Hlavní navigace

Na stříbrných kotoučích

1. 4. 2001

Sdílet

Žolík logické hry, karetní a hazardní hry Známý tuzemský producent a distributor multimediálních titulů nedávno představil svou novou řadu produktů s výše uvedeným jménem. Jak na...
Žolík logické hry, karetní a hazardní hry

Známý tuzemský producent a distributor multimediálních titulů nedávno
představil svou novou řadu produktů s výše uvedeným jménem. Jak napovídá obsah
prvních dvou titulů, s nimiž se zde budete moci seznámit, tematicky se ocitáme
v oblasti zábavy a bystření mysli. Jedním z produktů jsou totiž Karetní a
hazardní hry, druhým pak Logické hry.

Na úvod bych rád upozornil na koncepci obsahu obou CD (a zřejmě i příštích
titulů v řadě Žolík). Náplní obou disků je výběr softwaru, jenž spadá do
kategorie freeware a shareware. Tato "technologie" přípravy obsahu autorům
kompilací umožnila shromáždit materiál poměrně velkého rozsahu, takže se v
žádném případě nemusíte obávat brzkého vyčerpání možností.

Jak mimo jiné proklamuje výrobce, ovládání jednotlivých titulů řady je
sjednoceno a umožňuje tak bezproblémovou orientaci. Toto mohu jen potvrdit
rozhraní je připraveno pomocí technologie HTML a k procházení vám tedy postačí
obyčejný prohlížeč, jenž je navíc pro jistotu na každém disku přiložen. S
"webovým" ovládáním je pochopitelně spojena jeho univerzalita a snadná
použitelnost i u nezkušených uživatelů, a navíc je velmi slušně zpracováno
koncepčně i graficky prohlížení je bezproblémové, nic nemusíte dlouho hledat a
důležité informace jsou vždy po ruce.

Pojďme si konečně zahrát! Prvním z titulů jsou Logické hry, jež jsou
jednoznačně zaměřeny na zábavu pro přemýšlivé. Připraveny jsou zde v několika
kategoriích jak implementace klasických deskových her, tak ryze počítačové
kvízy, jež nemají svůj předobraz mimo digitální svět. V rubrice "Stolní" tedy
najdete např. mlýnek, piškvorky, dámu či šachy, ale také Reversi (či Othello).
Následuje několik variant tradiční Patnáctky, další "přesouvací" hry podobného
typu jsou v kategorii "Lines" a nesmí chybět mnohé odrůdy proslulých Tetris či
Mahjongg. Pro velmi přemýšlivé doporučuji kategorie Hádanky či Hlavolamy a pro
mírně bojovné typy je určena dobrodružná skupina Adventure. Z rubriky Různé pak
doporučuji skvělou hru Abalone, jež má svůj tradiční "deskový" předobraz a
patřila by tedy spíše mezi "Stolní". Výběr je proveden vcelku dobře, jen mě
mrzí velmi nízké zastoupení právě v rubrice Stolní hry, neboť např. šachy jsou
zde reprezentovány opravdu slabě.

Druhý titul, zaměřený na "hazardérskou" zábavu, obsahuje především hry, v nichž
rozhodujícím prvkem je náhoda. Opět je velká škoda, že na některé kvalitní
tradiční karetní hry, jež mají předobraz v reálném světě, se dostalo jen velmi
sporadicky v rubrice "Různé". Jinak máte k dispozici všemožné varianty
automatů, Black Jacku, můžete navštívit kasina, zariskovat v pokeru či prožívat
melancholické nálady nad solitéry. Přínosným prvkem je přítomnost česky psaných
pravidel pro většinu her na CD.

Oba tituly z nové řady jsou poměrně slušným zástupcem "výběrových" produktů,
jež shromažďují volně dostupné zdroje. V obou případech se bezesporu dobře
pobavíte, i když budete muset počítat s jistou "internacionálností" obsahu.
Obsah těchto CD vám rovněž pokytuje zroje, jež vevyčerpáte během jednoho
odpoledne. Obzvláště logické hry se mohou stát vašim průvodcem po mnoho večerů,
aniž byste se museli obávat stereotypů. (Snad jen na cena mohla být u "sebrané"
kolekce přístupnější.)


