Hlavní navigace

Na stříbrných kotoučích

Sdílet

Praga VirtualisNedávno jsem recenzoval encyklopedii Encarta 99, a velmi mě tam zaujal jeden rys virtuální procházka po městě. Vzhledem ke kapacitě disku CD se však v encyklopedii dalo nal...
Praga Virtualis
Nedávno jsem recenzoval encyklopedii Encarta 99, a velmi mě tam zaujal jeden
rys virtuální procházka po městě. Vzhledem ke kapacitě disku CD se však v
encyklopedii dalo nalézt jen pár pohledů v několika málo městech. Nyní jsem
dostal k recenzi CD-ROM Praga Virtualis, kde je realizována virtuální procházka
po Praze. Tedy pouze jedno město, ale zase desítky pohledů. Malá vysvětlivka na
okraj: pohledem je zde míněn soubor panoramatických snímků, pořízených z
jednoho místa. V jednom pohledu se tedy lze otáčet kolem své osy o libovolný
úhel a také "hledět" nahoru či dolů. Rovněž je možné zvětšování částí snímků.
I v tomto případě narazili tvůrci na problém kapacity média, proto je na disku
pouze pět oblastí, po kterých se lze procházet. Autoři vybrali architektonicky
a turisticky zajímavá místa, jako je Pražský hrad, Malá Strana, Nové a Staré
Město a Vyšehrad. Každé z těchto míst obsahuje několik desítek pohledů, jež
umožní poměrně kvalitní procházku po daných městských částech. Panoramatické
pohledy jsou poměrně detailně zpracovány, dají se zvětšovat bez výraznější
ztráty kvality až do poměrně značných detailů. Při jednom z pohledů na Pražském
hradě jsou vidět klasické pražské modro-kulaté hodiny, které se dají zvětšit
tak, že je možné stanovit čas, kdy byla fotografie pořízena.
Obsahově je CD zpracováno velmi dobře. Na fotografiích jsou nejen standardní
pohledy, známe z pohlednic, ale i méně obvyklá zákoutí, jako třeba pohledy z
Petřínského parku či pohled na Vyšehrad z nábřeží od staré celnice. U všech
pohledů je pak i psaný komentář s popisem toho, co lze na fotografiích vidět.
Informace je v samostatném okně, zrovna tak jako navigační mapka a vlastní
pohled. Pohled lze samozřejmě zvětšit na celou obrazovku, ostatní oblasti již
nikoliv. Psaná informace je stručná, avšak obsažná. Koneckonců, kdo by se
namáhal se čtením, když všechno může vidět na vlastní oči. Navigační mapka
ukazuje nejbližší okolí místa, na němž se zrovna nalézáme. Barevně jsou
odlišena místa již navštívená a místa ještě nepoznaná. Zde malá výtka, ze které
vyplyne snad jediné mínus v celkovém zhodnocení: mapku lze přibližovat
(zvětšovat), s opačným procesem je potíž. Podle mého názoru by byla mapka
přehledná i při menším zvětšení, umožnila by tak virtuálnímu návštěvníkovi
vynechat jednotlivá místa a jednoduchým kliknutím přecházet i do vzdálenějších
lokalit. Nebylo by pak nutné využívat sice komfortního, leč zdlouhavého,
postupu přes menu či vyhledávání.
Apropos, vyhledávání. Stačí zadat jakýkoliv zlomek názvu a je vyhledáno
příslušné místo. Pokud je zadána jenom část názvu, pak jsou zobrazeny všechny
odpovídající znakové řetězce.
Praga Virtualis je určena zejména pro turisty a milovníky historických částí
našeho hlavního města. Obsahuje spoustu hodnotných informací jak ve formě
psané, tak obrazové. Celkové zpracování je kvalitní, včetně vkusného obalu.
Obsahuje jazykovou podporu pro všechny významnější evropské jazyky, tedy
češtinu a ty ostatní (angličtina, francouzština, němčina, italština a
španělština). Tento CD-ROM je významným počinem při seznamování veřejnosti s
historickými pamětihodnostmi Prahy.

