Hlavní navigace

Na stříbrných kotoučích

1. 7. 2000

Sdílet

Stejně jako v případě anglického jazyka sáhla firma Terasoft k úpravě"distribučního modelu" i u výukových titulů pro němčinu, ačkoliv dříve samostatně uvedené dva díly zdaleka n...
Stejně jako v případě anglického jazyka sáhla firma Terasoft k úpravě
"distribučního modelu" i u výukových titulů pro němčinu, ačkoliv dříve
samostatně uvedené dva díly zdaleka nejsou na trhu tak dlouhou dobu, jako
starší a populárnější sourozenec. V kompletním provedení tak můžete nalézt
souhrn látky ze dvou předchozích samostatně vydaných CD a jako bonus je opět
přiložen oboustranný česko-německý slovníček.
Co do obsahu výuky nedošlo k žádné zásadní změně, takže zdrojem studijních
materiálů jsou osvědčené učebnice (Němčina od Marouškové, Heute haben wir
Deutsch, Wer, Wie, Was a Das Deutschmobil), což při výuce umožňuje velmi dobrou
spolupráci s běžně rozšířenými tištěnými předlohami. Jako doplněk je přiložen
výše zmíněný slovník, jenž představuje jedinou změnu v obsahu produktu.
Ovládání rovněž zůstává věrno tradici, takže studenti zvyklí na jiné produkty
této firmy se budou cítit jako doma. Velmi výrazná je orientace na grafické
ovládání a využití obrázků při studiu slovíček a pomocí odpovídajících dialogů
lze velmi dobře aplikaci nakonfigurovat tak, aby odpovídala probírané látce a
náročnosti studia. Zde se dobře uplatní úloha učitele (samozřejmě ztělesněná
např. i rodiči), jenž sleduje pokroky žáka a snadno upraví procvičování dle
potřeby.
TS Němčina představuje velmi vhodný produkt pro doplnění výuky jazyka především
v oblasti domácí přípravy a procvičování probrané mluvnice. Těžištěm je
bohatství procvičované slovní zásoby, ale stranou nezůstávají ani gramatické
jevy. Pokud se vaše děti (či vy sami) připravují dle výše uvedených knižních
učebnic, dostane se vám velmi vhodného materiálu pro samostatnou přípravu a
opakování látky. Pochopitelně můžete tento kurs velmi dobře použít i v
kombinaci s jiným studijním materiálem či jako doplněk klasické výuky s
učitelem. Materiálu k procvičování je připraveno opravdu hodně, takže při
"tradičním" tempu výuky vám kurs vydrží na jeden až dva roky studia a vhodně
jej využijete také jako pomůcku při opakování či prověření svých znalostí.
Pokud jste si před časem zakoupili oba jednotlivé díly TS Němčiny, pak produkt
vlastně už máte a tato nová edice by vám příliš nového nepřinesla. Jste-li však
čerstvým zájemcem, vřele tento komplet doporučuji, neboť se jedná o cenově
zvýhodněnou nabídku kvalitního učebního materiálu.
TS Němčina I. a II. komplet
rozsah látky
jednoduché ovládání
cena

Producent: Terasoft
Žánr: výuka němčiny
Jazyk: český
OS: Windows 3.x, 9x
Cena: 950 Kč (bez 5 % DPH)
K recenzi poskytla firma: Terasoft, a. s.,
Vísecké nám. 1280, 268 01 Hořovice
Hair Studio
Zřejmě není ženy, která by nechtěla být krásnější, a klíčovou úlohu v této
snaze bezesporu hraje účes. Jenže experimentování v rukou skutečného kadeřníka
může nejen (někdy) skončit s nejistým výsledkem, ale především (vždy) končí
malou finanční tragédií. Pokud chcete předejít zklamání a přesto s minimálními
náklady prověřit, jak vám bude který účes slušet, neváhejte vyzkoušet
následující produkt.
S technologií elektronického modelování účesů jste se již možná setkali.
