Hlavní navigace

Najděte to na Webu aneb Nejsou jenom vyhledávače

1. 9. 1999

Sdílet

A tak se stalo, že se rytíři vydali pátrat po svatém grálu. Vytrvalé putováníkřížem krážem celou zemí bylo riskantní, neměli však na výběr. A tak pilně, ale s velkou mírou zdvo...
A tak se stalo, že se rytíři vydali pátrat po svatém grálu. Vytrvalé putování
křížem krážem celou zemí bylo riskantní, neměli však na výběr. A tak pilně, ale
s velkou mírou zdvořilosti, začali pročesávat každé políčko, pevnost i farmu...

Jehly v kupkách sena? Ale kdež, nekňubo. Prohledávání Webu můžeme srovnat s
odfukováním slámy při hledání šídla v dětské hře. Svíjející se klubko Webu má v
sobě tolik informací a dezinformací že žádná heroická rytířská výprava vám
neumožní najít stříbrný kalich, jejž hledáte v oceánu digitálních pohárů Dixie.
Při hledání informací v Síti blouděním naslepo v temných hlubinách neznámého
vyhledávacího webového síla bychom dopadli vskutku stejně, jako kdybychom
naivně hledali svatý grál náhodným výběrem stránek knih v oddělení středověkých
tisků "starého dobrého Barnes and Noble".
Informace jsou takřka na dosah ruky, vy však musíte porazit mnoho rytířů v
blyštivé zbroji, prožít četná dramata a překonat nástrahy zástupu čarodějů, jen
abyste se k nim dostali. Tak vypadá místo, kam vcházíme a Merlin nás považuje
za známého udatného Artuše. Seznámíme vás se strategiemi, jež zkrátí váš čas
strávený hledáním, shrneme většinu poznatků o vyhledávacích strojích, které již
znáte, a budeme vás informovat o absolutně nepostradatelných a často
přehlížených vyhledávacích nástrojích.
Jste-li čistého srdce, vyskočte, prosím, do sedla a s bystrým PC WORLDem po
svém boku se vydejte na rytířskou výpravu.

Hlavní vyhledávače
Vaše putování by mělo začít seznámením se s obecnými vyhledávacími nástroji,
například těmi, které nabízí AltaVista, Dogpile, Excite, GoTo.com, HotBot,
Infoseek, Lycos a Yahoo. Tyto stránky - zejména Yahoo - jsou nejlepším místem
pro vyhledávání týkající se obecných témat.

- AltaVista (www.altavista.com) -Výkonný, obecně použitelný vyhledávací stroj,
AltaVista od firmy Compaq, byl na Webu k dispozici dříve než většina jiných
vyhledávacích sídel. Ačkoliv postrádá některé finesy, které pro konstrukci
dotazů používají jiná sídla, například rozbalovací okénka se šablonami pro
tvorbu booleovských výrazů, nabízí několik jedinečných nástrojů. Jedna užitečná
funkce vám umožňuje napsat do dotazovacího okénka jednoduché otázky. Pak,
současně s poskytováním výsledků hledání, se AltaVista snaží uhodnout několik
souvisejících otázek, na které byste možná chtěli znát odpověď. Například
hledání slova "dog" (pes) vyvolá otázku "Jak se dělají hot dogs?" a objeví se
tlačítko, které zprostředkuje odkazy na příslušné stránky.
Základní vyhledávací formulář AltaVisty nám umožňuje zadat, v jakém z 25 jazyků
k nimž nepatří staroangličtina a, želbohu, ani islandština, litevština či
staročeština chcete, aby se objevily výsledky vašeho hledání, pěkná vlastnost,
kterou ostatní sídla mají pouze ve svých formulářích pro pokročilé vyhledávání.
A vyzkoušejte si stránku nástrojů a udělátek
(www.altavista.com/av/content/tools), kde naleznete takové příhodné věcičky
jako "stresoměr", kalkulátor kalorií a pomůcku "Najděte znečišťovatele
životního prostředí, kteří jsou ve vaší blízkosti". Zvláštní pozornost
zasluhuje nástroj "Babylónská ryba" (babelfish.altavista.com), jenž vám umožní
přeložit věty nebo celé webové stránky do a z angličtiny, francouzštiny,
italštiny, španělštiny a jiných jazyků.
TIPChcete-li najít určité sídlo, napište host: doména klíčové slovo. Jestliže
například hledáte zprávy CNN z Bosny, napište host:cnn.com bosnia. Chcete-li
získat informace o konkrétní zemi, napište domain:země klíčové slovo. Například
domain:uk football vás přenese na britské stránky, specializované na kopanou.

- Dogpile (www.dogpile.com)- Pokud jeden index vyhledávacího stroje nepostačuje
pro získání všech dat, která hledáte, na scénu vstupují metavyhledávací sídla,
k nimž patří například Dogpile. Metavyhledávání je on-line ekvivalentem vyslání
celé silné skupiny rytířů, aby se vrátila s výsledky ze všech koutů Webu.
Metavyhledávání podporuje mnoho sídel, ale Dogpile vnáší do tohoto triku
zvláštní obrat. V případě jedné věci využívá metavyhledávání pro nalezení
různých typů sídel: Máte na výběr mnoho nástrojů pro prohledávání Webu:
zpravodajské služby, Usenet, sídla podporující FTP i jiné zdroje, jako
například mapy, zprávy o počasí a přehledy o cenách akcií.
Rytíř by se neměl vydávat na výpravu, aniž by uměl jezdit na koni. Je to téměř
totéž, jako když je naším ořem vyhledávací stroj. Naštěstí existuje několik
triků, které vám pomohou vybrousit vaše otázky a rychleji se propracovat k
výsledkům vašeho hledání.
Tyto výsledky nejsou setříděny. Místo toho jsou předkládány ve skupinách
uspořádaných podle vyhledávacích strojů, které našly příslušné informace. To
není nejvhodnější způsob, jak třídit informace (program Copernic 99 to dělá
lépe, viz "Kouzelná skříňka na nářadí"), ale je velmi rychlý. A ve své sekci
věnované podnikatelským zprávám dává sídlo k dispozici rešerše zpráv a článků
obsahujících nové informace, které jsou citlivě setříděny podle data.
TIPPři vyhledávání v sídle Dogpile používejte hodně booleovských výrazů.
Dávejte fráze do uvozovek nebo používejte znaménko mínus, abyste vyloučili
slovo, které se může velmi lišit, pokud třídíte výsledky získané z různých
vyhledávacích zdrojů, abyste odstranili duplikáty.

