Hlavní navigace

Na stříbrných kotoučích

1. 4. 2000

Sdílet

Baltík je, stručně řečeno, multimediální učebnicí základů práce s grafickýmuživatelským rozhraním počítače a programování pro nejmenší. Ještě jednou zdůrazňuji slovo grafi...
Baltík je, stručně řečeno, multimediální učebnicí základů práce s grafickým
uživatelským rozhraním počítače a programování pro nejmenší. Ještě jednou
zdůrazňuji slovo grafika, neboť ta je v podstatě nosným principem celé výuky.
Snahou autorů je veškerou prováděnou činnost postihnout nabídkou grafických
prvků, což je pochopitelné při orientaci na uživatele od čtyř let. Aplikace
"obrázkového" principu je však velmi důsledná a postupuje až do ryze
programátorské úrovně, jak se můžete pro orientaci přesvědčit výpisem jednoho z
několika přiložených ukázkových programů.
Užívání aplikace je rozčleněno na tři základní úrovně. V nejjednodušší (režim
"Skládat scénu") se uživatel seznamuje se základními principy práce na počítači
v prostředí grafického uživatelského rozhraní a cílem je sestavení grafické
scény, jejíž podoba závisí zcela na dětské fantazii. K dispozici jsou jak
předem připravené grafické prvky, tak kreslicí nástroj, jenž dále dobře
poslouží nespoutané fantazii. Dalšími kroky ke zvládnutí jsou operace ukládání
či otevírání uložených dat.
Ve druhé úrovni ("Čarovat scénu") se konečně v akci objevuje budoucí průvodce
čaroděj Baltík. Účelem této části výuky je absolvovat poměrně zásadní
myšlenkový krok abstrakce vlastnoručně prováděného postupu do podoby pokynu,
jejž čaroděj obdrží, aby akci provedl sám. Zde se samozřejmě "láme chleba", a
pokud žáček tuto kapitolu úspěšně s nadhledem nezvládne, snaha o postup k
samotné algoritmizaci je podle mne zbytečná.
Třetí (mnohými netrpělivě očekávanou) úrovní je vlastní programovací prostředí,
jež nabízí nečekaně slušnou výbavu pro "seriózní" tvorbu. Zde nastává vlastní
výuka algoritmizace, tedy umění formulovat a rozložit problém na stavební
kameny, k jejichž následné reprezentaci nabízí Baltík důsledně grafické
komponenty. Aby nedošlo k omylu grafickou komponentou rozumím prvek, jenž
symbolizuje prováděnou operaci, takže na analogie např. s ActiveX prozatím
pozapomeňte. Nejlepší nápovědou je ukázka "výpisu" (nebo spíše vykreslení)
některé z přiložených aplikací, neboť rázem pochopíte, jak je věc udělána.
Podrobnějším průzkumem si ověříte, že k dispozici je řada pokročilých příkazů a
technik, jen vzhled je netradiční. V této chvíli doporučuji nahlédnout do
nápovědy, kde je rovněž velmi dobře popsána reprezentace různých postupů (např.
cykly či matematické funkce) v Baltíkovi.
Pokud v souvislosti s výukou programování něco málo pamatujete, neubráníte se
jistě nápadné podobnosti s legendárním robotem Karlem. V tomto případě bych
Baltíka rozhodně nechápal jako plagiát, ale spíše jako potvrzení úspěšnosti
této pomůcky při výuce. Baltík na těchto principech staví, a díky svým dalším
možnostem je výrazně rozšiřuje a posouvá k praktické použitelnosti, neboť s
jeho pomocí můžete sestavit opravdu smysluplnou aplikaci. Otázkou je, zda by si
programovací režim nezasloužil jakýsi "překládací" nástroj, jenž by obrázkovou
formu zápisu převedl do ukázky kódu v "klasickém" programovacím jazyce. Tato
možnost by byla velmi vhodná pro usnadnění přechodu k "tradičnímu"
programování. Úkolem Baltíka však není učit programovací jazyk, ale opravdovou
podstatu celého kumštu algoritmizaci. A k tomuto úkolu je velmi dobře vybaven a
připraven.
SGP Baltík 3.0 CZ pro Windows