Autorská firma pro své zákazníky připravila nejen velmi dobře fungující
aplikaci, ale také kolekci zajímavých informací a ukázek ze světa "účesové"
módy. Základem pro experimentování je vlastní fotografie v elektronické podobě
a již v tomto bodě vychází výrobce uživatelům vstříc. Součástí zakoupeného
balení je kinofilm na dvanáct snímků a bezplatná služba zahrnující vyvolání,
sken a zaslání diskety s obrázkovým materiálem pro vaše pokusy. Než fotografie
dorazí, můžete se věnovat obsáhlé dokumentaci na CD. V první řadě z ní vyčtete,
co vše vlastně zakoupený titul obsahuje. Velmi detailně si můžete nastudovat,
jak dostat svůj obličej "do počítače" pomocí klasické fotografie či digitálního
aparátu, abyste mohli zkoušet účesy. Dále si můžete projít rady odborníků, co
je pro vaše vlasy nejlepší (volba účesu, střihy, péče o vlasy atd.) a
prohlédnout si názornou fotogalerii, jež vám jistě bude inspirací. Samozřejmě
je k dispozici detailní popis ovládání vlastní aplikace.
Hair Studio Cassiopea je původním programem tvůrců tohoto CD. Obsahuje
originální algoritmy pro tvarování či barvení vlasů a jeho ovládání je slušně
intuitivní. Snadno a rychle pochopíte, jak obličej natáčet, zvětšovat či
zmenšovat, a jak upravovat nastavení vznikajícího účesu. Při úpravě doporučuji
dodržovat postup popsaný autory v "instruktážní" příručce, neboť má svou logiku
a vede k nejjistějším výsledkům. Trochu nešikovné se mi zdálo posouvání
obličeje (resp. jeho "krokování"), takže není možné uchopením pomocí myši
plynule obrázek přemisťovat. Na druhou stranu, např. funkce pro "srovnání"
barvy obličeje vytvářeného modelu s pletí předlohy (některé dívky jsou krásně
opálené) funguje velice spolehlivě a často vám na ruční retušování nezbude
příliš mnoho práce. Při troše cviku můžete dosáhnout poměrně kvalitních
výsledků, jež působí dostatečně přesvědčivě. Za velmi dobrý počin rovněž
považuji vytvoření pěti jazykových mutací aplikace, takže lze CD s klidem
nabízet přátelům z celého světa, i když doprovodná dokumentace je pouze v
češtině.
Přestože Hair Studio není úplnou novinkou, od doby svého vzniku neztratilo na
půvabu a kvalitě. Díky své propracovanosti, informační hodnotě a doplňkovým
službám stále představuje jeden z nejucelenějších "multimediálních" produktů,
ačkoli konkurence již měla dost času se něco přiučit. Stane se tak nejen
zdrojem zábavy (nikoli bezduché), ale také opravdového poučení. A dobrá zpráva
na závěr autoři připravují zajímavé novinky, takže se máme na co těšit!
Hair Studio
dokumentace
doplňkové služby
jazykové mutace
aplikace občas padá
Producent: DTP Studio
Žánr: modelování účesů
Jazyk: český (+ 4 další)
OS: Windows 9x
Cena: 450 Kč (včetně DPH)
K recenzi poskytla firma: DTP Studio, s. r. o.,
Nademlejnská 7, 198 00 Praha
Deseti prsty
Přestože se nás marketingová tažení různých firem snaží přesvědčit, že k
ovládání počítače dnes potřebujete především myš (pokud možno alespoň s pěti
tlačítky), bez psaní na klávesnici se ještě nějaký čas rozhodně neobejdete. A
vzhledem k tomu, že značná část uživatelů používá své PC především jako psací
stroj, mohl by vás produkt výše uvedeného jména zajímat.
S aplikacemi pro výuku psaní na klávesnici všemi prsty jste se již na našich
stránkách před časem setkali a pmq Software letos představil novou verzi svého
zdařilého nástroje. Po vložení disku do mechaniky dojde nejdříve ke spuštění
HTML dokumentu, jenž vás provede zásadami samotné výuky psaní, seznámí vás s
obsahem CD a samozřejmě zde najdete návod k ovládání produktu. Zajímavé jsou
také informace o relaxaci při dlouhém sezení u počítače, které jistě dobře
využijete nejen při této výuce. Pro názornost jsou přiloženy také videoukázky,
avšak jejich kvalita mohla být podstatně lepší.