- Excite (www.excite.com ) -Jednoduché vyhledávání Excite poskytuje všechny
druhy výsledků nejen odkazy na webové stránky. Hledejte, řekněme, Rolling
Stones, a najdete nové příběhy, seznamy událostí, encyklopedické články a
bezvadné klipy.
Pokud se jeden výsledek zdá být tím pravým, klikněte na slova More Like This
(více podobných informací), a Excite prohledá Web na základě slov a pojmů
obsažených v tomto výsledku.
TIPPokud je výsledkem vašeho hledání množství položek, jež nejsou k věci,
vyberte si několik klíčových slov ze seznamu s nadpisem "Select words to add to
your search" (vyberte si slova, jimiž chcete obohatit vaše hledání), který
naleznete pod vyhledávacím formulářem v okénku pro výsledky.

- HotBot (www.hotbot.com) -Toto sídlo je vynikající při lokalizaci webových
stránek zaregistrovaných během určitého časového období. Vynikající ovládací
prvky základního vyhledávacího formuláře, umístěné v rozbalovacích seznamových
oknech, pokrývají velkou část základní problematiky.
Můžete hledat fráze, nadpisy stránek, lidi a odkazy na konkrétní URL a omezovat
výsledky na jakýkoliv z devíti jazyků. Chcete mermomocí najít to nejnovější?
Dáváte přednost volnějšímu časovému horizontu? Omezte výsledky na stránky
aktualizované v průběhu týdne nebo rozšiřte období na několik měsíců. A nikdo
vás při prohledávání webových stránek neomezuje: zaškrtávací políčka vám
umožňují hledat Java skripty, obrázky, zvukové soubory a videosoubory.
Formulář sídla HotBot pro pokročilé vyhledávání vyjmenovává několik
booleovských možností, které můžete napsat do obvyklého formuláře, a doplňuje
některé nové možnosti, jako například omezení hledání na určitou konkrétní
doménu (například pcworld.com) nebo doménu nejvyšší úrovně
(například .com, .gov nebo .edu). To je užitečné pro prohledání sídel, která
postrádají dobrý vyhledávací nástroj. A jestliže HotBot neposkytne žádné
výsledky (jako se to stalo nám při položení několika našich otázek), je zde
tlačítko, jež znovu zopakuje hledání pomocí Lycosu.
TIPPři zužování oblasti hledání nevytvářejte příliš dlouhý booleovský řetězec.
Po dvou nebo třech příkazech NOT (nenalezen) HotBot zahodí flintu do žita a
dává nulové výsledky, přestože zadanému dotazu prokazatelně vyhovují stovky
sídel.

- InfoSeek (infoseek.go.com) - InfoSeek je součást Go Networku, kartelu
webových informačních stránek, přičleněných ke skupině Disney a ABC, která má
na starosti vyhledávání. Jako ostatní vyhledávací sídla používá InfoSeek
jednoduchý jednostránkový vyhledávací formulář: Pouze napíšete svůj dotaz a
stisknete tlačítko nebo kliknete na tlačítko Search (najdi). Použijte
rozbalovací seznam, abyste si vybrali, zda chcete hledat webové stránky, články
z novin, zprávy zpravodajských agentur nebo informace o společnostech. Podobně
jako HotBot a Lycos, má InfoSeek formulář pro pokročilé hledání, umožňující
vytvářet booleovské dotazy nebo hledat podle kategorií. Je zde rovněž šikovný
filtr, který můžete použít pro separaci informací, jež nejsou vhodné pro děti.
Říká se mu GoGuardian a je možné jej aktivovat jediným kliknutím.
TIPPři hledání v rámci předmětných kategorií pomocí InfoSeeku použijte znak
svislá čára (|). Napište například dance|tango, chcete-li najít slovo tango v
kategorii dance (tanec).

- Lycos (www.lycos.com )- Přitažlivé a příhodné vyhledávací sídlo, které
kombinuje zprávy, nabídky produktů a jiné spotřebitelské detaily s výsledky
prohledávání webových stránek. Jeho kontextově citlivá vyhledávací lišta vám
umožňuje snadno vylepšovat vaše průzkumy. Pokud jste zadali první požadavek na
vyhledání, Lycos vám umožní aplikovat na první sadu výsledků sekundární dotaz
nebo uplatnit další dotaz na lycosovskou kategorii, například počasí nebo
sídla, která se umístila v soutěži mezi 5 % nejúspěšnějších.
Stránka Pro Search v sídle Lycos vám umožní vyhledat určité konkrétní
informace, například obrázky, soubory MP3, knihy nebo zdroje zpráv.
TIPSearch Guard je volitelná služba, která odfiltrovává takový obsah, jakým je
pornografie nebo texty, které mohou být závadné. Použití této služby může
omezit váš přístup prostřednictvím Lycosu do míst, kde se vedou živé rozhovory,
a na bulletin boardy. Jakmile se zaregistrujete pro používání této služby,
můžete specifikovat informační obsah, který chcete odfiltrovávat.

- Microsoft Network (www.msn.com )-Podobně jako jeho protivník ve válce
prohlížečů, firma Netscape, udržuje Microsoft vyhledávací sídlo, jež se
zasluhuje o královskou přízeň jiných webových vyhledávacích sídel, která
slíbila věrnost králi v tomto případě AltaVista, InfoSeek, Lycos a Snap.
Vyhledávací
sídlo Microsoft Network (research. msn.com) rovněž dává k dispozici
proprietární vyhledávací stroj MSN, jenž je schopen se vypořádat se smíšenými
frázemi i průzkumem pomocí operátorů (například "King Arthur" -Guinevere, pro
nalezení citací, které nezahrnují jeho manželku). A na www.msn.com je stránka
typu vše v jednom, jež nabízí více možností vyhledávání, od pátrání po webových
sídlech v GoTo.com a Northern Lightu až po speciální hledání ve Corbisově
sbírce umění, nebo takové, které nabízí Dictionary.com. Uživatelé Internet
Exploreru 5.0, kteří použijí odkaz More Searches (další možnosti vyhledávání),
najdou více než pouhý seznam vyhledávacích sídel. Těmto uživatelům stránka
poskytuje příležitost přizpůsobit si to, co se objeví, když kliknou na
vyhledávací tlačítko prohlížeče včetně možnosti přidat svá vlastní oblíbená
vyhledávací sídla.

- NetCenter (www.netcenter.com) - NetCenter firmy Netscape zastřešuje půl tuctu
vyhledávacích webových sídel pod jedním URL sedm sídel, jestliže počítáte
netscapovskou verzi Excite jako samostatný subjekt. Mít přístup k vyhledávačům
Excite, InfoSeek, Lycos, Snap a LookSmart plus k novému vyhledávači s názvem
NewsTracker (rovněž od Excite) může být jistě přínosem.
TIPPokud víte, která sídla byste rádi našli, vstupte přímo do nich a předejděte
tomu, abyste uvázli v bažině rozhraní NetCentra.

