Hlavní navigace

Na stříbrných kotoučích - TS Angličtina

1. 6. 2000

Sdílet

Výuka angličtiny od Terasoftu, jež byla donedávna nabízena ve čtyřechjednotlivých dílech, patří k velmi rozšířeným studijním titulům. Přestože s touto výukovou řadou slavila aut...
Výuka angličtiny od Terasoftu, jež byla donedávna nabízena ve čtyřech
jednotlivých dílech, patří k velmi rozšířeným studijním titulům. Přestože s
touto výukovou řadou slavila autorská forma slušný obchodní úspěch, rozhodla se
přikročit k inovaci, jejímž výsledkem je toto nové balení. Zahrnuje nejen v
souhrnné podobě dříve publikované díly, ale také, jako úplnou novinku,
oboustranný anglicko-český slovník středního rozsahu.
Po obsahové stránce nepředstavuje samotná výuka žádnou zásadní novinku, jedná
se o souhrn dříve vydávaných titulů. Slovní zásoba vychází z často používaných
učebnic pro základní školy (Lacinová, Kadlecová, Zahálková, Project English) a
pokrývá svým rozsahem širokou škálu témat z běžného života. Jednotlivé díly
byly v původním provedení koncipovány v rozsahu jednoho studijního roku a nová
kompletní distribuce je tedy sadou pro první čtyři roky studia angličtiny.
Přestože je produkt zacílen především na žáky základních škol (provedením i
zdrojovými materiály), lze jej velmi dobře využít obecně pro jakéhokoliv
začátečníka (jak momentálně úspěšně prověřuje jeden z mých kamarádů).
Z hlediska technického řešení a uživatelského rozhraní rovněž nejde o závratnou
novinku znáte-li jiné tituly tohoto výrobce, bude vám způsob práce s CD důvěrně
znám. V případě uživatelů na úrovni žáků základních škol se jedná spíše o dobře
zvolené řešení, zbytečné inovace za každou cenu zde nejsou namístě. Největší
předností tak zůstává množství obsaženého výukového materiálu, neboť zde patří
Terasoft tradičně na špičku. Věřím, že tento komplet pilný student zvládne i
rychleji než za čtyři roky, ale vydrží vám určitě dlouho, a navíc po jeho
zvládnutí na tom budete s angličtinou velmi slušně. Připomenu především stovky
slovíček a vět namluvených rodilým mluvčím.
Produkt v této ucelené podobě představuje jednu z nejkomplexnějších možností
výuky a procvičování anglického jazyka na českém trhu. Za obzvláště vydařený
považuji "poměr cena-výkon", tedy skutečně vysokou užitnou hodnotu za relativně
snesitelných finančních podmínek (obzvláště při uvážení, kolik dnes stojí
klasické jazykové učebnice). Pro informaci dodávám, že původní cena
jednotlivých dílů byla 600 Kč, slovník, jak bylo řečeno, je přibalen nově.
Další velkou výhodou pro žáky i rodiče je "homologace" výuky se standardními a
často používanými tištěnými studijními texty. Procvičování látky tak může
dosáhnout ještě vyšší efektivity a bude působit na studenty důvěrným dojmem.
Jste-li rodičem, hledajícím vhodnou výuku, pak se jedná o výbornou volbu pro
vaše děti.
TS Angličtina I.-IV. komplet
množství studijní látky
slovník
existence tištěných ekvivalentů
Producent: Terasoft
Žánr: výuka angličtiny
Jazyk: český
OS: Windows 3.x, 9x
Cena: 1 600 Kč(bez 5 % DPH)
K recenzi poskytla firma: Terasoft, a. s., Vísecké nám. 1280,
268 01 Hořovice
Gallaxis 2002
Astronomie a kosmonautika jsou témata, jež se těší tradičně vysokému zájmu na
poli popularizace vědy. Také na našem trhu se již objevilo několik zajímavých
multimediálních titulů, proto má každý další tvůrce pozici o něco těžší. Svým
dílkem přispělo i vydavatelství Rubico, a musím říci, že to nedopadlo nejlépe.
Ovládání encyklopedie je poněkud problematické. Samotná koncepce rozdělení
celého produktu na dvě části by nemusela znamenat vážnější potíž, pokud by
ovšem bylo možné mezi těmito dvěma mody plynule přecházet. Textová část, která
je pojata především jako "elektronická kniha", je vytvořena a spouštěna pomocí
nástroje Zoner Context, jehož možnosti autoři zdaleka nevyužili. Za velký
problém bych v současné době považoval ignorování možností hypertextu, a také
nemožnost změny velikosti okna je nepříjemná. Pokud chcete přejít ke druhé
části CD, nastane výše avizovaný problém aplikaci musíte zavřít, znovu spustit
CD a vybrat si druhý, prohlížecí modul, což mi připadá dosti nevydařené.
Astronomie je podle mne ideálním tématem pro opravdu multimediální zpracování,
takže takto pochybný způsob pohybu mezi studijním textem a "živým" doprovodem
je bezesporu špatnou volbou. Naštěstí opačný postup možný je, takže při
prohlížení obrázků si můžete "knihu otevřít", avšak to na absenci organického
propojení nic nemění.
Vyhledávač (obrazová část, Find) je koncipován jako prohlížečka multimediálních
souborů. Bohužel, i zde mám výhrady. Uživatelské rozhraní je vyplněno několika
okny se seznamy objektů, jejichž vzájemný vztah nebude uživateli zpočátku
příliš zřejmý, takže o intuitivnosti nelze mluvit. Rovněž jsem postrádal
logické uspořádání materiálu dle nějaké hierarchie, po které zvolená tematika
přímo volá. Bohužel zůstalo u abecedních seznamů, takže máte k dispozici
vlastně fultextový prohledávač multimediální kolekce, protože o obsáhlejší
popisné texty k obrázkům jsem také nezavadil. K samotnému výběru materiálu do
této "prohlížecí" části bych poznamenal, že sice zahrnuje opravdu široké
spektrum, ovšem jejich kvalita je zčásti opravdu velmi špatná. Pokud jste při
pátrání na Internetu astronomickou tematiku sledovali, jistě řadu z nich budete
znát, a autoři jednoznačně upřednostnili sílu množství před výběrem kvalitního
reprezentativního vzorku.
Shrnuto, můj celkový pocit je nedobrý. Přestože suma odborných informací je
bezesporu hodnotná, domnívám se, že způsob zpracování neodpovídá současným
kriteriím kvalitního multimediálního díla.
Gallaxis 2002
shromážděná fakta
ovládací prostředí
kvalita obrázků
Producent: Rubico
Žánr: astronomie
a kosmonautika
Jazyk: český
OS: Windows 9x OSR2
Cena: 499 Kč
K recenzi poskytla firma: Rubico, Rooseveltova 51,
779 00, Olomouc