Po instalaci a spuštění aplikace se stáváte zcela konkrétním žákem, jenž
vystoupí ze své uživatelské anonymity. Vaše výuka, jež probíhá v přesně
definovaných lekcích, dokud nezvládnete běžný text, je průběžně sledována a
vyhodnocována. Můžete si tedy neustále prověřovat, zda tempo výuky stíháte, či
zda máte posílit přípravu. Nejste-li začátečník, lze po úvodní "prověrce"
vstoupit do některé z pokročilejších lekcí, a navíc systém je otevřen externím
datům, takže libovolný připravený text lze do aplikace načíst a běžně používat
při výuce. Při samotném přepisování můžete používat vymožeností, jako jsou
doprovodné zvuky (rozliší korektní a chybné údery), metronom (velmi důležitý v
úvodu studia pro dodržování stálého tempa), pomocná klávesnice (zobrazí
očekávanou klávesu) a pomocné ruce (napovídají, který prst máte použít).
Samozřejmostí je možnost nastavení okna do několika podob tak, aby vás nerušilo
zbytečně velké množství údajů a mohli jste se soustředit na text.
Zásadní součástí je statistické vyhodnocování vašeho úsilí, jež je dostupné v
dialogu Výsledky. Naleznete zde detailní informace o chybovosti a rychlosti a z
grafů pohodlně vyčtete, jaké činíte pokroky.
Aplikace se mi opravdu líbí není zbytečně složitá (chcete se učit psát, ne
ovládat Windows), důkladně vás zkontroluje a vydržíte-li, pak i naučí psát
všemi deseti. Cena za tento kurs je ve srovnání s klasickými učebnicemi
rozhodně přiměřená a přijatelná.
Deseti prsty
kontrola úspěšnosti
import vlastních textů
instruktážní videa
Producent:
pmq Software
Žánr: výuka psaní na klávesnici
Jazyk: český
OS: Windows 9x, NT
Cena: 349 Kč (včetně DPH)
K recenzi poskytla firma: pmq Software,
Na Rovnosti 17, Praha 3, 130 00
doSystem-doTest
Komplet doSystem je souborem aplikací, jež slouží pedagogům k přípravě
zkušebního materiálu. Obsahuje nástroje pro tvorbu databází zkušebních otázek a
příkladů, umožňuje generovat prakticky libovolné sestavy do podoby
elektronických i tištěných testů, zpracovává výsledky do komplexního hodnocení
a zahrnuje také např. "klient" pro studenty, kteří chtějí pracovat na přípravě
mimo školu). Celý systém je možno provozovat ve dvou verzích síťové provedení
(klient-server) je určeno pro větší vzdělávací instituce, kde pedagogové s
výhodou využijí sdílení databází s otázkami či výsledky, a dále samostatná
instalace, kterou je možno plně provozovat na libovolném počítači.
Jste-li začínajícím uživatelem, prvním krokem vaší práce bude naplnění databáze
testů, k čemuž slouží modul Tvorba. V přehledném grafickém rozhraní můžete
snadno formulovat otázky do vznikající databáze a následně vytvářet libovolné
testy s využitím připravených dat. Nejste omezeni pouze na vkládání textu,
dotazy mohou zahrnovat předem připravené obrázky (lze je i přímo editovat) či
např. chemické vzorce. Vlastní zkušební materiály mohou být jak monotematické,
tak kombinované (lze definovat počet otázek z různých databází), a navíc
aplikace umí vytvářet varianty téhož testu (změnou pořadí otázek) pro každého
studenta. Všechny operace jsem zvládl napoprvé bez vážnějších problémů, logika
užívání aplikace je opravdu dobře zpracována. Další moduly slouží k samotnému
prověřování znalostí studentů. Budou-li žáci odpovídat písemně, zvolte
prostředí Sestavy, jež vám umožní editovat nejen tiskovou podobu testů, ale
také zkoušecí kartičky pro přehledné zpracování odpovědí. Pro "elektronické"
testování je určen speciální modul Zkoušení, jenž představuje grafické rozhraní
pro vyplnění testu. Samozřejmostí je propracovaný systém jedinečné identifikace
studentů ve třídách a jejich následné hodnocení. Z mnoha dalších možností
zmíním export testů, který poslouží k přenosu na jiný počítač (např. k
procvičování doma), či modul Výsledky, v němž lze velmi přehledně kontrolovat
průběh zkoušení i při vysokém počtu absolvovaných testů.