Žolík

ovládací prostředí
celkový výběr
cena
obsah některých rubrik
Producent: Media trade
Žánr: zábava
OS: 32bitová Windows
Jazyk: český
Cena: 395 Kč (každý titul)

K recenzi poskytla firma: Media trade, s. r. o., Krakovská 25, 110 00 Praha
www.cd-rom.cz
Č/N a n/č odborný slovník vědy, techniky, ekonomiky

Jak napovídá název, slovník je orientován na specifické oblasti lidské
činnosti. Autoři záměrně ignorovali běžnou slovní zásobu, takže s tímto
slovníkem určitě nepočítejte jako se základní pomůckou pro studium běžné
němčiny na začátečnické či mírně pokročilé úrovni. Obsahově je zpracovaná
slovní zásoba zaměřena na nejtajemnější jazyková zákoutí vybraných okruhů,
takže lexikon slouží jako nástroj pro specializované až velmi odborné překlady
s osobitým výrazivem. Rozsah oborů a vědních disciplín, jež jsou ve slovníku
zahrnuty, dobře demonstruje mimo jiné přehled použitých zkratek.

Ovládání programu je předurčeno použitím softwaru, v němž je dílo vytvořeno.
Autoři použili nástroj Zoner Context 3.0 Profi, v němž je slovník kompletně
zpracován, včetně uživatelského rozhraní a filosofie ovládání. Právě volba
tohoto prostředí evokuje představu, že produkt je víceméně elektronickou verzí
knižní publikace autoři pravděpodobně sáhli po Contextu proto, že prioritou byl
obsah a ne originální ovládací rozhraní. Na koncepci elektronické knihy rovněž
pokazuje grafické zpracování úvodních obrazovek, v nichž naleznete např. návod
k práci s publikací a informace o vyhledávání.

Vyhledávání žádoucích výrazů probíhá pomocí jednoduchého dialogu a
fulltextového "stroje", jež poskytuje samotný Context. K dispozici je tzv.
jazyková analýza, s jejíž pomocí naleznete nejen patřičný výraz, odpovídající
zadanému řetězci, ale také jeho tvary (např. skloňovaná jména). Zajímavá je
odlišnost algoritmu, jenž závisí na směru překladu. Nejlepší postup zřejmě bude
v německo-české části zadat hledaný výraz, a poté jeho překlad znovu zadat ve
směru česko-německém, čímž dosáhnete vypsání vyčerpávajícího přehledu použití
slova v různých významech a souvislostech. K dispozici jsou také logické
operátory, s jejichž pomocí můžete velmi přesně vymezit množství získaných
informací.

Slovník považuji za velmi přínosný příspěvek do tuzemské produkce v této
oblasti. Pokrývá sféru, jež dosud nebyla takto důkladně zpracována, a nesporně
mu náleží nezastupitelné místo na trhu.
Č/N a N/Č


Odborný slovník vědy, techniky, ekonomiky

rozsah slovní zásoby
uživatelské rozhraní
pomalý z CD
Producent: T. Z. CD-ROM software
Žánr: německý odborný slovník
OS: libovolná Windows
Jazyk: český
Cena: 1 890 Kč (vč. DPH)

K recenzi poskytla firma: T. Z. CD-ROM software Tomáš Zahradníček, M. Horákové
259, 500 06 Hradec Králové
www.tz2000.cz
TS Němčina III

Firma Terasoft je na našem trhu multimediálních CD již poměrně stabilním
pojmem. Je známa téměř výhradně jako tvůrce a dodavatel výukového a
vzdělávacího softwaru a její produkci znají především nejmenší uživatelé a žáci
základních škol. Mezi nejúspěšnější tituly dnes stále patří jazykové kursy, a
to jak pro český jazyk, tak pro angličtinu (čtyři díly) a němčinu (dosud dva
díly). A jak napovídá název, právě rozsah výuky pro němčináře Terasoft tímto
titulem dále rozšiřuje.

