšem kromě základního
balíku obdržíte za poloviční cenu mírně očesanou verzi SE, nebo
ještě více očesané GO za zhruba 6 tisíc korun (bez DPH) vhodné
pro internetovskou grafiku.
Slabinou Cinemy je menší trh objektů a chudší síť, než je
například internetovský trh Maxe. Cinema Ovšem dokáže objekty
také importovat (DXF, LightWawe, QuickDraw 3D, 3D Studio R4,
Wavefront, VRML).

Cinema 4D XL 5.0
+ rychlost programu a rychlost návrhu
+ hierarchická koncepce a ovladatelnost
+ spolehlivost, multitasking a multithreading
+ kvalitní obrysy i ve světlých tónech

K testu poskytla firma:
Mediacomp
Wellnerova 5, Olomouc
Cena: 49 900 Kč (bez DPH)
-----------------------

Cinema1 -
Cinema 3D XL se cítí nelépe v rozlišení 1 280 x 1 024 bodů, ale
použít ji lze i v 800 x 600.