koncepce výuky
praktická použitelnost
nápověda
Producent: SGP Systems
Žánr: grafická výuka programování
Jazyk: český
OS: Windows 9x
Cena: 1 260 Kč vč. DPH
K recenzi poskytla firma: SGP Systems, s. r. o.
L. Janáčka 180, 686 01 Uherské Hradiště
TS Český jazyk I. a II.
Na otázku, který z produktů multimediální scény patří mezi nejprodávanější,
byste asi i při neznalosti faktů instinktivně zamířili mezi hry, případně z
kategorie výukových na učebnice angličtiny. Velkým překvapením tedy může být,
že mezi nejúspěšnější tituly se zařadila i pomůcka pro výuku rodného jazyka
firmy Terasoft, a protože se produkt dočkal po delší úspěšné "kariéře" verzí
1.0 a 1.5 nové verze 1.5, podívejme se na něj blíže.
Obsah titulu je dostatečně zřejmý z názvu, dodejme, že cílovou skupinou jsou
především žáci základních škol, v jejichž "osnovách" je probíraná látka
zařazena. Uživatelské rozhraní je, pokud znáte jiné produkty Terasoftu,
standardní, tedy přehledné a snadno pochopitelné. K výuce a procvičování je
připravena nejzákladnější gramatická látka, jejíž obtíže některé z nás
pronásledují dodnes, jako např. vyjmenovaná slova, pravopis "s/z", pravopis
"i/y", používání "ě" či psaní velkých písmen.
Velmi úspěšný titul se dočkal v nedávné době také svého pokračování v podobě
produktu s pořadovým číslem dvě. Výuka byla rozšířena o další témata, jakými
jsou větné rozbory či určování mluvnických kategorií podstatných jmen,
přídavných jmen a sloves. Studijní a procvičovací materiál tak doznal značného
rozšíření a samozřejmě výrazně zvýšil hodnotu produktu.
Za velkou přednost výuky považuji průběžné vysvětlování a zdůvodňování
gramatických jevů, takže i při správně zvolené odpovědi při testování se vám
dostane výkladu. Doceníte to např. při opakovaní po delší době, kdy již úkoly
řešíte spíše intuitivně a princip je zapomenut. Dalším kladem je opravdu velký
rozsah studijní a testovací látky aplikace poskytují ne desítky, ale stovky
příkladů, jež se vám rozhodně po první půlhodině neokoukají, takže tituly mohou
skutečně dlouhou dobu plnit svou výukovou funkci. Jsem přesvědčen, že děti se
jeho používáním dříve naučí problému rozumět, než testy mechanicky úspěšně
procházet na základě prostého zapamatování stále se opakujících příkladů. Velmi
užitečná je rovněž možnost nastavení přesnějších parametrů při výuce, jimiž lze
ovlivnit rozsah práce a podrobně selektovat tematiku učební látky.
Pokud se na Český jazyk od Terasoftu podívám pohledem potenciálního rodiče, s
klidným svědomím jej vřele doporučuji. Přesně vím, kdy jsem tato témata
zapomněl, a stejně tak jsem si vědom, že bych látku svým případným dětem dnes
již jen těžko vysvětloval. Nechcete-li své potomky odbýt a nejste si jisti
znalostmi, pak si určitě alespoň vyzkoušejte demoverzi z našeho CD. V postavení
pedagoga již není její význam tak jednoznačný zde bych upřednostňoval osobní
výklad a procvičování jinou formou, ale přesto produkt nabízí dobré možnosti i
pro toto použití. Těžiště jeho využití však jednoznačně vidím při domácím
procvičování.
TS Český jazyk I. a II.
rozsah látky
jednoduché ovládání
nenáročnost na systém
Producent: Terasoft
Žánr: výuka češtiny
Jazyk: český
OS: Windows 3.x, 9x
Cena: 600 Kč + 5 % DPH (za každý díl)
K recenzi poskytla firma: Terasoft, a. s.
Vísecké nám. 1280
268 01 Hořovice