Hlavní navigace

Na prahu nového tisíciletí

1. 4. 2000

Sdílet

Rád bych připomněl ještě jednu zajímavou akci CeBIT HOME, kde uvidíte výrobkyzaložené na nejnovějších technologiích, určené pro ryze spotřební oblast, a tedy dá se říci, pro dom...
Rád bych připomněl ještě jednu zajímavou akci CeBIT HOME, kde uvidíte výrobky
založené na nejnovějších technologiích, určené pro ryze spotřební oblast, a
tedy dá se říci, pro domácnost. Tento veletrh se koná každé dva roky letos se
na něj můžete těšit, poněvadž proběhne ve dnech od 30. srpna do 3. září na
výstavišti v Lipsku. Podle přihlášených vystavovatelů to vypadá, že jeho nosným
oborem bude on-line computing.
Trendy

"Žádný obchod bez Internetu" to byl dominantní trend letošního CeBITu. Počítače
a sítě mají v celé průmyslové a obchodní sféře stále rostoucí vliv na výkonnost
podniků. Všechny obchodní procesy získávání zákazníků, zajišťování objednávek,
výroba, dodávky, fakturace, prodejní servis se nyní uskutečňují prostřednictvím
elektronických médií a sítí. Odborníci zatím vidí větší možnosti v oblasti
business-to-business, protože objem transakcí je zde několikanásobně vyšší než
v oblasti business-to-consumer, ale co není, může být. Právě v těchto dnech se
rozpoutala nová válka poskytovatelů Internetu (ISP) ve Velké Británii, na
jejímž konci umožní její vítězové přístup všem obyvatelům přístup k Internetu
za opravdu směšný paušál bez placení telefonních poplatků.
Výkonný hardware ulehčí přístup k Internetu

Většina uživatelů přistupuje k Internetu buď z desktopu, nebo výkonné pracovní
stanice. To platí především v oblasti business-to-business. V loňském roce jsme
byli svědky prudkého vzrůstu výkonu počítačů. Nyní jsou normou 500MHz
procesory. Obvyklým se také stává mobilní přístup k Internetu, objevují se i
telefony připojené k pevné síti se schopností přístupu k Internetu.
Přístup kdykoliv a kdekoliv

Výrobci zařízení pro přístup k Internetu předpovídají prudký nárůst výroby v
nadcházejících měsících. Zákazníci si mohou vybrat mezi mobilními telefony nebo
notebooky s telefony vestavěnými. Několik vystavovatelů představilo nová
komunikační zařízení, jež mají displeje velkého formátu a jsou vybaveny
softwarem pro přístup k Internetu. Různí telekomunikační operátoři se chystají
provozovat široké portfolio služeb založených na protokolu WAP. Nemusíme chodit
daleko oba naši provozovatelé mobilních sítí GSM EuroTel a Paegas již mají
wapové služby ve své nabídce a počet nabízených služeb utěšeně roste (v oblasti
aplikace nejmodernějších služeb v mobilní oblasti je Česká republika na špici
světového pelotonu).
Výkonná přenosová infrastruktura

Nyní žijeme v době, kdy rostou geometricky požadavky zákazníků na datový
provoz, takže je nutné odpovídající zvětšení šířky pásma. Provozovatelé
odpověděli na požadavky zákazníků obrovskými investicemi do svých datových
dálnic. Satelitní spoje a optické kabely obepínají hustě celou zeměkouli.
Optické kabely byly položeny mezi velkoměsty, ale byly z nich vybudovány i
místní sítě. Nové technologie, jako např. WDM (Wavelength Division
Multiplexing), pomáhají bezezbytku využít dostupné kmitočtové pásmo. Ani běžné
měděné kabely nezahálejí využívají nové technologie, např. ADSL (Asynchronous
Digital Subscriber Line). Inovační technologie SDSL (Symmetric Digital
Subscriber Line) přenáší data po měděných kabelech 35krát rychleji, než je
možno dosáhnout u ISDN.
Pozadu nezůstávají ani provozovatelé televizních kabelových sítí. Protože tyto
sítě byly vybudovány za účelem šíření televizního signálu pouze jedním směrem,
snaží se je nyní jejich provozovatelé transformovat na duplexní. Pomocí nových
modemů mohou nyní uživatelé telefonovat a stahovat velké balíky dat na svá PC.
Nabízí se široké spektrum aplikací např. v oblasti školení a komunikaci mezi
sídlem společnosti a pobočkami. Rádiové spoje jsou cenově efektivní
alternativou tam, kde je pokládání kabelů ke koncovému uživateli příliš drahé
nebo technicky nemožné. Také velké elektrárenské společnosti vylepšují své sítě
a přizpůsobují je datovému přenosu. Z toho vyplývá, že zákazníci si budou moci
vybrat jednak mezi různými poskytovateli služeb, jakož i mezi konkurenčními
komunikačními infrastrukturami.
Softwarové nástroje pro e-commerce

