Hlavní navigace

Na stříbrných kotoučích

1. 5. 2005

Sdílet

Rostliny a rostlinky Pokud jste listovali minulým číslem poctivě od začátku do konce, možná jste si všimli recenze na Komplet výukových programů pro 1. stupeň ZŠ od Terasoftu. Jedn
Rostliny a rostlinky

Pokud jste listovali minulým číslem poctivě od začátku do konce, možná jste si
všimli recenze na Komplet výukových programů pro 1. stupeň ZŠ od Terasoftu.
Jedním ze čtyř programů, které se v tomto kompletu skrývaly, je disk
Přírodověda 1 (rostliny a houby). Jelikož mě tento titul opravdu hodně zaujal,
řekl jsem si, že bych vás s ním mohl seznámit v samostatné recenzi. Pustil jsem
se proto do pátrání v hlubinách internetu a kontaktoval výrobce, tedy přímo
Terasoft, abych zjistil, zda se dá Přírodověda 1 koupit také samostatně. Na
konci této recenze se dozvíte, k jakému jsem dospěl závěru. Nejdřív se však
podíváme rostlinám na zoubek nebo spíš na listy.
Titul Přírodověda 1 se trochu vymyká všem předchozím produktům Terasoftu. Je
totiž prvním dílkem z nové řady, do které patří i nová Vlastivěda. A je to
jistě krok správným směrem. Nové prostředí je přehledné a hezky graficky
zpracované, všudypřítomné hry také dostaly jiný kabátek a největším překvapením
pro mě byl tiskový modul. Ten je zpracován nově v HTML a listy samotné (ať již
prázdné nebo vyplněné) jsou vytvořeny ve formátu PDF. Vlastní výuková látka je
rozdělena do kapitol, které pokrývají snad celý okruh přírodovědy, zabývající
se rostlinami a houbami. První kapitoly jsou více či méně obecné a seznámí děti
s rozmanitostmi přírodnin a s přírodními společenstvy. Dále už se ale
jednotlivé sekce specializují např. na stavbu těla rostlin, jejich výživu a
dýchání, délku života. A ještě než se dostane na houby, zjistíme, že existují
rostliny kulturní, plané, vodní, zahradní, léčivé, jedovaté, jarní nebo luční.
Zastoupeny jsou samozřejmě i stromy. Látka je proložena průběžnými testy, které
zajistí snazší zapamatování stěžejních informací. Výuka může probíhat buď
postupně podle stanoveného pořadí, nebo si můžete zvolit pouze některé z
kapitol. Navíc lze z jednotlivých částí odebrat nechtěné stránky. Možnosti
parametrizace jsou opravdu rozsáhlé. Stejné možnosti pak máte v testech, které
se automaticky vyhodnocují. Další změnou oproti starším podobným produktům
Terasoftu je přítomnost encyklopedie, která skrývá v přehledné formě velká
kvanta informací. Ty se mohou hodit i v přítomných hrách založených na stylu
Člověče, nezlob se. Na každém políčku tam čeká záludná otázka z říše rostlin a
hub.
Tento disk mě zaujal již při minulém testování a tentokrát jsem se pouze
utvrdil v tom, že se jedná o povedený program, který si jistě mnohé děti
oblíbí. A pro ty mám dobrou zprávu: CD-ROM Přírodověda 1 se totiž od dubna
začne prodávat samostatně, ovšem pouze v elektronickém obchodě Terasoftu. Na
pulty běžných obchodů se časem dostane také, ale to až na začátku či v průběhu
léta. Toto čekání však bude vynahrazeno faktem, že Přírodovědě 1 přibude do
krabičky mladší sestřička a budou prodávány ve dvojbalení.

TS Přírodověda 1
+ rozsah výuky
+ různorodé úlohy v testech
+ encyklopedie
+ tiskový modul
Producent: Terasoft
Žánr: výuka
Jazyk: český
OS: Windows 9x/ME/2000/XP, Linux, Mac OS 9 a X
Cena: 499 Kč
K recenzi poskytla firma: Terasoft, a. s., Vísecké nám. 1280, 268 01 Hořovice,
http://www.terasoft.cz