Praga Virtualis
+ široká jazyková podpora
+ hodně kvalitních záběrů
+ zpracování a ovládání
- zvětšovací mapky

Producent: Barrandov Studio
Žánr: Průvodce Prahou
OS: Win 9x, NT, Mac OS
Cena: 660 Kč

K recenzi poskytla firma:
Barrandov Studios
Kříženeckého nám. 5,
Praha 5

EURO PLUS+Reward
Nejedná se o produkt, usnadňující přechod na novou celoevropskou měnu, spojený
s vypsáním odměny za dopadení, ale o interaktivní učebnici angličtiny.
Aplikace vyžaduje MS Internet Explorer, jehož instalace je součástí balení.
Zbytek tvoří kurs pro úroveň znalostí: od začátečnické přes mírně až po středně
pokročilou.
Jak je u podobných kursů obvyklé, skládají se z několika částí. První je část
učící (se), kde je probíraná látka demonstrována. Následuje fáze opakovací.
Poslední částí každého kursu je pak test, který ověří, jaké stopy zanechalo
učivo ve studentově mysli. Protože jednotlivé kursy jsou velmi obsažné, jsou
rozděleny do několika lekcí. Každá lekce pak v sobě obsahuje výše popsanou
vzdělávací strukturu. Celý tento odstavec zní sice trochu obecně, nicméně
popisuje věrně to, jak je EURO PLUS koncipován.
Požadavek na instalaci Internet Exploreru je striktní z toho důvodu, že celá
aplikace se tváří právě jako tento browser, oděný do slušivého hávu. K
dispozici je prakticky celá navigační lišta Exploreru se všemi tlačítky, byť
jinak graficky ztvárněnými. Hlavní obrazovka programu vypadá jako webovská
stránka, ťuknutím se aktivují odkazy a otvírají se jiné obrazovky. Další dobrý
důvod pro navázání učebnice na Explorer je poměrně široká paleta on-line služeb.
Po zaregistrování produktu (na Internetu) je uživatel připojen na diskusní
skupinu EURO PLUS, ve které se nacházejí všichni (zaregistrovaní) uživatelé
produktu. S nimi je možno konzultovat jednotlivé problémy či lekce učebnice.
Neméně důležitá je možnost s ostatními virtuálními (ale ve skutečnosti
skutečnými) spolužáky hrát speciálně upravené hry, jako lodě či scrabble.
Samozřejmě jsou tyto hry konstruovány tak, aby se při nich procvičila probíraná
látka. Bez připojení na Internet nevyužijete zdaleka všeho, co tento produkt
nabízí.
Cena produktu není nízká, ovšem v porovnání např. s konvenčními kursy jazyka je
konkurenceschopná. Navíc nabízí mnohem více: provede studenta úskalími jazyka
od prvních krůčků až po poměrně solidní úroveň znalostí. Nabízí možnost
interakce se studenty na celém světě. V případě, že nemáte přístup na Internet,
pak vás EURO PLUS "jenom" naučí anglicky.

EURO PLUS + Reward
+ ucelený kurs
+ jednoduché ovládání na bázi Microsoft Internet Exploreru
+ on-line aktivity
- cena

Producent: Media Trade Cz, s. r. o.
Žánr: učebnice angličtiny
Jazyk: český
OS: Win 9x
Cena: 4 600 Kč

K recenzi poskytla firma:
Apro, s. r. o.