- Yahoo (www.yahoo.com) - Kromě toho, že disponuje špičkovým vyhledávacím
strojem a patří k nejpopulárnějším portálům na Webu, je Yahoo dobře
zkonstruovaným a pečlivě udržovaným předmětovým katalogem Webu. To z něj činí
ideální nástroj pro vaše první vyhledávání. Místo toho, aby vás navedlo na
určité stránky v nějakém sídle, vám Yahoo umožní lokalizovat celá sídla a
jejich indexové stránky. Tato taktika je zvláště užitečná, pokud se zajímáte o
nalezení určité stránky, nevíte však přesně, co v této stránce hledáte. Protože
Yahoo vám umožňuje hledat podle kategorií nebo podle sídel, jeho výsledky mají
předpoklad být lépe spravovatelnými než ty, které poskytují sídla jiná.
TIPSnažte se využívat výhody dobře organizovaných kategorií sídla Yahoo, abyste
zúžili oblast vašeho pátrání. Nejprve si prohlédněte obecnou kategorii, o
kterou se zajímáte, a pak zadejte dotaz a specifikujte, že by Yahoo mělo omezit
své hledání pouze na tuto kategorii.


Hledání specifických informací
Pokud pátráte po specifickém typu informací, obecné hledání v sídle, jakým je
Yahoo nebo AltaVista, nemusí být nejlepší strategií. Místo toho možná budete
chtít navštívit sídlo se speciálním zaměřením, například na zpravodajství,
osobní informace, zprávy, data o společnostech, publikované články, technickou
podporu nebo produkty. Vybírejte moudře a zjistíte, že je tento úkol lehčí, než
vytažení meče z polystyrénového kamene.

Společnosti a organizace
Artuš přivítal Mordreda v Camelotu a dal mu najevo, jak velmi si ho váží. Avšak
Mordred se spiknul s čarodějnicí Morgan LeFayovou, aby svrhl krále a uchvátil
trůn...
Král Artuš nabyl něco zkušeností o tom, komu může důvěřovat a komu nikoliv.
Jestliže chcete vědět, na které společnosti, klienty a zákazníky se můžete
spolehnout, měli byste vědět o něco více než jen to, jak pěkně vypadají. A Web
je pravá dračí pokladnice takových informací.
Chcete-li získat základní údaje o nějaké veřejné společnosti, zkuste zadat její
název v Excite. Toto sídlo vám sdělí adresu společnosti, odkazy na podnikové
webové sídlo a údaje o akciích a nádavkem přidá odkazy na nové zprávy o
společnosti, pokud se nějaké najdou.
Jedním z nejsnadnějších způsobů, jak sledovat veřejné společnosti, je bezplatná
registrace v sídle CompanySleuth (www.companysleuth.com). Budete dostávat denní
aktuální přehledy všech novinek, včetně informací o cenách akcií a zpráv
zveřejněných na bulletin boardech. Zatímco není vyhledávacím sídlem v
ortodoxním slova smyslu, CompanySleuth vytahuje příslušné informace a publikuje
je na personalizované stránce.
TIPPokud je předmětem vašeho zájmu sledování společností, investujete-li do
nich nebo jim konkurujete, požádejte sídlo CompanySleuth, aby vám zasílalo
e-mailem denní aktuální přehledy, které obsahují seznam nových materiálů na
každé stránce. Aktuální přehled přichází dokonce i o víkendech a poskytuje živé
odkazy na stránky o každé společnosti, kterou sledujete.
Chcete-li získat informace o veřejných i soukromých společnostech a jejich
představitelích, zkuste Hoover’s Online (www.hoovers.com). Dozvíte se o něco
tom, jak je společnost velká, kde sídlí, poučíte se o její historii a hlavních
představitelích, zadáte-li její název nebo telex. Kompaktní obrazovka s
výsledky obsahuje odkazy na konkurenci firmy, její pobočky, grafy cen akcií a
pozici v žebříčcích Fortuna, S&P a v seznamu 500 nejlepších firem podle názoru
Hoover’s. Pokud to nestačí, získáte rovněž odkazy na zprávy, informace
zveřejněné v tisku a klíčové oblasti v podnikových webových sídlech. Za přístup
k profilům společnosti Hoover’s, které obohatí nabídku dokonce o pikantnější
pamlsky v podobě informací o platech vedoucích pracovníků, budete muset
zaplatit měsíční poplatek 15 dolarů.
Mnoho malých společností však leží stranou pozornosti Hoover’s. Chcete-li
získat více informací o takových firmách, možná budete potřebovat nahlédnout do
veřejných záznamů, které obsahují mnoho zákonem předepsaných podrobností. KnowX
(www.knowx.com) je vynikajícím zdrojem veřejných záznamů ačkoliv možná budete
muset dát do zástavy drahé kameny ze své koruny, abyste se dostali ke všem
informacím, které hledáte. KnowX může ze svých zdrojů veřejných záznamů vynést
na světlo boží jakoukoliv historii soudních sporů a bankrotů. Potřebujete
poznat základy společnosti, zjistit, kdy obdržela licenci pro provozování
obchodu ve vašem státě, nebo zda nepodniká pod nějakými jinými jmény? Hledejte
mrtvoly zde.

Novinky
Když rytíři zaujali svá místa kolem kulatého stolu a začali velké hody, pěvec
zapěl balady, vyprávějící o intrikách a násilí páchaném v nedaleké zemi.
Rytíři kulatého stolu museli spoléhat na potulné pěvce, aby se dozvěděli něco
nového, zatímco my k tomu máme, sice méně poetický, ale o to více užitečný,
Internet. Naším jediným problémem je najít ten nejlepší pramen.
Yahoo News (dailynews.yahoo.com) nabízí dobře zorganizovanou kolekci denních
zpráv, patřících do různých kategorií (nejdůležitější zprávy, podnikání,
technologie, politika a tak dále), která se snadno prohlíží. O jednu úroveň
níže se v sídle dostanete ke shrnující větě každé uvedené zprávy a k jejímu
titulku, za účelem rychlého získání přehledu.
Ke zdrojům zpráv patří agentura Reuters, AP a zpravodajství ABC a
"fotogalerie", která shromažďuje fotografie ilustrující jednotlivé zprávy.
Prostřednictvím odkazů, jež se nacházejí v dolní části stránky, můžete
přistupovat ke zprávám z předchozích deseti dnů.
TIPPožadujete-li automatickou filtraci denních zpráv, vytvořte si svou vlastní,
vašim potřebám přizpůsobenou zpravodajskou stránku pomocí My Yahoo
(my.yahoo.com).
Zpravodajská stránka, kterou provozuje HotBot (headlines.hotbot.com), se
nezdržuje balením a táhne do boje s vyhledávacím strojem specializovaným na
zprávy, který není hloupý. Je to sídlo, jež použijete, když budete chtít najít
vše, co patří k aktuálnímu tématu, místo toho, abyste zachytili události dne
(specialita Yahoo). HotBot prohledává takové zdroje zpráv, jakými jsou
Washington Post, the Los Angeles Times, zpravodajské služby, Wired News (zprávy
týkající se technologií), CNN, ESPN a několik jiných poskytovatelů zpráv se
speciálními zájmy.
Zpravodajské služby rovněž nabízejí i jiné vyhledávací stroje. Sídla Lycos
(news.lycos.com), Go Network (www.go.com/Center/News) a Excite (nt.excite.com)
například všechna poskytují zpravodajské stránky, na nichž lze hledat a které
lze uživatelsky přizpůsobovat, a jež se svou formou podobají příslušným
stránkám Yahoo. Poněvadž informační obsah, jenž se na nich nalézá, je víceméně
stejný (jde většinou o zprávy telegrafované agenturou Reuters), to, co vám bude
připadat nejužitečnější, bude z velké části předmětem osobních preferencí.
Chcete-li získat odkazy na zprávy, které si pravděpodobně budete moci přečíst,
podívejte se do sídla TotalNews (www.totalnews.com), jež udržuje vyčerpávající
seznam tuctů všeobecných a speciálně zaměřených zpravodajských sídel. TotalNews
nezveřejňuje žádné zprávy ani vám neumožňuje zprávy vyhledávat jde pouze o
zprostředkující zpravodajské sídlo, které obsluhuje uživatelsky
přizpůsobitelnou stránku s odkazy na hlavní zpravodajská sídla, k nimž patří
například New York Times, Wall Street Journal Interactive a San Jose Mercury
News, spolu s několika menšími distribučními a mezinárodními sídly.

