Hlavní navigace

Na stříbrných kotoučích

1. 6. 2003

Sdílet

Astérix učíme se angličtinu Astérixe a Obelixe, hrdiny francouzského kresleného komiksu i dvou celovečerních filmů s Cristianem Clavierem a Gerardem Depardieu v hlavních rolích, jist
Astérix učíme se angličtinu

Astérixe a Obelixe, hrdiny francouzského kresleného komiksu i dvou
celovečerních filmů s Cristianem Clavierem a Gerardem Depardieu v hlavních
rolích, jistě všichni naši čtenáři znají. Málokdo však asi ví, že se s jejich
dobrodružstvími můžeme setkat i na CD-ROMu od anglické společnosti EuroTalk (o
českou distribuci se postarala společnost CFC). Jak již z názvu vyplývá, jedná
se o program zaměřený na výuku anglického jazyka a je určen pro mírně pokročilé
studenty. Celá výuka je založena právě na oblíbených komiksech. S hlavními
hrdiny tak zažijete dlouhý (opravdu hodně dlouhý) příběh, na jehož začátku je
jedno malé římské dítě a spousta starostí s ním spojených. Asterix, jakožto
prakticky přemýšlející člověk, rozhodne, že je nezbytně nutné dítě vrátit jeho
právoplatným rodičům, a tak začíná pátrání plné zmasakrovaných Římanů se
šťastným koncem (jak také jinak).

Příběh se odkrývá po jednotlivých komiksových okénkách a vy máte na výběr, zda
chcete texty poslouchat, číst nebo oboje dohromady. Pokud již máte angličtinu
alespoň trochu naposlouchanou, neměli byste mít s porozuměním problémy. Jedná
se sice o nepříliš kvalitní nahrávky, které mají do CD kvality hodně daleko,
ale ještě se dají poslouchat. Anglické texty, jež vypouštějí postavičky z úst v
podobě klasických bublin, jsou bez výhrad, chyby jsem však našel v jejich
českých překladech. Ty jsou často hodně volné, a na druhou stranu občas tak
přesné, že se až vytrácí smysl vyřčených slov (viz např. frázová slovesa). V
kontrastu s tím jsou velmi dobře zpracovány tzv. "Učitelovy poznámky", které ke
každému obrázku gramaticky i významově vysvětlují použitá slovíčka a ustálená
spojení. Překlady jsou na CD-ROMech nejen v češtině, ale i v nesčetných
jazykových mutacích, včetně takových exotických jazyků, jako je např.
japonština nebo arabština. Po zhlédnutí příběhu je připraven vědomostní kviz, a
jako bonus můžete zastoupit vybranou postavu a namluvit ji svým nezaměnitelným
hlasem.

Pokud vás tento produkt zaujal a neučíte se zrovna anglicky, můžete si koupit
jeho německou, francouzskou nebo španělskou mutaci, jež se kromě použitého
jazyka v ničem neliší. I přes pár chyb, které jsem našel, se jedná o zajímavý
pokus převést oblíbený komiks na stříbrné kotouče. Jestli jde o pokus úspěšný,
musíte posoudit sami.

Astérix - Učíme se anglicky

je to přece Astérix a Obelix
možnost vlastního namluvení
menší chyby v překladech
ne moc kvalitní zvuk

Distributor: CFC, s. r. o., http://www.cfc.cz
Žánr: výuka angličtiny
Jazyk: anglický
OS: Windows 9x/ME/NT/2000/XP
Cena: 999 Kč

K recenzi poskytla firma: BEN, Věšínova 5, 100 00 Praha 10, http://www.ben.cz
LANGMaster Škola hrou Biologie 1

Jak můžete vidět, společnost LANGMaster zatím plní svá novoroční předsevzetí a
každý měsíc přichází alespoň s jednou novinkou z oblasti multimediálních
výukových technologií. Tentokrát se jedná o CD-ROM s názvem Biologie 1, jenž
bezprostředně doplňuje další dva produkty, které se věnovaly přírodním vědám
(Přírodověda 1 a Biologie 2). Rozšiřuje tak komplet výuky určený pro žáky
základních škol nebo studenty na nižších stupních víceletých gymnázií. Dnešní
titul je určen dětem od 12 do 16 let.

