Hlavní navigace

Na stříbrných kotoučích

Sdílet

Plná polní pro Internet Protože známý moravský producent softwarových výběrů vlastně trošku konkuruje našim CD-přílohám, s chutí jsem se podíval na jednu z novinek, jejíž obsah ...
Plná polní pro Internet

Protože známý moravský producent softwarových výběrů vlastně trošku konkuruje
našim CD-přílohám, s chutí jsem se podíval na jednu z novinek, jejíž obsah je
tematicky zaměřen na Internet tedy médium, které je naší redakci denním chlebem.

Začnu od poměrně kvalitně vytištěného bookletu, tedy přiložené knížečky, jež
nebývá u CD za tuto cenu vždy pravidlem. Jeho obsah a provedení jsou úsporné
plní vlastně funkci stručného resumé, takže pokud se v oblasti volně
šiřitelného softwaru pohybujete, rychle si o disku uděláte základní obrázek.
Při prvním pokusu o prohlédnutí jsem narazil na drobný problém, jímž je
automatické spouštění hudby, jež nelze obejít a někdy působí drobné potíže.
Grafické ovládací rozhraní je standardně úsporně a přehledně řešeno, takže zde
uživatel najde přehled aplikací na CD s možností selektivního zobrazení seznamu
a ve vedlejším okně popis. Při prohlížení obsahu mne právě v zobrazovaných
informacích nepotěšily některé nejednotnosti zdaleka ne u všech souborů
naleznete údaje o licenci (freeware, shareware, délka zkušební doby, omezení
zkušební verze...), a pouze u některých aplikací se v ovládacím rozhraní objeví
volba "Popis", jež zobrazí doplňující informace (většinou z originálního zdroje
v angličtině). Domnívám se také, že u popisů citelně chybí odkazy na domovské
stránky aplikací, kde by čtenář rychle našel podrobnější reference.

Pozastavil bych se rovněž u výběru softwaru, přestože se bezesporu jedná o
subjektivní záležitost. Volba kategorií logicky sleduje internetové služby,
takže zde nevidím problém, ale obsah některých má mezery. Rubrika o bezpečnosti
je povážlivě "tenká" (3 zástupci, chybí kvalitní freeware), mezi "stahovači"
není skvělá Gozilla či TeleportPro a např. mezi editory jsem nenašel legendu
jménem HomeSite, ani větší výběr kvalitních freewarových nástrojů, o české
(dobré) produkci nemluvě. Postrádal jsem také např. kvalitní editor k tvorbě
skriptů pro webové stránky.

Na závěr bych se zastavil u otázky ceny. Ačkoliv jde o dvě CD, domnívám se, že
čtyři stovky je příliš. Za zhruba dvouapůlnásobek pořídíte předplatné některého
z počítačových měsíčníků na celý rok, což vám dnes zaručí minimálně dvanáct
disků se srovnatelnou kolekcí, o dalších hodnotných příspěvcích a tištěné části
nemluvě.Plná polní pro Internet

místy problematický obsah
cena

Producent: Špidla Data Procesing
Žánr: kolekce softwaru
Jazyk: česky
OS: Windows
Cena: 399 Kč

K recenzi poskytla firma:
Špidla Data Procesing,
Nad Stráněmi 4545, Zlín 5
www.spidla.czSTALETÍ OBJEVŮ

Kdysi dávno byla Země osídlena pouze řídce a druh homo sapiens si pomalu začal
budovat svoji vlastní kulturu. Žilo se tehdy v několika centrech, ve kterých se
začala vyvíjet moderní civilizace.

Lidem navíc byla vrozena ještě touha poznávat nepoznané, a tak se vydávali do
neprobádaných končin. Tato jejich aktivita byla motivována různými pohnutkami.
Na jedné straně to byla touha po dobrodružství a nezdůvodnitelné nutkání vlézt
někam, kde nikdo dosud nebyl. Na straně druhé to byly důvody zcela pragmatické
hledání nových surovin či obchodních cest a kontaktů. A právě díky lidem, kteří
neváhali umřít na malárii, umrznout v oblasti zemských pólů či utonout v moři
nezávisle na zeměpisné šířce, je dnes svět prost bílých míst na mapě. V moderní
době je sice možno zmapovat celý svět pomocí družic, ale to již postrádá ten
vzrušující pocit objevování a nebezpečí. Bohužel se tedy přesunulo těžiště
objevitelství do počítačových modelů a vědeckých laboratoří. CD-ROM firmy Jimaz
umožňuje všem přenést se do minulosti, kdy sextant a hodiny byly technologickou
špičkou a kdy svět křižovali ti skuteční odvážní objevitelé.

Program nás provede historií všech objevů, počínaje od dávnověku přes počátky
civilizace až do doby veskrze moderní, kdy objevitelé spíše popisují a snaží se
zachránit zbytky panenské přírody na této planetě.