Ovládací rozhraní programu a uživatelská "logika" jsou zde ve srovnání s
předchozími díly či jinými kursy zachovány prakticky beze změn. Terasoft, jehož
zákazníky jsou především naše školy, zřejmě velmi dobře ví, proč i nadále
podporuje platformu Windows 3.x a nezvyšuje provozní náročnost uživatelské
aplikace. Koneckonců, zvyk je železná košile a studující se u nového dílu budou
cítit jako doma. Ani v oblasti zdrojů dat pro výuku nedošlo k žádné změně
strategie podkladem pro zpracovanou látku jsou dobře zavedené a značně
rozšířené knižní učebnice (např. Maroušková Němčina pro 5. a 6. ročník ZŠ,
Heute haben wir Deutsch 2) s jasně vymezenou úrovní studijních znalostí a
návazností na předchozí učební materiály.

Koncepčně je CD opět pojato především jako pomůcka pro důkladné opakování a
procvičování nastudované látky. Obzvláště je třeba věnovat pozornost
předchozímu důkladnému pochopení zde prověřovaných gramatických jevů v opačném
případě bude přínos tohoto CD značně oslaben. Jiná situace je pochopitelně při
opakování slovní zásoby, pro jejichž samostatnou výuku lze samostatný disk s
úspěchem použít. Titul obsahuje matriál k procvičování jednotlivých mluvnických
pravidel (30 kapitol), významu slovíček (v překladech) a jejich pravopisu (v
patnácti lekcích). Další rubrikou jsou tematické okruhy, jež obsahují zkušební
materiál uspořádaný dle reálné souvislosti "ze života". Samostatná část je pak
věnována velmi důležitému jevu tvaru množného čísla podstatných jmen.

Přestože ovládání aplikace je poměrně úsporné a nepřekypuje multimediálními
efekty, k procvičování jsou velmi dobře využity jak grafické prvky (hlavně u
slovíček), tak zvukový doprovod (praktický veškerý materiál v podobě vět i
slovní zásoby je namluven rodilým mluvčím).


TS Němčina III

rozsah látky
jednoduché ovládání
Producent: Terasoft
Žánr: výuka němčiny
Jazyk: český
OS: libovolná Windows
Cena: 600 Kč (bez 5% DPH)

K recenzi poskytla firma: Terasoft, a. s., Vísecké náměstí 1280, 268 01 Hořovice
www.terasoft.czČeský VÝBĚR 4

Software je roztříděn do řady kategorií. Začněme u kategorie antivirů. V tomto
oboru jsou české AVG a Avast i celosvětově špičkou a na discích se nacházejí
jejich demoverze. Vynecháme-li další kategorie, ve kterých není tolik programů
(např. CAD nebo hardwarové utility), a kategorii kancelářské balíky, která
obsahuje "pouze" 602Pro PC SUITE 2000a, dostaneme se s výčtem ke kategorii
programů pro domácnost. Sem patří jednak programy pro katalogizaci všeho
možného, a jednak software pro řízení finančních toků v domácnosti. Patří sem i
aplikace pro rozpisy sázkových her. Přímo do rodinného prostředí jsou určeny
aplikace kategorie rodinné zábavy, např. software pro věštění nebo počítačová
verze hry flaška. Rychle zmíním kategorii HTML editorů a utilit, a přikročím k
příbuznému tématu internetu a sítí. Na CD nechybí poslední freeware Microsoftu
a Netscapu, rovněž zde nalezneme i řadu programů pro sledování připojení.
Specifika našeho mateřského jazyka, kterým není svět plně přizpůsoben, je nutno
řešit pomocí konverzních utilit. Pro zdatnější uživatele je připravena sada
pomůcek, např. do prostředí Delphi, nechybí ani trial verze MySQL komponent. V
kategorii různé utility pak najdeme prográmky pro práci se soubory hesel,
tiskárnami, CD mechanikami a podobně. Pro ty, kdo jsou již znuděni standardním
vzhledem Windows, je na CD řada programů, které jsou schopné jejich vizáž
pozměnit. Zabezpečovací utility jsou rovněž poměrně dobře použitelné, zvláště
pro citlivá data. Pro ekonomiku jsou určené programy, jež umožní spravovat
třeba knihu jízd nebo vést jednoduché účetnictví. Pro zpříjemnění pobytu u
počítače je na CD řada her. Asi nejzastoupenější kategorii tvoří programy
výukové a vzdělávací. Pokrývají široké spektrum oborů přes oblíbenou
matematiku, pokračujíc přes fyziku a chemii až po humanitní směry jako je
dějepis. Rovněž na výuku jazyků je pamatováno.