Lingea Lexicon 2.0
Druhá verze překladových slovníku od společnosti Lingea obsahuje mnoho slov a
namluvenou jejich výslovnost. Dostupné jsou slovníky pro angličtinu a němčinu,
vždy ve dvou verzích. Jako velký slovník a jako studijní slovník. Rozdíl mezi
dvěma verzemi je v ceně a v objemu obsažených slov. Obecně se dá říct, že
obsahují vše, co by člověk od multimediálního slovníku očekával. Lze tedy
samozřejmě vyhledávat slovíčka, slovník navíc samostatně rozpozná jazyk, ve
kterém je slovíčko napsáno, a nabídne jeho překlad. Spolu s hledaným slovem se
objeví i seznam slov příbuzných a synonym či antonym (slov stejného, resp.
opačného významu). U slov lze nechat zobrazit i gramatické tvary, tedy
skloňování a časování, což je u nepravidelných sloves zvláště důležité. Neméně
důležitá je možnost fonetického vyhledávání. Pro přeložení slyšeného textu je
to užitečná pomůcka. Každé slovo ve studijním slovníku si navíc můžete nechat
vyslovit. Studijní slovník má ozvučena všechna slova, velký slovník valnou
většinu. Slovíčka jsou namluvena rodilými mluvčími, takže je možné snadno
konfrontovat výsledek fonetického hledání s hledaným slůvkem.
Dále je zde funkce učení. Obsahuje několik desítek tematických skupin, v každé
z nich jsou pak slova týkající se daného tématu. Tady si můžete slovíčka pustit
jako z magnetofonu jedno po druhém. Ve fázi učení se objevují slova a jejich
překlady, ve fázi zkoušení pak překlad uživatel zadává sám. V případě nesprávné
odpovědi se okamžitě objeví správný překlad, v opačném případě se přejde hned
na další slovo. Nakonec jsou znalosti vyhodnoceny.
Slovník lze instalovat i spustit přímo z CD.

LINGEA LEXICON 2.0
+ slovíčka mluvená rodilými mluvčími
+ přehledné a jasné uživatelské rozhraní
+ možnost učení se a zkoušení
- občasné překlepy

Producent: Lingea, s. r. o.
Žánr: překladové slovníky
Jazyk: čeština (obslužný program a nápověda
OS: Win 95, 98, NT
Cena: Anglický/německý slovník studijní 790 Kč, velký 1790 Kč,
německý hospodářský 990 Kč (včetně DPH)

K recenzi poskytla firma:
Lingea, s. r. o.
Husova 8A, Brno, www.lignea.cz

Tango Ropotámo
Tajemný název za sebou skrývá dvoj-CD, tematicky zaměřené na hudební skupinu
Pražský výběr. Na rozdíl od jiných dvoj-CD, které jsem měl k dispozici, se toto
vymyká, neboť datové CD je pouze jedno, druhé obsahuje muziku. Konkrétně deset
remixů známých skladeb, celkem asi hodina hudby.
Datové CD obsahuje loď. Ne, nejedná se o překlep, ale o nejkratší vyjádření
obsahu. Program má totiž vizuální podobu lodi, do níž návštěvník vkročí a,
projde-li úspěšně vrátnicí, může se po ní procházet. Kromě již zmíněné vrátnice
obsahuje hlavní prostora lodi jakousi střední palubu, ze které vedou dveře do
jednotlivých řekněme kajut. Střední paluba má poněkud zvláštní uspořádání a
geometrii, na přehlednosti to však neubralo, spíš naopak. Samotná práce s lodí
funguje následovně: na vrátnici je k vyzvednutí klíč vždy k jedněm dveřím,
které pak jediné lze ze střední paluby otevřít. Někdy je třeba mimo klíče míti
i znalosti, neboť vstup do dveří je ještě kryt kontrolní otázkou.
Kajuty pak obsahují jednotlivé výkonné složky programu, zatímco střední paluba
je formou jakéhosi menu. Můžete tak vstoupit do kabiny s odstrašujícím názvem
Archiv StB, kde po základním prokádrování a podepsání spolupráce pod zvoleným
krycím jménem můžete nahlédnout přímo do archivu. Dále lze vstoupit do kajuty,
nazvané fotokomora. Zde jsou k vidění fotografie starší i novější, které se
týkají Pražského výběru. Každá fotografie je pak doplněna krátkým mluveným
komentářem ve stylu povídání si členů skupiny. Dále je k navštívení místnost s
videostřižnou, kde ze třech nahraných záběrů můžete sestříhat svůj vlastní
klip, a dokonce ho můžete poslat do soutěže o ten nejlepší. Stejně tak lze
udělat i hudební mix v jiné kajutě.
Nebudu vyjmenovávat a popisovat každou kajutu jednotlivě, nicméně ještě bych se
zmínil o dveřích, na nichž je napsáno NEVSTUPOVAT, kam pochopitelně vede první
cesta. V této místnosti není nic jiného než páka se sugestivní červenou šipkou.
Ať se však bude potom dít cokoli, nepanikařte a nechte věci volný průběh. Co se
konkrétně bude dít, to prozrazovat nebudu, ale považuji to za poměrně dobrý
nápad.
Tango ropotámo je určeno především pro fanoušky a příznivce Pražského výběru.
Zpracování je zcela v osobitém stylu této hudební formace. Setkáte se se vším,
co byste od této skupiny čekali zkomolené hlasy, místy trochu ponuré scény,
avantgardní grafické zpracování.

