Hlavní navigace

Na stříbrných kotoučích

1. 1. 2002

Sdílet

Hrady a zámky Návštěvy kulturních památek patří v tuzemsku mezi poměrněoblíbené a rozvinuté rekreační disciplíny. Kromě tradice z dob romantických a obrodných národních snah je ...
Hrady a zámky Návštěvy kulturních památek patří v tuzemsku mezi poměrně
oblíbené a rozvinuté rekreační disciplíny. Kromě tradice z dob romantických a
obrodných národních snah je to způsobeno snad i tím, že bohatství
architektonických památek je v naší zemi pestré a místy i velmi dobře
zachovalé. Pokud rovněž patříte mezi milovníky architektonického dědictví, rád
bych vám představil následující titul.

Podíváme-li se na CD výhradně z hlediska obsahového, dalo by se charakterizovat
jako středně obsažná turistická encyklopedie. Zahrnuje výběr hradů, zámků a
různých zajímavých "pozůstatků" (zřícenin, ruin), jež bylo před rozpadem možno
umístit do jedné z uvedených kategorií. Každý ze zařazených objektů je doplněn
o základní historicko-vlastivědnou charakteristiku, která vám v přiměřeném
rozsahu nabídne informace a přiblíží polohu památky. Co do rozsahu považuji
informační materiál adekvátní pro cílovou skupinu, tedy laické zájemce a
turisty při jeho čtení se můžete dozvědět zajímavosti o vývoji stavby,
seznámíte se s návštěvnickými možnostmi a rozhodně nebudete vyčerpáni
sáhodlouhým výkladem.

Základem ovládání průvodce je, poměrně logicky, interaktivní slepá mapa České
republiky s grafickými vrstvami, jež obsahují jednotlivé objekty (tři výše
zmíněné kategorie hrady, zámky, ruiny). Podkladovou mapu je možno upravovat
volbou vykreslování detailů, takže při nejpečlivějším zobrazení objekt bezpečně
lokalizujete a při cestování pak naleznete. Samozřejmostí je zvětšování
(nástroj Lupa) či plynulý posun mapy. Rovněž přepínání zobrazení vrstev s
jednotlivými objekty je pohodlné. Druhou možností vyhledávání je prostý
rejstřík obsahující název objektu, jeho typ a okres, kde jej naleznete. Nic
víc, nic méně.

Třetím, a hlavním rozhraním je prohlížeč podrobných informací a fotografií.
Dominantou zobrazení jsou pochopitelně fotografie a dále zde najdete stručný
titulek s určením polohy a výše zmiňovaný obsáhlejší popis. Zajímavým prvkem je
umístění leteckých snímků většina objektů je vybavena náhledovou fotografií ze
vzduchu, bohužel ne u všech se opravdu jedná o letecký snímek. Objekty jsou,
dle ne zcela zřejmého kritéria, doprovázeny i vícero fotografiemi, např.
Hluboká či Loket jsou dobrou ukázkou. Nutno poznamenat, že i množství ryze
turistických informací je velmi variabilní dle turistické atraktivity.

Na závěr se pozastavím u ovládacího rozhraní jako celku. Graficky je zpracováno
docela slušně, avšak domnívám se, že jeho "strojová" náročnost je větší, než by
bylo třeba. V každém případě jsou odezvy u některých operací dost pomalé, neboť
autoři použili rádoby zajímavé animace, což považuji za nešťastné. Jinak vše
fungovalo bezchybně.


Hrady a zámky
informační hodnota
většina fotografií
neinstaluje se
bezkonkurenční cena
náročnost na počítač
zdlouhavé animace
Producent: Vectris Rožnov
Žánr: průvodce/encyklopedie
Jazyk: český
Cena: 199 Kč
K recenzi poskytla firma: Vectris Rožnov, www.infoturist.cz
České kliparty 3

Jak napovídá číslovka v názvu, již poněkolikáté připravila brněnská firma ZONER
software pro své zákazníky zajímavou kolekci pro grafickou práci. Výrobce, ač
nabízí řadu produktů a je velmi aktivní i mimo papírové a elektronické
publikování, je znám především prostřednictvím svého vektorového grafického
editoru Zoner Callisto, s nímž jste se mohli několikrát setkat i na našich CD.
Rovněž původní vektorové obrázky, s jejichž další várkou se nyní můžete
seznámit, se v naší příloze již objevily. Připomeňme, že aktuální verzí je
Zoner Callisto 4.

Podívejme se na obsah nového titulu jaksi "od konce". Za zmínku totiž rozhodně
stojí zajímavé aplikace, jež s touto obrazovou kolekcí "v ceně" na disku
obdržíte. Jednou z nich je správce multimediálních dat Zoner Media Explorer,
druhou pak Zoner GIF Animátor sloužící k přípravě známých a populárních
"pohyblivých" grafik pro webové stránky. Oba programy jsou v poslední verzi 4 a
rozhodně stojí za vyzkoušení. Jejich účel je z výše uvedeného zřejmý první
jmenovaný slouží k organizování datového materiálu, pracuje s náhledy a pro
podrobnější prohlížení nabízí zabudovaný Zoner Viewer 4. Ačkoliv rychlost
načítání dat není nijak rekordní a program si umí řádně ukousnout systémových
prostředků, nabízí řadu užitečných funkcí a příjemně se s ním pracuje. Např.
generování seznamu souborů či hromadná konverze nejsou k zahození, a Viewer
navíc nabízí základní bitmapové korekce, jako jsou zaostření, úprava barev či
aplikace filtrů. Jedna věc mi však není jasná proč tato aplikace nepodporuje
originální formát Callista ZMF, když je s kolekcí takto uložených souborů
dodávána? Rovněž druhý prográmek je ve své kategorii zdatným zástupcem. Nabízí
bezproblémovou funkcionalitu a příjemné ovládání. Velkou výhodou je samozřejmě
české uživatelské rozhraní.

