Hlavní navigace

Muzika bez nástrojů - ReBirth 2.0

1. 9. 1999

Sdílet

Před pár lety by asi nikoho nenapadlo, že počítač bude sloužit k něčemu jinému,než ke psaní a počítání. Pryč jsou ale ty doby. Když vynechám oblasti grafiky a ostatních aplikací...
Před pár lety by asi nikoho nenapadlo, že počítač bude sloužit k něčemu jinému,
než ke psaní a počítání. Pryč jsou ale ty doby. Když vynechám oblasti grafiky a
ostatních aplikací počítače a zaměřím se na hudební sféru, tak musím
konstatovat, že nastal obrovský skok pro lidstvo a to celkem v krátké době.

Hudebních nástrojů je obrovský výběr, a pokud mají MIDI konektory, pak
připojení k počítači a řízení parametrů pomocí něj není žádný problém.
Softwarové firmy však přišly na trh s programy zvanými "softwarový
synthetiser", neboli softwarovým emulováním skutečných nebo fiktivních
nástrojů. Výhoda takovýchto nástrojů (či spíše programů) je, že k tomu, abyste
mohli začít hrát, vám stačí jen počítač (popřípadě můžete ještě přidat MIDI
klávesnici). Vše ostatní je jen a jen na programu a vašem počítači.

Pro PC i Mac
Jeden takový program vám dnes představíme. Je to ReBirth RB-338 verze 2.0 firmy
Propellerhead Software, kterou má pod svými ochrannými křídly společnost
Steinberg, známá především svým sekvencerem Cubase. Příjemným zjištěním je, že
na instalačním CD jsou verze jak pro PC, tak pro Mac. Takže pokud máte PC a
kamaráda s Macem, není vůbec žádný problém, abyste se pochlubili se svým
výtvorem i u něho. Toto CD slouží i jako ochrana proti kopírování, z čehož
plyne, že musíte otevřít mechaniku vždy, když ReBirth spustíte. Může se to zdát
"otravným", ale když uvážíte, že se to dělá u každé druhé hry, tak si myslím,
že se dá zvyknout.
A o co vlastně jde? Je to jako kdybyste si koupili dvě basové linky, dvě
rytmické sekce, digitální delay, zkreslovací jednotku, kompresor, paternově
(podkladem) kontrolovaný filtr a sekvencer. To vše v jednom, a ještě s plnou
automatikou všech parametrů. A teď se podržte: cena nepřesáhne 6 500 korun
českých.

Známé neznámé
Po poměrně jednoduché instalaci a následném spuštění vás program přivítá
přehledným oknem, ve kterém jsou umístěny všechny ovládací prvky jako na
skutečných nástrojích. Jen pro úplnost jedná se o dva basové "syntíky" TB-303,
o bicí modul TR-808 a o jeho mladšího brášku TR--909, vše od firmy Roland,
která nástroje tyto měla ve svém výrobním programu kolem roku 1984. A právě
zvuk těchto nástrojů ReBirth generuje.
Asi se ptáte, proč napodobovat zvuk nějakých stařečků, když se dnes vyrábí
spousta kvalitních nástrojů ale pokud se pohybujete na diskotékách, nebo
alespoň někdy posloucháte rádio či televizi, tak ten zvuk určitě znáte, jen o
tom nevíte. On totiž zní v 90 % diskotékové a klubové muziky. Tím jsem se
vlastně oklikou dostal k tomu, pro koho je tento program určen jeho zaměření
není tvorba symfonie, ale jako solidní základ pro disko, house, acid a bůhvíjak
se ty styly zvou, poslouží určitě. A teď chvíle napětí ani nemusíte být
hudebník, i když trocha toho muzikantského citu by neuškodila. Vše díky
jednoduchému a přátelskému grafickému rozhraní.