Z hlediska obsahu je novinka rozdělena na dvě základní části. První z nich,
nazvaná Organizace života, je věnována výkladu základních principů fungování
živé hmoty. Mimo jiné se dozvíte, co je to vlastně život a kde probíhají
životní procesy. Zjistíte také jaké jsou základní životní funkce, uvidíte
stavbu buňky ať už bakteriální, živočišné nebo složité rostlinné. Následuje
systematické členění živých organismů a jejich vymezení vůči neživé přírodě.
Druhá část (tj. druhý CD-ROM) je kompletně věnována rostlinné říši, která se
ještě na žádném produktu od LANGMasteru neobjevila. Žáci se tak poprvé mohou
seznámit s tím, jak a proč vlastně rostliny rostou a s jejich stavbou od kořene
až po pestík a bliznu. Nepřehlédnutelná jsou i stěžejní témata jako
fotosyntéza, přijímání potravy, dýchání a vylučování rostlin. Chybět nesmí ani
to, jak se stromy a květiny rozmnožují a pohybují se. Víte třeba proč se
slunečnice otáčí za Sluncem? Jako vždy je zastoupeno i ekologické okénko,
tentokrát v podobě charakteristiky ekologických skupin rostlin. Obsah CD je
jako vždy pestrý a nádherně barevné fotky, kresby a průřezy jsou vhodně
doplněny multimédii, tzn. zvukovými nahrávkami, animacemi a videi, z nichž
některá opravdu dovedou zaujmout například pohled na bijící srdce žáby, která
je očividně mrtvá.

Po stránce technologické mi nezbývá než zmínit fakt, že Biologie 1 je shodná se
všemi podobnými produkty z řady S. Ovládací rozhraní zůstalo zachováno a v
případě, že již některý z předchozích titulů vlastníte, se nová látka integruje
do dřívější instalace uživatelského rozhraní. Kromě možnosti definovat záložky
či vytvářet poznámky jsou k dispozici pomůcky jako galerie druhů, slovníček
pojmů nebo životopisy význačných vědců. To vše na 3 CD-ROMech nabitých
informacemi, které by ve vaší sbírce neměly chybět.

Biologie 1

grafická přitažlivost
videoa audionahrávky
cena

Producent: LANGMaster International, s.r.o.
Žánr: výukový program
Jazyk: český
OS: Windows 9x/ME/XP
Cena: 499 Kč

K recenzi poskytla firma: LANGMaster International, s. r. o., Branická 107, 147
00 Praha 4, http://www.langmaster.cz
Didakta Dějepis

S výukovými programy z edice Didakta společnosti Silcom jsme už měli tu čest se
na našich stránkách setkat. Po matematice, geometrii a krátké odmlce přišly na
řadu významné dějinné události v podobě CD-ROMu Dějepis. Jelikož tento předmět
musí obsáhnout několik tisíciletí a vyučuje se jak na základních, tak i
středních školách, čekali bychom, že i stříbrný nosič bude doslova "přecpán"
daty... A opravdu tomu tak je, o čemž se budete moci přesvědčit na
následujících řádcích.