Zajímavý je i způsob licencování produktu. Pokud si jej chcete pořídit pro svou
práci, nekupujete licenci natrvalo, ale pouze si "pronajímáte" její užívání na
určité časové období. Takto zaplacená služba zahrnuje i předem stanovený
upgrade pomocí Internetu nebo zasláním CD.
Celý systém považuji za velmi zdařilý. Aplikace jsou vytvořeny na vysoké
úrovni, uživatelské rozhraní je velice kvalitní a poměrně intuitivní. Je velmi
dobře vidět, že při tvorbě doSystemu autoři vycházeli z praxe a zkrátka
"mysleli hlavou". Jedná se bezesporu o velmi kvalitní řešení svého druhu a
vzhledem k ceně, která je velice vstřícná, neváhám a vřele doporučuji všem
zájemcům.
doSystem-doTest
množství studijní látky
slovník
existence tištěných ekvivalentů
Producent: Dosli
Žánr: tvorba zkušebních
materiálů
Jazyk: český
OS: Windows 9x
Cena: 990 Kč/1 rok (včetně DPH)
K recenzi poskytla firma: DOSLI, Horní Bečva 609, 756 57
Krušné hory západ
Možná hledáte dobrý tip pro příjemnou dovolenou v tuzemsku či chcete strávit
zajímavý víkend v dosahu vašich cestovních možností. Případně patříte mezi ty,
pro něž je jméno Krušných hor spojeno pouze s devastací krajiny těžbou hnědého
uhlí. Nejen vás by mohl zaujmout multimediální turistický průvodce po západní
části tohoto pohoří.
Obsah CD zahrnuje škálu informací, jež byste zřejmě hledali v tradičnější formě
tištěném turistickém průvodci. První věc, která mne zaujala, je důsledná
trojjazyčnost (angličtina, němčina, čeština) celého dílka. Dle mého názoru
zaslouží autoři pochvalu i za nebojácnost při uvádění "původních" německých
jmen obcí, neboť dnes si snad již nemusíme zastírat, kdo kromě Čechů v tomto
kraji tisíce let žil. Jazykové přizpůsobení velmi dobře rozšiřuje zákaznický
potenciál a dává autorské firmě velkou šanci, že jejich CD dobře využije široká
škála zájemců.
Při tvorbě uživatelského rozhraní autoři, věrni svému hlavnímu úkolu, zbytečně
neexperimentovali a zvolili "zaběhaný" nástroj Zoner Context, jehož možnosti
pro tvorbu multimediálních publikací velmi slušně využili. Grafická koncepce je
zdařilá střídmá a funkční, a především velmi přehledná. Fotografický doprovod
textu považuji za vyvážený a množství informací za přiměřené, neboť cílem jistě
nebylo sestavit encyklopedii. Všeho tak akorát, co může zvídavý turista
vstřebat. Střídmě a účelně jsou také využity hypertextové odskoky, takže
struktura publikace zůstává průhledná.
V průvodci nalezne turista vše potřebné pro vydařený výlet ubytovací možnosti,
lákavou videoukázku, turistické zajímavosti i historii obcí vše v poměrně
kvalitním provedení. Za smutnější kapitolu však považuji mapy, jež mají být
turistovi pravou rukou. Bohužel v provedení, jaké najdete na tomto CD, jsou
téměř k ničemu. Uspokojivě použitelná je malovaná "plastická" mapa lyžařského
areálu Klínovec, jež nabízí při základním zvětšení kvalitní pohled, avšak druhá
mapa celé oblasti je opravdu špatná. V základním provedení nic neuvidíte a při
zvětšení se obrázek prakticky rozsype, takže z mapy nic nevyčtete, a to je
velká škoda.