Čechy krásné, Čechy mé

Obvykle jsem zvyklý se v úvodu rozepisovat, ale tentokrát to bude bez dlouhých
okolků, protože rozhodně je o čem psát. Na úvod by snad bylo dobré zmínit, že
řeč bude o novince z dílny Terasoftu s názvem Vlastivěda 1 Starší české dějiny.
Pokud snad někdo neví, čím se taková vlastivěda zabývá, tak to snad pochopí z
podtitulu tohoto produktu. Ano, správně, je to celé o dějinách naší vlasti.
Obsah je již jako tradičně rozdělen do dvou částí. Je to samozřejmě nezbytná
výuková sekce a nechybí ani obvyklý tiskový modul. Ten je notně přepracovaný,
vlastně je úplně nový a nese honosné označení Pracovní listy a projektové
vyučování. Zpracování mě mile překvapilo a řekneme si o něm více o pár řádků
dále. Teď k samotné výuce. Pokud máte dost času a netrpíte poruchami
pozornosti, můžete se pustit do vstřebávání znalostí pěkně po pořádku od
začátku. Jestli vás ale některá období nezajímají, můžete je v klidu přeskočit
a vybrat si jen některé kapitoly. Výčet témat je poměrně dlouhý. Začíná
nejstarším osídlením naší vlasti a končí vládou Habsburků. Mezi tato dvě časová
období se vešel příchod Slovanů, Velká Morava, Přemyslovci, Lucemburkové, vláda
Karla IV., husité a Jan Hus, Jiří z Poděbrad a Jagellonci. Opomenuty nezůstaly
ani staré české pověsti a vlastní kapitola je věnována Krokovi, Libuši a
Přemyslovi. Výuková část se skládá z 329 obrazovek, na kterých najdete text,
fotografie, obrázky nebo ilustrace českých panovníků. Všechny texty jsou
samozřejmě namluveny, takže si děti nebudou muset namáhat oči. A protože
samotné huštění informací do hlavy by mohlo být nudné a neefektivní, jsou mezi
stránky s látkou vloženy i průběžné testovací otázky. Podobné úkoly pak najdete
v části testovací, která je rozdělena na stejné již zmíněné kapitoly. Otázky
jsou poměrně různorodé. Kromě běžných textových úloh se setkáte se slepými
mapami nebo s portréty panovníků a jejich manželek. Než se podíváme na
slibovaný nový tiskový modul, musím se ještě zmínit o obsáhlé encyklopedii,
která obsahuje snad veškerý obrazový materiál použitý při výuce a samozřejmě
všechna důležitá fakta z textu. Málem bych zapomněl na přítomné hry. Ty jsou
postavené na podobném principu jako Člověče, nezlob se a jsou určené pro
jednoho či dva hráče. Hráč hází virtuální kostkou a po každém hodu přichází
otázka z historie. Úkolem je samozřejmě co nejrychleji projít trať, na jejímž
konci čeká diplom.
A konečně se dostáváme k velkému překvapení (alespoň pro mě). Z tiskového
modulu se staly pracovní listy a projektové vyučování. Z poměrně nepřehledné
součásti programu se vyklubaly stránky HTML a dokumenty PDF. Najednou je
všechno přehledné a díky formátu PDF vypadají pracovní listy, určené pro
testování školáků a plné obrázků, doplňovaček či křížovek, hezky profesionálně.
Kromě těchto testů, které můžete vytisknout i vyplněné, jsou zde obrázkové
karty s významnými postavami českých dějin. Ty se dále dělí na tři podskupiny.
Nástěnkové karty jsou obrázky s texty popisujícími jednotlivé panovníky, určené
pro přiřazování na časovou osu. Skládankové karty jsou vlastně stejné, jen
popisy panovníků jsou anonymní a slouží k přiřazování správných popisků k
panovníkovi. Poslední možností jsou textové kartičky bez obrázků.
Stejně jako úvod, i závěr bude stručný. Titul Vlastivěda 1 z nové řady
Terasoftu, do které patří i Přírodověda 1, je výborně zpracovaný a osobně bych
mu dal jedničku s hvězdičkou. Sice příliš nepobaví, ale po stránce výukové se
mu nedá nic vytknout.

TS Vlastivěda 1
+ zpracování podle osnov MŠMT
+ rozsah výuky
+ různorodé úlohy v testech
+ encyklopedie
+ tiskový modul
Producent: Terasoft
Žánr: výuka
Jazyk: český
OS: Windows 9x/ME/2000/XP, Linux, Mac OS 9 a X
Cena: 499 Kč
K recenzi poskytla firma: Terasoft, a. s., Vísecké nám. 1280, 268 01 Hořovice,
http://www.terasoft.cz