Na začátek by asi bylo záhodno zmínit, že je tento produkt určen pouze pro
procvičování jinde nabytých znalostí. Tedy, ne že by se člověk při procházení
testy nic nenaučil (vždyť chybami se člověk učí), ale je určitě lepší pustit se
do práce po přečtení alespoň základních faktů. Dějiny jsou rozděleny do šesti
tematických okruhů, které jsou dále děleny do menších celků. Můžete tak začít
pravěkem a dobou kamennou a železnou, pokračovat přes starověk a podívat se do
Řecka, Říma nebo do Orientu. Ve středověku si procvičíte znalosti z dob
Přemyslovců, Lucemburků, Jagellonců a husitů. K vyšším letopočtům se dostanete
v (raném) novověku a jeho objevných plavbách a krvavých válkách a revolucích. A
jako poslední už zbývá jen 20. století, které na boje také nebylo moc chudé, a
cesta od Železné opony až k pádu komunismu byla pořádně trnitá. Pokud budete
mít dostatek odvahy a znalostí, můžete si své znalosti procvičit ve čtyřech
typech úloh. Základem jsou testové otázky, kde formou a, b, c odpovídáte na
daný problém. Asi nejtěžší jsou spojovačky, kde je úkolem spojit datum a
událost, která k tomuto datu pasuje. Třetí v řadě jsou úkoly s obrázky a výčet
zakončuje rozhodování o správnosti, kde máte 50procentní možnost správné
odpovědi. Hodnocení zajišťují tabulky, které přehledně zaznamenávají dosažené
výsledky jednotlivých žáků a dokonce je i známkují. Testy nemusíte vyplňovat
jen na počítači, ale je zde možnost úlohy vytisknout a předložit je dětem k
vypracování standardní papírovou formou (kromě úkolů s obrázky).

Program je určen vyššímu stupni základních škol, kde by mohl najít docela dobré
uplatnění. A to hlavně díky množství otázek a obrazového materiálu, ale třeba i
kvůli automatickému známkování. Pokud chcete svoje dítko testovat v klidu
domova, neměl by ani to být problém.

Didakta - Dějepis

jednoduché ovládání
množství otázek, obrázků a fotografií
4 typy úloh

Producent: Silcom Multimedia, CD-ROM & Multimedia, s. r. o.,
http://www.silcom-multimedia.cz
Žánr: výukový program
Jazyk: český
OS: Windows 9x/ME/NT/2000/XP
Cena: 599 Kč

K recenzi poskytla firma: BEN, Věšínova 5 100 00 Praha 10 http://www.ben.cz,
TS Němčina pro školáky 4

Němčina od Terasoftu těží hlavně z faktu, že podporuje šest nejpoužívanějších
učebnic na českých základních školách, což asi přiláká mnoho zákazníků. Jedná
se o tyto knihy: Němčina pro 7. ročník ZŠ Maroušková, Heute haben wir Deutsch
3, Nová němčina 2 2. část a Nová němčina 3 1. část, Wer? Wie? Was? 3 a Das
Deutschmobil 3. Seznam je to úctyhodný a zpracovat výukový program pro tolik
rozdílných knih nebylo jistě jednoduché. Nicméně děti si na začátku práce mohou
zvolit knihu, se kterou pracují ve škole, a doplnit si znalosti i v
elektronické podobě. Zábavnou formou je procvičována slovní zásoba dle
jednotlivých lekcí zvolené učebnice nebo slovíčka rozdělená do různých
tematických okruhů (na nádraží, u moře, na horách, nářadí, hračky nebo počasí,
aj.). Slovní hrátky jsou náplní ještě dvou dalších okruhů, kde se z českých a
jim odpovídajících německých výrazů tvoří dvojice, nebo se v časovém limitu
hledá správně napsaný německý překlad k české předloze. Nejen na porozumění
psanému textu, ale i na mluvené slovo je kladen velký důraz. Z procvičovaných
temat je to např. jídlo, nemoci, sport, oblečení, popis osoby, rodina nebo
volný čas. Některá z nich jsou mezi otázkami k maturitě, což může být celkem
dobrá příprava. U maturity samozřejmě nesmějí chybět ani odpovídající znalosti
gramatiky, a proto je i z ní připraveno několik interaktivních cvičení,
odpovídajících čtvrtému roku výuky němčiny, tj. druhému stupni ZŠ. Děti si
důkladně procvičí např. perfektum pravidelných i nepravidelných sloves,
předložky se 3. a 4. pádem, skloňování osobních nebo přivlastňovacích zájmen
nebo préteritum způsobových sloves a mnoho dalšího.