Internet provedl zásadní převrat v obchodních vztazích. Dodavatelé a zákazníci
zainteresovaní v elektronickém obchodu jsou závislí na efektivní výměně
transakcí a na bezpečnostních nástrojích. Nezanedbatelnou výhodou je snadné
ovládání aplikací elektronického obchodu.
Softwarový průmysl přichází s novými odpovídajícími řešeními. Webovská stránka
není pouhá "virtuální výkladní skříň", kde společnosti jednoduše představují
své výrobky a služby. Speciální programy umožňují zákazníkům konfigurovat
výrobek (např. automobil) podle vlastních představ. Když si automobil sám
sestaví, může si zákazník svůj výtvor prohlédnout na monitoru ze všech možných
úhlů. Pokud má nějaké dotazy, může vejít ve styk s call centrem dodavatele, buď
prostřednictvím e-mailu nebo telefonu, nebo kliknutím myší na příslušné
tlačítko na monitoru počítače. Ve většině případů je středisko podpory
zákazníků v provozu 24 hodin denně po 7 dní v týdnu.
Zákazník je na prvním místě

Některé společnosti využívají externí, jiné vlastní centra podpory svých
zákazníků. Na celém světě bylo nainstalováno již na 3 miliardy telefonních
přístrojů a 500 milionů faxů. Call centra musí být schopna přijmout a zpracovat
zprávy různých typů faxy, telefonní volání, e-maily. Odpovědí na tento problém
je "Unified Messaging". Prakticky to znamená, že všechny příchozí zprávy jsou
dešifrovány a zpracovány integrovaným systémem počítačů.
Přechod k Internetovým aplikacím

Počítače vybavené softwarem na zpracování hlasu začaly vytlačovat konvenční
telekomunikační systémy. Uživatel může telefonovat ze svého počítače kamkoliv.
Hlas v datové podobě se šíří IP (Internet Protokolu). IP sítě automaticky určí
priority pro datové pakety přenášené po lokální síti LAN. Data kritická na čas
např. hlasové zprávy, jsou dopraveny okamžitě do místa určení, zatímco e-maily
a faxové zprávy čekají ve frontě připraveny na postupné zpracování.
Konverzace s počítačem

Softwarový průmysl velice pokročil v oblasti rozpoznávání hlasu. Díky
dostupnosti výkonných čipů, nejnovější systémy umí rozpoznat jednotlivé
elementy přirozené řeči. S funkcemi rozpoznávání řeči se nyní můžeme nejvíce
setkat u mobilních telefonů (např. při výběru jmen uložených v interním
adresáři telefonu).
Chytré sítě

Více a více služeb je poskytováno prostřednictvím tzv. "chytrých sítí" (smart
networks). Potřebné výpočetní zdroje jsou umístěny ve vlastních sítích a ne v
terminálu uživatele. Seznam aplikací zahrnuje řízení hovorů, informační služby
pro zákazníky, faxové služby, audioa videokonference. Ve vývoji jsou různé typy
uživatelských terminálů: osobní počítače, konvenční telefony, IP nebo mobilní
telefony. Rovněž jsou specifikovány nové standardy, např. H.323.
Integrace hraje rozhodující roli

Internet dnes funguje jako univerzální síť, jež spojuje dodavatele komponentů,
výrobce, distributory a zákazníky. Může přenášet různé typy dat z různých
zdrojů. Softwarový průmysl vyvinul sofistikované překladové a integrační
nástroje, které umožňují příjemci dešifrovat a zpracovat tato data na jeho
vlastních systémech. Např. internetové zprávy přijaté wapovým mobilním
telefonem jsou automaticky zpracovány vestavěným překladačem. To platí i pro
grafické soubory, nacházející se na webovských stránkách. Ty musí být předtím,
než jsou prezentovány na malém displeji mobilního telefonu, patřičně zmenšeny.
Vzhledem k omezením dnešních sítí mobilních telefonů mohou být webovské stránky
přenášeny pouze ve velmi zjednodušené formě. Avšak příchod nových síťových
infrastruktur jako je UMTS (Universal Mobile Telephone System) položí základ
pro implementaci funkcí prohlížeče a přenos barevných obrázků funkce, které
jsou v současnosti doménou desktopů.
Některé inovační produkty

