Hlavní navigace

Na stříbrných kotoučích

Sdílet

Fotografie 2Po kolekci Fotografie, která obsahuje obrázky z různých oblastí, přichází její volné pokračovaní v podobě titulu Fotografie 2. Jak již podtitulek napovídá, je tento vý...
Fotografie 2
Po kolekci Fotografie, která obsahuje obrázky z různých oblastí, přichází její
volné pokračovaní v podobě titulu Fotografie 2. Jak již podtitulek napovídá, je
tento výběr zaměřen monotematičtěji, a to zeměpisně.
I tak zahrnuje dvě základní kategorie obrázků, totiž země a města. Každá
kategorie pak obsahuje pět zemí či měst. Mezi městy najdeme hlavně světově
proslulá sídla, jako je Praha, Vídeň a New York. Bylo by nespravedlivé nezmínit
i zbývající dvě města, tedy Berlín a Český Krumlov. Každé město je ilustrováno
několika desítkami fotografií, dokonce i snímků pořízených např. v šedesátých
letech (tak nechybí na fotografiích Prahy ani proslulý monument na Letenské
pláni, nyní již pochopitelně odstraněný).
Stejně je koncipován i seznam fotografií zemí. I zde je všechny vyjmenuji:
Amerika, Barma, Thajsko, Řecko a Indie. Ve světle vybraných měst se mi jeví
podivným nezařazení snímků naší vlasti. Na druhou stranu je vidět jistá
vyváženost ve volbě okruhů fotografií. Zatímco města jsou čtyři evropská a
jedno mimo Starý kontinent, u zemí je tomu přesně naopak.
Všechny obrázky jsou vyvedeny ve formátu JPEG, jsou tedy vhodné pro nejrůznější
tiskoviny a prezentace např. na Webu. JPEG komprese umožnila na CD naskládat
značné množství plnobarevných fotografií (zhruba osm stovek!), zároveň však
jejich použití limituje.

Fotografie 2
+ velký obsah fotografií
+ kvalita
+- výběr měst/zemí
- chybí popisky fotografií
Producent: OnTime Solutions, a. s.
Žánr: sbírka fotografií
Jazyk: česky
OS: Win 9x, 3.11
Cena: 289 Kč
K recenzi poskytla firma:
OnTime Solutions, a. s.
Zelený pruh 95/97, Praha 4


Časopis Architekt
Časopis Architekt svým názvem přesně určuje cílovou skupinu čtenářů. Nicméně
zajímavý je i pro zájemce o problematiku stavitelství a kontrukce budov z řad
široké veřejnosti.
Realizaci vlastního zelektronizování tištěného časopisu považuji za poměrně
zdařilou. Ta byla zadána firmě New Art Entertainment, která se rozhodla
neponechat nic náhodě. Proto po spuštění aplikace autorunem je otevřeno velmi
jednoduché a názorné menu, jež umožní buďto prohlížení jednotlivých čísel
časopisu, nebo připojení na Internet, domovskou stránku redakce časopisu.
Jednotlivá čísla časopisu jsou zobrazována pomocí Acrobat Readeru, osvědčené to
aplikace. Zde je namístě pochvala, že realizace zobrazení stránek nebyla
vymýšlena nějakým zvláštním způsobem, jenž by vyžadoval čas na učení a
vychytávání much, které by se pravděpodobně vyskytly. Vsazení na osvědčeného
koně Acrobat Readeru je sázkou na jistotu osvědčeného softwaru.
Velmi solidní objem informací a zpracování, kompletní obsah všech čísel na CD
obsažených, to vše jsou důvody, pro které se zájemcům o tuto problematiku
investice do disků vyplatí.

Časopis Architekt
+ kompletní obsah čísel tří ročníků
+ zpracování
Producent: Architekt redakce
Žánr: tři ročníky časopisu Architekt
Jazyk: česky
OS: Win 9x, Mac OS 7.0
Cena: r. 96/97 490 Kč, r. 98 390 Kč
K recenzi poskytla firma:
ARCHITEKT redakce, Letenská 5, Praha 1


