Hlavní navigace

Na stříbrných kotoučích

Sdílet

Expresní italština Multimediální kurz je založen na nejnovější učebnici italštiny Espresso nakladatelství Max Hueber, která byla upravena pro výuku pomocí počítače a rozšířena...
Expresní italština

Multimediální kurz je založen na nejnovější učebnici italštiny Espresso
nakladatelství Max Hueber, která byla upravena pro výuku pomocí počítače a
rozšířena o další cvičení. Balení obsahuje 4 CD (instalační + začátečníci,
středně pokročilí a pokročilí), což zahrnuje 185 hodin intenzivní výuky, přes 1
030 stran textu, 855 cvičení, více než 5 500 nových slovíček a frází a 1 460
obrázků a fotografií. Součástí balení jsou i sluchátka s mikrofonem.
Nejsnadnější je při výuce postupovat podle předem připraveného výukového plánu;
lekce a stránky lze ovšem vybírat i podle vlastního uvážení. Jednotlivé položky
kurzu jsou mezi sebou důsledně provázány, takže když děláte cvičení, můžete se
jedním klepnutím myši podívat na gramatický výklad nebo související úlohy.
Pokud třeba nepochopíte, jak doplnit cvičení, je zde snadno dostupná nápověda,
navíc lze učivo opatřit vlastními poznámkami. Probraná látka je označována,
takže je možné svůj postup kontrolovat a upravovat v přehledném seznamu.
Rovněž slovník je dobře propojen s ostatními komponentami kurzu, mimo jiné
nabízí seznam slov, která mají k aktuálnímu heslu nějaký vztah (synonyma,
opozita, fráze atd.). Mezi okny slovníku a vlastní učebnice lze snadno přepínat
a přizpůsobovat jejich velikost pro souběžné studium. Nejsnadnější je ovšem
vyhledávání nových slov metodou Click&See, kdy ve cvičení kliknete na nový
termín a zmáčknete klávesu Alt, kterýžto úkon vyvolá okno s překladem.
K efektivnímu opakování italských termínů a frází slouží metoda Re-Wise, jež z
uživatelem vložených slovíček připravuje testy. Pokud jste opakované slovíčko
zapomněli, zařadí ho brzy znovu, naopak správné odpovědi otestuje v delším
časovém horizontu.
Nezbytným prvkem výuky jazyka je nácvik správné výslovnosti. Pomocí zobrazených
hlasových křivek se můžete naučit mluvit tak, aby vám rozuměli i rodilí mluvčí.
Kurz používá technologii rozpoznávání řeči IBM ViaVoice a díky ní je možné
nejen aplikaci, ale i řadu cvičení ovládat hlasovými povely v italském jazyce.

Italština ESPRESSO
+ metoda Re-Wise
+ možnost tvořit vlastní poznámky
+ výborná volba papírové předlohy/učebnice
Producent: LANGMaster International, s. r. o..
Žánr: výuka italštiny
Jazyk: český
OS: Windows 9x/ME/2000/XP
Cena: 2 499 Kč
K recenzi poskytla firma: LANGMaster International, s. r. o.
Branická 107, Praha 4, http://www.langmaster.cz

Angličtina v nedbalkách

V životě miminka je snad více milníků než v životě dospělého člověka. Pořád se
něco slaví. Začíná to početím a pokračuje narozením, prvním posazením, prvními
krůčky, prvními zoubky a v neposlední řadě také prvním slovem. Všichni okolo se
sázejí, jaké slovo ten prcek vypustí ze své bezzubé tlamičky. Bude to máma,
nebo snad dostane přednost táta? Ono nakonec vydá nějaký neurčitý zvuk jako
"tůtů", ke všeobecné radosti osazenstva domácnosti je z toho auto a za vsazené
peníze se samozřejmě uspořádá oslava. Co už se ale zaručeně neslaví, jsou první
slova v cizím jazyce. Mám teď na mysli angličtinu, němčinu nebo francouzštinu,
to už je jedno. A také nezáleží na tom, jestli se dítě nějaké slovíčko naučí
doma nebo ve škole. Na obou místech se totiž děti díky společnosti Terasoft
mohou setkat s CD-ROMem nazvaným Moje první anglická slova. Pochází z řady
Začínáme s... a je určen hlavně pro ty nejmenší.
Tento produkt se netají svým zaměřením na určitou věkovou skupinu, a tak jde
stranou veškerá gramatika a poučky a do popředí se jasně derou důležitá
slovíčka. Jelikož je jich na začátek poměrně dost, jsou rozdělena do
tematických skupin. Najdeme tu např. rodinu, barvy, číslice, oblečení, zvířata,
jídlo, ale i třeba školu nebo dopravní prostředky. Slovní zásoba odpovídá
zhruba prvnímu roku výuky angličtiny na základních školách. Samotný program je
rozčleněn do tří modulů. Ve všech najdeme stejné obrázky a tudíž i stejná
slovíčka, liší se však stylem procvičování. V tom prvním, výukovém, se děti
pokusí vštípit si do paměti anglická slovíčka a jejich výslovnost podle
obrazové předlohy. Zde se ještě na chyby nehledí. Druhý modul již je testovací
a spočívá v přiřazování slov odpovídajícím obrázkům. Na obrazovce se hledané
slovo objeví napsané, rodilý mluvčí jej vysloví a na malém žáčkovi je, aby
kliknul na správný obrázek. Třetí modul je podobný, jen s tou obměnou, že si
dítě vybere slovíčko ze seznamu a k němu znovu přiřadí odpovídající obrázek.
Při testování se navíc po každém okruhu slovíček zobrazí hodnotící tabulka,
kterou je možno vytisknout. Stejně můžete naložit s přehledem všech výsledků v
jednotlivých testech.
Je to až příliš jednoduché, řeknete si. Ale já k tomu dodám, že je to také
levné a podle mého názoru efektivnější než nějaký obrázkový slovník, který by
vás stejně nestál o tolik méně. Pro úplná mrňata, která si na počítač ještě ani
nesáhla, to sice není, ale čerství předškoláci a hlavně školáčci by mohli
pochytit leccos, co se jim bude ve škole později hodit.