Vysokokapacitní médium na ukládání dat

Společnost Sanyo vyvinula ve spolupráci s firmami Olympus Optical a Hitachi
Maxwell nové médium na ukládání dat. Jmenuje se ID Photo a je určeno pro příští
generaci digitálních fotoaparátů. Je to přepisovatelný optický disk s kapacitou
730 MB.
Osobní telefon s navigací

Benefon Esc! je velmi malý (129 x 49 x 23 mm) mobilní telefon s navigací. Váží
pouhých 150 gramů. Je vodovzdorný a odolný nárazu, obsahuje elektronické mapy,
GPS navigátor, osobní organizér a dvoupásmový mobilní GSM telefon. K zobrazení
map a dalších navigačních informací slouží velký displej. Pojme do sebe několik
map Evropy stačí k tomu jakékoli PC a prohlížeč. Kromě 12kanálového GPS
přijímače má ještě telefonní seznam, kalendář, diář a budík. Vestavěný 14,4Kb/s
GSM datový a faxový modem umožňuje přístup k e-mailu a na Web.
Duplikace osobního počítače

Sharedware od společnosti Realtime Distribution Technology Group je karta,
která po zasunutí do PC umožňuje dvěma nebo více lidem používat pouze jedno PC.
Jedno pécéčko s touto kartou, dalším monitorem, klávesnicí a myší funguje jako
dvě PC. Uživatelé mohou najednou přistupovat ke všem souborům a aplikacím na
pevném disku a ke všem periferím k CD-ROMu, DVD, tiskárně a skeneru, nebo
najednou surfovat na Webu pomocí téhož modemu a telefonní linky.
K Webu přes satelit
Když se chcete vyhnout problémům, způsobeným tradičním přetíženým Internetem,
využijte služeb společnosti infeurope, jež nyní nabízí příjem a broadcast přes
satelit. Firma nabízí tři hlavní služby. Vysokorychlostní připojení k Internetu
rychlostí až 400 Kb/s. Služba Package Delivery přenáší multimediální data
rychlostí až 6,5 Mb/s bez drahé pozemní infrastruktury. Streaming pak umožňuje
přenos dat v reálném čase pro infokanály, videokonference nebo dálkové
vzdělávání.
Outsourcing aplikací

UUNET spolu s Windows Terminal Server test centrem nabízel testovací provoz s
pronajatými aplikacemi ASP (Application Service Providing). Zákazníci a
zaměstnanci mají přístup k aplikacím běžícím na hlavním serveru. Společnostem
by měly pronájmem aplikací poklesnout náklady na IT. UUNET vybídl softwarové
společnosti, které hodlají nabízet své aplikace přes Internet, ke spolupráci.
DECT modem pro PalmV

DECT modem umožňuje připojení bezdrátové palmtopu PalmV k základnové stanici až
300 metrů vzdálené a udržuje obousměrnou komunikaci. Až 16 palmtopů může
komunikovat se základnovou stanicí naráz, kromě toho je možno propojit až
základnových stanic mezi sebou, takže lze zprovoznit celkem rozsáhlé aplikace.
Přestože je PalmV doplněn modulem SnapOn, zůstává lehký a útlý.
Quantum nabízí řadu produktů

Společnost Quantum představila úplně novou řadu síťových zařízení pro ukládání
dat Snap Server, navazující na předchozí řady Snap Server 1000 a 2000. Snap
Server 1000 s kapacitou 10 GB představuje nejlevnější a nejjednodušší způsob
rozšíření úložného prostoru v počítačové síti. Výrobek obsahující jeden pevný
disk Quantum se díky extrémně malým rozměrům snadno používá i přenáší. Snap
Server 2000 je určen pro zákazníky, kteří vyžadují vyšší výkon a potřebují
posílit kapacitu pro ukládání dat v síti o 20 či 40 GB. Společnost v poslední
době představila rovněž několik významných přírůstků do své rodiny pevných
disků a zároveň ohlásila další nové technologie v této oblasti. Za zmínku
rovněž stojí technologie QuickView. Základním principem je využití speciálního
pevného disku v zařízeních spotřební elektroniky, jako jsou digitální
videorekordéry, televizory či přídavná zařízení pro zpracování digitálního TV
signálu (tzv. TV set-top boxy).
Vše z multimédií