Encyklopedie energie
Značně obsažná a zajímavá encyklopedie, která se zabývá otázkami souvisejícími
se získáváním a využitím energie.
Aby se uživatel byl schopen v takovém objemu informací orientovat, jsou
rozděleny do několika okruhů. Nosným je výkladová část o rozsahu takřka
mamutím. Obsahuje necelých tři sta kapitol, kde je možno se seznámit dosti
zevrubně s nejrůznějšími formami energie. Samozřejmě že orientovat se ve třech
stovkách kapitol není jen tak, proto jsou rozděleny do šesti tematických celků
pro lepší přehlednost. Troufám si tvrdit, že po prostudování celé výkladové
části už nikoho nemůže překvapit jakákoliv otázka z oblasti energie.
V textu je pochopitelně nejeden odborný termín. Aby nedošlo k zaplavení
uživatele, nabízí se slovník, kde mezi zhruba tisícovkou hesel určitě každý
nalezne vysvětlení toho kterého slova. Slovník obsahuje samozřejmě i
hypertextové odkazy, které umožní porozumět nejen jednomu heslu, ale i termínům
příbuzným.
Nebyla by to ale správná encyklopedie, kdyby v ní chyběli lidé. Tedy konkrétně
osobnosti světové vědy a techniky, které přispěly svou prací k prohloubení naší
znalosti v oblasti energie. Vhodným doplňkem této kapitoly je i časová osa, jež
umožňuje jednotlivé fáze poznávání energie chronologicky zařadit.
Další zajímavou kapitolou jsou mapy, na nichž je možno vidět rozložení
například elektráren na našem území či sledovat směr a tvary mořských proudů.
Pro zvídavé je připraveno celkem dvaadvacet pokusů i s podrobnými návody na
jejich realizaci. Je tak možno sestavit loďku na reaktivní pohon či jednoduchý
ampérmetr. Každý pokus je vysvětlen nejen technicky (jak ho realizovat), ale i
fyzikálně (tedy zdůvodnění pozorovaných jevů).
Ve správné multimediální encyklopedii ovšem nemůže chybět video. Zde jsou tři
několikaminutové ukázky z naučných filmů.
Výklad je cíleněji zaměřen na elektrickou energii. Nejen proto, že se na jejím
vývoji podílela společnost ČEZ, ale i proto, že elektřina je asi nejzjevnější a
na vysvětlení nejjednodušší forma energie. Také hojnost, se kterou se elektřina
využívá, dodává výkladu názornost.
Na závěr ještě zmíním možnost získání nejnovějších poznatků a údajů o energii
na internetové adrese www.energyweb.cz.

Encyklopedie energie
+ obsažná encyklopedie
+ pracování
+ cena
Producent: SIMOPT, spol. s r. o.
Žánr: encyklopedie energie
Jazyk: česky
OS: Win 9x/NT 4.0
Cena: 295 Kč
K recenzi poskytla firma:
OnTime Solutions, a. s.
Zelený pruh 95/97, Praha 4


Osudy dobrého vojáka Švejka
Jan Werich začal nahrávat Haškova Švejka již v roce 1953, a v letech 1968-9
bylo dílo dokončeno.Vydávání desek však začalo až v roce 1977, přičemž
poslední, sedmnáctou desku dal Supraphon do prodeje až těsně před revolucí.
Tento unikátní záznam byl zdigitalizován a opět vydán až nyní na CD-ROMu. A v
tom je hlavní problém na počítačový nosič je nabídka ubohoučká až chudičká.
Obsahuje vlastně jen audio, k němuž se v pravém framu sem tam změní obrázek,
podle děje. Až na úvodní intro, kde zní dechovková verze písničky Generál
Laudon, není nikde žádná jiná hudba.
Jediné dvě věci navíc lze si prohlédnout všechny Ladovy obrázky ve fotogalerii,
případně jen hlavní hrdiny příběhů se přehrají formou filmečku, kde se statické
obrázky mění každých pár sekund.
Aby to snad majitelům běžných CD přehrávačů nepřišlo líto, nachází se na
CD-ROMu běžná zvuková stopa zvíci 32 minut, obsahující další dvě kapitoly
(vedle osmnácti v počítačové kompresi) Švejk simulantem a Švejk vojenským
sluhou u polního kuráta.
Uvážíte-li, že ne každý má počítač a že na běžné CD se vejde cca 72 min.
běžného audiozáznamu, stačilo by podle mých propočtů vydat 10 obyčejných CD
nosičů. Zase na druhou stranu by asi nestál každý desetinu tohoto CD-ROMu, ale
nejspíše by o ně byl zájem vyšší. Takto se nemohu ubránit pocitu, že se CD-ROM
úplně minul s cílovou skupinou.

Osudy dobrého vojáka Švejka
+ kompletní soubor Werichových nahrávek
+ ilustrace Josefa Lady
- celkově odfláknutá grafika a hudba
- nejasná cílová skupina uživatelů
Producent: D-Data Media, s. r. o., Supraphon
Žánr: mluvené slovo
Jazyk: česky
OS: Win 9x
Cena: 360 Kč
K recenzi poskytla firma:
D-Data Media, s. r. o.
Pod Šancemi 44/1, Praha 9

9 0439/OK