Diskusní skupiny peer-to-peer
Sir Lancelot se vydal mezi obyčejné lidi, aby s radostí objevil moudrost, že v
jejich středu přebývá pověst o přísaze. Zjistil však, že hlupáky a fanatiky
chrání nicota, která přitom mumlá nesmysly a hned nato nahlas projevuje svoji
zlobu. Pak upadl do zoufalství, protože se na vlastní oči přesvědčil, že se
zdržuje na území Usenetu.
Usenet je s námi mnohem déle než Web a jeho tisíce diskusních skupin skrývají
bohatství v podobě kolektivní moudrosti, jakož i mnoho nesmyslů. Pokud hledáte
moudrosti mezi mnoha diskusními skupinami a fóry na Internetu, potřebujete
ostrou čepel, abyste se prosekali skrze balast a šum.
Tím, čím byl Excalibur pro krále Artuše, tím jsou Deja News (www.dejanews.com)
pro pátrače v Usenetu. Zajímáte se o nejnovější kroužkové brnění? Prohledejte
Deja News a uvidíte, co o něm lidé říkají. Deja News vám nejen poskytují účinné
nástroje pro prohledávání Usenetu, umožňují vám též prohlížet příspěvky, a
dokonce posílat některé své vlastní vše prostřednictvím vašeho prohlížeče.
Pokud prahnete po zvýšení počtu zlatých grošů ve vaší peněžence, uvažujte o
připojení se k diskusnímu fóru věnovanému finančním a investičním záležitostem.
Dvěma vynikajícími zdroji informací jsou Yahoo Finance (quote.yahoo.com) a The
Motley Fool (www.fool.com). Jen si vzpomeňte, že ti, kteří zdvořile nabízejí
rady, jak investovat, nejsou vždy nejzdvořilejšími průvodci. Využijte svůj
vlastní rozum a důkladně si prostudujte informace zobrazené na těchto i jiných
webových diskusních platformách.

Osobní informace
Při křižování napříč lesem Sir Kay zjistil, že mu blokuje cestu rytíř temné
postavy sedící v sedle černého koně, jenž nahání strach. Cizinec beze slova
sklonil své kopí a v trysku Sira Kaye obratně vyhodil ze sedla. Když rytíř
odcválal, Kay přemýšlel o tom, kdo jej tak nezdvořile uzemnil.
A tak tedy pátráte po černém rytíři, který vás shodil z vašeho koně? S trochou
trpělivosti a některými síťovými servery můžete najít téměř kohokoliv.
Nejúčinnější a nejaktuálnější databází telefonních informací je AnyWho
(www.anywho.com), federální telefonní seznam vypracovaný společností AT&T,
který umožňuje vyhledávání. Obsahuje bílé stránky se seznamy jednotlivců,
podnikové seznamy, lze pomocí něho provádět "zpětné" vyhledávání podle
telefonních čísel (zadáte nějaké telefonní číslo a získáte jméno osoby uvedené
v seznamu) a je v něm i seznam webových stránek.
Pokud chcete ukořistit e-mailovou adresu, vyzkoušejte Yahoo People Search
(www.people.yahoo.com) a Lycos WhoWhere People Finder (www.whowhere.lycos.com).
Obě tato sídla vám umožňují hledat e-mailové adresy nebo telefonní čísla podle
jmen. Jedno varování: Protože mnoho lidí své e-mailové adresy často mění, tyto
databáze mají tendenci být zaneseny neplatnými adresami. Jste-li na pochybách,
vyzkoušejte několik adresářů.
TIPPokud znáte město nebo stát, v němž žije osoba, kterou hledáte, nebo doménu,
kterou používá (část e-mailové adresy, následující za znakem @), budete mít
mnohem více štěstí při hledání správné adresy zejména tehdy, pokoušíte-li se
spojit s vaším starým spolubydlícím z koleje, Petrem Novákem.
Switchboard (www.switchboard.com) nabízí stejné hledání telefonních čísel a
e-mailových adres jako výše uvedená sídla. Avšak jakmile naleznete příslušný
seznam osobních údajů, Switchboard vám umožní prohlédnout si atrakce
nacházející se v okolí této osoby, spolu s dalšími místními informacemi.