Nevidím řádný důvod popisovat jednotlivé dějinné epochy, a proto se vrhnu na
to, co je důležité z hlediska práce s programem. Tak tedy: je velice příjemná.
Obsahuje řadu velice zajímavých vychytávek, se kterými jsem se dosud (alespoň
mám dojem) nesetkal. Hned při druhém spuštění programu se jedna objeví. Na
rozdíl od podobně laděných programům můžete skočit přímo tam, kde jste minule
skončili, aniž byste museli absolvovat zdlouhavý úvod. Dalším plusem je
existence rejstříku, jenž je velmi podrobný a obsažný. Ke každému heslu se pojí
karta, která přibližuje vybraný pojem. Co je však též zajímavé je seznam
literatury, jež se nějak k objevitelským tématům váže. Tento seznam je doplněn
i o postačující bibliografické údaje, takže by neměl být problém vyhledat
příslušnou knihu ve svojí oblíbené knihovně. Program má jasnou osnovu, podle
které může podat až tříhodinové pojednání o celé historii objevů. Přednášku lze
kdykoliv přerušit a dostat se do konkrétní epochy několika kliknutími.

Aby se nezdálo, že jenom chválím, tak jedna polemika. Autoři programu vsadili
na hardwarově nenáročné řešení enginu. Přitom zachovali vysokou přesnost
fotografií. Použitá technologie na barevnou konverzi však občas způsobuje
občasné problesknutí podivných barevných kreací. To ale nijak nesnižuje hodnotu
produktu. Musím prostě říct, že se mi líbil.


Staletí objevů

obsah
zpracování
struktura

Producent: Marshall Media, lokalizace Jimaz, s. r. o.
Žánr: encyklopedie objevů
Jazyk: česky
OS: Windows 3.1, 9x/ME
Cena: 990 Kč

K recenzi poskytla firma: Jimaz, s. r. o. Heřmanova 37, 170 00 Praha 7
www.jimaz.cz
Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938

Je poměrně obtížné psát recenzi o něčem, co je vlastně plně popsáno svým
názvem. Ale budu se snažit.

Někteří, zvláště pak zájemci o výtvarné umění, zaznamenali vydání dvojdílné
knižní encyklopedie s analogickým názvem, jaký má tento CD-ROM. Takže nyní lze
zakoupit tyto dva díly na jednom malém stříbrném kotouči. Protože ale tištěnou
podobu nevlastním, nemohu tyto dva produkty porovnat obsahově. Ovšem fakt, že i
vzhled programu navozuje dojem listování v knize včetně číslování stránek,
napovídá, že se jedná o podobnost blízkou.

Oproti klasické knize má přirozeně její počítačové zpracování některé výhody.
Umožňuje například vyhledávat příslušná hesla, obsahuje samozřejmě i
hypertextový rejstřík pojmů. Zpracování je velmi dobře strukturováno. Je
navozována co nejbližší podoba s knihou. Navíc při vyhledání některého hesla
zůstane na popředí záložka s příbuznými tématy.

Vědeckou úroveň publikace by měl zajišťovat podíl Ústavu dějin umění AV ČR na
naplnění encyklopedie daty. Profesionální zpracování pak zajišťuje spolupráce
nakladatelství Academia se Studiem DADA.

V případě, že jste opravdovým zájemcem o české výtvarné umění v titulku
uvedeného období, může být pro vás tento CD-ROM skutečně hodnotným zdrojem
odborných informací. Obnáší to sice zvyknout si listovat knihou na monitoru a
ne na křídovém papíře, ale trend je prostě takový. Máte-li ovšem zájem pouze
povrchní a touha po výtvarném umění je motivována snahou oslnit "odbornými"
průpovídkami své okolí, pak asi narazíte. Text je totiž natolik podrobný, že
není (alespoň podle mého názoru) určen jenom k prolétnutí. Člověku pak uniká
hodně souvislosti, které jsou v dané oblasti důležité.

Souhrn recenze je jednoduchý. Jedná se o obsažné dílo, obsahově bohaté. Na
ovládání je příjemné a jeho struktura je jednoduchá a přehledná. Nazahlcuje
uživatele hromadami irelevantních údajů, ale obsahuje řadu podrobností. Pro
studenty historie umění a pro zájemce o tuto vědní oblast lze tento CD-ROM
jenom doporučit.


Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938

obsažnost
zpracování

Producent: Studio DADA
Žánr: encyklopedie výtvarného umění
Jazyk: česky
OS: Windovs 9x/2000
Cena: 950 Kč

K recenzi poskytla firma:
Studio DADA
RAYMAN školáček 1

Pro děti předškolního věku se objevuje stále více titulů. Dalším přírůstkem do
této populačně explodující rodiny je právě uvedený produkt. Ten je původně
dílem Ubi Soft Entertainment, zahraniční to společnosti. Českou verzi pak
distribuuje Bohemia Interactive. Právě při posuzování takovýchto produktů je
velmi obtížné hodnotit, neboť originál je lokalizací často pozměněn (lhostejno
či k lepšímu či horšímu) a je třeba přihlédnout i ke kulturnímu prostředí, ve
kterém původní produkt vznikal, neboť to je vždy odlišné od prostředí českého.
Ale k samotnému programu.

