Hlavní navigace

Na stříbrných kotoučích

1. 4. 2002

Sdílet

Drogy smrtelné nebezpečíPokud máte děti starší 12 let, určitě jste se setkali sproblematikou drog. Ať již v podobě prevence či v horším případě, kdy dítě drogu zkouší nebo už
Drogy smrtelné nebezpečíPokud máte děti starší 12 let, určitě jste se setkali s
problematikou drog. Ať již v podobě prevence či v horším případě, kdy dítě
drogu zkouší nebo užívá. Jakýmsi pomocníkem se proto může stát multimediální
CD-ROM, který vydalo nakladatelství Grada. Jeho autoři vzali problematiku
opravdu z gruntu a chvilkami na vás CD může působit jako vzdělávací program (co
je to droga, pohled do historie, vývoj, drogová prevence). Ale nenechte se
odradit. Na CD je spousta velmi užitečných informací. Pro naprostého laika je
to pomůcka, jak se vůbec v oblasti orientovat. Velmi detailně a srozumitelně
jsou zde jednotlivé drogy roztříděny a hlavně, jsou zde popsány nejen účinky a
rizika konzumace, ale zejména projevy a signály, podle kterých celkem jednoduše
poznáte, v čem "vaše dítě jede". Dále je zde možné nalézt odpověď na otázky,
proč vzniká závislost, jaká vlastně komunita "feťáků" je, zda se z ní lze
vymanit a jak. Na problematiku drog se zde pohlíží nejen z úhlů rodiče a okolí,
kteří s drogově závislým žijí, ale i z pohledu samotných závislých. Některé
příběhy jsou skutečně velmi drastické. Nechybějí záležitosti kolem legislativy
a kontakty na pracoviště, kde by vám měli pomoci.

Podle autorů má CD-ROM posloužit jako prevence a poučení či jako pomoc pro ty,
kteří drogám propadli. Obávám se, že tomuto cíli neposlouží. Drogově závislý si
už jen velmi těžko nechá něco vysvětlit (a už vůbec ne pomocí CD) a nevím, do
jaké míry na 12-18"náctiletých" funguje drogová prevence stylem, že si budou
prohlížet toto CD. Každopádně, jak jsem se již zmínila výše, je to nesmírně
užitečný nástroj a pomocník pro rodiče, kteří chtějí nejen vědět (a pak své
děti opatrně ovlivňovat), ale zejména pro ty, kteří se s daným problémem
potýkají.


Drogy smrtelné

nebezpečí
vyčerpávající zpracování snadná orientace příliš mentorský tón hlasového
doprovodu
Producent: Grada Publishing
Žánr: protidrogová osvěta
Jazyk: český
Cena: 790 Kč
K recenzi poskytla firma: GRADA Publishing, U Průhonu 22, 170 00 Praha 7,
http://www.grada.cz