Publikované články
Lady Shalottová četla všechno, co se jí dostalo pod ruku, ale chtě nechtě, když
všechny své knihy přečetla, ještě horlivěji toužila po dalších znalostech.
Želbohu, tato moudrost patřila jen jí, odloučené od světa uvnitř klášterních
zdí, odkud nebylo úniku.
Informace milují svobodu, jak nás o tom ubezpečuje kázání, avšak mnoho těch,
kdo informace publikují, si nepřeje je předávat dále. A reklama na Webu
nepokrývá náklady, jimiž někteří chtějí tyto informace zatížit. Zatímco mnoho
informací můžete vyhledat bezplatně, budete muset publikačním společnostem
předem zaplatit, abyste obdrželi články z profesionálních časopisů nebo mnoho
jiných proprietárních informací.
Mezi nejlepší zdroje placených informací na Webu náleží sídla Dialog Web
(www.dialogweb.com), Lexis-Nexis (www.lexisnexis.com) a Dow Jones Interactive
(www.djnr.com), jež všechna začínala v sedmdesátých a osmdesátých letech, kdy
Web ještě neexistoval, jako sběratelé informací. Každé z těchto sídel nabízí
mnoho předplacených služeb z celého Webu, zaměřených na databáze vhodné pro
obecná podnikatelská auditoria a právnické i jiné profesionály. Ale buďte
napozoru: často z vás tahají peníze za předplatné, za dobu připojení k
proprietárním databázím a znovu pokaždé, když si prohlížíte článek. Dialog Web
často účtuje "DialUnits", jeho vlastní název pro každý termín či operátor,
který použijete v dotazu. Poplatky za tato sídla mohou také bolet. Předplatné
může činit pouhých 69 dolarů ročně (za Dow Jones Interactive), avšak za každý
článek se může vybírat po třech dolarech. Jejich vlastnost investovat v pravý
čas a přesně je pro vás rozhodující. Jinak se nejprve poohlédněte po jiných
webových prodejcích publikovaných materiálů.
TIPMnoho databází, k nimž přistupuje Dialog, Lexis-Nexis a Dow Jones
Interactive, účtuje dobu připojení a poplatky za každý článek. Abyste se
vyhnuli nepříjemnému překvapení, dříve než začnete s hledáním, si najděte a
vytiskněte ceníky.
Zaujímajíc střední polohu mezi svobodou Webu a přístupem k vysoce ceněným
publikacím, účtuje Electric Library (www.elibrary.com) měsíční poplatek 10
dolarů (nebo 60 dolarů za celý rok), avšak poskytuje neomezený přístup k
článkům bez účtování dalších poplatků. Nothern Light (www.nlsearch.com) používá
odlišný přístup: Jeho hlavní webové sídlo vám rovněž umožňuje přístup k cenným
informacím, například k článkům z periodik, které nelze nalézt na Webu. Ale
Nothern Light tyto výsledky integruje s obvyklými průzkumy Webu, takže pokud
není vaším přáním hledat informace bezplatně, nemusíte znovu přepisovat
vyhledávací termín. Buďte však opatrní na to, jaké speciální kolekce položek
nakupujete. V některých případech neplatíte za informace, ale za vymoženost
metavyhledávání nějaké kategorie: Tiskem vydané informace, které PR Newswire
poskytuje za 1 dolar, jsou například k dispozici bezplatně na adrese
www.prnewswire.com. (Upozorňujeme vás však, že jsou k dispozici pouze informace
z uplynulých třiceti dní.

Referenční díla
Merlin prozradil Artušovi, kde by mohl najít toho, jehož osudem je chránit
krále a najít svatý grál. Takto informován, král předvolal pána tohoto hradu.
Avšak ten, kdož se dostavil, nebyl bezúhonný Sir Galahad, ale zlořečený otec
téhož.
Pokud skrblíte na základním výzkumu, riskujete, že uděláte do nebe volající
chyby a že na sebe přivoláte výsměch nebo chorobu. A tak dříve, než někam
skočíte, navštivte referenční sídlo. Někdy zde naleznete bezplatný přístup
vynikající slovníková sbírka OneLook (www.onelook.com) a zkrácená verze
encyklopedie Encarta jsou dvěma dobrými startovacími body. Avšak mnoho sídel
účtuje určité druhy poplatků, ať již ve formě ceny CD-ROMu s Encartou, jenž vám
poskytuje plný přístup k on-line verzi, nebo měsíčního poplatku za encyklopedii
Britannica Online (www.eb.com) či Electric Library.
Nejlepšími sídly, která je vhodné navštívit předtím, než se vydáte na výpravu,
jsou ta, v nichž se neplatí. OneLook je impozantním rejstříkem tuctů webových
slovníků, jehož rozsah se pohybuje od obecných referencí, mezi nimiž najdeme
on-line verzi Webster’s, až po specializované seznamy lékařských a technických
pojmů. Pro fanoušky romantického příběhu krále Artuše OneLook též obsahuje
Brewer’s Dictionary of Phrase and Fable (slovník frází a legend).
Encyklopedičtější informace lze získat z bezplatně přístupných článků v Encartě
(encarta.msn.com), které nabízejí slušné zaopatření, ale jsou zkráceny, aby vás
uvedly v pokušení koupit si CD a získat plný přístup.
Co se stane, když zkombinujete knihovnu a knihkupectví, a výsledek zpřístupníte
on-line? Dostanete NetLibrary (www.netlibrary.com). Toto sídlo vám umožňuje
on-line si "vyzkoušet" a přečíst některé knihy a jiné koupit a downloadovat.
Abyste mohli číst off-line, bude třeba si stáhnout freewarový software
Knowledge Station (jenž vyžaduje prohlížeč Internet Explorer). Pokud dáváte
přednost tomu, držet v ruce opravdovou knihu, můžete si objednat výtisk.
NetLibrary, navržená pro milovníky knih, vám umožňuje vytvářet a udržovat vaši
vlastní on-line knihovnu a sdílet vaše knihy s jinými uživateli NetLibrary. Pro
bezplatné čtení je zde k dispozici více než 1 000 titulů. Skončete s
NetLibrary, a po několika kliknutích myší se můžete usadit do křesla s dobrou
knihou.
Vyvolává-li vaše výprava potřebu poučit se jak o záhadách, tak i nepatrných
detailech, je zde sídlo Britannica Online, které obsahuje více informací, než
jich kdy můžete spatřit v tištěné podobě, a stojí jen 5 dolarů měsíčně.
Britannica Online vám rovněž umožňuje bezplatně nahlédnout do kuchyně sídla
prostřednictvím sedmidenního bezplatného zkušebního přístupu, kterého je škoda
nevyužít. Delší a svým rozsahem širší zkušební přístup lze získat v případě
Electric Library (www.elibrary.com), vyhledávacího nástroje, jenž umožňuje
prohledávat miliony článků ze sbírky World Almanac, encyklopedií Collier’s a
Columbia a tisíců časopisů, novin, knih, a dokonce přepisů rozhlasových a
televizních programů.
Jediným nedostatkem Electric Library je její velmi rozsáhlý záběr je tak
široký, že i když omezíte průzkum na jediný zdroj (například knihy), můžete
vyvolat prales referencí, které hledaný svatý grál před vámi spíše ukryjí, než
aby na něj upozornily.