O co vlastně jde
Tím se dostáváme k samotnému jádru pudla, tedy ReBirtha. Každý z nástrojů je
řízen pomocí paternů (podkladu), ve kterých je uloženo, kdy bude hrát jaká nota
nebo bicí zvuk. Těchto paternů je pro každý nástroj 8 po 4 bankách, tedy
podtrženo, sečteno rovných 32 jednotaktových variací. Samozřejmě, že si pro
každou skladbu můžete (musíte?) vytvořit paterny vlastní, a nemusíte se tak
omezovat jen na čtyřdobové rytmy.
ReBirth vám umožní změnit počet kroků pro každý jednotlivý patern. Ukážeme si
to na příkladu: jeden 4/4 takt se skládá z 16 kroků, tedy 1/16 taktu; pokud
změníte počet kroků na 12 (1/12 taktu) je tu 3/4 takt, a už můžeme válet disko
valčík. Bzz caca, bzz caca, bzz caca... je libo polku? Není problém. Počet
kroků 8, a ejhle, půlový takt (2/2) je tu!
A to se ani nezmiňuji o šílených rytmických variantách při jiném nastavení nebo
kombinacích, pokud bude každý nástroj nastaven jinak. Rytmus si můžeme zlidštit
ještě tlačítkem Shuffle, jež přidá trochu swingového houpání do jinak strojově
přesného rytmu. Úroveň tohoto nastavíte "knoflíkem" hned vedle nastavení tempa.
Když už jsem u tempa, jeho nastavovací rozmezí 20 až 500 úderů za minutu určitě
vystačí spícímu dědečkovi i demoliční četě, která chce zbourat stěny.
Samotné zadání rytmu je v případě bicích velmi prostinké. Stačí kliknout na
příslušný název nástroje (tím vyberete příslušný zvuk) a zadávat na tlačítkách
ve spodní liště nástroje, kdy zvuk zazní, pak kliknete na další název a tak se
pokračuje pořád dokola, dokud nemáte rytmus hotov. Pro zdůraznění těžkých dob
nám dobře poslouží AC, tedy akcent. Funguje asi tak, jako kdybyste v místě jeho
zadání do daného zvuku třískli místo obvyklého normálního úhozu. Velikost
"třísknutí", nebo spíše úderu nastavíte pomocí kolečka level. Hlasitost
jednotlivých bicích zvuků nastavíte tamtéž. U melodických nástrojů je zadávání
melodie poněkud složitější než u bicích, ale zvládnout se to dá. Jde totiž o
krokové zadávání melodie, kdy ve kterém kroku nota zazní nebo nezazní.
Navíc tu lze nastavit oktávový posun nahoru nebo dolů, akcent a parametr slide,
jenž spojí dvě sousední noty v plynulý tón. Pokud půjde o noty stejné výšky,
tak vám tyto tóny spojí do jedné noty dvojnásobné délky, pokud půjde o noty
rozdílné nebo za touto notou nebude následovat žádná, vytvoří plynulý skluz.
Takto si postupně vyrobíte jednotlivé paterny s melodií a rytmickými variacemi.
Velký vliv na zvuk melodických nástrojů má nastavení ovládacích prvků v horní
části každého z nich. Nastavit lze základní vlnový průběh, a to buď jako pila
nebo pravoúhlý, dále výšku ladění základ je střed a nastavení +/oktáva v
plynulém ladění. Dalším prvkem, důležitým pro zvuk, je nastavení filtru.
Konkrétně měníme frekvenci (custoff), rezonanci (reso), obálkovou modulaci
(env. mod) a rychlost poklesu (decay). O akcentu jsem se již zmínil, zde má
ovšem vliv i na barvu zvuku.
Nyní se dostáváme k mixům. Pro všechny nástroje jsou stejné a jejich funkce je
zřejmá už z názvu. Hlavní úlohou je nastavení hlasitosti, ale můžete zde
umístit zvuk do sterea, přidat delay, zapnout zkreslení (pro všechny nástroje),
PCFiltr a kompresor (obojí jen pro jeden nástroj). Jednotlivé efekty mají svůj
"chlívek", v němž jsou umístěny. Kompresor zmenší dynamický rozsah, můžete
nastavit kompresní poměr a prahovou úroveň. Zkreslení neboli distortion zvuk
zkreslí nastavíte jak moc a způsob. Delay přidá ozvěnu; čas se zde řídí pomocí
kroků, takže se vlastně jedná o delay řízený tempem skladby. Délku ozvěny
(počet opakování) nastavíte kolečkem F.back, a pomocí PANorámy umístíte delay
do sterea. Velmi efektní je poslání sólového zvuku do delaye a umístění
panorámy proti sobě vytvoří nový rytmický tvar.
Zvláštní kapitolu tvoří PCF aneb paternově kontrolovaný filtr. Obsahuje 54
přednastavených paternů, které rytmicky a dynamicky tento filtr modulují.
Přepínat je možno mezi pásmovým (BP) nebo dolnopropustným (LP) průběhem,
nastavit lze frekvenci, rezonanci, hloubku modulace a rychlost poklesu, nebo
zde spíše délku tónu. Jednotlivé paterny jsou nastaveny tak, že si každý určitě
vybere do svého stylu tu či onu modulaci. Každopádně pokud je občas ve své
skladbě použijete, určitě nebudete mít výtvor jako výtvor.
Poslední částí ReBirtha je Master sekce, kde již jen nastavíte celkovou
hlasitost a možnou aplikaci kompresoru pro celou skladbu. K vytvoření vašeho
dílka už jen stačí poskládat jednotlivé paterny za sebou do skladby, a k tomu
vám pomůže song mod. Přepnutím v horní části ReBirtha se tento mod aktivuje.
Nyní máme několik možností skládání paternů za sebou. První z nich je
jednoduchá: stačí jen zapnout tlačítko nahrávání plus play a myší nebo
klávesnicí přepínat paterny za sebou. Druhá možnost je zadávat paterny krok po
kroku za sebou. Kliknete na nahrávání a zadáte paterny, posunete skladbu na
následující takt a zadáte další. Tak budete pokračovat, až budete mít skladbu
hotovou.
Nyní přichází na řadu hlavní síla ReBirtha, a tou je změna parametrů v reálném
čase. Spusťte nahrávání a vesele kruťte knoflíky filtrů, efektů, nebo třeba
bicích. Každý takovýto pohyb je zaznamenán a při následném přehrávání dokonale
kopírován. Tímto postupem své dílko dokončíte. Hotovou skladbu můžete
vygenerovat přímo digitálně a to v 16 bitech, 44 KHz, formátu wav nebo aiff.

