Hlavní navigace

Nahrávejte si CD dostatečně kvalitně - PCDJ CD Enhancer

Sdílet

Jistě vás již mnohokrát napadlo jak ten čas letí a jak všechno, co bylo kdysinovinka, je dnes beznadějně zastaralé. Pokud se jedná o techniku, je toto zastarávání takřka hmatatelné. ...
Jistě vás již mnohokrát napadlo jak ten čas letí a jak všechno, co bylo kdysi
novinka, je dnes beznadějně zastaralé. Pokud se jedná o techniku, je toto
zastarávání takřka hmatatelné. Na rozdíl od strojů, lidé jsou ovšem
sentimentální a schovávají proto různé nemoderní věci. Zvlášť patrné je to u
záznamové techniky, zejména pak u zvukových nahrávek. Edisonův voskový váleček
se poměrně rychle přeměnil na stříbřitou placičku v CD přehrávači. Samozřejmě
že nesrovnatelně vzrostla kvalita záznamu, ale co se staršími vinilovými LP
deskami nebo pomalu (velmi pomalu) ustupujícími MC kazetami?


Nabídka řešení
Je pochopitelně možné všechna tato média vyhodit a zakoupit jejich verze na
některém moderním nosiči. Toto řešení by pravděpodobně zvolil váš dědic, pokud
by ho ovšem některý vámi oblíbený interpret vůbec zajímal. Druhou možnost
nabízí recenzovaný produkt. Nutným předpokladem je však několikaminutová až
několikadenní přípravná práce s propojením gramofonu (kazetového nebo páskového
magnetofonu, rádia nebo čeho všeho) s audiovstupem zvukové karty. Délka
přípravy je závislá jen na vaší šikovnosti, konektory jsou k dostání poměrně
běžně.

Pracnost propojování je ovšem korunována úspěchem a můžeme se pustit do
nahrávání. CD Enhancer obsahuje velice jednoduché rozhraní pro nahrání ze
vstupu (mikrofonového nebo linkového). Šikovná je možnost volby vzorkovací
frekvence záznamu a indikace volného místa na disku spolu s maximální délkou
záznamu, kterou lze do počítače nahrát.


Jak funguje

Od popisu práce odskočíme do trochu techničtější části. Nahrávání probíhá
jakožto ukládání souboru ve formátu WAV na disk. Tento formát je
nekomprimovaný, a proto nahrání i krátké skladby ve vysoké CD kvalitě
(vzorkovací frekvence 48 kHz) stojí hodně místa na disku. Na druhou stranu tím,
že nedochází ke kompresi zvuku, neztrácí se z něj žádná informace, která by
citlivému posluchači mohla vadit. V případě, že jste naštíru s diskovým
prostorem, je možné zvolit libovolnou vzorkovací frekvenci a tím snížit nároky
na kapacitu disku. Hodnota vstupního signálu je ovšem snímána méně častěji,
může pak docházet k drobným zkreslením nahrávaného zvuku.

Po nahrání a uložení zvukového souboru můžeme přikročit k vylepšování zdroje.
Předně lze celou nahrávku rozdělit podle tichých míst. Nahráváte-li tedy třeba
celou desku, pak nemusíte po jednotlivých skladbách provádět úpravu každé
zvlášť. Po zvolení příslušné položky menu je celá nahrávka rozdělena na
jednotlivé úseky, oddělené tichem, což je typický případ pauzy mezi skladbami.
Celá deska ale uchovává svoji strukturu jakožto playlist wav souborů.

Jelikož elpíčka nezůstávají stranou běhu života lidského, dochází občas k
jejich poškrábání, což při přehrávání způsobuje praskání nebo prskání až
přeskakování. Aby se tyto neřesti nepřenášely na technicky vyspělejší médium,
je možné je vyfiltrovat. CD Enhancer obsahuje desítky předdefinovaných filtrů,
které pamatují na řadu situací, jež mohou nastat. Odstraňování praskání
(prasknutí je vlastně vysokofrekvenční šum krátkého trvání) je možné realizovat
pomocí šumového filtru, stejně tak ořezání špiček v záznamu se dá jednoduše
zařídit.

Protože není vždy pohodlné pracovat s celým záznamem, lze myší vybrat jenom ten
úsek, který hodláme upravovat. Zmíněný úsek je možné nejen opravit, ale také
úplně vyseknout, čehož lze využít třeba při přeskočení desky a nahrání té samé
stopy (nebo drážky či jak pojmenovat dráhu, ve které se pohybuje jehla přenosky
ach ty staré časy...).

Pomoc grafického ekvalizéru zase oceníte v případě revitalizace nahrávek na
magnetofonových kazetách. Často se stává při jejich častém používání nebo
dokonce kopírování, že dochází k ořezávání frekvenčního rozsahu a tím i ztrátě
kvality záznamu. Ekvalizér vyfiltruje nevhodné složky, naopak jiné příslušně
zvýrazní a poté možná poznáte svého oblíbeného zpěváka i po hlase, a nejen
podle nápisu na obalu kazety.

Detailně popisovat všechny efekty, které lze použít na úpravu získaného
záznamu, není příliš účelné, zejména proto, že moje necvičené ucho není s to
ohodnotit nějak smysluplně jejich výsledek. Mohlo by tak dojít k vytvoření
zkreslené nebo vyloženě chybné informace, což bych skutečně nerad.


Komu prospěje?

Byť jsem v minulém textu popisoval takřka výhradně použití CD Enhanceru ve
spojení s gramofonem, je samozřejmě možné jako zdroj použít de facto cokoliv,
co dokážete připojit k počítači. Nehledě k tomu, že je tato aplikace určena
především k úpravě zvuků pro jejich vypálení na CD, neobsahuje možnost ukládání
ve formátech cda (audiostopy) nebo mp3. Nicméně převádět soubory WAV na
audiostopy umějí některé vypalovací programy samy a MP3 převaděče se dají
poměrně jednoduše sehnat. Škoda jen, že tyto možnosti nejsou do tohoto jinak
zdařilého programu zakomponovány. Ale to je asi jediná výtka.


PCDJ CD Enhancer

rychlost aplikace
škála efektů
výstup jen WAV

K recenzi poskytla firma: CALCO, s. r. o., divize UNIMEDIA, U Výstaviště 11,
Praha 7, http://www.unimedia.cz