Technická podpora
Když nakonec přišli, aby vytáhli meč z kamene, zjistili, že je pevně zaražen a
nedá se s ním pohnout...
Když nějaký zlý čaroděj uvalil kletbu na váš hardware, potřebujete svého
osobního Merlina, který by tuto škodu napravil. Je však obvykle zaneprázdněn
jiným hovorem a vy musíte přetrpět nějakou nechutnou melodii, zatímco čekáte.
Pokud řešíte problém s produktem Microsoftu (doplňte si jakýkoliv vtip), váš
první dotaz by měl směřovat do KnowledgeBase (znalostní databáze Microsoftu -
support. microsoft.com/support-search), dosti precizní sbírky článků
zabývajících se problémy, chybami, opravami, downloady a návody. Frustrující
nedostatek: Některé články popisují váš problém od A až do Z, ale neuvádějí
žádné řešení.
Pokud máte problém se softwarem od jiné firmy než Microsoft, můžete se obrátit
o pomoc k příslušnému podpůrnému webovému sídlu, na příslušné telefonní číslo
nebo on-line diskusní skupinu. Naštěstí sídlo SupportHelp.com
(www.supporthelp.com) nashromáždilo hojnost takových informací a zároveň dává k
dispozici vyhledávací formulář, jenž obsluhuje odkazy vycházející z názvů
produktů či společností. Výsledky zahrnují telefonní čísla, na nichž lze získat
podporu, webová fóra a odpovídající diskusní skupiny Usenetu.
Nemáte štěstí s oficiálními zdroji? Nic si z toho nedělejte (no wonder). Ve
skutečnosti byste měli číst "Zkuste No Wonder" (www.nowonder.com). Toto sídlo
zahrnuje dvě prohledávané oblasti: sbírku vývěsek se zprávami a externí
databázi plnou návodů a postupů při odstraňování závad. Prostřednictvím No
Wonderu můžete rovněž využívat bezplatných (někdy však pomalých) e-mailových
konzultací, které poskytují dobrovolníci.
Sídlo BugNet (www.bugnet.com), jež se zaměřuje na ty uživatele počítačů, kteří
jsou techničtějšího ražení, je dobrým zdrojem pro lidi potýkající se s
nevysvětlitelnými problémy nebo krátkodobými změnami chování svého softwaru či
hardwaru. Zbrusu noví návštěvníci budou možná chtít navštívit žebříček chyb a
jejich oprav Top Ten Bug/Fix List (v databázové sekci), jenž obsahuje informace
o nejnápadnějších chybách, které se objevily v běžném měsíci. Potřebujete
navázat kontakt s dodavatelem softwaru či hardwaru? Pomocí odkazu se můžete
dostat do sekce BugJumps, která vám rovněž nabídne několik neobvyklých odkazů a
zvýší míru vašeho potěšení z brouzdání.
Když už jste zde, můžete si předplatit úplné služby BugNetu, které domácí
uživatele stojí 65 dolarů ročně. Získáte pak přístup do celé databáze chyb a
oprav BugNetu, jakož i k předplatnému novin a službám, jež na chyby upozorňují.
Počítačoví profesionálové najdou předplatné s velmi přijatelnými náklady, které
umožní udržet programy v chodu a učinit uživatele trvale šťastnými.
Nejlepší technická podpora často přichází od vašich kolegů v diskusních
skupinách. A tak nažhavte svého klienta a podívejte se do skupin, jejichž název
začíná, řekněme, microsoft.public (například microsoft.public.win98.
gen_discussion), comps.os (comps.os.linux) nebo alt.comp.software
(alt.comp.software.financial.quicken).

9 0510/JL


Staré dobré tipy pro hledání
Rytíř by se nikdy neměl vydávat na cestu, pokud neumí ovládat koně. Stejně tak
oře ve vyhledávacím nástroji. Naštěstí vám pár triků může pomoci přiostřit
dotaz a urychlit výsledky, jež očekáváte.

Zadávejte celé fráze nebo otázky
Obdržíte lepší výsledky, pokud zadáte několik příbuzných slov, než kdybyste
zadali slovo jediné. A tak svatý grál krále Artuše bude účinnější než jenom
Artuš. Můžete rovněž zadat otázku: Kdo nalezl svatý grál? Většina vyhledávacích
strojů úplně ignoruje pomocná slova, jakým je například anglický člen the.

Moudře volte svá slova
Velmi obecný vyhledávací pojem jako "kulatý stůl" (round table) přinese příliš
mnoho výsledků, pokud se pokoušíte najít něco o famózním kusu nábytku zmíněného
Artuše. Lepší je fráze: kulatý stůl krále
Artuše (king arthur round table).

Zkoušejte znovu a znovu
Jestliže jste při prvním pokusu nenašli to, co hledáte, nevzdávejte se.
Pokoušejte se měnit původní otázku pomocí synonym nebo příbuzných slov. Příliš
mnoho výsledků? Přidejte popisné termíny, abyste vaši otázku položili přesněji.

Klíčové fráze uzavřete do uvozovek
Konkrétní, doslovné fráze, které chcete nalézt přesně v té podobě, v jaké jsou
napsány, obklopte uvozovkami: "To be or not to be".

Pomohou vám operátory
Obecné nástroje pro spojování klíčových slov do jednoho celku používají
booleovské operátory AND, OR a NOT (a současně, nebo a negace) a znaménka plus
(+) a mínus (-). Tyto operátory, které podporuje většina vyhledávacích strojů,
vám pomohou vypracovat jasněji formulované dotazy. Operátor AND spojuje slova,
jež musí být obsažena ve všech získaných výsledcích: Artuš AND Merlin. Pokud má
být ve výsledku obsaženo jen jedno ze dvou slov, použijte OR: Merlin OR Merlyn.
Operátor NOT nebo znaménko mínus před slovem lze použít pro vyloučení slov,
která se ve výsledcích nesmí objevit: Holy Grail (svatý grál) -Monty -Python.
Znaménko plus před slovem říká, že se dané slovo musí objevit mezi výsledky:
+King (král) +Arthur (Artuš).Nejlepší místa k návštěvě
AltaVista
www.altavista.com Vícejazyčná hledání, dotazy se zadávají formou jednoduchých
otázek
AnyWho
www.anywho.com Hledání aktuálních telefonních čísel
Ask Jeeves*
www.ask.com Dotazy kladené v přirozeném jazyce
Britannica Online $
www.eb.com Výsledky významného výzkumu
BugNet* $
www.bugnet.com Odhalování softwarových chyb
CompanySleuth
www.companysleuth.com Získávání informací o společnostech, s nimiž obchodujete
nebo do nichž investujete
CompareNet
www.compare.net Porovnání nákupních a přednákupních průzkumů
Deja News
www.dejanews.com Vyhledávání užitečných informací v usenetových komunitách
Dialog Web $www.dialogweb.com Získání přístupu k profesionálním publikacím a
obchodním databázím za úhradu
Dogpile
www.dogpile.com On-line metavyhledávání na Webu, Usenetu a zpravodajských
zdrojích
Dow Jones Interactive $www.djnr.com Získání přístupu k databázím proprietárních
informací, které nejsou k dispozici na Webu
Electric Library $
www.elibrary. com Průzkum provedený v širokém spektru publikací
Encarta
encarta.msn.com Základní encyklopedický výzkum
Excite
www.excite.com Široké prohledávání Webu
Google*
www.google.com Rychlé získání aktuálních informací
GoTo.com*
www.goto.com Vyhledávání komerčních sídel
Hoover’s Online $
www.hoovers.com Zkoumání společností
HotBot
www.hotbot.com Pokročilé, časově citlivé průzkumy
InfoSeek
infoseek.go.com Filtrace obsahu určeného dospělým
KnowX $
www.knowx.com Vyhledávání veřejných záznamů o podnicích i jednotlivcích
Lexis-Nexis $
www.lexis-nexis.com Prohledávání profesionálních databází a článků, které
nejsou určeny pro zveřejnění na Webu
Lycos
www.lycos.com Hledání grafických a hudebních souborů a jiného specializovaného
obsahu
Microsoft
www.msn.com NetworkVyhledávání pomocí několika vyhledávacích strojů
Microsoft’s KnowledgeBase
support.microsoft.com Řešení potíží s produkty Microsoftu
The Motley Fool
www.fool.com Získávání finančních informací a tipů na akcie
MySimon*
www.mysimon.com Podrobné porovnávání nákupů
NetCenter
www.netcenter.com Získání přístupu k různým vyhledávacím strojům
NetLibrary*
www.netlibrary.com Hledání a downloadování elektronických knih
Nothern Light $www.nlsearch.com Kombinované prohledávání webových sídel a
články, za jejichž prohlížení se platí
No Wonder
www.nowonder.com Technická podpora pro různý software
OneLook
www.onelook.com Slovníkové definice, odkazy na výtahy z deníků
SupportHelp.com www.supporthelp.com Hledání sídel poskytujících technickou
podporu a telefonních čísel high-tech společností
Switchboard
www.switchboard.com Hledání telefonních čísel, e-mailových adres a okolních
atrakcí
TotalNews
www.totalnews.com Lokalizaci sídel novin a televizních zpravodajských stanic
WebMarket
www.webmarket.com Listování on-line katalogy výrobků
Yahoo
www.yahoo.com Vyjasnění kategorií výsledků hledání, dříve než začnete hledat