Začínáme s angličtinou Moje první slova
+ hezké obrázky
+ namluveno rodilým mluvčím
- stále stejné obrázky ve všech modulech
Producent: Terasoft
Žánr: výuka angličtiny
Jazyk: český a anglický
OS: Windows 9x/ME/2000/XP
Cena: 199 Kč
K recenzi poskytla firma: Terasoft, a. s., Vísecké nám. 1280, 268 01 Hořovice,
http://www.terasoft.cz

Český jazyk v jedné krabici

Jazyk český je jazykem velice složitým. Mnoho dětí školou povinných se snaží
proniknout do všech jeho zákoutí, ale ne všem se to daří ke spokojenosti
učitelů. Ačkoli se objevuje stále více výukových pomůcek, běžně se stane, že
ani dospělý člověk se nevyhne nějaké "hrubce". Některé z těchto pomůcek
pocházejí také z dílny firmy Terasoft, která se pyšní řadou TS Český jazyk. Na
obalech jejich produktů je uvedeno, že je užívá více než pět tisíc škol v České
republice. Asi tomu tak bude, nevím... ze základní i střední školy jsem už
nějaký ten pátek pryč.
A když už se něco tak dobře prodává, proč nepřipravit výhodný balíček? A tak
spatřila světlo světa velká modrá krabice s názvem TS Český jazyk 1-4, která ve
svých útrobách skrývá celkem čtyři disky. Jejich podtituly zní Pravopis,
Jazykové rozbory, Diktáty a konečně Pravopisná cvičení. Každý asi tuší, o čem
jednotlivé programy budou, ale stejně si je popíšeme. Pod slovem pravopis se
skrývají oblíbená vyjmenovaná slova, psaní s/z nebo "ě", podstatná a přídavná
jména, shoda přísudku s podmětem, spodoba nebo druhy slov. Jazykové rozbory
naznačují, že bude řeč o podmětu, přísudku, přívlastku a jiných větných
členech, ale najdeme tu i úkoly zaměřené na interpunkci nebo slovesa. Diktáty
jsme snad všichni svorně ve škole nesnášeli, takže víme, o co jde. Výběr tří
stovek diktátů na chvíli jistě vydrží. Je možné je vyplňovat na obrazovce,
vytisknout nebo psát čtený text, který je ale opravdu svižný. Já jsem tedy psát
nestíhal. Číslo čtyři mají pravopisná cvičení, což je vlastně mluvnice brouka
Koumese, se kterou jste se již na těchto stránkách mohli setkat. Tento program
je zaměřen na další procvičování všech jazykových jevů a je navíc doplněn o
interaktivní hru namluvenou Jiřím Lábusem. Ta před hráče staví problémy, které
je možné vyřešit pouze pomocí znalosti naší mateřštiny. Všechny aplikace mají
několik věcí společných. Program je možné přizpůsobit věku dětí, přičemž na své
si přijdou již druháčci (horní hranici bych raději nestanovoval). Obsahují
spousty mluveného slova v případě špatné i správné odpovědi se dozvíte, proč
tomu tak je. Všechny programy v sobě mají zabudovány tiskové moduly určené pro
tvorbu pracovních listů. Můžete si vybrat látku, její zaměření a vše si
vytisknout, a to včetně tisku správných odpovědí.
Využití v domácnostech je jednoznačné zlepšení školních výsledů a tím i
pravopisných dovedností. Dovedu si představit i to, jak by se tento produkt dal
zneužít, ale nebudu raději nikoho navádět. Dobré známky si všichni musejí
zasloužit. Pokud snad máte doma školou povinné dítě, určitě s tímto balíčkem
programů neprohloupíte. Ušetříte a navíc se budete moci těšit z dobrých známek
v žákovské knížce.