Pojďme k samotné sbírce obrázků. I zde začnu od jakési výjimky, jíž je kolekce
fotografií. Na CD jich najdete zhruba stovku jedná se tedy o jakýsi bonbonek, a
proto ani snímky nejsou nijak speciálně vytříděny a představují tematickou
všehochuť. Škoda, že tato prémie nebyla dotažena do konce. Soubory jsou sice
relativně velké, ale jsou-li autorsky původní, proč byly zkomprimovány jako
JPG? Škoda.

Další obrázky jsou již pečlivě roztříděny a tradičně uloženy ve dvou
vektorových formátech. Jedním z nich je ZMF (proprietární formát Callista),
druhým pak WMF (Windows MetaFile). Kromě různých témat, postihujících
všestranně oblasti běžného života, jsou zvlášť vyčleněny dopravní značky.
Kolekce je poměrně neotřelá, takže máte k dispozici dvě tisícovky velmi
kvalitních grafik. Jedna poznámka na závěr před jejich "komerčním" použitím si
dobře přečtěte licenční podmínky.


České kliparty 3

originální kolekce
aplikace zdarma
prohlížeč neumí ZMF
fotografie zkomprimovány v JPG
Producent: ZONER software
Žánr: grafika
Jazyk: český
Cena: 469 Kč
K recenzi poskytla firma: ZONER Software, Koželužská 7, Brno, www.zoner.cz
LangMaster pro Diderot Asistent

Dobře známý tuzemský výrobce multimediálních výukových titulů je jedním ze
zúčastněných subjektů na projektu Diderot Asistent, v jehož rámci byly uvedeny
zcela nové tituly. Po dlouhém období vývoje výrobce rovněž představil svou
zásadní novinku, kterou jsou nové technologie ovládacího rozhraní a organizace
studijního materiálu, shrnované pod "krycí" název Tangram.

Pro výše zmíněný zastřešující projekt byly prozatím připraveny tři tituly.
Prvním, a určitě nejzásadnějším, je Němčina kurz pro začátečníky, jež byla
připravena s využitím datových zdrojů nakladatele Maxe Huebera. V tomto
produktu je tedy konečně spojena nová technologie s dalším vyučovaným jazykem.
Dalším je pak Angličtina kurz pro začátečníky, jež sice obsahuje již dříve
použitá data, avšak novinkou je Kapesní slovník Lexicon, postavený na
technologiích tuzemského výrobce Lingea. Prozatím posledním "kouskem" je
Angličtina rychlokurz pro začátečníky, mírně a středně pokročilé, jež opět
staví na osvědčených datech a nabízí rovněž studentský slovník Collins COBUILD.
Všechny tři produkty sestávají ze sady čtyř (!) CD-ROMů, na což nezapomeňte, až
zjistíte cenu produktů. Plného využití nových technologií bylo dosaženo u
Němčiny, neboť se jedná o naprostou novinku.

Pojďme k instalaci, resp. k aplikaci jako takové. Výrobce zavedl ve snaze o
eliminaci nekalých praktik zásadní novinku aktivaci produktů. Prakticky vzato,
instalace vám bude fungovat po omezenou dobu, pokud se nezaregistrujete u
výrobce a dodatečně neuplatníte zpět zaslaný aktivační kód. Nic víc, nic méně.
Pokud jste poctivě nakoupili, jedná je opravdu jen o nepatrnou nepříjemnost.
Při vlastní instalaci doporučuji pozorně sledovat, co po vás instalátor chce,
abyste zbytečně nevyvolali problémy. Důležitým faktem je, že bez upgradu na
Internet Explorer 5.5 se dál nehnete na výběr nemáte.

Již první pohled vám, pokud jste zvyklí na dosavadní produkty, jasně ukáže, že
rozhraní produktu je zcela nové. Pokud se v první chvíli špatně orientujete,
sáhněte po Asistentovi, s jehož pomocí se nemůžete splést. Protože postup výuky
s novým ovládáním hluboce souvisí, vřele doporučuji napoprvé nápovědu pročíst.
Některé technologické novinky jsou dobře patrné okno můžete nastavovat do
volitelných rozměrů, můžete je "naklonovat" a paralelně provádět více akcí či
rolovat data uvnitř rámu. Zkrátka, máte trochu dojem, že jste ve webovém
prohlížeči. Dále obrazovce dominují ovládací prvky pro práci se zvukem Centrum
řeči či samotné zvukové přehrávání studijních materiálů patří k základním
učebním metodám. Přehledné procházení všemi materiály umožňuje hierarchické
uspořádání, které je na několika místech dostupné.

Firma LANGMaster připravila pro projekt Diderot Asistent špičkové produkty, a
to jak po stránce technologické, tak obsahové. Když vezmeme v potaz cenu jedné
sady, která činí 399 Kč (!!), domnívám se, že stesky na předraženost výukových
titulů se stávají holým alibismem.


LANGMaster

Kolekce pro službu
Diderot Asistent

kvalita obsahu
u Němčiny nová technologie Tangram
skvělá cena
Producent: LANGMaster
Žánr: výuka jazyků
Jazyk: čeština/angličtina, němčina
Cena: 1 titul (4 CD) za 399 Kč
K recenzi poskytla firma: LANGMaster, Branická 107, Praha 4, www.langmaster.cz