Tak předně: Rayman je panáček. Kromě velmi pěkného animování svojí postavy má
též další výhody, a to jsou jeho kamarádi. Pro transportní účely použitelný
turbotryskový Superkomár, víla Betylka a cvrček Joe, odborník to na anglický
jazyk. Rayman zavede hráče do pohádkového světa, ve kterém je mu souputníkem.
Průvodcem je však víla Betynka, jež obstarává komentáře a nápovědu v
jednotlivých hrách. V nich pak uživatel získává body za správně splněnou úlohu.
De facto je tak program členěn na dva díly, jednoho pro rodiče (prohlížení
statistik výkonnosti dítěte) a herního modu pro děti.

Jednotlivé hry nebudu vyjmenovávat, konečně jsou podobné hrám ve druhém dílu,
kde jsem se do jejich zevrubného výčtu pustil.

Zvláštní kapitolou je pak výuka angličtiny, která je členěna do čtyř částí
podle typu procvičované slovní zásoby. Tak třeba je možno naučit se anglické
číslovky či barvy. Ke každé oblasti je přiřazeno i několik prověřovacích
cvičení.

U všech her se dá zvolit ze tří stupňů obtížnosti úkolů. Nejsnažší by měly
zvládnout i ty nejmenší děti, nejvyšší obtížnost je pak určena pro děti školou
povinné.

V pěkně zpracovaném návodu je poměrně jednoduché se orientovat a dozvědět se,
co jednotlivé úlohy obnášejí.

Hra je prošpikována různými animacemi a informativními projevy aktérů, ať už
samotného Raymana nebo víly Betynky. Výhodou je možnost tyto animace ukončit
stiskem klávesy, což je výhoda zejména tehdy, když už poněkolikáté vstupuje
hráč na to samé místo a měl by poněkolikáté vyslechnout tu samou informaci.

Závěrem lze tedy říci, že se jedná o solidní produkt pro děti věku předškolního
a raně školního. Rozhodně vás toto cédéčko nezklame, ale ani nepřekvapí.


Rayman školáček 1

zpracování, grafika
cena

Producent: Bohemia Interactive, s. r. o.
Žánr: dětský
OS: Windows 9x
Jazyk: česky
Cena: 999 Kč

K recenzi poskytla firma: Apro, s. r. o., www.apro.cz
Rayman školáček 2

Druhý produkt od Ubi Soft Entertainment je zaměřen na starší děti. Ale ne zase
o tolik starší, Školáček je určen pro žáky prvního stupně základních škol. Na
tuto cílovou skupinu je také optimalizován výběr her a jejich zpracování.

Nejedná se však o titul výukový. Na druhou stranu nejde ani o čistě herní
titul. Autoři se však při rozhodování mezi těmito dvěma extrémy přiklonili k
zábavě, a proto je výuková část poměrně dobře skryta. Blíže ke koncepci a
pojetí viz též recenze Rayman školáček 1. Panáček Rayman je animovaná figurka,
originálně ztvárněná, která je dítěti průvodcem po aplikaci. Ta se sama o sobě
skládá ze dvou základních částí. První je domek, v němž je rozmístěno několik
předmětů, na které když se klikne, spustí se nějaká hra. Takže při kliknutí na
obraz se spustí hra ne nepodobná klasické Invaders, tedy shora obrazovky
slézají postupně potvory a hráčova figurka se je snaží odprásknout, než dolezou
dolů všichni jistě znají. Dalším bodem zábavy je trefování žravých ryb, které
se snaží pozřít chutné plody na nějakých lianách. Pro život praktická je také
hra s hodinami, kdy se dítě naučí převádět mluvenou hodnotu času do nastavení
analogových hodin. Pro kresbymilovné ratolesti je pak možno vytisknout několik
obrázků, vhodných pro vybarvování. Dále ještě obývá dům rodina Kameňákových,
kterážto je zase připravena otestovat paměť dětí. Dítě může být také požádáno o
zásah do elektrické sítě, tak aby spojilo dráty (pouze na obrazovce,
samozřejmě) a dovedlo tak elektrickou energii do správného cílového místa. Pro
muzikálně založené je v aplikaci i hrací skříňka, která umožní uživateli
vyřádit se na poli hudebním. Vyjmenování a popis všech možných her jsou na mně
svěřeném prostoru nemožné.

Osobně si myslím, že tato aplikace je určitě užitečná. Přinejmenším pomůže
dětem osvojit si základní návyky při práci s počítačem. Trochu dikutabilní je
zařazení her do kategorií podle věku. Hry z každého ze dvou CD-ROMů mají
nastavitelnou úroveň obtížnosti a proto se může stát hra, původně určená pro
děti čtyřleté, problematickou i pro děti například sedmileté. Ještě větičku k
obtížnosti: připadá mi, že zde recenzovaný Rayman školáček 2 by měl předcházet
dílu 1, alespoň podle mého soudu. Celková skladba dílu dvě mi připadá zaměřena
na mladší děti než díl jedna.1 0013/OK o


Rayman školáček 2

zpracování, grafika
cena

Producent: Bohemia Interactive, s. r. o.
Žánr: dětský
OS: Windows 9x
Jazyk: česky
Cena: 999 Kč

K recenzi poskytla firma: Apro, s. r. o., www.apro.cz