Přes uvedenou zásadní výtku považuji dílko za poměrně zdařilé. Turisté si díky
němu mohou udělat velmi pěkný obrázek o regionu, bez problémů si naplánujete
zajímavý výlet a každému návštěvníkovi z celého světa může zůstat pěkná
vzpomínka v podobě CD, jemuž bude rozumět.
Krušné hory západ
trojjazyčnost
kvalita informací
mapy
Producent: Sdružení
Krušné hory západ
Žánr: turistický průvodce
Jazyk: český
(+německý, anglický)
OS: Windows 3x, 9x
Cena: 199 Kč (vč. DPH)
K recenzi poskytla firma: Terasoft, a. s.,
Vísecké nám. 1 280, 268 01 Hořovice
New English komplet
Pokud pravidelně sledujete novinky v multimediální výuce jazyků, bezpochyby
jste během loňského roku narazili na titul New English Digest z dílny EPA Dr.
Lang group.
Tento "dvouměsíčník" je vlastně elektronickým magazínem pro všechny zájemce o
výuku angličtiny, kteří překonali začátečnické obtíže a mohou své schopnosti
rozšiřovat čtením a posloucháním textů "ze života". V předchozím roce jsme se
dočkali celkem čtyř dílů a letos firma po chvíli váhání představila titul v
novém kabátě s přidanou hodnotou, ale, což je v dnešní době potěšující, za
stejnou cenu!
Základem magazínu zůstalo cédéčko s multimediálním časopisem, jenž obsahuje
nejen vlastní texty, ale i návazná cvičení, slovníčky obtížnějších výrazů k
jednotlivým statím, ukázky dalších produktů The LANGMaster Series či část testů
ke zkoušce TOEFL. Články jsou vybírány z různých tematických oblastí, takže si
jistě vybere celá rodina, a především jsou psány běžně používanou angličtinou,
takže se nejedná o učebnicové konstrukce, ale o příklady z praxe. CD je
vyrobeno ve dvojím provedení s články můžete nejen pracovat na PC, ale rovněž
lze poslouchat formu namluvenou rodilými mluvčími v klasickém přehrávači disků.
Pro úplnost, mediální hvězdou tohoto dílu je proslulý herec a idol žen Sean
Connery. Magazín tedy zůstal tak, jak jej znáte, s příjemným ovládáním a
kvalitní výukovou a informační hodnotou.
První novinkou, doplňující tento titul, je New English Workbook, tedy
"tradiční" tištěný pracovní sešit. Jedná se o ideální doplněk pro chvíle, kdy
počítač nebo diskman není po ruce. Najdete v něm například kurs obchodní
angličtiny, testy na různé gramatické jevy (abyste zjistili, jak na tom se
znalostmi jste) či krátké příběhy s doplňujícím vysvětlením probírané látky.
Nezapomeňte si kromě sešitu přibalit tužku, abyste cvičení mohli vyplňovat,
třeba i v tramvaji. Samozřejmě jsou součástí sešitu informace o obsahu CD,
návod k ovládání apod.
Druhou novinkou, doplňující celý projekt, je webové místo New English On-line,
jež má být dalším zdrojem při vaší výuce. Naleznete zde opět detailní informace
o celém projektu, ale především doplňující látku pro další studium. Právě od
této formy si autoři slibují do budoucna největší pokrok.
Produkt si udržel i při vstupu do letošního roku svůj vysoký standard a
rozšířením o uvedené novinky se stal ještě atraktivnější formou studia
angličtiny. Také díky cenové dostupnosti jej považuji za velmi dobrou volbu pro
každého středně pokročilého studenta.
New English
komplet
propojení tří médií
kvalita obsahu
cena
pouze 6x za rok
Producent: EPA Dr. LANG group
Žánr: výuka angličtiny
Jazyk: český, anglický
OS: Windows 9x
Cena: 299 Kč (včetně DPH)
K recenzi poskytla firma: EPA Dr. LANG group, Branická 107, 147 00 Praha 4
Talk To Me Němčina
S multimediálním produktem tohoto jména jsme se již jednou setkali při výuce
anglického jazyka. Vydavatelský dům LEDA (ve spolupráci s autorem technologie,
francouzským multimediálním gigantem Auralog) rozšířil nabídku o dva díly
němčiny, která je v našem středoevropském regionu velmi aktuální.
