Hlavní navigace

Na stříbrných kotoučích /TS němčina I a II

1. 5. 2000

Sdílet

Přestože bezkonkurenčně nejoblíbenějším jazykovým titulem firmy Terasoft jedosud Český jazyk (recenze a demoverze byly v minulém čísle), ani cizí jazyky nepřicházejí zkrátka. Pře...
Přestože bezkonkurenčně nejoblíbenějším jazykovým titulem firmy Terasoft je
dosud Český jazyk (recenze a demoverze byly v minulém čísle), ani cizí jazyky
nepřicházejí zkrátka. Přestože náskok má v poslední době velmi populární
angličtina, po loňském zahájení se úplně čerstvého druhého dílu dočkala také
němčina.
Nový titul (zdaleka ne poslední v této řadě) je logickým pokračováním loňského
produktu, jenž je zaměřen na výuku německého jazyka pro úplné začátečníky, a to
jak v rámci výuky na základní škole, tak v jiných kursech či při samostudiu.
Obsahovým podkladem pro slovní zásobu jsou tradiční a osvědčené studijní
materiály (Němčina 1. a 2. část od Marouškové, Wer? Wie? Was? 2, Das
Deutschmobil 2, Heute haben wir Deutsch 2) je právě dostatečné množství
slovíček. Jejich procvičování při výuce je doprovázeno jak obrazovým materiálem
pro lepší zapamatování, tak velmi cenným zvukovým doprovodem. Kromě tematických
okruhů z běžného života můžeme slovíčka procvičovat pomocí přiřazování dvojic a
výběrem z několika pravopisných variant. Také procvičování gramatiky je
orientováno graficky, pomocí techniky doplňování.
Prvořadou předností produktu je velmi bohatá zásoba studijní látky. Slovní
zásoba postihuje širokou škálu témat z běžného života a poskytne každému
začátečníkovi dobrý potenciál pro další studium. Při studiu gramatiky lze
zvolit návaznost témat v souladu s tištěnou předlohou a tak velmi dobře sladit
studium ve škole s návazným procvičováním látky. K tomuto velmi dobře přispívá
i fakt, že na CD naleznete perfektně zdokumentovánu zdrojovou literaturu, takže
nemusíte zoufale pátrat, co bylo předobrazem, a rovnou můžete studenta vybavit
potřebnými učebnicemi. Produkt lze doporučit především pedagogům základních
škol, velmi dobře se však uplatní také při jiné formě výuky. Předcházet by však
měl (hlavně u gramatiky) důkladnější výklad problematiky.
TS Němčina I. a II.

množství studijní látky
kompletní ozvučení
existence tištěných ekvivalentů
Producent: Terasoft
Žánr: výuka němčiny
Jazyk: český
OS: Windows 3.x, 9x
Cena: 630 Kč (vč. DPH) za každý díl
K recenzi poskytla firma:
Terasoft, a. s.
Vísecké nám. 1280, 268 01 Hořovice


HRAJEME SI S PÍSMENKY
Patrik Malina

Pro začínající školáky je určen program společnosti Grada Publishing. Tímto
titulem zamířil vydavatel do oblasti dětí ve věku pěti až devíti let. Jak již
název prozrazuje, jedná se o hraní si s písmenky. Není to pochopitelně nějaká
akční hra či snad písmenkový Doom, ale jsou to výukové programy. Hry nejsou
odstupňovány podle obtížnosti, ani není systém výuky nijak konsekventní (pro
postup do další úrovně je třeba splnit podmínky všech nižších úrovní). Lze si
jednoduše vybrat to, na co má dítě právě chuť a pak jen procvičovat. Koncepce
her je jednoduchá a úkoly zcela zřejmé. Pro dokonalé porozumění zadané úloze je
každá doplněna o mluvený komentář.

Princip hry je shánět benzín do autíčka, které projížděním písmenkového
bludiště sbírá body. Auto má poměrně značnou spotřebu a tak je třeba často
tankovat, aby hráč mohl posbírat více a více písmenek v bludišti. Za kvalitní
výkon je odměněn mluvenou pochvalou, která je různě obměňována. Program je
jednoduše ovládán pomocí myši, jenom hra s autíčkem se ovládá kurzorovými
klávesami. Čili cíle a prostředky jasné, ovládání také průhledné, takže zbývá
okomentovat poslední: zpracování.
Tady bych totiž viděl slabší místo. Prakticky žádné animace a fádní prostředí
pro plnění jednotlivých úkolů na atraktivitě nepřidávají. Na program pro
dospělé uživatele bych tak přísný nebyl, ale udržet dětskou pozornost alespoň
na nějakou dobu vyžaduje větší dávku vynalézavosti, než stále stejné bílé
obláčky nad zeleným pozadím. Navíc uspořádání možných odpovědí mi připadá velmi
nepřehledné, neškodilo by např. na úkor počtu možností zvolit větší písmo apod.
Jinými slovy, práce s tímto programem se značně blíží normální školní výuce,
jen místo černé tabule a bílé křídy jsou k dispozici malá černá písmenka v
bílých obláčcích, ve kterých se člověk velmi snadno ztratí.
Na druhou stranu musím s uzarděním přiznat, že jsem pramalý pedagog a možná, že
tohle je cesta, jak do dětí nějakou tu vědomost vpravit.

Určitě je tenhle program možnou variantou při výuce citu pro mateřský jazyk.
Dále lze také konstatovat, že je tímto způsobem rozvíjena mysl směrem k možným
kombinacím a k logickému myšlení.
Kdyby se snad zdály úlohy okoukané a dobře poznané, je možno editovat všechna
nastavení hry, včetně editace obrázků ve hře a namluvení vlastní výslovnosti
slov (pochopitelně pouze tehdy, máte-li zvukovou kartu a připojený mikrofon)
buď již používaných, nebo úplně nových.
Celkový dojem je poněkud rozpačitý. Záporům je věnováno poměrně dost řádek,
klady lze také nalézt. Nicméně jsem přesvědčen, že si CD svého zákazníka najde.
Hrajeme si s písmenky

výukové možnosti
zpracování

Producent: Grada Publishing
Žánr: pomocník malého školáka
Jazyk: česky
OS: Win 3.x a výše
Cena: 575 Kč (multilicence pro školy 900 Kč)
K recenzi poskytla firma:
GRADA Publishing, s. r. o. U Průhonu 22, Praha 7