Otevřený systém
Aby skladba nebyla jedna jako druhá přece jen jsou to stále stejné čtyři
nástroje rozhodla se firma Propellerhead částečně uvolnit přístup do ReBirtha,
a to v podobě takzvaných MODS. Jedná se o soubory obsahující nové zvuky pro obě
bicí jednotky a taky většinou nový grafický vzhled. A aby toho nebylo málo,
pakovací program pro mody je přibalen na instalačním CD. Teď už je jen na vás,
zda se spokojíte s desítkami modů, které jsou ke stažení na Internetu, nebo se
vrhnete střemhlav na mod vlastní.

Kompatibilita s VST Cubase
Ještě bych rád upozornil na novinku: od verze 2.0.1 lze ReBirth propojit
digitálně přímo s CubaseVST 3.6 a vyšší. Toto propojení se nazývá ReWire. Je to
až 18 digitálních drátů, které spojí ReBirth s Cubasem. Pomocí propojovacího
pole si zvolíte, jaké nástroje budou mít individuální výstup, a které budou
hrát v master mixu. Cubase přidá jednotlivé výstupy do virtuálního mixu a
můžete jim přiřadit ekvalizér a efekty, stejně jako na audiostopách. ReBirth je
dokonale synchronizován a reaguje i na změny tempa v Cubase. Přebírá dokonce i
lokátory. Hlavní výhoda takového propojení je, že při exportování skladby z
Cubase je zároveň přimíchán i ReBirth, a to se všemi VST efekty.

MIDI...
Málem bych se zapomněl zmínit o MIDI možnostech tohoto softíku. Každý z
parametrů se dá řídit v reálném čase po MIDI. Kontroléry 11 až 108 jsou
přiřazeny potenciometrům a čísla not (klávesy) 12 až 96 spínačům. Mapa
přidělení kontrolérů je podrobně popsána v manuálu. Můžete tedy řídit a
přepínat cokoli, co se hýbe, a dokonce lze pomocí MIDI přepínat i paterny. Sice
je to trochu krkolomné, ale možné to je.
Tento způsob ovládání dovoluje cíleně řídit parametry z vašeho sekvenceru a
máte zaručenou totální kontrolu nad ReBirthem. A to se nemusíte omezovat na
přednastavené přiřazení kontrolérů. Program vám umožňuje i vlastní přiřazení.
Hodí se to například v případě, že máte MIDI klávesnici plnou "kroutítek", a
chcete těmito kontroléry ovládat ReBirth.

Závěrem
Myslím si, že se jedná o produkt, který si své přívržence našel a najde
především v oblasti moderní taneční muziky. Popravdě je zde jedním z
nejvhodnějších. Názorným příkladem je německý Sash!, kde je ReBirth dokonce
hlavním nástrojem v některých jeho skladbách a remixech. Kvalitní zvuk,
ovládání v reálném čase, to vše jsou přednosti tohoto programu. Pomocí Mods
máte slušnou zásobu bicích zvuků a efektů, a díky ReWire technologii můžete
přidávat k rebirthovým základům zpěvy, VST efekty a synchronizovat MIDI
nástroje. Exportem do wav nebo aiff si zajistíte, že do vaší skladby nepronikne
ani kousek šumu z mixážního pultu, či dokonce z méně kvalitní zvukové karty.
Vše v digidigidigitálu.


ReBirth 2.0
+ kvalitní zvukové sady
+ integrace s Cubase
- pevně daný počet linek
Cena: 5 960 Kč bez DPH
K recenzi poskytla firma:
Disk Multimedia, Náměstí 9. Května, Boskovice

Minimální konfigurace
PC: Intel Pentium 90 MHz, 16 MB RAM, při integraci s Cubase je rychlejší CPU a
více RAM doporučeno. Windows 95/98/NT, CD-ROM mechanika, 16bitová zvuková karta.
Mac: Power Macintosh, 66 MHz, 16 MB RAM, systém 7.5.3 a vyšší, při integraci s
Cubase je rychlejší CPU a více RAM doporučeno, CD-ROM mechanika, Apple Sound
Manager 3.2.1. nebo vyšší.

9 0551/DĚD