Hlavní navigace

Na stříbrných kotoučích

1. 4. 2000

Sdílet

Druhá světová válka jakožto nejkrvavější, nejrozsáhlejší a všeobecně nejhoršíválečný konflikt v historii lidstva je poměrně dobře dokumentována na stejnojmenném dvojcédéčku...
Druhá světová válka jakožto nejkrvavější, nejrozsáhlejší a všeobecně nejhorší
válečný konflikt v historii lidstva je poměrně dobře dokumentována na
stejnojmenném dvojcédéčku. Základní fakta o této ne zrovna hvězdné etapě lidské
existence si leckdo pamatuje ze školních lavic. Podrobnější pohled optikou
spojenců (zejména Britů a Američanů) nabízí něco trochu odlišného než
interpretace ze starších učebnic dějepisu.
Celá aplikace je rozdělena na několik navzájem provázaných dílů. Nejdůležitější
(podle mého mínění) je základní výuková část. Jedná se vlastně o dokumentární
film, který divákovi poskytuje obraz nejen o průběhu vlastní války, ale i
historicky příbuzných obdobích. Dozvíme se tak, jaké byly nejdůležizější
stimuly pro vznik neměckého fašismu, data a význam smluv uzavřených před válkou
i během ní. Nechybí ani údaje o nejdůležitějších osobách, které se vryly do
dějin svým působením za světové války. Takovýto dokument přinese pozornému a
trpělivému posluchači spoustu kvalitních informací.
Protože ale málokdo vydrží sledovat soustředěně proud faktů po delší dobu, je
vhodné si některé údaje probrat osamoceně. Proto je zde přístup do databáze
možný i podle různých kritérií. Je možno procházet historií války z pohledu
významných bitev, stejně jako chronologicky řazených údajů, které umožní udělat
si přesnější obraz v někdy nepřehledných dějstvích hrůzného divadla posledního
celosvětového konfliktu. Nechybí ani faktografické údaje např. z oblastí
valečné medicíny nebo používané výzbroje a výstroje. Tato část patří mezi dobře
propracované, ačkoliv je poznamenána tak trochu zemí původu softwaru (je zde
např. zmíněna jen trojice sovětských letadel, několik japonských, zbytek tvoří
letadla západních spojenců).
Jinak je celé prostředí aplikace poněkud ponuré, jak je konečně vidět z
obrázku. Ovládání je jednoduché a nebude činit nijaké problémy. Koneckonců jak
je naznačeno výše, lze vše zhlédnout najednou v jednom filmu. Aby ale bylo
možno od počítače vstát a třeba ho i vypnout (což se v mém případě děje velmi
zřídka), je zde zapracována možnost pokračovat v místě, kde minule film skončil
velmi užitečné, myslím. Trochu zklamáním je grafické provedení, ale obrázky
jsou tak jako tak povětšinou černobílé, nebo pouze ilustrativní. Hlavní je
ovšem dobrá kvalita mluvených komentářů i textových informací.
Pro zájemce o zmiňované období lidské historie je toto dvouCD rozhodně
zajímavým počinem. Uplatnění by jistě našlo i ve školách jakožto zajímavý
studijní materiál.
Dovolil bych si ještě malou poznámku: aplikace se pod Windows 98 chovala
poněkud podivně (je zmíněno v dokumentaci), ale to je možná způsobeno mojí
instalací tohoto operačního systému.
Druhá světová válka
přehledné a hodnotné informace
zmínění souvislostí
ponuré prostředí
Producent: Marshall Media, česká lokalizace JIMAZ, s. r. o.
Žánr: multimediální encyklopedie
Jazyk: česky
OS: Windows 3.x, 9x
Cena: 990 Kč (bez DPH)
K recenzi poskytla firma: JIMAZ, s. r. o.
Heřmanova 37, 170 00 Praha 7
www.jimaz.cz
CESTA ČASEM DO ROKU 1900
Nejedná se o závratný vynález stroje času s pokusem o změnu historie. Jde o
velmi pěkně zpracovanou retrospektivu do sto let vzdálené minulosti, kde se
můžete seznámit s dobovými materiály a reáliemi Čech, Moravy a Slezska v období
existence Rakouska-Uherska. Obsaženy jsou materiály takřka ze všech oblastí
tehdejšího (a v mnohém vlastně i dnešního) života. Počínaje domácností, přes
několik článků o policii, armádě, poště, hasičích, anebo třeba o Sokole.
Podle kategorií lze pak zjišťovat, jak zněl zákon například o policii (lépe
řečeno o četnictvu). Velmi zajímavý oddíl je věnován stavu technického pokroku.
Jsou zde zobrazeny takové vymoženosti, jako třeba automobil nebo (považte!)
motocykl. Navíc doprovodné texty jsou zhusta psány jazykem dobovým, který má
zvláště dnes pro čtenáře svoji krásu. Celkový vzhled a právě použitý jazyk pak
vytvářejí atmosféru začátku dvacáteho století.
Dobové materiály jsou zajímavé i z hlediska čistě faktického (nejen pokochání
jazykem a grafickou úpravou listin). Lze se tak dozvědět, že už tehdy město
Praha končilo účetní uzávěrkou skoro čtrnáctimilionovou ztrátou, a v důsledku
toho nemělo na údržbu komunikací a kanalizační sítě. No prostě informace k
nezaplacení.
Ale zapomněl jsem se zmínit, že do roku 1900 se cestuje hned na dvou stříbrných
kotoučích. Na jednom se nachází výše zmíněný historicko-kulturně-politický
přehled, druhý disk nabízí kompletní ročník Národních listů, což byl česky
psaný deník za šest haléřů (ranní vydání) nebo dva haléře (odpolední výtisk).
Je rozhodně zajímavé, co se tehdy psalo, co hýbalo mediální sférou tehdejší
doby. Aby bylo možno se lépe zorientovat ve výtisku, lze použít funkci Kamelot,
kde jsou názvy nejdůležitějších článku vyvolávány virtuálním prodavačem.
Program má (podle mne) velmi dobrou atmosféru. Co se mi ještě líbilo, je
naprostá jednotnost ovládání všech částí aplikace, takže práce s ní je skutečně
jednoduchá. Rovněž kvalita fotografií je velmi dobrá a jejich počet je také
zajímavý. Možná by neškodilo pořídit soudobé fotografie ze stejných míst jako
před sto lety, aby bylo možno srovnávat vývoj např. pražské aglomerace. Lze
doporučit každému zájemci o historii, ale i těm, kteří se chtějí dozvědět
nějakou zajímavost z doby před sto lety.
Cesta časem do roku 1900
zpracování
ovládání
Producent: Multimedia ART
Žánr: encyklopedie
českých zemí před sto lety
Jazyk: česky
OS: Windows 9x
Cena: 590 Kč
K recenzi poskytla firma:
Multimedia ART, Kamenická 4, Praha 7
www.cestacasem.cz