Tolik přehled. Dlužno poznamenat, že kvalita vybraných programů je
nestejnoměrná. Na jedné straně vysloveně profesionální produkty, jako např.
602Pro PC nebo antiviry, na straně druhé programy, které vypadají jako práce
žáků základních škol (myšleno bez urážky, i tam se mohou zrodit kvalitní
produkty). Jako prezentace vlastní práce mohou být jistě použity, ale
pochybuji, že se dočkají nějakého rozšíření.


Český výběr 4

výběr programů
stále stejné uživatelské rozhraní
Producent: Špidla Data Processing
Žánr: kolekce volně šiřitelného softwaru
Jazyk: česky
OS: Windows (ovládací program)
Cena: 399 Kč (vč. DPH)

K recenzi poskytla firma: Špidla Data Processing Nad Stráněmi 4545 760 05 Zlín 5
www.spidla.cz
MS Excel 2000

Ačkoliv je Excel z pohledu počítačů skutečně pamětníkem, je třeba si sáhnout do
svědomí a přiznat si, že všechny jeho funkce zdaleka nevyužíváme. Jak se ale
probrat řadami menu a klávesových zkratek, abychom z tohoto nástroje vykovali
ostrý meč namísto dřevěného páratka? Cesty jsou tři: buď zakoupit objemnou a
drahou knihu a začít se probírat jednotlivými kapitolami. Většinou se taková
literatura nedá číst jako mayovka, a při zběžném listování zase snadno mineme
užitečný tip a trik. Druhou možností je zakoupit učebnici elektronickou, která
"čtenáře" provede všemi úskalími vizuální a názornou cestou. Poslední možností
je absolvovat kurs použití Excelu, jenž sice kombinuje přednosti obou, ale bývá
dražší a kolísavé kvality.

Společnost Grada nabízí multimediální příručku pro excelovou verzi 2000, ale v
principech je použitelná i pro starší verze tohoto tabulkového procesoru. Je
členěna do jednotlivých kapitol, které provedou uživatele Excelem od prvních
krůčků, jako je spuštění programu, založení nového dokumentu a práce se soubory
a listy. Kurs pokračuje přes výuku vkládání dat a jejich formátu, jednoduchou
práci s tabulkou. Zvláštní kapitola je věnována formátování tabulky pro tisk,
což je velmi užitečné. Kdo někdy tisknul tabulku a s tiskárny vylezla spousta
listů, přičemž na každém z nich byl jeden sloupec nebo řádek, ví o čem mluvím.
Další kapitola je pak věnována výkonným částem Excelu jako jsou vkládání
funkcí, tvoření odkazů a zápisy vzorců. Pro čitelnost a přehlednost tabulky a
pro její profesionální vzhled je vložena kapitola o formátování tabulek.
Důležitou součástí práce s daty je jejich vizualizace, v Excelu pak za pomoci
grafů. S jejich tvorbou čtenáře seznamuje další kapitola. Poslední část je
věnována práci s databázemi a seznamy, seznamuje čtenáře s použitím filtrů a
kontingenčních tabulek. Elektronická učebnice je pak doplněna řadou testů a
cvičení, a přirozeně jejich vyhodnocením.

Uživatelské rozhraní programu je příjemné a přívětivé. Průvodcem je kouzelník,
který uživatele provádí celým učicím procesem. Navigace přes učicí obrazovky je
pomocí jednoduchého ovladače.

Závěrem lze říci, že ten, kdo projde poctivě celou multimediální učebnicí, bude
schopen Excel používat na takřka profesionální úrovni ke svojí spokojenosti.


MS Excel 2000

rozsah
zpracování
Producent: GRADA Publishing
Žánr: multimediální učebnice
Jazyk: česky
OS: Windows 95 a vyšší
Cena: 690 Kč

K recenzi poskytla firma: GRADA Publishing, s. r. o., U Průhonu 22, 170 00
Praha 7
www.gradapublishing.cz