TS Český jazyk 1-4
+ čtyři v jednom
+ tiskové moduly
+ neomezeno věkem
- občas se opakující cvičení
- komentář začne být časem dost otravný
Producent: Terasoft
Žánr: výuka českého jazyka
Jazyk: český
OS: Windows 9x/ME/2000/XP
Cena: 1 499 Kč,
jeden díl samostatně za 630 Kč
K recenzi poskytla firma: Terasoft, a. s., Vísecké nám. 1280, 268 01 Hořovice,
http://www.terasoft.cz

Španělština pro začátečníky

Výjimečně tuto recenzi začínám psát ještě dříve, než rozbalím krabičku s
diskem. Ze španělštiny totiž ovládám pouze několik frází, které jsem se navíc
naučil bez znalosti jakýchkoli gramatických pravidel a výslovnosti. Na úvod vám
tedy mohu říci jenom to, že tento CD-ROM vytvořila společnost EuroTalk
Interactive a na český trh jej dodává Terasoft. Jedná se o výukový software pro
úplné začátečníky a já jsem zvědav, kam mě moje první setkání s tímto jazykem
zavede a kolik si z něho odnesu. Právě vkládám disk do mechaniky a výuka
začíná...
Po hodině studia bych se asi do Španělska bez slovníku vydat nemohl, ale hrdě
prohlašuji, že jsem se pár slovíček naučil. Některá jsou podobná výrazům z
jiných světových jazyků a těch "pár" zbylých (asi jich budou tisíce) se dá
naučit. Ale dost teorie. Raději vám povím, co jsem našel pod stříbrným povrchem
tohoto disku. Nejprve budete dotázáni na svůj mateřský jazyk, pak na jméno, pod
nímž se budete učit a na jehož konto se vám budou postupně přičítat body. Ty
budete dostávat za soutěže, a když dosáhnete určitého počtu, získáte diplom. K
tomu se ještě dostaneme, nyní již k obsahu. Tím jsou slovíčka, slovíčka a zase
slovíčka a jako doplněk pár důležitých frází, bez nichž se na cestách po
španělsky mluvících zemích neobejdete. Slova jsou rozdělena do tematických
okruhů a je celkem jedno, do kterého z nich se pustíte. Pokud pojedete po směru
hodinových ručiček, pak ovládnete první důležitá slova, jídlo, barvy, fráze,
tělo, čísla, čas, nákupy a státy. Pod každou možností se skrývá pět sekcí. V
první můžete procvičovat slovíčka tak, že uvidíte slovo v češtině, ve
španělštině a fotografii. Ve druhé budete trénovat výslovnost nahráváním sebe
sama a porovnáním s rodilým mluvčím. Ve třetí a čtvrté sekci přichází na řadu
testování nově nabytých znalostí a právě zde získáváte ony důležité bodíky do
svého znalostního portfolia. I když se "Lehké hry" a "Těžké hry" ve všech
okruzích tváří stejně, nakonec zjistíte, že pokaždé budete testováni jiným,
nutno podotknout celkem zábavným způsobem. Zahrajete si ruletu nebo budete
zapichovat špendlíky do mapy. Prostě žádné nudné biflování slovíček. Ještě jsem
zapomněl na poslední možnost, kterou je tisk obrázkových slovníků. To asi když
vás rozbolí oči z koukání do monitoru. Výukou vás budou provázet dva rodilí
mluvčí muž a žena, což pro někoho ještě přitažlivost tohoto disku zvýší.
Sám za sebe musím říci, že mě toto první oficiální setkání se španělštinou ani
v nejmenším neodradilo. Pokud tedy chcete s tímto jazykem začít nenásilnou
formou a v teple domova, zkuste to jako já. Adios, amigos!4

Naučte se španělsky
+ rozdělení na okruhy
+ nahrávací studio
+ bodový systém
- bez gramatiky
Producent: Terasoft
Žánr: výuka španělského jazyka
Jazyk: český
OS: Windows 9x/ME/2000/XP
Cena: 599 Kč
K recenzi poskytla firma: Terasoft, a. s., Vísecké nám. 1280, 268 01 Hořovice,
http://www.terasoft.cz