Společnost Creative, výrobce multimediálních produktů pro osobní multimediální
zábavu, předvedla extravagantní inovace na poli grafiky, zvuku, komunikací,
DVD, CD-RW a zvuku ve formátu MP3. Firma představila současný vývoj u
následujících produktů: Lava!, CD-RW, WebCam a MP3 produktů. Poslední jmenovaný
zahrnuje nejnovější MP3 přehrávače a revoluční jukebox, do nějž je možné uložit
více než 2 000 skladeb jejich přehrání může znamenat hodiny a hodiny hudební
produkce.
FireWire

Společnost Western Digital vstoupila na trh počítačových periferií s rozhraním
1394 (známé také jako FireWire), uvedením série výrobků a příslušenství pro
osobní počítače. Nové možnosti propojení a ukládání dat přinesou počítačům PC a
Macintosh tyto nové výrobky externí pevný disk WD 1394, WD PCI adaptér 1394,
pro stolní počítače a pro notebooky pak karta WD PC CardBus 1394. Rozhraní 1394
je standardizovaná technologie vysokorychlostního sériového rozhraní s možností
snadného připojení (plug-and-play) rozličných zařízení s vysokou rychlostí
přenosu dat pevných disků, digitálních videokamer, tiskáren a skenerů. S
rychlostí přenosu až 400 Mb/s, což je více než 30násobek přenosových schopností
USB, je ideálním rozhraním pro přenos obrazových a zvukových dat v reálném čase.
Ochrana digitálního obsahu
Společnost Pan Amp vytvořila systém STAFT (Secure Trademark Added File
Technology), jenž chrání copyright digitálního obsahu v e-commerce jakýkoliv
digitální produkt, který je možno stáhnout z Internetu. Všechny druhy
digitálních dat, aplikací a softwarových řešení jako např. text, audio, video,
grafika a soubory MP3, HTML, Doc, Wave a Exe soubory mohou být chráněny. Po
stažení získává uživatel nepřenositelné právo k užívání. To dává technologický
základ potřebný pro ekonomický úspěch čistě digitálních prodejů.
Nová řada Vaio

Společnost Sony představila na CeBITu sedm nových notebooků řady Vaio.
Vlajkovou lodí je notebook PCG-X18. Je v něm použit rychlý procesor Intel
Pentium III 650 MHz, má 128 MB RAM a 18GB pevný disk, grafickou kartu NeoMagic
s 3D grafickým akcelerátorem a rychlý FireWire sériový port. Notebook
PCG-Z600RE je první notebook, který má integrovaný Memory Stick slot (pro
paměti vyvinuté firmou Sony). Z600 má integrovaný Ethernet port a je dodáván s
OS Windows 2000.
Bluetooth
Výrobky založené na technologii Bluetooth jsme nalezli především v sektorech
telekomunikací a mobile computingu. Na jednom místě se sešlo 11 předních členů
Bluetooth SIG (Special Interest Group) včetně firem 3Com, IBM, Intelu a Lucent
Technologies. Nabídka produktů se v poslední době rychle rozšiřuje, nejvíce
jsou vidění výrobky od Ericssonu.
Hewlett-Packard

Společnost Hewlett-Packard vystavovala v šesti halách e-služby, produkty a
řešení pro tisk a digitální zobrazování, PC systémy, zařízení pro ukládání dat,
HP bankovní systémy, finanční systémy a velkoformátové tiskárny.
Na svých stáncích společnost HP představila rozšířenou řadu tiskáren,
multifunkčních zařízení, skenerů, CD vypalovaček a digitálních fotoaparátů. HP
také představila přístroje řady All-in-One novou rodinu HP OfficeJet G-family.
Některé HP OfficeJet G-modely mají plochý tvar (takže je možno bez problému
naskenovat nebo kopírovat stránky knih) a umožňují faxování nezávislé na PC.
Také rodina skenerů HP ScanJet-family má nového člena: rychlý HP ScanJet
5300C.Z oblasti mobile computingu nás zaujala rodina PC handheldů HP Jornada od
tenkých kapesních organizérů a klasických palmtopů, až po univerzální
subnotebooky kombinace barevných displejů se světem Windows CE. HP OmniBooky
jsou ideálním řešením pro uživatele, kteří vyžadují na cestách plný výpočetní
výkon.
Firma HP představila první profesionální PC řešení, vyvinuté podle nové
koncepce HP Brio PC s integrovaným softwarem "Internet Center". Tento
inteligentní e-commerce softwarový balík umožňuje uživatelům s pouze s
minimální znalostí počítačů pracovat na Webu včetně vytváření vlastních
webovských stránek, takže mohou nabízet své služby a produkty elektronicky na
síti.