$ = za některé nebo všechny služby se platí,
*Chcete-li získat více informací v angličtině, navštivte
www.pcworld.com/jun99/websearch


Vyhledávací stroje mystiky zbavené
Není to tak mystické jako magické znaky, které vznikají na odlitku, ale to, co
se děje mezi kliknutím na vyhledávací tlačítko a vysypáním výsledků na stránku
může být rovněž magické. Veškeré vyhledávací nástroje používají pro sestavení
vaší strany s výsledky třístupňový proces: generování indexu, vyhledávání podle
indexu a setřídění výsledků. Avšak každé sídlo se s tímto úkolem vyrovnává
odlišně a může tedy dojít k výsledkům odlišným.

Vynikající indexování Yahoo
Většina vyhledávacích strojů používá "pavoučí" software, který šmejdí po Webu,
aby vytvořil index. Tento software se zaměřuje na různá sídla a sleduje veškeré
odkazy na každou stránku, aby všechny stránky zanesl do indexu. Indexy se liší
co do kvality, v závislosti na tom, jak často jsou aktualizovány a jak často
jsou z nich odstraňovány stránky, které zmizí z Webu. Výsledky se rovněž liší
mírou své relevance, protože indexování pomocí pavouka může zachytit
neviditelné popisy (známé jako meta-tagy) přidané webmastery, a to v nadpisech,
titulcích, klíčových slovech a frázích stránek.
Všechny tyto faktory mohou vyprodukovat zavádějící výsledky, zejména v důsledku
toho, že mnoho webmasterů tyto faktory zneužívá k tomu, aby přitáhli provoz do
svých sídel. Výsledek? Trefy vedle. Proto lépe odpovídající výsledky poskytuje
model Yahoo, který co nejvěrněji napodobuje lidmi generované popisy sídel, jež
doplňuje klíčovými slovy vhodnými pro vyhledávání.

Třídění výsledků
Jakmile zadáte vyhledávací slova do formuláře, vyhledávací stroj začne
prohlížet svou databázi. Výsledky dotazu jsou pak podrobeny třídění, což je
další zdroj velkých rozdílů mezi vyhledávacími stroji.
Většina sídel, která investovala do lidmi prováděné indexace stránek, dává
takto získané výsledky před ty, jež jsou výsledkem mechanického indexování.
GoTo zavádí do smíšené nabídky placené výsledky, pokud si inzerent koupil
umístění určitých vyhledávacích slov, například travel (cestování) nebo music
(hudba).
Závěr: Pro získání co nejpřesnějších výsledků použijte několik vyhledávacích
strojů nebo využijte přímo některý meta-vyhledávač, například Dogpile. A
chcete-li získat užší výběr lépe optimalizovaných výsledků, je zde Yahoo, které
vás nikdy nenechá na holičkách.


Kouzelná skříňka na nářadí
Několik programů, volných ke stažení, nabízí znavenému poutníkovi další
možnosti pro hledání a organizování informací. Bezplatně poskytované nebo
zkušební verze každého z následujících programů naleznete na adrese
www.fileworld.com/magazine.
Freewarový meta-vyhledávač, podporovaný proužkovou reklamou (za 30 dolarů je
též k dispozici verze s více funkcemi), Copernic 99 (www.copernic.com) je
napojen na 11 oblíbených vyhledávacích strojů a umožňuje vám uchovat celé
stránky s výsledky pro off-line surfování.
Vážní prohledávači Sítě, kteří potřebují vysoce účinnou asistenci při průzkumu,
by měli vyzkoušet program SuperSleuth od společnosti Prompt Software (
www.promptsoftware.com) za 60 dolarů, jenž je schopen vaše dotazy současně
rozeslat několika tuctům vyhledávacích strojů. Následně provede kompilaci
výsledků a analýzu indexů každé získané stránky. Není třeba říkat, že jde o
časově náročný proces. A hrůzu nahánějící rozhraní programu SuperSleuth se
postará o to, že vám nějaký čas potrvá maximalizace výsledků. Můžete též
vyzkoušet WebSleuth, chudšího příbuzného SuperSleuthu, za jehož služby se nic
neplatí, budete-li však potřebovat proběhnout Sítí dříve, než se rozední,
pravděpodobně sáhnete po SuperSleuthu.
Webforia Organizer (www.webforia.com) za 79 dolarů může pracovat jako webový
prohlížeč a vyhledávací nástroj, ale jeho největší síla je v tom, že vám umožní
dále indexovat konkrétní sídla a ukládat výsledky off-line pro pozdější
vyhledávání. Kliknutí na nástroj pro vytváření záložek v době, kdy surfujete,
Organizeru přikáže, aby uložil nejen URL daného sídla a záhlaví jeho stránky,
ale aby též vytvořil index klíčových slov pro následné off-line prohlížení.
Pokud jste informační feťák s přeplněnou schránkou došlé pošty a zástupem
nevyřízených úloh pátrajících po Webu, Enfish Tracker Pro (www.enfish.com) za
80 dolarů může být právě tím programem, který vás vyvede z organizačních
zmatků. Enfish si klade za cíl nejen jednoduše spravovat vaše internetová
vyhledávání, ale organizovat celý váš život nebo alespoň jeho část, která
prochází vaším PC. Když nainstalujete Enfish, indexuje tento program nejprve
vše, co se nalézá na vašem pevném disku což je proces, jenž může trvat několik
hodin. Jakmile je dokončen, usadí se Enfish na pozadí, a přitom potichu
monitoruje a indexuje vše, co děláte dokumenty, které píšete ve vašem textovém
procesoru, e-maily, které zasíláte a přijímáte, a webové stránky, které si
prohlížíte. Příbuzná data seskupuje dohromady, což vám usnadní pozdější
získávání informací.
Freewarový program Alexa (www.alexa.com) doporučuje při vašem surfování další
sídla k vaší návštěvě. Na pracovní ploše je vidět jako úzká nástrojová lišta,
připevněná k jedné straně, a zobrazující seznam odkazů vztahujících se k sídlu,
v němž jste právě na návštěvě.