Tango Ropotámo
+ možnost samostatné práce s nahrávkami
+ celkové pojetí
- hardwarová náročnost (doporučeno Pentium 133 MHz, 32 MB RAM)

Producent: DADA, s. r. o., AVANTGARDE, s. r. o.
Žánr: hudební tematika Pražský výběr
Jazyk: česky
OS: Win 9x
Cena: 690 Kč

K recenzi poskytla firma:
Sony Music/Bonton, s. r. o.

AVION 1 & 2
První CD o historii letectví má v podtitulu Od počátku až do roku 1945 a druhé
Od roku 1945 až po současnost. Obě obsahují rozsáhlou databázi letadel,
principů létání a videoklipů. Nalezneme zde např. dokument o historickém prvním
letu Louise Blériota i první let ing. Kašpara s letounem Blériot 3 z Prahy do
Pardubic. Detailně je zmapován vývoj jednotlivých druhů motorů a koncepcí
stavby letounů. Ke každému letadlu je pak připojena i technická specifikace.
Na prvním disku je ještě zpracováno obsažné téma druhé světové války, která
ukázala vysokou vojenskou a strategickou významnost leteckých sil, jsou zde
zastoupeny jak letadla německé luftwaffe, tak letadla sovětská a spojenecká.
Nechybí ani náčrtky a slovní rozbor některých důležitých bitev, v nichž
letectvo hrálo významnou roli. Rozbory jsou na velmi kvalitní úrovni a
nestranně pojednány, s důrazem pouze na technickou stránku věci. Nesetkáme se s
žádným politologickým rozborem, který ostatně do encyklopedie letectví nepatří.
Tento disk je členěn do chronologicky po sobě jdoucích kapitol.
Na druhém disku je pak epocha studené války i jejího konce. Je zde zachycen
vývoj někdy do počátku devadesátých let a poslední významnou kapitolou je
operace Pouštní bouře, jejíž rozbor je detailně podán. Encyklopedie je v této
části rozdělena do kapitol podle nasazení probíraných strojů. Samostatné
kapitoly tak tvoří letadla vojenská, dopravní i experimentální. V každé
kapitole je popsán vývoj jednotlivých typů i modelů letadel, jejich vzájemné
vztahy. Je zde patrné prolínání pokročilých technologií do různých odvětví,
stejně jako úpadek technologií zastaralých a nemoderních.
Pro odpočinutí si od vyhledávání údajů je na CD i několik her letecký simulátor
(demoverze Flight Unlimited), puzzle s leteckou tematikou a rozpoznávání
letadel podle obrysu.

9 0202/OK

AVION 1 & 2
+ obsažnost
+ profesionální zpracování údajů
+- hudba na pozadí
- některé faktické chyby

Producent: CEDR, Petr Dvořáček
Žánr: encyklopedie letectví
OS: Win 3.x, 95, NT
Cena: 798 Kč

K recenzi poskytla firma:
NPG, s. r. o., Blahníkova 5, Praha 3