Hlavní navigace

Myslíme v jazyku SQL - Tvorba dotazů

1. 2. 2005

Sdílet

Edice programátorských učebnic Myslíme v... má již docela slušnou tradici a poC++, Javě či Delphi přišla řada na možná maličko netypický přírůstek. Zájemcům však jistě nebude ...
Edice programátorských učebnic Myslíme v... má již docela slušnou tradici a po
C++, Javě či Delphi přišla řada na možná maličko netypický přírůstek. Zájemcům
však jistě nebude vadit, že SQL není klasickým programovacím jazykem se vším
všudy.
Přesto je potřeba říci hned na počátku, a to právě kvůli zařazení do této
edice, že autoři se v příručce věnují výhradně základům "čistého" SQL. Rozhodně
nepočítejte s tím, že v publikaci najdete více méně programátorská rozšíření
jako Transact SQL či PL/SQL, jak by to mohlo na první pohled vypadat.
Kniha je určena začátečníkům svého druhu. Autoři si kladou za cíl především dvě
věci: první je snaha vštípit čtenáři výchozí zásady a výhody používání
relačního databázového principu. Proto zde jsou obšírnější kapitoly o
základních principech, normalizaci databáze do co možná nejčistší formy či o
historii a standardizaci SQL. Druhou metou je pak schopnost dobře analyzovat
skutečný požadavek na databázi, popsaný běžným jazykem, a převést je do ryzí
podoby SQL dotazu. Právě tento druhý cíl má velký vliv i na typografické
konvence, neboť ukázky a příklady jsou vlastně tištěny s různě proškrtanými
částmi, čímž autoři opakovaně demonstrují myšlenkové postupy při postupné
abstrakci.
Vlastní výklad jazyka SQL je rozdělen na tři části. První blok zahrnuje úplné
základy, tedy práci se sloupci jediné tabulky, filtrování pomocí klauzule WHERE
či využití logických operátorů. Blok druhý obsahuje kapitoly o spojování více
tabulek a je uvozen nezbytným minimem z teorie množin. Pak přijde řada na
vnitřní a vnější spojení, UNIONy a poddotazy. Závěrečný blok je zaměřen na
seskupování výsledků.
Na knize jsme ocenili především již zmíněnou metodu analýzy původních zadání a
snahu o co nejlepší popis jejich převodu do SQL podoby. Přínosem je též ne
zcela běžně znázorňování struktur SQL pomocí syntaktických grafů (vzpomínáte na
učebnice Pascalu?) a přiměřeně čtivý výklad. Naopak špatným vtipem se zdá být
120denní verze databáze MS SQL Server 7.0 na CD. Proč k jinak pěkné knize
taková vykopávka?

Autor: Michael J. Hernandez, John L. Viescas
Vydavatelství: Grada Publishing, Praha, 2004
Počet stran: 378
Doporučená cena: 399 Kč