Váš prohlížeč je i vyhledávacím nástrojem
Dříve, než vás vaše výprava zanese do všech koutů Webu, vyzkoušejte vyhledávací
nástroje vašeho oblíbeného prohlížeče. Jak Internet Explorer 5, tak i Navigator
4.5 mají funkce, které mohou zmenšit objem psaní a zkrátit dobu navigace a
mohou vám ušetřit dlouhý výlet do neznámých království.

Internet Explorer 5
Když kliknete na vyhledávací tlačítko, otevře se levý panel, jenž obsahuje
seznam několika možností vyhledávání: Najdi webovou stránku, najdi osobu, najdi
mapu, najdi v encyklopedii atd. Chcete-li konfigurovat tyto volitelné možnosti
pomocí vaší sbírky odkazů, klikněte na Customize (přizpůsobit), což vás přenese
na webovou stránku, kde můžete specifikovat vámi preferovaná vyhledávací sídla
a pořadí, v jakém jim bude vyhledávací nástroj klást dotazy. Do vyhledávacího
pole napište klíčové slovo, a dotaz bude předán všem účastnícím se vyhledávacím
strojům. Jakmile se na vyhledávacím panelu objeví výsledky, můžete kliknout na
odkaz a jeho stránka se objeví v hlavním okně prohlížeče. Pokud nenaleznete to,
co hledáte, klikněte na tlačítko Next (další) v levém panelu a uvidíte výsledky
z následujícího zúčastněného vyhledávacího stroje (AltaVista, HotBot a jiné).
Za účelem ještě rychlejších vyhledávání napište do adresního okénka otazník, za
nímž bezprostředně následuje váš dotaz: například ?king arthur.

Navigator 4.5
Když studujete sídlo, možná si budete chtít přečíst více o tématu, které máte
právě před očima. Nabídka "What\s related" (příbuzná témata) Navigatoru 4.5 vám
nabízí odkazy na předměty, jež se podobají tomu, který právě sledujete. Když
například navštívíte ESPN.com, tato nabídka bude obsahovat seznam jiných sídel
se sportovní tematikou. Zdá se vám to povědomé? Tato vlastnost je netscapovskou
vlastní vylepšenou verzí Alexy (viz "Kouzelná skříňka na nářadí").
Stejně jako v Internet Exploreru 5 můžete rovněž napsat do adresového pole
otazník, za nímž bezprostředně následuje váš dotaz.


Nakupujte do roztrhání těla
Prahnoucí po tom, aby získal hrdličku pro paní svého srdce, se Lancelot vydal
na trh. Panovala zde velká vřava, neboť dodavatelé se snažili oškubat
procházející davy, kupující a prodávající hlasitě smlouvali o cenách a mnoho
slavnostních praporů vlálo ve větru.
Za starých časů jste museli pěšky projít křížem krážem celý trh, abyste mohli
porovnat ceny, kvalitu zboží a služeb. Nyní se ke stejným údajům můžete
dopracovat, aniž byste vstali ze židle, za předpokladu, že jste vyzbrojeni
dostatečnou trpělivostí ke klikání myší.
Naštěstí vám při hledání žádaného zboží a porovnávání dodavatelů mohou pomoci
nákupní roboti či vyhledávací agenti. Špatná zpráva: Většina těchto nákupních
vyhledávacích nástrojů nepracuje zcela správně, neboť ve většině případů vám
umožňuje porovnávat ceny jen omezeného počtu obchodníků, má k dispozici slabé
vyhledávací a prohlížecí nástroje a zobrazuje neúplné informace o každém
produktu. Dosud žádný vyhledávací stroj vám neumožňuje najít produkty určené k
prodeji v celém Internetu. Z toho vyplývá, že nákupní sídla jsou dobrým místem
pro zahájení procesu hledání produktů. Jen buďte připraveni, že takových sídel
musíte navštívit několik.
Pokud jste ještě začátečníkem, vyzkoušejte CompareNet (www.compare.net). Rámec
CompareTool tohoto sídla vám umožňuje uložit si odkazy na produkty, o něž se
zajímáte, a pak si vytvořit porovnávací tabulku, která ukazuje tyto produkty,
spolu s jejich vlastnostmi, jeden vedle druhého. Bohužel, nadměrné používání
rámců znesnadňuje dělání záložek na stránkách sídla a může rovněž učinit sídlo
CompareNet nevhodným pro některé prohlížeče.
Jak nákupní adresář HotBot (shop.hotbot.com), tak i WebMarket
(www.webmarket.com) nabízejí relativně přímočará vyhledávací rozhraní,
umožňující navzájem kombinovat on-line katalogy kupců.
Nákupní kanál Excite (www.excite.com/shopping) funguje podobně, ale rovněž vás
nechává prohledávat přehledy produktů v mnoha kategoriích. Yahoo Shopping
(shopping.yahoo.com) poskytuje dobře prohledávatelný katalog kategorií produktů.
MySimon (www.mysimon.com) nabízí ještě další bezprostřední nákupní rozhraní,
ačkoliv vám dovoluje pátrat pouze podle kategorií nemůžete zadávat zákaznické
dotazy. Jeho porovnání jsou dobře organizována a často poskytují podrobnější
přehled informací o každém produktu uvedeném na seznamu, než je tomu v případě
jiných porovnávacích nákupních sídel.
Jestliže se pokoušíte najít produkt nebo službu určenou k on-line prodeji, měli
byste v první řadě použít vyhledávací nástroj GoTo.com (www.goto.com). Důvod?
Zatímco GoTo.com funguje podobně jako normální vyhledávací služba, rovněž
prodává prominentní místa svých výsledků prohledávání, a to na základě nabídek
klíčových slov. Hledejte například klíčové slovo kniha, a mnoho špičkových
výsledků bude zaplaceno on-line knihkupci. To činí z GoTo.com dobrou volbu pro
hledání komerčních sídel přinejmenším těch, která jsou připravena platit za
reference.