Princip výuky samozřejmě zůstal stejný, jak jste je mohli nalézt u anglického
staršího sourozence. Základem dílka a zároveň hlavní výukovou metodou je
mluvená konverzace s počítačem. Aplikace na základě vámi definované obtížnosti
analyzuje mluvený projev a hodnotí podobnost s originálem. Jste-li začátečníky,
lze nastavit pro konverzaci opravdu velmi tolerantní hodnocení, a stejně tak
lze při snaze o precizní projev kontrolu značně "přitvrdit", takže bez správné
intonace a melodie celé věty nemáte šanci uspět (rozpětí obtížnosti má zcela
dostačujících sedm stupňů). Konverzační témata jsou různorodá a jejich obsah je
volen s jasným zaměřením na praktické životní situace. S postupem od lekce k
lekci stoupá obtížnost výuky a nároky na porozumění jazyku v průběhu obou dílů,
z nichž první je autory určen začátečníkům a druhý středně pokročilým. Zde bych
rád upřesnil pojetí pojmu "začátečník". Poněvadž se jedná a konverzační
cvičení, je i pro nejnižší úroveň nutná základní jazyková vybavenost. Student
by měl bez problémů zvládat běžnější slovní zásobu a tvorbu základních vět, a
samozřejmě u používaných slovíček ovládat výslovnost. Ačkoliv je Talk To Me
kvalitní aplikace, stále se jedná o doplňkovou formu studia nelze ji použít
jako jediný učební materiál.
Na první pohled může uživatel získat dojem, že rozsah výuky na CD je poměrně
skrovný. Při podrobnějším užívání zjistíte, že tomu tak úplně není, a především
při opakovaném vyzkoušení je zřejmé, že firma Auralog napřela síly do
technologie. Tam, kde jiní výrobci s analýzou řeči laborují, nasazují
francouzští tvůrci kvalitní použitelný produkt. Dialog se studujícím se vyvíjí,
průběh rozhovoru není předem dán a aplikace tak věrně simuluje přirozenou
komunikaci. Úroveň rozpoznávání mluveného slova je na velice vysoké úrovni a
nejedná se rozhodně o hračku, ale o seriózní a funkční výukovou metodu špičkové
kvality.
Ovládání aplikace je poměrně zdařilé a intuitivní, začínající uživatel by neměl
mít problémy. Z rozšiřujících funkcí je k dispozici např. propracovaný systém
hodnocení studenta či další výuková cvičení a hry, např. klasický diktát.
Student tedy není omezen pouze na procvičování mluveného projevu.
Co mne trochu zklamalo, byly úvodní nezdary při instalaci. Ačkoliv požadované
parametry konfigurace můj počítač bohatě převyšoval, aplikaci nebylo možno
nainstalovat s poukazem na nedostatek místa v paměti a na disku. Opravdu nevím,
co po mně program chtěl, takže jsem musel vše vyzkoušet na jiném počítači. Zde
program fungoval již zcela bezchybně, nastane-li však nějaký problém (např.
nezapnete mikrofon), aplikace reaguje jen těžko luštitelným všeobecným chybovým
hlášením. Máte-li zábrany procvičovat svou výslovnost přímo s cizincem, vřele
tuto výukovou pomůcku doporučuji. Bezpochyby vám umožní lépe zvládnout první
kroky v konverzaci a vypilovat výslovnost na úroveň, za niž se nebudete muset
stydět.
Talk To Me - Němčina I. a II.
výuková metoda
funkční technologie
cena
instalační potíže
Producent: Leda Auralog
Žánr: něm. konverzace
Jazyk: český
OS: Windows 9x
Cena: 1 480 Kč (za každý díl, včetně DPH)
K recenzi poskytla firma: LEDA, Voznice 64, 263 01