Z hlediska obsahu se jedná o spíše nadprůměrný titul, který si svým snadným
ovládáním a díky některým nadstandardním funkcím jistě najde své fanoušky. Z
dalších funkcí zmiňme třeba porovnávání výslovnosti nebo tiskový modul, s jehož
pomocí lze jednoduše získat cvičení na procvičování slovíček, gramatiky či
překladů.

TS Němčina pro školáky 4

propojení s učebnicemi
tiskový modul
porovnání výslovnosti

Producent: Terasoft
Žánr: výuka němčiny
Jazyk: český
OS: Windows 9x/ME/2000/XP
Cena: 600 Kč (2.-4. díl, dohromady 1 200 Kč)

K recenzi poskytla firma: Terasoft, a. s. Vísecké náměstí 1280 268 01 Hořovice
http://www.terasoft.cz
Digitální video

Společnost Špidla Data Processing zásobuje náš trh celkem pravidelně výběry
sharewaru a freewaru z celého světa. Čas od času se tak dostane na světlo světa
disk plný programů, většinou zaměřený na určitou zájmovou oblast. Tentokrát jde
o dost ambiciózní projekt na 2 CD, která obsahují kolekci programů pro snadnou
domácí, ale i profesionální úpravu digitálního videa.

Vezměme si modelovou situaci. Byli jste na skvělém večírku a vaše malá
společnice, digitální kamera, na takové události samozřejmě nesměla chybět.
Když se odpoledne vzbudíte a video zhlédnete, zjistíte, že by přece jen bylo
potřeba natočený materiál trošičku upravit, abyste ho beze studu mohli pustit
známým nebo rodině. Program, který byl součástí balení kamery, vám z nějakého
důvodu nevyhovuje, a tak sáhnete po CD od Špidly. Nejdříve nahrát video do
počítače, vybrat si některý ze střihových programů, sestříhat a seřadit
jednotlivé záběry. Když jsou základy hotové, můžete si začít hrát s
přechodovými efekty, titulky, logy a stovkami dalších grafických efektů. Pokud
jsou některé záběry z tmavých zákoutí nerozeznatelné, neměl by být problém
použít některého z pomocníků pro vylepšení obrazu. Bez zvuku by to asi nebylo
to pravé, takže je na řadě ozvučení, a to ať vlastním komentářem nebo hudbou v
oblíbeném formátu. Pokud si troufnete, může se z plochého monozvuku ze starého
gramofonu stát profesionální prostorový zážitek. Spojíte-li vše do jednoho
uceleného díla, budete jistě chtít svou práci někam vyexportovat. Výběr je tu
velký: zpět do kamery, na VHS, jako (S)VCD nebo DVD, či pustit video do světa
po síti.

Obě CD jsou naplněna spíše sharewarem a ojediněle freewarem, takže na plné
verze se netěšte. Pokud si však hodláte koupit program, který bude vyhovovat
vašim požadavkům a schopnostem, a chcete si vše nejdříve vyzkoušet, pák vám
tato kolekce programů jistě pomůže. Vše je oblečeno do standardního
špidlovského kabátku, rozděleno do kategorií s popiskami, hodnocením a s
integrovaným fulltextovým vyhledáváním. Říká se: "Kdo hledá, najde." Pokud tedy
hledáte odpovídající program ke své kameře, zkuste jej najít právě zde.

Digitální video

množství a výběr programů
kompletní kolekce pro zpracování DV

Producent: Špidla Data Processing, s. r. o., http://www.spidla.cz
Žánr: soubor programů pro MP3
Jazyk: český
OS: Windows 9x a vyšší
Cena: 399 Kč

K recenzi poskytla firma: BEN, Věšínova 5 100 00 Praha 10 http://www.ben.cz